Wyzwanie dla Jana Tomasza (niewiernego?) Grossa – doktoryzowanego socjologa, niedoszłego fizyka

Obrazek użytkownika demonica
Świat

Podtytuł : „Cyk Walenty, na bok sentymenty!”

Z uwagi na wykonywaną profesję, proponuję zająć się tematem bliskim Panu z autopsji, tj. zbadać, w systematyczny sposób, funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Dostęp do materiałów naukowych, statystyk, itp. nie powinien być utrudniony z uwagi na miejsce zamieszkania i zatrudnienia.

Należałoby, aby Pan w naukowy sposób uzasadnił, przybliżył ludzkości na obu półkulach, dlaczego w USA :
- w poniedziałki najczęściej dokonuje się kidnapingu,
- we wtorki najbardziej agresywną grupą społeczeństwa są „czarni”,
- w środy najaktywniej działają gangsterzy,
- w czwartki najwięcej gwałtów (4.000 gwałtów rocznie tylko w NY),
- w piątki najwięcej wypadków,
- w soboty najwięcej wypadków drogowych,
- w niedziele najwięcej ataków ze strony narkomanów.

Źródło: Kochaj albo rzuć – polski film fabularny, w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego.

Zajmowanie się funkcją apologetyczną socjologii, która ujawnia się wtedy, gdy dzięki zebranym w wiedzę socjologiczną danymi dla celów pozanaukowych, chwali się lub gani pewne środowiska, sytuacje społeczne, instytucje, koncepcje, itp.; stawia Pana w niezręcznej dla niego sytuacji, ponieważ ta funkcja wykorzystywana była między innymi w III Rzeszy, a w wersji subtelniejszej jest używana także w innych państwach i okresach historycznych. Dzieje się tak dlatego, że w naukach społecznych można dobierać dla z góry przyjętej tezy dogodną argumentację, co czyni właśnie Pan, w określonych (przez kogo ? na czyje zamówienie?) celach.

Jan Tomasz Gross (ur. 1 sierpnia 1947 w Warszawie) - zamieszkały w USA socjolog, zajmujący się naukami politycznymi i społecznymi, a w tym kontekście szczególnie problematyką wojenną. Obecnie jest profesorem wydziału historii Uniwersytetu Princeton. W 1996 r. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył Grossa Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.Urodził się w rodzinie intelektualistów i dorastał w lewicowym środowisku. Matka Grossa, Hanna Szumańska (córka znanego przedwojennego adwokata, Wacława Szumańskiego, który był obrońcą m.in. w „procesie brzeskim”), była łączniczką Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej i pomagała ukrywać się przed Niemcami jego ojcu, Zygmuntowi (Polakowi żydowskiego pochodzenia, członkowi Polskiej Partii Socjalistycznej). Po wojnie pobrali się.Studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim, po zaangażowaniu się w protesty studenckie w marcu 1968r. aresztowany na pięć miesięcy. W 1969r. wyemigrował z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. W 1975r. obronił doktorat z socjologii na Uniwersytecie Yale, gdzie przez wiele lat był wykładowcą. ( http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Tomasz_Gross)
Adam Michnik o Janie Tomaszu Grossie :
Jego odwaga stawia go w jednym szeregu z Karlem Jaspersem, Thomasem Mannem, Günterem Grassem i Hannah Arendt. Wpisuje się on w długi szereg znakomitych polskich intelektualistów, sięgający od Mickiewicza i Słowackiego do Gombrowicza i Miłosza, którzy odsłaniają zakłamanie i powierzchowność panujące w obszernych częściach polskiej kultury narodowej.

Osoby wymienione w wpisie, to Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, o wspólnym pochodzeniu i wspólnych zainteresowaniach.

Brak głosów

Komentarze

costerin

No moze trzymajac sie tytulu powinien[nas]es odsunac na bok sentymenty i pisac prawde,zaczniemy moze od nazwisk,bo jakos kwach-kwasniewski nie jest mi znany,jego prawdziwe bez sentymentow nazwisko to jak wiemy stolzmann,michnika nie znam tez ale schechter jest juz znany.Teraz bez sentymentowlatwiej zrozumiec[znajac genesis] nazwisk dlaczego lachudra gross takim autorytetem w prl-u jest.I TAK KU PRZYPOMNIENIU!!!
;;Maria Dąbrowska w zapiskach w swym dzienniku pisała pod datą 17 czerwca 1947 r.

"UB, sądownictwo są całkowicie w ręku Żydów.
W ciągu tych przeszło dwu lat ani jeden Żyd nie miał procesu politycznego. Żydzi osądzają i na kaźń wydają Polaków."

Należy pamiętać, że miłość to nie sentymentalizm. To poszukiwanie rzeczywistego dobra innych i nienawiść zła.

Zrozumienie powyższych zasad wymaga przeciwstawienia się ambicjom żydów i to w dwojaki sposób. Po pierwsze, katolickie życie narodów musi ulec wzmocnieniu. Ponieważ zgodnie z teologicznym prawem, potwierdzonym przez historię, dechrystianizacja prowadzi za sobą dominację żydów, odnowa ducha katolickiego w życiu prywatnym i publicznym jest jedynym środkiem mogącym doprowadzić do osłabienia judaizmu

Po drugie, należy przeciwstawiać się aktom agresji judaizmu. Charakterystyczną strategią judaizmu jest propagowanie fałszu: „Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa" (J 8, 44).

I tak chrześcijanie są eliminowani pod przykrywką bezpieczeństwa, zniewalani w imię wolności, znieważani pod pozorem braterstwa, podbijani w imię równości (demokracja), okradani pod pozorem udzielania kredytu, ogłupiani pod przykrywką oświecenia.
"Tajemnica Izraela na tle historii" - Ks. Michael Crowdy, Ks. Kenne

"W naszych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, główną siłą ludzi złych jest lękliwość i nieudolność dobrych; a cała żywotność królestwa szatana ma swe korzenie w opieszałości chrześcijan."
św. Pius X

"Stosunek Żydów do narodu polskiego opierał się zawsze na wielkim oszustwie" (s. 9)

"Żydzi po większej części dochodzili do bogactw drogą nielegalną" (s. 10)

"oszukiwanie Polaków nie płynęło wyłącznie z chęci wzbogacenia się, ale odgrywały tu rolę także względy ideowe" (s. 11)

"[Żydzi] mają posiąść Polskę, a ponieważ Żydzi są i pozostaną narodem obcym, przeto zaczną nas usuwać z naszej ojczyzny." (s. 15)

"Za lat kilkadziesiąt będą stanowili połowę ludności, a jeszcze po jednym pokoleniu większość będzie po ich stronie i podówczas z nami koniec." "[Żydzi] Stworzyli Ligę Narodów i rzeczywiście uciekli się pod jej opiekę" (s. 16)

"Walka, rozgrywająca się dzisiaj o stworzenie Judeopolski nie posiada analogii w żadnym innym państwie na świecie, [...] Musi więc przeciwstawić się żydostwu zbiorowa wola narodu polskiego." (s. 22)

"Nadszedł czas, głoszą syjoniści, do walki z Polską. Musimy usunąć "gojów" z ich ziemi, jak niegdyś Josue usunął Chananejczyków z ich rodzinnego Chanaan.

Ziemia Lechów należy się nam. Tutaj założymy nowy Syjon, tutaj okażemy nową potęgę i zmusimy gojów i akumów, że złotej gwieździe Dawida kłaniać się będą. [...[ Rozpoczęła się walka tu, gdzie jesteśmy najsilniejsi i gdzie mamy najlepsze widoki wygrania. Ziemia polska to nasz nowy Syjon !" (s. 32)

Dlaczego występuję przeciwko Żydom? - Milla Wydawnictwo, Warszawa 2001, s. 35 [reprint wydania z 1923 r.]

Ks. prof. Józef Kruszyński - Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

"Żydzi rozsypani po całej Polsce, wszędzie ze swym duchem wyłączności, z naszym ludem pomieszani, tylko zapluwają cały naród, zapluwają cały kraj, a zmieniając go w kraj żydowski, wystawiają w Europie na pośmiewisko i wzgardę."
fragment z "O Przyczynach Szkodliwości Żydów" - ks. Stanisław Staszic, 1818 r.

"W którym tylko kraju osiedlili się żydzi, zniżyli jego poziom moralny, zburzyli jego standard kupiecki, szydzili z jego religii, podkopywali ją. Stworzyli państwo w państwie.

Są oni wampirami - a wampiry nie żyją z wampirów. Nie potrafią oni nigdy żyć i utrzymać się wśród samych siebie. Utrzymać się i żyć potrafią tylko wśród chrześcijan i innych narodów, które nie należą do ich rasy." Benjamin Franklin

Dekalog Polaka

"Jam jest Polska, Ojczyzna Twoja, ziemia Ojców, z której wzrosłeś. Wszystko, czym jesteś, po Bogu - mnie zawdzięczasz"

1. Nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie.

2. Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej kariery, chwały albo nagrody.

3. Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste i życie.

4. Czcij Polskę, Ojczyznę Twoją, jak matkę rodzoną.

5. Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi w żyłach Twoich.

6. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem.
Pamietaj, że tchórz nie może być Polakiem.

7. Bądź bez litości dla zdrajców imienia Polskiego.

8. Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem.

9. Nie dopuść, by wątpiono w Polskę.

10. Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając Jej wielkość i Jej zasługi, Jej dorobek i Majestat.

Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością.

Będziesz Ją miłował więcej niż samego siebie.
Zofia Kossak Warszawa 1940 r.
Kalendarz Żolnierza Polskiego na Środkowym Wschodzie, 1942 r

"Gdy po stanie wojennym część najwartościowszych synów Polski musiała wyemigrować z kraju, gdy ich zabrakło, wtedy ekspartyjni, rzekomo "nawróceni", przyszli z pomocą byłej "komunie".

Nazwali się liberałami, europejczykami, ekspertami od przekształceń ustrojowych. Jako tacy wcisnęli się na czoło rzekomej prawicy"-ks. bp. Frankowski

Setki postkoszernych „opozycjonistów" wywodziły się z twardego jądra stalinizmu, beriowszczyzny w Związku Sowieckim i bermanowszczyzny w Polsce: synale prominentów komunistycznych. Oni nie ginęli w podejrzanych okolicznościach, jak setki naiwnych gojów. Oni pisali prace magisterskie w „więzieniach" (jak Michnik), oni spotykali się potajemnie z Bezpieką jak Kuroń.

Polscy bandyci

Za carskich czasów, wiemy to sami
Byliśmy zwani wciąż bandytami
Każdy, kto Polskę ukochał szczerze
Kto pragnął zostać przy polskiej wierze,
Kto nie chciał lizać moskiewskiej łapy
Komu obrzydły carskie ochłapy

I wstrętnym było carskie koryto
Był "miateżnikiem" - polskim bandytą.
"Polskich bandytów" smutne mogiły
Tajgi Sybiru liczne pokryły.

Przyszedł bolszewik - znów piosnka stara
Czerwonych synów białego cara.
Polak, co nie chciał zostać Kainem,
Że chciał być wiernym ojczyźnie synem,
Chciał jej wolności w słońcu i chwale,
A że śmiał mówić o tym zuchwale,
Że nie chciał by go więziono, bito,
Był "reakcyjnym polskim bandytą".

I znowu Sybiru tajgi pokryły
"Polskich bandytów" smutne mogiły.
Gdy odpłynęła krasna nawała
Germańska fala Polskę zalała.

Kto się nie wyrzekł ojców swych mowy,
W pruską obrożę nie włożył głowy,
Nie oddał resztek swojego mienia,
Swojej godności, swego sumienia,
Kto nie dziękował, kiedy go bito,
Ten był "przeklętym polskim bandytą".

Więc harde "polskich bandytów" głowy
Chłonęły piece, doły i rowy.
Teraz, gdy w gruzach Germania legła,
Jest Polska "Wolna i Niepodległa",
Jest wielka. Młoda, swobodna, śliczna,
I nawet mówią "demokratyczna".

Cóż z tego, kiedy kto Polskę kocha,
W kim pozostało sumienia trochę,
Komu niemiłe sowieckie myto,
Jeszcze raz został "polskim bandytą".

I znowu polskości tłumią zapały
Tortury UB, lochy, podwały.
O Boże, chciałbym zapytać Ciebie,
Jakich Polaków najwięcej w niebie?
(głos z góry)
Płaszczem mej chwały, blaskiem okryci
Są tutaj wszyscy "polscy bandyci".

...teraz, żydokomuna, żydłactwo, lewactwo, volksdojcz-'europejczycy', polonofobi zowią nas "antysemitami", "faszystami", "nazistami", ..."polskimi bandytami"...

* * *

Jeśli pozwolisz, by robactwo się rozmnożyło rodzą się prawa robactwa. I rodzą się piewcy, którzy będą je wystawiać" A. de Saint-Exupery

"Jeśli przez własne niedołęstwo w ciężkie popadliście losy, nie oskarżajcie o to bogów, samiście bowiem wzmogli tyranów, siły im dając i przez to ciężką dźwigając niewolę. Każdy z was bowiem w ślad idzie lisa i we wszystkich was tkwi lekkomyślny umysł.

Język, bowiem i słowa pochlebcy widzicie, na to zaś, co się dzieje, spojrzeć nie umiecie." Solon z Grecji (VII-VI w. przed Chrystusem; polityk, filozof i poeta; zaliczany był do grona siedmiu mędrców)

(...)"Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku.

Jeżeli stwierdza się, że jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy." (...)

"Kwestia żydowska jeszcze jakiś czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie to zmianie na naszą korzyść, gdy zdołamy wychować choć dwa pokolenia polskie."
fragment z referatu Jakuba Bermana wygłoszonego na posiedzeniu egzekutywy Komitetu Żydowskiego w kwietniu 1945 r.

...i wychowali, wychowali sobie, pokolenia ...***********

...pokolenia niewolników, Ubeków, ZOMOwców, bandytów i zbrodniarzy, lewaków, agentów, donosicieli, komuchów, polonofobów, anty-polaków, kapusiów, internacjonalistów, "europejczyków"-folksdojczy, żydolubów, kolaborantów i konfidentów, ...

Żydów w Polsce od wieków po dzień dzisiejszy cechowała nielojalność, dywersja, przestępczość i wręcz wroga i nienawistna postawa wobec interesów Polski. W dzisiejszej Polsce żydzi w stosunku do Polaków zachowują się w sposób demonstracyjnie pogardliwy - zamiast wdzięczności za wieki tolerancji odpłacają nam wprost fanatyczną nienawiścią.

Zgoda na piastowanie przez nich znacznej części stanowisk, na których podejmowane są decyzje określające losy państwa i narodu, jest prostą drogą do zguby.

Dlatego w tej nie mającej precedensu sytuacji zarzut >antysemityzmu< staje się coraz bardziej komplementem.

To sami żydzi sprawili, ze każdy Polak ma dzisiaj do wyboru: albo zostać "antysemitą", albo złotrzoną, sprzedajną łachudrą.

"Groźba"

My, co żyjemy byle jak,
my, którym się nie szczęści,
z radością powitamy znak,
znak zaciśniętej pięści.

My ludzkie bydło, ludzki gnój,
z suteren i poddaszy,
my także chcemy herb mieć swój,
na zgubę wrogom naszym.

Dłoń nabiegnietą siecią żył,
gorącą od purpury,
chcemy zacisnąć z wszystkich sił,
i straszną wznieść do góry...
Jan "Bonawentura" Romocki

Zniewolenie jest ceną, jaką trzeba płacić za nieznajomość prawdy lub za brak odwagi w jej głoszeniu.
"Jeśli przez własne niedołęstwo w ciężkie popadliście losy, nie oskarżajcie o to bogów, samiście bowiem wzmogli tyranów, siły im dając i przez to ciężką dźwigając niewolę. Każdy z was bowiem w ślad idzie lisa i we wszystkich was tkwi lekkomyślny umysł.

Język, bowiem i słowa pochlebcy widzicie, na to zaś, co się dzieje, spojrzeć nie umiecie." Solon z Grecji (VII-VI w. przed Chrystusem; polityk, filozof i poeta; zaliczany był do grona siedmiu mędrców)

Prawda a liberalizm ...

rozwiązłość umysłów" bardzo trafnie określa liberalizm intelektualny, powszechnie propagowany przez masonerię, tę teorię, wedle której, wobec nieistnienia jakiejkolwiek prawdy uniwersalnej, każdy ustanawia sobie własną prawdę.

Umysł istnieje dla odkrywania prawdy; liberalizm unicestwia samo pojęcie prawdy.

Ktokolwiek kocha prawdę, z obrzydzeniem odrzuca błąd, a to odrzucanie błędu jest sprawdzianem, po którym rozpoznaje się umiłowanie prawdy.

Jeśli nie kochacie prawdy, to choć byście twierdzili, że ją kochacie i stwarzalibyście takie pozory, wiedzcie, że w danym momencie zabraknie wam odrazy wobec tego, co jest fałszywe, i po tym da się rozpoznać, że w rzeczy samej prawdy nie kochacie"

"Prawo, którego celem nie jest wspólne dobro, nie jest już prawem i nie należy go przestrzegać." Papież Leon XIII encyklika Libertas.

Polacy w ostatnich stuleciach zbyt często dawali dowody skrajnych zaniechań, połowicznych działań na pół gwizdka.

Jesteśmy z tego dobrze znani, nawet za granicą. Na przykład b. premier Holandii R. Lubbers przypomniał w styczniu 2000 roku, że w języku holenderskim słowami "polska decyzja" oznacza się niezdolność do podejmowania decyzji, dużo gadania, z którego nic nie wynika

To właśnie bardzo skrzętnie, było i nadal jest, wykorzystywane przez nieprzyjaciół, wrogów, sabotażystów i dywersantów, żydostwo i masoństwo, na ich korzyść, i przeciwko Polsce i Polakom.

Ten uparty stereotyp trzeba wreszcie zmienić.

Musi być zmieniony, jeśli chcemy uratować Polskę!

Bardzo ciekawe wynużenia jakie napisał w "Roku Myśliwego" żyd, polonofob, stalinowiec Czesław Miłosz:

"Żadna niewiedza mnie nie chroniła. Miliony w gułagach, deportacje po 1939 roku. Katyń, Powstanie Warszawskie, terror w Polsce... A zarazem istnienie prawowitego rządu w Londynie. I ja przeciwko nim, z tym koronnym argumentem, że przegrali, i że nie mogą wygrać."
Cz. Miłosz, fragment Roku Myśliwego

polskojęzyczne żydolewactwo

Największe w Polsce polskojęzyczne żydolewactwo, antypolskie, antynarodowe, antykatolickie, żydo-komunistyczne, lewicowo-demoliberalne żydogadzinówki gazety i tygodniki :

"Gazeta Wyborcza" - żydokomunistyczna propaganda - organ polonofobów, prowokatorów, żydów, dywersantów i zdrajców, redaktor naczelny polonofob, renegat, fanatyczny komunista, dywersant i zdrajca, arcy-bydlę żyd Aaron Szechter vel Adam Michnik, syn żydowskiego komunisty ukraińskiego, zbrodniarza, polonofoba i polakożercy, agenta i kata NKWD Ozjasza Szechtera, brat żydowskiego zbrodniarza i kata UB Stefana Szechtera vel Szwedowicza - mordercy żołnierzy AK, WiN, NIE, ZWZ, pupil zbrodniarza, agenta NKWD Bolesława Bieruta.

"Jest to gazeta - mówię to z pełną odpowiedzialnością - w specyficznym i pełnym tego słowa znaczeniu - żydowska. Od redagowania, od - powiedzmy sobie - sposobu podawania informacji, od sposobu układania informacji itd. itd. , ona doskonale odzwierciedla mentalność żydowską." ks. prof. Waldemar Chrostowski

"Michnik jest manipulatorem. To jest człowiek złej woli, kłamca, oszust intelektualny." Zbigniew Herbert

"Nie" - żydokomunistyczna propaganda - organ zdrajców, prowokatorów, profanów i polonofobów - redaktor naczelny polonofob, profan, prowokator, arcy-bydlę, żyd, odbyt żydokomuny i wszelkiego lewactwa Josek Urbach vel Jerzy Urban. Ten organ odbytu ma klientelę głównie postaparatczykowską, postmilicyjną, postesbecką, kołtuńską, prymitywnie (nie zaś „postępowo") antykościelną — wszystkich tych ćwierćinteligenckich i półinteligenckich chamusiów, których rajcuje pornografia i językowe „mięso", a którzy nie wykazują chęci, by ewoluować od ćwierć-inteligenckości-półinteligenckości ku inteligenckości salonowej.

"Wprost" - żydokomunistyczna propaganda - organ prowokatorów, polonofobów, żydokomuny i żydomasoństwa, redaktor naczelny komunista, były sekretarz KC PZPR żyd, mason Marek Król; jedna z głównych trybun prożydowskich racji i ciągłego oskarżania Polaków o antysemityzm. Skrajny filosemityzm "Wprost" współgra z ciągłymi atakami na Kościół katolicki w Polsce, podważaniem i ośmieszaniem polskości i patriotyzmu.

"Przegląd" - żydokomunistyczna propaganda - stali współpracownicy: mason, żyd komunista Aleksander Małachowski, żyd komunista Krzysztof Teodor Toeplitz, żyd komunista Piotr Gadzinowski,

"Wiadomości Kulturalne" - żydokomunistyczna propaganda - redaktor naczelny polonofob, żyd komunista Krzysztof Teodor Toeplitz, jeden z głównych publicystycznych janczarów jaruzelszczyzny w dobie stanu wojennego przez całe dziesięciolecia należał do autorów najmocniej zaangażowanych w gromieniu Polaków za ich romantyzmy i "bohaterszczyznę", wyszydzających całą historię Polski jako ciąg bezmyślnych "rzucań się" nacjonalistycznych i anarchicznych tłumów.

"Bez Dogmatu" - ordynarnie antykatolickie i antyreligijne czasopismo ateistów, żydów, masonów i wszelkiej maści bluźnierców

komunistyczne, lewicowo-liberalne żydogadzinówki :

"Trybuna" , "Rzeczpospolita" , "Polityka" , "Agora" , "Przegląd Polityczny" , "Res Publica" "Fakty i mity" , "Res Publica Nova" , "Życie Warszawy" , "Przegląd Tygodniowy" , "Przekrój" , "Dziś" , "Press" , "Gazeta Polska" , "Kultura" paryska , "Zeszyty Literackie" , "Aneks" , "Nowy Dziennik" w Nowym Jorku , "Dziennik Chicagowski" w Chicago

kryptożydostwo, żydomasoństwo i "katolewica" - wylęgarnia i kuźnica: "Znak" , "Więź" , "Tygodnik Powszechny" , "PAX" , "Głos" , "KIK" (Klub Inteligencji Katolickiej) -

współzałożyciele i współtwórcy : Stanisław Stomma - Szaja Sommer, żyd katolewicy, i Tadeusz Mazowiecki - Icek Dikman : żyd, komunista, marksista, stalinista, agent NKWD, współpracownik szefa NKWD na Polskę generała Sierowa, pseudo-opozycjonista, współtwórca zdrady nowej Targowicy - Magdalenka" i żydomasońskiej chucpy "okrągłego stołu"

wroga masońska, antypolska propaganda, szykalująca, wyśmiewająca, wyszydzająca i profanująca wartości, wiarę i religię, patriotyzm, prawość, uczciwość i przyzwoitość, Polskę i Polskość, siejąca falsz i dezinformację, antypolonizm, polonofobie, pogardę i nienawiść do Polski i Polskości,

Żydzi całkowicie zdominowali wszystkie krajowe i światowe środki masowego przekazu.

światowe centra żydopropagandy:

wymieniane tu media to tylko niewielka, znana czesc...

Prasa - Gazety, dzienniki, tygodniki, miesieczniki, magazyny, ...

The Associated Press - AP , Reuters , Time , Dow Jones & Company, Inc. , Newsweek , New York Post , New York Times , US News , Washington Post , World Report , Wall Street Journal , Sun , National Geographic TV Guide , Daily News , Dow Jones , US Weekly New Yorker , Barrons , Vogue , Glamour , Mademoiselle , Vanity Fair , HQ , Bride's , Gentleman's Quarterly , Self , Jane , W , House & Garden , Life , People , Discover , Sport Illustrated , MAD Magazine , ESPN , DC Comics , IPC (w Angli) , Family Fun , Disney Adventures , Talk , The Magazine , LA Magazinee , BET Weekend , Emerge , Heart & Soul , Nickelodeon Magazine , L’Express , L’Expansion , the Australian , the Daily Telegraph , The Weekly Standard , the Herald Sun , Parade , Wired , Boston Globe International Herald Tribune ,

tysiące magazynów w wielomilionowych nakładach w wiekszosci krajów na swiecie, wydawanych m.in. przez wydawnictwo Conde Nast Group.

The New York Times - zalozony przez gojów w 1851 H. Raymond i G. Jones. Po ich śmierci wykupione przez zyda A. Ochs. Obecnie wlascicielem jest żydowski klan rodziny Sulzerberger. Sprzedaz dzienna 1 milion 200 tysięcy egzemplarzy.

Washington Post - zalozona przez goja w 1877 - S. Hutchins, Podczas spowodowanej przez zydobankierów depresji ekonomicznej w 1933 r. została wykupiona za bezcen przez żydów Eugene Meyer i Bernarda Barucha.

Wydawnictwa:

Random House , Hyperion Books , Talk , Miramax Books , ABC Daytime Press , Walt Disney Company Book Publishing , Time-Life Books , Book-of-the-Month Club , Little Brown , ESPN Books , Simon & Schuster , Pocket Books , Scribner , The Free Press , Arabesque Books , HarperCollins , Archway Paperbacks , Houghton Mifflin ,

Publikuja w 55 jezykach w 74 krajach ze sprzedaza ponad 100 milionów miesiecznie.e.

Stacje i sieci telewizyjne:

TVP, TV Polonia, CNN , The Times , ABC , CBS , NBC , Time Warner / AOL , FOX TV , HBO , Cinemax , Showtime , TBS , TNT , Music Choice Cartoon Network, Classic Movies , VH1 , MTV Headline News ,TVKO , Walt Disney Television Touchstone Television , Disney Channel , Buena Vista Television , Toon Disney , Soap Net , ESPN , ESPN2 , ESPN Classic , ESPNEWS , A&E , History Channel , TV Land "HSN" - Home Shoping Network , Lifetime , Biography Channel , Lifetime Movie Network "E!" , Style , Comedy Central , CMT , FLIX , The Movie Channel , Sundance Channel , BET , BET on Jazz , Country Music TV , USA Network Nashville Network , Sci-Fi Channel , Outdoor Life , Golf Channel , Health Network , Television Games Network , TV Guide Channel , BSkyB , STAR TV , Channel V , Sky News , British Sky Broadcasting , VOX (Niemcy), FOXTEL (Am.poludniowa ) Canal Fox ,

Satelitarne systemy TV: Primestar , DirecTV z dziesiatkami milinów abonentów

(każdy z powyższych posiada między 60 a 100 milionów abonentów. ABC Family TV ma 84 miliony abonentów w 140 krajach)

Produkcja i dystrybucja programow dla wlasnych sieci. 39 stacji TV z 200 powiazanymi stacjami w CBC sieci. 185 stacji radiowych w sieci zrzeszonych stacji “Infinity radio group” i 1500 stacji podleglych w CBS Radio Network.

MTV “specializuje sie” w tworzeniu nowych, fałszywych idoli dla młodzieży w wieku 12 do 24 lat. Tym idolem ma być silny i męski murzyn. Biały mężczyzna to kompletna niedojda, słaby i nieudolny. Celem tej propagandy, która odnosi duże sukcesy, jest doprowadzenie do tego , żeby młode, białe dziewczyny wybierały za partnerłw murzynłw. 342 miliony domłw ma dostęp do MTV w 140 krajach.

Nickeldeon “zajmuje sie” urabianiem dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Spustoszenie , które powodują te programy jest podobne do MTV. Nickeldeon ma 87 milionow abonentow.

Film, Producenci i Studia filmowe:

"MGM - Metro Goldwyn Mayer , 20th Century Fox , Columbia Pictures , Paramount pictures , Warner Brother Studio , Universal Studio , New Line Cinema , Castle Rock Entertainment , CANAL+ , Fine Line Features , Walt Disney Pictures , Touchstone Picturess , Hollywood Pictures , Caravan Pictures , Miramax Films , Dimension , Buena Vista International , Nickelodeon Movies , MTV Films , BET Arabesque Films , Blockbuster , UCI , WF Cinema Holdings , StudiCanal , PolyGram Films , Gramercy Pictures , Interscope Communications and Propaganda , Polygram Home Video , DreamWorks , United Cinemas International Multiplex BV , Cinema International Corporation ,

"Walt Disney Co." - Po smierci Walta Disnaya firma wykupiona w 1984 przez Michaela Eisnera (żyda); Firma calkowicie zmienila profil produkcji. W miejsce propagowania wartosci chrzescianskich takich jak uczciwosc, odwaga, honor, pracowitosc zaczela szerzyc nowe postawy jak: cwaniactwo, przemoc, homoseksualizm, zboczenia, posluszenstwo, poprawnosc polityczna...

Muzyka i Wydawnictwa plytowe:

EMI Records , Capitol Records , RCA records Warner Music" , Warner Bros. , Atlantic , MCA , Elektra , London-Sire , Rhino Records , Mercury PolyGram , Geffen , A&M , Island , Def Jam , Motown , Sony BMG ,

"Warner" - Firma ta wprowadziła na rynek quasi-muzykę “gangsta rap”, która promuje przemoc przeciwko białym ( “kill whitey”) i traktowanie białych dziewczyn jak dziwki i szmaty a murzynów jako wzór sily i meskosci.

Internet: "AOL" - America Online , Compuserve , Yahoo , Netscape , ICQ , AOL Instant Messenger , Wikipedia , MusicNet , Digitalcity , CitySearch , Moviefone , Mapquest , Spinner.com , Winamp , "SHOUTcast" , ABC Internet Group Buena Vista Internet Group , ABC.com , ABCNEWS.com , Oscar.com , Mr. Showbiz , Disney Onlineee , Daily Blast , Disney.com , Family.com , ESPN Internet Group , ESPN.sportzone.com , Soccernet.com , NFL.com , NBA.com , Infoseek Disney Interactive , Expedia , Ticketmaster , Lending Tree , Hotels.com , Evite , Match.com iWon.com , game site , Netzero , Juno , United Online, Inc. , Intel ,

ICQ - ("I seek you") ufundowana w Tel Avivivie, Israel

Wikipedia - ufundowana w Izraelu

Cegetel , (sieci tel. komórkowej we Francji, Maroko, Monako, Polska, Węgry, Hiszpania, Kenia)

Banki, Korporacje, Firmy finansowe, kredytowe i giełdowe: wszystkie najwieksze banki są w łapach żydów Bank Światowy , Rezerwy Federalne USA , Międzynarodowy Fundusz Walutowy , NASDAQ Stock Market , Wells Fargo & Lehman , American Express , Citybank , Morgan Chase , Bank of America , Harris Bank , Travellers Group , Economic Policy Institute , International Federation of the Phonographic Industry , Interactive Digital Software Association (IDSA) ,

Uczelnie: przeważająca wiekszość najlepszych i dobrych uczelni o renomie światowej jest pod kontrolą żydostwa Harvard University , Yale University , Princeton University , Oxford University ,...

Organizacje całkowicie kontrolowane przez żydów: Amnesty International , Radio "Wolna Europa" , Głos Ameryki , całe "Hollywood" , wszystkie kasyna, "Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), - "Academy Awards" - rozdają złocone żydowskie bożki - 'Oscary' American Civil Liberties Union (ACLU), Human Rights Watch , National Abortion Federation , Feminists for Free Expression , National Gay and Lesbian Task Force , National Coalition for Sexual Freedom , American Institute of Polish Culture - fundator i przewodnicząca Blanka A. Rosenstiel ...Amerykanski Instytut "Kultury Polskiej" HA! HA! HA!

żydzi są także właścicielami wielu tysięcy korporacji, banków, firm utilizacji, firm budowlanych, firm oczyszczalnia ścieków, oczyszczalni wody, sieci kolejowych, linii lotniczych i autobusowych, i wiele wiele innych firm dochodowych na całym świecie.
...

Polska jako jedyny kraj wyjęta jest spod rygoru poprawności politycznej i historię Polski można bezkarnie fałszować, szargać i używać sobie na Polakach.

Problemem nie jest antysemityzm czy antymuzułmanizm, ale -fanatyczny szowinizm antykatolicki i antypolski, także wśród niektórych grup społeczeństwa polskiego.

Jest to nacjonalizm a rebours, a spotyka się z poparciem pewnych krajów, które starają się doprowadzić do ogólnoświatowego zapomnienia o przewinach.

Autorom zniesławień Polski, 'polakom' z pochodzenia stwarza się perspektywy stania się pełnymi 'Europejczykami' [jakże do złudzenia przypomina to okres okupacji hitlerowskiej i podpisanie 'folkslisty' - i stanie się folksdojczem] na stypendiach i wykładach w krajach, które zgłaszają zapotrzebowanie na właśnie tę kategorię 'polaków' - 'polaczków'.

Zdajemy sobie sprawę z ogromu zniszczeń, jakie dokonała w ciągu ponad sześćdziesięciu lat indoktrynacja i propaganda żydokomunizmu, lewactwa i masoństwa, ciągle, dzień po dniu wystawiani na rażenie fałszem, propagandą, ćwierć i pół-prawdą, niedopowiedzeniami, potwarzą, kłamstwem i oszczerstwem w telewizji, w prasie, w literaturze, w filmie, a od kilku lat w internecie; Poza nielicznymi wyjątkami, większość mieszkańców Polski to żydokomunistyczni mutanci, to naiwne polityczne i intelektualne karły, oportuniści i ignoranci, kompletnie nie orientujący się w rzeczywistej sytuacji i polityce; nie wierzący jakimkolwiek innym źródłom, poza powszechną i wszechwładną propagandą - środkami masowego rażenia, która jest w rękach ich największych wrogów.

To ich wrogowie kształtują ich światopogląd, 'poprawność polityczną', zatruwając duszę i umysł 'żydo-liberalizmem' i 'żydo-tolerancją', gardząc, ośmieszając i wyszydzając, pozbawiają poczucia więzi z własną wspólnotą - rodziny i narodu. Są wśród nich elementy gnilne i rozkładowe jak żydzi, syjoniści, agenci, zdrajcy, kolaboranci i dywersanci, wszelkiej maści wychodek polityczny i intelektualny, żydoluby, polonofoby, lewactwo, komuniści, socjaldemokraci, zaprzańcy i dewianci światopoglądowi, kulturowi i cywilizacyjni, ... [mowa oczywiście o bezwzględnie niszczonej przez żydokomunę i masoństwo cywilizacji Chrześcijańskiej wyrosłej z cywilizacji greckiej i rzymskiej, ...a nie cywilizacji zniewolenia i manipulacji, techno i soc 'postępu', materializmu, konsumpcjonizmu i śmierci]

Popularyzacji rezygnacji, oportunizmu, nihilizmu i antypolonizmów sprzyja fakt, że Polska nie ma prawdziwie polskich elit, że przez kilka dziesięcioleci nie miała własnych, suwerennych polskich rządów, zainteresowanych obrona polskiej godności i polskich interesów narodowych, a uzależnieni od ZSRR, komunistyczni politycy partycypowali w piętnowaniu własnego narodu; przez kilkadziesiąt lat w imię prosowieckiego i prorosyjskiego, ...a obecnie prożydowskiego serwilizmu, fałszowano - i nadal się fałszuje - historię Polski, osłabiano więzi, poczucie przynależności i współodpowiedzialności, oraz świadomość narodową kolejnych pokoleń, fałszowano, przemilczano, nie dopowiadano i manipulowano treściami podręczników historii, książek historycznych, filmów, prasy i publicystyki.

O spustoszeniach w świadomości ludzi, świadczą wypowiedzi, postawy, listy i dyskusje, gdzie prawda przegrywa z tak zwaną "poprawnością polityczną". Poza tym, żenujący jest poziom wiedzy o dziejach Polski i brak poczucia przynależności do Narodu.

Ich ojcowie, wujowie, mordowali strzałem w usta, w tył głowy, w kręgosłup, ...w Katyniu, Miednoje, Mińsku, Charkowie, a później na salach sądowych, w spreparowanych procesach wyrokami śmierci i w katowniach MBP, UB i SB, mordowali Polaków, Patriotów, żołnierzy AK, NSZ, Nie, WiN; następne ich pokolenia - działają skrycie, skrytobójcze zbrodnie ["nieznani sprawcy" - w latach zaraz powojennych bojówki PPR, a później tajne, specjalne grupy operacyjne w SB do niszczenia i mordowania opozycji] - Piotr Bartoszcze, o. Honoriusz Kowalczyk, ks. Jerzy Popiełuszko, ks. Stefan Niedzielak, ks. Stanisław Suchowolec, ks. Sylwester Zych, ks. Roman Kotlarz, ks. Stanisław Palimąka, ks. Antoni Kij, ks. Stanisław Kowalczyk, ks. Kazimierz Jancarz, gen. Marek Papała, ...Michał Falzmann, ...podając się za zasłużonych działaczy sprowadzają wszystkie próby naprawy i zmian na manowce, wybory po wyborach ciągle obejmują decyzyjne stanowiska w życiu państwowym, naukowym, politycznym, gospodarczym, samorządowym i publicznym;

Z całą stanowczością śmiemy twierdzić, że Polska inteligencja nie istnieje, nie istnieją Polskie elity, patriotyczne i przywódcze elity Polskiego Narodu zostały wymordowane w rzeziach ludobójstwa na Kresach Wschodnich, w rzeziach na Wołyniu, w rzezi ludobójstwa w Katyniu, Mińsku, Charkowie, Bykowni, podczas całej II wojny światowej, w Powstaniu Warszawskim, i po wojnie w okresie stalinizmu, w okresie żydokomunistycznego PRLu, w katowniach NKWD, KGB, UB i SB, ... a to co jest dzisiaj, to jest "Frankenstein" - Polski, z jadowitymi łbami nienawistnej i złośliwej hydry żydowskiej, to pokoleniowo ideowy pomiot zbrodniarzy z Katynia i okresu stalinowskiego, ukryte siły i wpływy, jej obecne antypolskie i antynarodowe elity intelektualne i polityczne niszczące, okradające i zniewalające Polskę, ...i zniewalające, upośledzające i upokorzające Polaków w ich własnym kraju, ...w ich własnej Ojczyźnie.

Czego nie dokonali sowieci i żydobolszewia, hitlerowcy i żydo-nazizm, dokończyli polskojęzyczni żydokomuniści. Mordy skrytobójcze, rzezie, eksterminacje, masakry i ludobójstwa, bezprawie, przemoc i terror, ekspatriacje ludności polskiej i wywózki, depolonizacja, likwidacja elit, ziemiaństwa i inteligencji, demoralizowanie, zaszczucie i degeneracja, kupowanie ludzi, indoktrynacja - wszystko to w sposób planowy zmierzało do jednego celu: aby Polacy nie podnieśli więcej głowy, by wszelka irredenta i myślenie w kategoriach polskiego interesu narodowego i państwowego były uśmiercane w zarodku.
Tyle na temat,antypolskosci,materialy zachowane z nieistniejacej,zlikwidowanej POLSKIEJ strony internetowej ;Polonica.net;

Vote up!
0
Vote down!
0

costerin

#143702

I to JEST prawda : "W którym tylko kraju osiedlili się żydzi, zniżyli jego poziom moralny, zburzyli jego standard kupiecki, szydzili z jego religii, podkopywali ją. Stworzyli państwo w państwie". _________________________________________________________
„Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor”. Józef Beck

Vote up!
0
Vote down!
0

Pokora i uległość tylko do wzmocnienia i utrwalenia niewoli prowadzi (J.Piłsudski)

#143729

kitciwucho; I kto juz kupil u nas dwie stocznie za psi grosz? A komu beda sprzedawane szpitale , podobno Amerykanom.  A jaki Amerykanin tu zjedzie? Iznowu wciskaja sie obcy.

Vote up!
0
Vote down!
0

kitciwucho

#143755