Inicjatywa Solidarni z Gruzją

Zakładki podstawowe

Obrazek użytkownika Inicjatywa Solidarni z Gruzją

Historia

Blog
Ostatnie wpisy w blogu
Posiada konto przez
14 lat 1 miesiąc
O sobie: 
Inicjatywa Społeczna „Solidarni z Gruzją” to obywatelski ruch, który powstał w wyniku spontanicznego sprzeciwu Polaków wobec rosyjskiej agresji na Gruzję Łączy on środowiska o różnych poglądach politycznych, które zgadzają się w sprawie najważniejszej. Jest nią sprzeciw wobec agresji militarnej na małe kaukaskie państwo ze strony olbrzymiej Rosji, wobec łamania prawa międzynarodowego i cywilizowanych standardów oraz lekceważenia praw człowieka. Będziemy organizować protesty pod rosyjskimi placówkami dyplomatycznymi, prowadzić akcję informacyjną na temat przebiegu działań wojennych, a także gruzińskiej historii i kultury, domagać się od społeczności międzynarodowej i polskich władz zdecydowanej reakcji na agresję, wspierać organizowanie pomocy humanitarnej dla ofiar wojny. Opowiadamy się za niepodległością i integralnością terytorialną Gruzji. Dzisiaj wojny rozgrywają się także w sferze informacji. Niszczenie przez Rosję gruzińskich portali internetowych to współczesna odmiana barbarzyństwa. Naszym celem jest mówienie prawdy o tym, co dzieje się w Gruzji i przełamywanie stereotypów rosyjskiej propagandy. Trafia ona nierzadko na podatny grunt na Zachodzie, bo ci, którzy nie żyli w komunizmie, nie rozumieją jej mechanizmów. Nam, Polakom, przypada w tej dziedzinie szczególna misja. Skuteczność owej propagandy widzieliśmy już na samym początku wojny. Mówiono o działaniach militarnych wojsk gruzińskich w Osetii Południowej. Nie mówiono o tym, że poprzedziło je wielodniowe ostrzeliwanie Gruzinów przez Osetyńców przy biernej postawie rzekomych rosyjskich sił pokojowych. Przyjmowano ze zrozumieniem argumenty o obronie przez Rosję własnych obywateli. Jakby nie pamiętano, kto używał tego argumentu w 1939 roku. Wbrew niektórym politykom nie akceptujemy Rosji takiej, jaka jest. Jesteśmy głęboko przekonani, że akceptowanie zła i przemocy tylko ośmiela tych, którzy się nimi posługują. Władimir Putin odpowiedzialny jest już za śmierć blisko 250 tysięcy mieszkańców Kaukazu. Odpowiada za ludobójstwo, obozy koncentracyjne, torturowanie prądem, śmierć dziesiątków tysięcy dzieci w Czeczenii. Dziś mówimy o Gruzji, ale popieramy także aspiracje pozostałych krajów naszego regionu. Walkę opozycji białoruskiej z reżimem Aleksandra Łukaszenki, dążenie Ukrainy do integracji z Zachodem, bohaterską walkę o niepodległość Czeczeńskiej Republiki Iczkeria. Nie czujemy się wrogami zwykłych Rosjan. Będziemy wspierać rosyjskich obrońców praw człowieka. To także w interesie Rosjan jest to, by ich kraj zamiast walczyć z sąsiadami w imię archaicznych pomysłów odbudowy imperium, stał się krajem wolności, demokracji i nowoczesności. XX wiek był czasem, gdy narody naszego regionu traktowane były jak narody drugiej kategorii. Cywilizowany Zachód zezwalał na barbarzyństwo dokonywane na Wschodzie. My, Polacy, odczuliśmy to na własnej skórze. Jeszcze mniej liczono się losem małych narodów mieszkających na Wschód od nas, do których należał dzielny naród gruziński. Tworząc inicjatywę „Solidarni z Gruzją” nawiązujemy do myśli politycznej polskiej emigracji wyrażanej w publicystyce paryskiej „Kultury”, powieściach Józefa Mackiewicza, poezji Józefa Łobodowskiego. Nawiązujemy do solidarnościowego „Posłania do narodów Europy Środkowej i Wschodniej”. Chcemy, by nasze narody korzystać mogły na równi z innymi z przysługujących im praw. W czasach stanu wojennego ludzie dobrej woli manifestowali w naszej obronie pod ambasadami PRL. Także dlatego mamy obowiązek dziś bronić Gruzinów. Organizujmy pomoc dla walczącej Gruzji. Wspólnie zaprotestujmy przeciwko rosyjskiej napaści. Wszystkie organizacje, które są zainteresowane zorganizowaniem akcji lub demonstracji, proszone są o kontakt na adres e-mail: gruzja.niezalezna.pl@gmail.com
Jak dowiedziałeś się o niepoprawni.pl?: 
Przez zaproszenie
Zgoda na wykorzystywanie treści na zewnątrz serwisu: 
Tak