Amerykańska pomoc dla Stalina w ramach Lend-Lease

Obrazek użytkownika Andy-aandy
Historia

 

Amerykańska pomoc dla państwa sowieckiego w ramach wojennego Lend-Lease Act

 Stalin: "śmiertelne niebezpieczeństwo jakie zawisło nad Związkiem Sowieckim"

22 czerwca 1941 roku armie Hitlera zaatakowały Związek Sowiecki, który w pierwszych miesiącach wojny poniósł olbrzymie straty, zarówno w ludziach jak i w sprzęcie wojskowym. Sowiecki przywódca Stalin napisał o tym do brytyjskiego premiera Winstona Churchilla w liście z 3 września: “…to śmiertelne niebezpieczeństwo jakie zawisło nad Związkiem Sowieckim może być powstrzymane przez natychmiastowo dostawy do Rosji co najmniej 400 samolotów oraz 500 czołgów miesięcznie”.[i]

Udzielenie pomocy umożliwiała amerykańska ustawa Lend-Lease podpisana przez prezydenta USA Franklina D. Roosevelta 11 marca 1941 roku. W ramach tej ustawy w latach 1941–1945 USA udzieliło Wielkiej Brytanii, Chinom, ZSRS, Francji oraz innym krajom — pomocy w wysokości 50,1 miliardów ówczesnych dolarów. Co jest ekwiwalentem 759 miliardów dolarów w cenach z 2008 roku.

Pierwsze dostawy materiałów wojennych były wysłane z USA do ZSRS bardzo wcześnie, bo już w lecie 1941 roku, a więc kilka miesięcy wcześniej niż ZSRS zostało włączone w dostawy w ramach Lend-Lease. Jednym z przykładów jest tankowiec “Santa Clair”, który przybył do Władywostoku 2 września 1941 roku.[ii]

 

Sowieccy szpiedzy zarządzają pomocą dla Stalina

Już 1 października 1941 roku Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Związek Sowiecki podpisały pierwszy Protokół Moskiewski,[iii] który zapoczątkował regularnie dostawy materiałów wojennych do ZSRS. Pomoc dla ZSRS w ramach Lend-Lease była ze strony amerykańskiej zarządzana przez Edwarda Stettiniusa, Harry’ego Hopkinsa oraz gen. Johna Yorka. Cała ta trójka była miłośnikami bolszewizmu oraz zdecydowanymi zwolennikami “bezwarunkowej pomocy” dla państwa sowieckiego. Zresztą do 1943 roku bardzo niewielu Amerykanów było przeciwnikami pomocy dla ZSRS.

Harry Hopkins był najbliższym i najbardziej wpływowym doradcą F.D. Roosevelta, a także niewątpliwym sowieckim szpiegiem.[iv] Z kolei Stettinius wsławił się tym, że objęciu stanowiska Sekretarza Stanu w 1943 roku — polecił oddać Stalinowi sowieckie książki kodowe zdobyte przez armię fińską w Finlandii. Spowodowało to znaczne opóźnienie w rozszyfrowaniu sowieckich telegramów wysyłanych przez siatkę sowieckich agentów w USA do Moskwy oraz zapobiegło odkryciu dużej penetracji administracji Roosvelta przez sowieckich szpiegów — takich jak m.in. Hopkins.

Sowieckim szpiegiem był także Alger Hiss — kolejny współpracownik Roosevelta. Hiss od 1933 roku był prawnikiem w organizacjach wprowadzających New Deal [v](Nowy Ład, dosłownie „Nowe rozdanie”) Roosevelta. Od 1936 roku Hiss był pracownikiem Department of State. Mimo tego, że już w 1939 roku było wiadomo o przynależności Hissa do tajnej komórki partii komunistycznej, nie zwolniono go z pracy. Jako sowiecki szpieg Hiss był organizatorem oraz przedstawicielem USA na konferencję Organizacji Narodów Zjednoczonych w San Francisco w 1945 roku.

Znaną działaczką lewicową była także i Eleanor Roosevel — żona Roosevelta, która prowadziła swoje własne konferencje prasowe wyłącznie dla kobiet. To prezydenckie małżeństwo to przetrwało czterdzieści lat, mimo tragedii i zdrad. Późna, ale jakże namiętna miłość Eleanor do młodego komunisty rosyjskiego pochodzenia zmieniła nawet bieg historii...[vi]

Dostawy w ramach Lend-Lease dla ZSRS

W „Krótkiej Encyklopedii USA”[vii] można znaleźć informację, że USA dostarczyły bolszewikom: 15.000[viii] samolotów, 700.000 samochodów ciężarowych, 51.000 samochodów terenowych, 7.000 czołgów, 35.000 motocykli, 27 okrętów wojennych, 2.000 radarów. A także naczne ilości surowców, lekkiego uzbrojenia, odzieży i żywności.

Jednak nie są to dane ścisłe, bowiem np. USA wysłało 15.231 samolotów, z których dotarło do ZSRS 14.320. Natomiast Wielka Brytania wysłała jako pomoc dla sowieckiej armii 4.424 samoloty.[ix]

Jeden z sowieckich asów myśliwskich i późniejszy marszałek lotnictwa — Aleksander Pokryszkin, uzyskał na amerykańskim myśliwcu P-39 Airacobra 48 "zwycięstw".[x] Większość amerykańskich samolotów, bo 8.000 była dostarczona do ZSRS drogą powietrzną na trasie Alaska — Syberia… W Krasnojarsku myśliwcom demontowano skrzydła i wysyłano je koleją, bombowce leciały bezpośrednio do swoich jednostek. Ujawnione dopiero w latach 1990. sowieckie archiwa wykazały, że na olbrzymich terenach Syberii zaginęło 113 sowieckich pilotów — ich samoloty ciągle są odnajdywane na Syberii.

Amerykańska pomoc dla ZSRS w latach 1941–1945 wyniosła łącznie 11,3 miliarda dolarów, co w dolarach z 2008 roku wyniosłoby około 168 miliardów. Łącznie USA wysłało 18 milionów ton materiałów, z czego 49 procent dostarczono przez port w Władywostoku. Na przykład, w latach 1942–1945 Sowieci wyprodukowali tylko 92 lokomotywy i 2.635 wagonów, natomiast w ramach pomocy otrzymali 1966 lokomotyw i 11.075 wagonów — a więc pomoc wynosiła 81.6 i 80.7 procenta. O znaczeniu pomocy w ramach Lend-Lease pisze Jason Long, podają jeszcze inne przykłady oraz wielkości dostaw surowców przez aliantów.[xi]

W 1945 roku niemalże 2/3 samochodów ciężarowych w armii rosyjskiej było wyprodukowanych w USA. Ciężarówki wojskowe ]]>Dodge]]> 3/4 ton oraz 2-tonowy ]]>Studebaker]]> należały do najlepszych w swoich klasach na froncie wschodnim. Także i dostawy takich materiałów jak kable telefoniczne, aluminium, racji żywnościowych w puszkach oraz odzieży — miały olbrzymie znaczenie dla armii sowieckiej.

Stalin wpada w szał na wiadomość o zawieszeniu konwojów

Dostawy uzbrojenia oraz materiałów wojennych od aliantów zachodnich miały więc dla państwa Stalina życiowe znaczenie. Ich brak mógł m.in. oznaczać niemożność prowadzenia operacji wojennych przez stalinowskie armie. Nie może więc dziwić wiadomość, że według relacji współpracowników Stalin wpadł w szał, gdy dowiedział się, że alianci chcą zawiesić konwoje do ZSRR — bo podejrzewał motywy polityczne.[xii] Tymczasem w końcu roku 1942 oraz na początku 1943 konwoje arktyczne poniosły olbrzymie straty.

Już od sierpnia ]]>1941]]> roku, a więc po przystąpieniu ZSRS do wojny po stronie aliantów, zaczęły pływać tzw. konwoje murmańskie (lub arktyczne), transportujące sprzęt wojenny w ramach pomocy ]]>Lend-Lease]]> do portów w północnej Rosji: ]]>Murmańska]]> i ]]>Archangielska]]>. W latach 1941–1945 wysłano tą trasą 40 konwojów do ZSRR, liczących łącznie 811 statków transportowych, które przewiozły ponad 4 mln ton uzbrojenia i zaopatrzenia.[xiii]

Masło jako smar

Z pomocą, lecz także i z zubożeniem społeczeństwa do jakiego doprowadzili ten kraj bolszewicy wiąże się anegdota opowiadana przez jednego z marynarzy ze statków dostarczających pomoc aliancką. Otóż marynarz ten po powrocie z Murmańska mówił o tym, że Rosjanie nigdy nie widzieli masła pakowanego w jednofuntowe paczki (około pół kilograma). Dlatego, gdy tylko otrzymali masło w takich opakowaniach — ściągali opakowanie i narzucali masło na osie w zawieszeniu wagonów kolejowych myśląc… że jest to smar…[xiv]

_________________________________________________

[i] „ALSIB — The Route of Courage” (Alaska — Syberia drogą odwagi), ]]>http://english.ruvr.ru/2008/01/28/174235.html]]>

[ii] „Sea Routes of Soviet Lean-Lease” (Morskie drogi pomocy dla Sowietów w ramach Lean-Lease), ]]>http://english.ruvr.ru/2007/12/19/168522.html]]>

[iii] W Moskwie podpisano także i wiele innych protokołów moskiewskich, jak na przykład Protokoł Moskiewski podpisany przez Aleksandra Dubczeka wywiezionego do Moskwy po inwazji armii sowieckiej i tzw. LWP tow. Jaruzelskiego na Czechosłowację w 1968 roku…

[iv] Zobacz: Reed Irvine i Cliff Kincaid “The Treachery Of Harry Hopkins” (Zdrada Harry’ego Hopkinsa), ]]>http://www.aim.org/media-monitor/the-treachery-of-harry-hopkins/]]>

[v] New Deal — seria ustaw Kongresu USA wprowadzająca reformy ekonomiczne i społeczne w latach wielkiego kryzysu kryzysu 1929–1933.

[vi] Zob.: Beata de Robien „Eleanor Roosevelt. Między namiętnością a polityką”.

[vii] Maksymilian Berezowski „Krótka Encyklopedia USA”, Warszawa 2001, s. 245.

[viii] Wykaz samolotów amerykańskich wysłanych oraz otrzymanych przez armię sowiecką podaje B.P Kotelnokov., 'Using Anglo-American Aviation Equipment in USSR during WWII and its impact on Soviet Aviation Development', July 30, 1993 report reprinted in "Iz Istorii Aviatsii i Kosmonavtiki', IIET RAN, Moscow, 1994, Issue 65, p. 58. See ]]>http://www.aviation.ru/articles/land-lease.html#b8]]>. Niestety artykuł jest opublikowany tylko w języku rosyjskim… Wykład był wygłoszony 30 czerwca 1993 roku na spotkaniu Sekcji historii lotnictwa i Section history of aviation and kosmonautyki (astronautyki).

[ix] Zobacz wspomniany powyżej wykaz samolotów amerykańskich wysłanych oraz otrzymanych przez armię sowiecką, jaki podaje B.P Kotelnokov…

[x] „ALSIB — The Route of Courage” (Alaska — Syberia drogą odwagi).

[xi] Zob. “Lend-Lease as a Function of the Soviet War Economy”, ]]>http://sturmvogel.orbat.com/SovLendLease.html]]>

[xii] Zob.: Szczegółowe wydarzenia z 1943 roku, ]]>http://sajkom.fm.interia.pl/szczegolowe_wydarzenia_z_1943_roku.html]]>

[xiii] Zob. Konwoje morskie podczas II wojny światowej,  ]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwoje_morskie_podczas_II_wojny_%C5%9Bwiat...]]>

[xiv] Zob. “American aid to Soviet Union, or unknown lend-lease”, ]]>http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1385548/posts]]>

__________________________________________

Gdyby nie wydatna pomoc Rosji dla Niemiec, flota Kriegsmarine praktycznie nie istniałaby na Północnym Atlantyku. Takie są wnioski po przeanalizowaniu dostępnych dokumentów i wspomnień hitlerowskich marynarzy.

Współpraca Związku Sowieckiego i Niemiec szczególnie owocnie kwitła na morzu, gdzie Wielka Brytania dramatycznie zmagała się z zagrożeniem ze strony niemieckich U-Bootów i nawodnych korsarzy Kriegsmarine.

Zob. ]]>"Rosja Radziecka jest winna zatapiania alianckich statków w 1940 r.

__________________________________________

Obiecując Polonii w USA ze względu na jej głosy w wyborach pomoc w odtworzeniu niepodległej Polski — jednocześnie z wprawą zawodowego oszusta politycznego Franklin D. Roosevelt stwierdził:
"Nie dbam o to, czy kraje sąsiadujące z Rosją zostaną skomunizowane."]]>

Do amerykańskiego ambasadora w Moskwie, wypowiedź z 1944 roku.
————————————————————————————————

The Secret History of Armand Hammer, Edward Jay Epstein

This investigative book exposes the life of Armand Hammer -- hailed during his lifetime as a successful businessman and philanthropist -- for what it was: a myth, nurtured and embellished for nearly 70 years. In 1922, Lenin wrote a secret letter to Stalin, designating Hammer as their official "path" to the resources of American capitalism. From then until his death in 1990, Hammer was indeed a Soviet agent.

* * * * * *

Notka z 2010 roku, więc niektóre linki mogą być nieaktualne.

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)

Komentarze

trafiły do Sowietów jeszcze przed 22 czerwca 1941 roku

Vote up!
3
Vote down!
0
#1649591

American deliveries to the Soviet Union can be divided into the following phases:

     "Pre Lend-lease" June 22, 1941, to September 30, 1941 (paid for in gold and other minerals)

     First protocol period from October 1, 1941, to June 30, 1942 (signed October 7, 1941),[54] these supplies were to be manufactured and delivered by the UK with US credit financing.

     Second protocol period from July 1, 1942, to June 30, 1943 (signed October 6, 1942)

Vote up!
1
Vote down!
0

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1649595

F.D. Roosevelt przede wszystkim był marionetką rothschildowego (chazarskiego) kartelu banksterskiego tworzącego FED (tzw. Bank Rezerwy Federalnej). Kartelu, który dzięki posadowieniu Roosevelta na urzędzie Prezydenta USA, ograbił ustawą zatwierdzoną przez amerykańskich komunistów (tzw. Partia Demokratów ) z 1929 roku, grabież ogółu Amerykanów z posiadanych prywatnych zasobów złota pod rygorem kary 10 lat więzienia. A kara ta to za nieoddanie złota w zamian  za papierowe dolary po narzuconym odgórnie kursie  (Szerzej o tym pisze Song Hongbing „Wojna o pieniądz” t.I wyd. „Wektory” s.129-138 i strony poboczne). Z tego rabunku obywateli USA ok. 25% środków zawłaszczonych przez FED poszło na sfinansowanie zbrojeń Niemiec i partii nazistowskiej A. Hitlera  jako tzw. plan Younga/Morgana  (o czym szerzej pisał Anthony Sutton w „Wall Steet i Hitler”) zaś ok. 75 % poszło na industrializację militarną Rosji Sowieckiej wraz z dostarczeniem Sowietom ówczesnych technologii amerykańskich. Tak wg banksteskiego planu miało nastąpić wykończenie i likwidacja chrześcijańskiej Europy. Najpierw tow. Hitler wykorzystany jako  Niemiecki „lodołamacz Europy” (polecam opracowania Wiktora Suworowa), A następnie kontynuacja światowej rewolucji banksterskich talmudystów , przez uderzenie na swego dotychczasowego sojusznika.Tu problem powstał, gdy  Niemcy, którzy jeszcze w maju 1941 roku, robiąc inwazję na Kretę,  dopiero połapali się w tych intencjach chazarskich banksterów z USA. I wtedy szybciej –bo w ciągu miesiąca- dokonali pełnej mobilizacji przy linii Hitler-Stalin i o dwa tygodnie wyprzedzili sowieckie uderzenie (Wiktor Suworow –„lodołamacz” i „Dzień M”) biorąc wszystko, czyli te sowieckie armie i wyposażenie I rzutu , które stały 22 czerwca  z drugiej strony- nie dość że zgrupowane na pozycjach wyjściowych do ataku , to prawie  bez rezerwy i wydanej jednostkom  amunicji!

Stąd Chazarscy banksterzy FED znów przez tow. prezydenta Roosevelta wdrożyli ów Lend Lease wobec Rosji Sowieckiej, aby ratować władzę ustanowionego przez Nich w 1917 r. największego politycznie talmudycznego reżimu w świecie - ZSRS.

Notabene –w przeciwieństwie do Rosji Sowieckiej, Wielka Brytania została grubo zadłużona i ograbiona przez FED (tracąc pozycję mocarstwową) za dostawy Lend-Leasu w czasie wojny- do czego spłat nigdy nie został zobowiązany przez kolejne rządy USA, Związek Sowiecki !             

Vote up!
1
Vote down!
0

E.Kościesza

#1649634

Through the end of World War II the United States would use it to provide a total of some $50 billion in aid (equal to $690 billion in 2020 dollars) to more than 30 nations around the globe, from the Free French movement led by Charles de Gaulle and the governments-in-exile of Poland, the Netherlands and Norway to Australia, New Zealand, Brazil, Paraguay and Peru.

Vote up!
0
Vote down!
0

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1649712

Rosja rzeczywiście ostatecznie uregulowała swoje długi związane z dostawami Lend-Lease dopiero w 2006 roku. Nie oznacza to jednak, że kwota zadłużenia była tak duża, a jej spłata zajęła aż pół wieku.

Po wojnie ZSRR spisał na straty cały sprzęt wojskowy otrzymany ze Stanów Zjednoczonych; więc Stany Zjednoczone nie żądały za ten sprzęt zapłaty. Pozostały sprzęt cywilny i urządzenia zostały wycenione przez USA na 2,6 miliarda dolarów, ale Stany z własnej inicjatywy zmniejszyły tę kwotę o połowę jeszcze przed negocjacjami w sprawie spłaty zadłużenia.

Związek Radziecki nie zgodził się z tą wyceną i zaproponował jako zapłatę 170 mln dolarów, co strona amerykańska uznała za niepoważne podejście do negocjacji. Od tego czasu strony kilkakrotnie łagodziły swoje żądania, dopiero w 1972 roku dochodząc do zgody przy kwocie 722 milionów dolarów.  

Za: TU

Vote up!
0
Vote down!
0

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1649713