Sprawy idą w dobrym kierunku, ale

Obrazek użytkownika zbzukowski
Blog

W warunkach panującej partriokracji ( nie należy mylić z demokracją, która nie istnieje nigdzie poza wydumaną ideologią), ostatnie wydarzenia w naszej,

zdominaowanej przez obce siły wplywu Ojczyzny; można zaobserwować oznaki działań zmierzających w prawidłowym kierunku...

Nie należy popadać w "hura-optymizm", ponieważ wszystko może mieć charakter typowej hucpy, w myśl której "czasami należy cofnąć się krok do tyłu, aby

nastepnie wykonać dwa kroki w kierunku realizacji zaleceń światowej elity NWO".

Wszystko zależy od tego, czy nastąpią działania umacniające Rację Stanu Wspólnoty Narodowej Polaków, wyrażającą się poprzez przywrócenie słowom

prawidłowych znaczeń, Ojczyźnie tradycyjnie pojmowanej Normalności przy jednoczesnym zlikwidowaniu obłędu tzw. POprawności POlitycznej  urojonych

we łbach antypolskich lewaków.

Nacjonalizm oskarżany powszechnie o nazistowski szowinizm, jest tu sztandarowym przykładem przywracania prawidlowego znaczenia słów:

- posłużę się tu przykładem rodziny, w której jest realizowane w pierwszej kolejności szeroko pojęte dobro członków tej Rodziny.

Taka postawa jest prawidłowa i tak rozumiany Nacjonalizm, ze wszech miar godny wspierania.

Nazizm, wynikający z postaw szowinistycznych, to uzyskiwanie dobra kosztem innych rodzin (czytaj innych Narodów).

Twierdzenie, że granica pomiędzy nazizmem a nacjonalizmem jest często niewidoczna i łatwa do przekroczenia, to typowa manipulacja ze strony

kosmopolitów, lewaków i popleczników NWO, bo ich celem jest likwidacja wszelkich Podmiotów Państwowych o chrakterze narodowym.

Martwić więc musi, gdy przedstawiciele rządzących obecnie, odżegnują się od Restytucji Polski z zachowaniem narodowego charakteru, szukają tzw. 

sojuszy, zamiast zadbać o zwiększenie zdolności Narodu do suwerennego decydowania o swojej przyszłości i bezpieczeństwie.

Rugowanie lewackich POstępasów we wszystkich sferach publicznego życia Narodu to dobry kierunek o ile nie będzie oznaczał jedynie zawłaszczenia

przez PIS, tego co wcześniej zawłaszczył POz przybudówkami mającymi stwarzać wrażenie tzw. pluralizmu politycznego.

"Krótka piłka": - należy domagać się ogólnonarodowej debaty na temat Nowej Konstytucji, zmienić ustrój tak, aby skończyć raz na zawsze z partiokracją,

oprzeć nowy Ustrój na silnej władzy Prezydenta, udzielając mu jednocześnie mocy powoływania Premiera z zachowaniem ewentualności odrzucenia

decyzji prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe (obie Izby na wspólnym glosowaniu).

W kwestii odnowy Wymiaru Sprawiedliwości - przyjąć generalną Zasadę (Niezbywalną pod żadnymi warunkami!), że osoby pełniące swe funkcje w tzw.

Wymiarze Sprawiedliwości, nie mogą ich nadal pełnić jeśli zostanie im dowiedzione, że byli dyspozycyjni politycznie w przeszłości.

Taką ocenę należy złożyć na ręce powołanego w powszechnym głosowaniu Narodowego Trybunału Stanu, czemu musi towarzyszć pełna transparentność

kandydatów do takiego Narodoweo Trybunały Stanu.

Trybunał taki winien ocenić i osądzić wszystkich (bez wyjątku!), którzy aktualnie pełnią, bądź pełnili, czy też zamierzają pełnić, funkcje zaufania

społecznego, na każdym jego szczeblu...

W kontekście powyższego, dywagacje i spory obecne na temat tzw. Trybunału Konstytucyjnego, notabene stojacego na "straży porządku" w oparciu

o konstytucję będącą wyrazem woli zdrajców okrągłego stolu, zakrawa na parodię.

Jeżeli nie będzie woli, aby przekreślić całkowicie tzw. III R.P. - jako kontynuacje PRL-u - to darujmy sobie całą resztę i mrzonki o Odrodzeniu Polski

w Duchu racji Stanu Wspólnoty Narodowej Polaków, bo będzie co najwyżej "inaczej, zgodnie z celami kolejnej kliki partyjnej", co nie znaczy, że lepiej dla 

Polski i Polaków.

W kwestii zagrożeń i obronności...3 Brygady nie obronią Ojczyzny i należy z jednej strony wprowadzić Powszechny Dostęp do Broni dla Polaków ( z wy-

łączeniem karanych kryminalistów, oraz osób, które działają na rzecz obcych interesów i w sprzeczności z Racją Stanu Narodu polskiego), z drugiej

zaś, wprowadzić Instytucję Powszechnej Obrony Ojczyzny, na podobnych zasadach, jak to ma miejsce w Szwajcarii.

Należy ścigać wszelkie przejawy sprzyjania obcym wpływom i promować każde działanie chroniące polską narodową własność i rozwój narodowych

podmiotów .

Czy PIS ma zamiar do tego dążyć???

Nie jest moim zamiarem odbieranie moim Rodakom nadziei, ale zważywszy na tzw. "pochodzenie i zaplecze" czołowych liderów tej formacji, mam

poważne wątpliwości odnośnie prawdziwych zamiarów PIS-u...

Póki co, jeśli będziemy widzieć, że idą w kierunku rzeczywistego Odrodzenia Polski, jako Państwa Narodowego, to popierajmy ich, ale jeśli wrócą na

"ścieżkę realizacji antypolskich czy partykularnych interesów  partyjnych", to wtedy musimy otwarcie wystąpić stosując jedyną metodę, jaka nam

pozostanie... Narodowy Czyn Zbrojny ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:4)