Niedziela dobrego pasterza. Kręgi wokół słońca nad Fatimą.Naukowcy z czerskiej razem z akademikami rosyjskimi....

Obrazek użytkownika antysalon
Idee

" Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć."
Dwa tygodnie temu byliśmy uczestnikami beatyfikacji Jana Pawła II naszego dobrego pasterza.
13 maja w Fatimie ponad ćwierć mln pielgrzymów z całego świata oraz okoliczni mieszkańcy tego miasteczka ujrzeli na niebie niesamowite zjawisko, kolorowe kręgi wokół słońca.
Podobne zjawisko zapisało się w pamięci mieszkańców Fatimy w roku 1917.
Dla obserwujących te znaki wtedy oraz dwa dni temu były to cudowne znaki!
I taki przekaz odebrali!
Ale od czego jest czujna niezawodna specjalistka od wszystkiego, która jak onegdaj akademicy zsrr oraz sławne Radio Erewań zna odpowiedż na wszystko!
Ma tez gotowe przepisy i recepty.
To organ Adama Michnika!
On już wie, że to nie żaden cud!
Wystarczył jemu, Adamowi czerskiemu i jej, agorowej specjalistce, aby poddać rzeczowej analizie te kolorowe kręgi wokół słońca nad Fatimą i łopatalogicznie wytłumaczyć zabobonnej ciemnocie, że błądzi!
Tak Adam Michnik ma takie zaplecze technologiczne, że już nie z takimi problemami się rozprawił!
System specjalnych teleskopów oraz niesamowita wiedza plus tytaniczna praca jego dziennikarzy śledczych to gwarancja, że każde sacrum w mig rozmienią na drobne i zrobią z niego profanum!
A bar Przekąska i ruch poparcia .... dokonają reszty!!!!

Dobry pasterz to gwarancja sukcesu.
A Polacy znów pozwolili, aby do ich owczarni wdarł się po raz kolejny rozbójnik, złodziej, łobuz.
Fałszywy wzrok!
Złe, nienawistne wilcze oczy!
Krążył wokół niej, motał, kombinował i wślizgnął się.
I to głównym wejściem.
Nawet nie musiał się trudzić, aby obchodzić owczarnię, skradać się do niej cichcem!
Zrobił to w biały dzień, a dokładniej rzecz ujmując w POwyborczy wieczór!
I mówi od czterech lat jestem waszym pasterzem.
Oczywiście jemu jest dobrze, jemu nie brak niczego; leży, bimba, kombinuje i leniuchuje.
I okrada nas, wybierając co rusz najładniejszą, co cenniejszą owieczkę, aby ją za bezcen przehandlować!
Niektóre oddaje nawet za darmo!
I strzyże je byle jak marnując cenne runo!
Tak oto nieudolnie, po prostacku jak heretyk odczytuję dzisiejszą Ewangelię!
A dla czystości wklejam dzisiejsze czytania.

IV Niedziela Wielkanocna

Czytania mszalne
Pierwsze czytanie
Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem
Czytanie z Dziejów Apostolskich
W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: „Niech cały dom Izra-ela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: „Cóż mamy czynić, bracia?”. Powiedział do nich Piotr: „Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan, Bóg nasz”.
W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: „Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia”. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.
Dz 2,14a.36-41

Psalm responsoryjny
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.
Refren
Prowadzi mnie nad wody,
gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.
Refren
Chociażbym przechodził
przez ciemną dolinę
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
są moją pociechą.
Refren
Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów;
namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.
Refren
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.
Ps 23,1-2ab.2c-3.4.5.6

Drugie czytanie
Nawróciliście się do Pasterza dusz waszych
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła
Najdrożsi: To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.
1P 2,20b-25

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje,
a moje Mnie znają.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
J 10,14

ewangelia
Jezus jest bramą owiec
Słowa Ewangelii według św. Jana
Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych”.
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc po-wiedział do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”.
J 10,1-10

/skorzystałem jak zwykle ze strony Gościa Niedzielnego/

pzdr

Ocena wpisu: 
Brak głosów