Mohery listum do Grzesia napisały! Czy odp. 'notyfikacją' pozywanej się doczekają?

Obrazek użytkownika PS
Kraj
Notka 24 19.07.2011 13:05 opublikowana również na s24 (ukrywana) w: Przyjazne Państwo, Totalitaryzm

Otrzymaliśmy

L. Dz. 95/TN/2011 Lublin, 15 lipca 2011 r.

Zarząd Towarzystwa Naukowego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ul. Gliniana 21
20-616 Lublin

Pan Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Panie Marszałku,
Zarząd Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zwraca się do Pana Marszałka z apelem o podjęcie konkretnych działań w sprawie wystąpień, jakich dopuścił się Pan Prof. dr hab. Stefan Niesiołowski, Wicemarszałek Sejmu, w dniach 27 czerwca i 11 lipca 2011 r. w programie "Kropka nad i". Wypowiedziane przez niego słowa pod adresem członka czynnego TN KUL Ks. Prof. dra hab. Józefa Krukowskiego, profesora nauk prawnych, konsultora Papieskiej Rady Tekstów Prawnych przy Stolicy Apostolskiej, są nie tylko publicznym atakiem na światowej sławy specjalistę w zakresie relacji Kościół - Państwo, lecz stanowią także zamach na przyrodzoną i niezbywalną godność osoby ludzkiej, której gwarantem jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 30). Pan Prof. S. Niesiołowski publicznie pomówił Ks. Prof. J. Krukowskiego (art. 212 § 2 Kodeksu karnego), naruszył Jego dobre imię (art. 47 Konstytucji RP) oraz dobra osobiste (art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego).
Pragniemy poinformować Pana Marszałka, że celem Towarzystwa Naukowego KUL jest działalność naukowa zgodna z profilem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (§ 4 Statutu TN KUL, 10 lipca 1974 r.), której wyrazem są między innymi: dbałość o wysoki poziom badań naukowych i kształcenia akademickiego, pogłębianie i upowszechnianie chrześcijańskiej wizji człowieka i świata w kontekście wyzwań współczesności, troska o zachowanie i rozwój najcenniejszych tradycji Ojczyzny i formowanie w tym duchu młodego pokolenia (Statut KUL, 1 września 2006 r.).

Ksiądz Prof. J. Krukowski jako wieloletni profesor KUL, a także założyciel i przewodniczący Wydziału Nauk Prawnych TN KUL powyższym celom służy oraz realizuje je z najwyższą starannością i pilnością. Nazwanie Go człowiekiem "chorym", "chorym z nienawiści", "kompletnym nieukiem" oraz użycie bezpodstawnego stwierdzenia: "gdybym miał taki życiorys jak ks. Krukowski, ja bym w ogóle milczał", jest niedopuszczalne i kłóci się z zasadami praworządnego państwa. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli (art. 1 Konstytucji RP), bez względu na stan, religię czy przynależność partyjną.

Wypowiedzi Pana Wicemarszałka uważamy nie tylko za bardzo krzywdzące osobę Ks. Prof. J. Krukowskiego, ale także kompromitujące Polskę. Dlatego Zarząd TN KUL w imieniu Towarzystwa, do którego należy ponad 700 naukowców świeckich i duchownych, z kraju i zagranicy, o różnych zapatrywaniach politycznych, "w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem" (Preambuła Konstytucji RP), świadom, że qui tacet consentire videtur, nie może pozostać bierny i protestuje przeciwko tak skandalicznym wypowiedziom publicznym.

Ufamy, że Pan Marszałek, jako reprezentant Sejmu (art. 110 ust. 2 Konstytucji RP), nie pozostanie bierny wobec wypowiedzi Wicemarszałka Sejmu i zaapeluje do Pana Prof. Stefana Niesiołowskiego, aby przeprosił Ks. Prof. Józefa Krukowskiego za naruszenie Jego dóbr osobistych. Nadmieniamy, że immunitet poselski nie zwalnia z odpowiedzialności za słowa i czyny oraz nie zezwala na łamanie podstawowych praw przysługujących każdemu obywatelowi.

Łącząc wyrazy należnego szacunku, pozostajemy w oczekiwaniu na notyfikację decyzji Pana Marszałka.

W imieniu Zarządu Towarzystwa Naukowego KUL

Prof. dr hab. Stanisław Olczak
Sekretarz Generalny TN KUL
Ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann
Prezes Towarzystwa Naukowego KUL

Do wiadomości:
1. Bronisław Komorowski - Prezydent RP
2. Abp Celestino Migliore - Nuncjusz Apostolski w Polsce
3. Abp dr Józef Michalik - Przewodniczący KEP
4. Ks. Prof. dr hab. Stanisław Wilk - Rektor KUL
5. Media: "Nasz Dziennik", "Kropka nad i", "Rzeczpospolita", "Niedziela", "Dziennik Gazeta Prawna", "Gazeta Wyborcza"

Żródło: www.naszdziennik.pl/index.php

  

Profesorowie chcą przeprosin

Zarząd Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II protestuje przeciwko obraźliwym słowom, jakie pod adresem ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego, profesora nauk prawnych, wypowiedział Stefan Niesiołowski, wicemarszałek Sejmu. W piśmie skierowanym do Grzegorza Schetyny, marszałka Sejmu, naukowcy oczekują przeprosin.

"Zarząd Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zwraca się do Pana Marszałka z apelem o podjęcie konkretnych działań w sprawie wystąpień, jakich dopuścił się Pan Prof. dr hab. Stefan Niesiołowski, Wicemarszałek Sejmu, w dniach 27 czerwca i 11 lipca 2011 r. w programie "Kropka nad i"" - czytamy w liście podpisanym przez prof. dr. hab. Stanisława Olczaka, sekretarza generalnego TN KUL, oraz ks. prof. dr. hab. Augustyna Eckmanna, prezesa Towarzystwa Naukowego KUL. Naukowcy wskazują, że wypowiedziane przez Niesiołowskiego słowa pod adresem członka czynnego TN KUL ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego, profesora nauk prawnych, konsultora Papieskiej Rady Tekstów Prawnych przy Stolicy Apostolskiej, są nie tylko publicznym atakiem na światowej sławy specjalistę w zakresie relacji Kościół - Państwo, lecz stanowią także zamach na przyrodzoną i niezbywalną godność osoby ludzkiej, której gwarantem jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

"Pan Prof. S. Niesiołowski publicznie pomówił Ks. Prof. J. Krukowskiego (art. 212 ¤ 2 Kodeksu karnego), naruszył Jego dobre imię (art. 47 Konstytucji RP) oraz dobra osobiste (art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego)" - napisano w liście do marszałka Schetyny. Według profesorów, wypowiedzi Niesiołowskiego są nie tylko bardzo krzywdzące, ale także kompromitujące Polskę. "Dlatego Zarząd TN KUL w imieniu Towarzystwa, do którego należy ponad 700 naukowców świeckich i duchownych z kraju i zagranicy, o różnych zapatrywaniach politycznych, "w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem" (Preambuła Konstytucji RP), świadom, że qui tacet consentire videtur, nie może pozostać bierny i protestuje przeciwko tak skandalicznym wypowiedziom publicznym" - podkreślono w piśmie. Naukowcy wyrażają jednocześnie nadzieję, że Schetyna zaapeluje do Niesiołowskiego, aby przeprosił ks. prof. Józefa Krukowskiego za naruszenie jego dóbr osobistych. "Nadmieniamy, że immunitet poselski nie zwalnia z odpowiedzialności za słowa i czyny oraz nie zezwala na łamanie podstawowych praw przysługujących każdemu obywatelowi" - przypominają profesorowie.

Jacek Dytkowski

Źródło www.naszdziennik.pl/index.php

I tak sobie myślę, że może też napiszę pod adresum wskazane, bo mnie Stefan wielokrotnie obrazić raczył, a do Donalda już pisałem i odpowiedzi nie otrzymałem. To nie pszę już, chyba, że otwartego jakiegoś. Ten ostatni Kaczyńskiego - jak widać skuteczny, bo już FR odpowiedziała.

Brak głosów