Nareszcie - p r z e ł o m

Obrazek użytkownika demonica
Artykuł

Węgry mają niepodległościową Konstytucję

Odrzucamy przedawnienie nieludzkich zbrodni dokonanych przeciwko narodowi węgierskiemu i jego obywatelom przez rządzące dyktatury: narodowych socjalistów i komunistów.
Nie uznajemy prawnej ciągłości komunistycznej „konstytucji“ z 1949 roku, która była podstawą reżimu, dlatego ogłaszamy jej nieważność.
" Węgierski parlament przyjął nową konstytucję. Na Węgrzech nie było referendum konstytucyjnego, którego domagała się opozycja a sam projekt konstytucji upubliczniono dopiero 14 marca. Nie było więc czasu na społeczne konsultacje.

Konstytucja przewiduje zmianę nazwy kraju z Republiki Węgierskiej na Węgry. Da etnicznym Węgrom mieszkającym poza krajem prawo do głosowania, ogranicza uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego, ale rozszerza władzę prezydenta. Ułatwia mu m.in. rozwiązanie parlamentu - mówi Radiu ZET szef Transparency International ne Węgrzech, Adam Foeldes-
( biadania radia zet): " Nie wiemy, co jeszcze tak naprawdę zawiera nowa konstytucja. To poważne zagrożenie dla demokracji na Węgrzech, rządów prawa, niesie groźbę korupcji. To zła wiadomość dla kraju, że nowa konstytucja jest przyjmowana w taki sposób i z taki zapisami."
Nowa konstytucja ma wejść w życie 1 stycznia 2012 roku."

Preambuła węgierskiej Konstytucji. Ja chyba śnię.

http://blogmedia24.pl/node/47573?destination=node%2F47573

Ocena polecanki: 
Brak głosów