Polexit – część 2. Co dzieli Polaków i „Europejczyków” w sferze etyki, moralności, kultury, nauki i wartości?

Obrazek użytkownika Satyr
Blog

Obserwując szerokie spektrum „współpracy” Rzeczpospolitej od momentu rozpoczęcia tzw. okresu stowarzyszeniowego Polski z trzema Wspólnotami Europy Zachodniej aż do dzisiaj z UE, – trzeba wyszczególnić dwie zasadnicze płaszczyzny. Pierwsza, to płaszczyzna na której widzimy etykę, moralność, kulturę, naukę i wartości chrześcijańskie. Na drugiej płaszczyźnie mamy sektory: finansów, przemysłu, handlu, rolnictwa itd., czyli całą sferę materialną. Tę część z cyklu: „Polexit” poświęciłem płaszczyźnie z etyką i moralnością, kulturą, nauką oraz wartościom chrześcijańskim.

Przepraszam wszystkich tych Niepoprawnych, a wśród nich naszego Niepoprawnego „Jasieńko”, że z dość sporym opóźnieniem publikuję drugą część Polexi-tu (której nie mógł się doczekać), ale obowiązki zawodowe nie pozwoliły mi się z tym artykułem uporać wcześniej.
A teraz ad rem.

 

Myślę, że najlepszym obrazem powodów, dla których powinniśmy wyjść ze struktur Unii Europejskiej będzie sukcesywne konfrontowanie tych czynników, które nas Polaków różnią z czynnikami preferowanymi przez „eurofederastów” z Zachodu.  

 

Etyka, moralność, kultura, nauka i wartości chrześcijańskie

 

     Jeżeli etyka jest ogółem norm i zasad postępowania przyjętych w danej epoce i w danym środowisku oraz nauką o moralności, to przez kilkanaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej mamy „wyświetlany film”, który ukazuje nam jakże różne znaczenie tego pojęcia. Inna definicja tego pojęcia obowiązuje w Polsce, a jeszcze inna w Zachodniej Europie.

 

Jak to wygląda w Polsce?

     W Polsce etyka i moralność dla prawdziwych Polaków i patriotów oparta jest na wartościach chrześcijańskich, nie bizantyjskich. Dekalog jest naszym podstawowym kodeksem prawnym, a te stworzone przez człowieka, a więc wszystkie kodeksy uchwalone przez parlament… są tylko dopełnieniem Dekalogu w sferze prawa stanowionego.

     Zdecydowana większość Polaków (ponad 90 %) opowiada się za ochroną każdego życia ludzkiego od poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Życie ludzkie traktujemy jako największą wartość, a ustawodawca uchwalił stosowną ustawę zakazującą uśmiercania dzieci nienarodzonych oraz poddawania eutanazji już urodzonych. Traktując życie człowieka jako dar Boży – człowiek nie może wyręczać Pana Boga i decydować za Niego, kto ma żyć, a kto ma już zakończyć ten ziemski żywot. I ma to umocowanie także w polskim prawie stanowionym. Także, jak do tej pory – polskie prawo zakazuje zawierania związków homoseksualnych, a nie daj Boże adoptowania jeszcze przez takie związki… dzieci.  

 

A jak jest w Europie Zachodniej?

     Czy tak jak w Polsce jest w Belgii, Holandii, Francji, Włoszech , Szwecji czy Niemczech? Nie, nie jest! Decydenci tych krajów i ich większość parlamentu są innego zdania. Oni uważają za największą wartość… mamonę, nie życie ludzkie.

     Ongiś protoplaści Europy byli zszokowani, kiedy to w starożytnej Sparcie chore dzieci nie rokujące, aby być w przyszłości dobrymi i walecznymi obywatelami tego państwa – były zrzucane ze skał w przepaść. Mijały stulecia starożytności i ery nowożytnej, w których zabijanie bezbronnych i z pobudek ich niepełnosprawności – poza działaniami wojennymi – poszło w zapomnienie. Ale tylko do czasu, kiedy to w XX wieku w Niemczech pojawił się Adolf Hitler. To za jego przyczyną i obywateli niemieckich na niego głosujących w wyborach… zaczęto barbarzyńskie praktyki polegające na zabijaniu chorych i kalekich, jako niepotrzebnych zdrowemu społeczeństwu. Tak więc cywilizacja śmierci zajrzała w oczy Europejczykom. Ten zbrodniczy proceder, – mimo iż dawno nie ma już śladu Hitlera na tym ziemskim padole – jest nadal uprawiany przez „postępowych” europejskich polityków i „lek-medów” w białych kitlach.

     Oto 13 lutego 2014 roku Stowarzyszenie Lekarzy Holenderskich uprawniło swoich kolegów „lek-medów”, aby pozbawiać życia dzieci urodzonych kalekami. W ślad za tym weszła ustawa, która według szacunków będzie powodowała śmierć około 300 dzieci rocznie. Tę samą ustawę uchwalono także w Belgii, która po prostu poszerzyła już obowiązujące prawo dotyczące eutanazji osób dorosłych – przeważnie niepełnosprawnych, ułomnych i nieuleczalnie chorych. I to wszystko pod płaszczykiem zapewnienia im… godnego życia bez bólu. G*wno prawda! To tylko puste słowa.  Ci „lekarze”, dzięki uchwalonej ustawie – nie są już zmuszani do podtrzymywania życia, a wręcz przeciwnie – mają je odbierać, w większości bez zgody osób bezpośrednio zainteresowanych, czyli na przykład rodziców.

     Dr Eduard Verhagen – podobno pediatra, z miejscowości Groningen w Belgii stwierdził, że nie może pozwolić na to, by mały człowiek cierpiał. Według niego, – o zgrozo! – ludzkim odruchem jest zabicie cierpiącego dziecka, bo… „śmierć dziecka ugasi nasz ból na jego widok”. Jego słowa pozostawiam bez komentarza, bo musiałbym użyć samych słów niecenzuralnych. Żałuję tylko, że jego matka nosząc go pod sercem w swym łonie nie zdecydowała się na jego zabicie – poddając się aborcji. Pożytek z tego byłby tylko taki, że nie zabiłby wówczas w swym dorosłym życiu ani jednego człowieka, nawet w sposób pośredni.

     Kiedyś, a było to jakieś 2 lata temu, na antenie Radia Maryja usłyszałem głos słuchaczki Polki spoza granic Polski. Była to kobieta w wieku 70+, której córka wyszła za mąż za Holendra i z nimi zamieszkiwała w Holandii. Wkrótce podupadła na zdrowiu, ale nie na śmiertelną chorobę. Przewieziono ją do holenderskiego szpitala. Zadzwoniła do RM nie z Holandii, a… ze Szwajcarii. Tam bowiem uciekła, kiedy to pielęgniarka opiekująca się nią w holenderskim szpitalu szepnęła jej do ucha, że jest już decyzja odnośnie poddania jej eutanazji. Owa pielęgniarka (Polka z pochodzenia) wyznając wartości chrześcijańskie – czuła się w obowiązku przestrzec pacjentkę, co ją czeka. Ponieważ, – jak stwierdziła telefonująca słuchaczka – jest zamożną kobietą, to córce oraz zięciowi chodziło o dość szybkie przejęcie jej majątku w Polsce po jej śmierci. Jej córka mieszkająca w Holandii od ponad 20 lat, mając w Holandii „wyprany mózg” i będąc daleko od Boga i Dekalogu uznała, że matce mającej 75 lat… już wystarczy. Owa kobieta będąc już w Szwajcarii, zatrzymała się u Polaków – jej przyjaciół znanych jeszcze z Polski przed emigracją do Holandii. Dokończyła leczenie, i… mimo swoich zacnych lat – cieszy się  w miarę dobrym zdrowiem i życiem wśród ludzi jej życzliwych. Nadal jest aktywna społecznie, tym razem wśród Polonii w Szwajcarii. A co z jej córką w Holandii?… Wydziedziczyła ją, ponieważ to ona zabiegała o pozbawienie życia swojej matki. Nalegała i podpisała zgodę na eutanazję. Matka swój majątek przepisała na swych polskich przyjaciół w Szwajcarii, którzy uratowali jej życie.  

     Niestety, „postępowe elyty” Europy Zachodniej ustanowiły prawo zezwalające na zawieranie związków homoseksualnych. Tak jest między innymi w Holandii, Belgii Szwecji i w Niemczech. Ostatnia „rewelacja”, jaką mogą się „poszczycić” Niemcy to taka, że ku zadowoleniu dewiantów seksualnych – związki jednopłciowe mogą już w świetle prawa… adoptować dzieci.
W związku z tym, trzeba tu postawić pytanie: – jakie wzorce zaszczepią tacy „rodzice” adoptowanym dzieciom??? Jakie wartości mogą im przekazać dwaj tatusiowie lub dwie mamusie? Jest pewne na sto procent, że będą je wychowywać i przysposabiać na przyszłych gejów lub lesbijki. A to nie wróży nic dobrego dla przyszłych pokoleń, bowiem takie postępowanie jest prostą i pewną drogą do wynarodowienia narodu niemieckiego.

     Szlag mnie trafia, gdy kilku eurofederastów lewaków Europy Zachodniej walczy – i jak widać skutecznie – z wiarą katolicką, robiąc tym samym miejsce dla islamu. Tenże islamski nurt nie ma nic wspólnego z wiarą. To nurt, który dzięki głupim lewakom Europy Zachodniej i Skandynawii czuje się na tyle pewny, że już w wielu dzielnicach miast wprowadził prawo szariatu, a policjanci w obawie o swoje zdrowie i życie nie „zapuszczają się” w te muzułmańskie dzielnice. Czyli… rodowici obywatele Paryża, Brukseli, Berlina czy Sztokholmu poprzez swoje nieprzemyślane lub zindoktrynowane decyzje w wyborach parlamentarnych dzisiaj żyją „jak na szpilkach” w obawie o swoje życie. O prawie szariatu pisałem 7 kwietnia 2016  na Niepoprawnych tutaj: http://niepoprawni.pl/blog/satyr/czy-muzulmanie-zagrazaja-europie-co-powinnismy-o-nich-wiedziec-18.  

     Zatem, my Polacy – żyjący według Dekalogu – nie chcemy takiej sytuacji, gdzie lewaccy „kumisarze” Unii Europejskiej będą nam nakazywać, jak żyć i jak poprowadzić państwo pod względem etyki i moralności.  Wiemy, że Europejska Wspólnota Węgla i Stali oraz EUROATOM  – jako europejskie organizacje gospodarcze będące pierwowzorem Unii Europejskiej były oparte na wartościach chrześcijańskich, a nie na lewackich i ateistycznych – niszczących rodziny, które w naszej cywilizacji są jednymi z najwyższych wartości.

     Nie sposób wspomnieć w tym momencie o tym, że eurofederaści mają w „głębokim poważaniu” budowanie swych narodów w formacie 2 + 1, 2 + 2 , że nie wspomnę o… 2 + 3 i więcej. Ich wzorem jest 1 + 1 żyjących na tzw. kocią łapę, plus… pies lub kot. Ciekawi mnie, ile procent właścicieli tych czworonogów wytresuje je tak, by na starość pies czy kot podały im… szklankę wody do przełknięcia tabletek zmniejszających skutki schorzeń wieku starczego. Bo jeśli chodzi o siłę roboczą ratującą budżet, z którego będą mieli wypłacane emerytury, to eurofederaści liczą na… muzułków. Tak,… – muzułki-kozojeby aż się palą do tego, by zasilać budżet Niemiec czy Francji, hehehe. Śmiech na sali.

 

Kultura

     Nigdy kultura Arabów będących już większością etniczną w Europie Zachodniej i Skandynawii nie będzie… że tak powiem – kompatybilna z naszą kulturą. Nigdy ta „kultura” arabska nie zasymiluje się z naszą. To jest dzicz, która nie dość że nie przestrzega Prawa Boskiego, to także stanowionego przez władze w krajach, które tę dzicz przyjęły do siebie.

     Ale czego się nie robi za pieniądze Sorosa? Tak się składa, że polski rząd ma „gdzieś” jego pieniądze. Ale lewaccy „kumisarze” – totalne głupki łase na kasę robią wszystko, by zrzeszonym państwom Unii Europejskiej narzucać swe chore pomysły, tym samym dążąc także do unicestwiania swoich krajów. A cel mają jeden: podporządkować swoje kraje, także Polskę Berlinowi, który narzuca islam bez wystrzału armat. A ja na to: po naszym trupie!!!

 

Nauka

     To, że przez ponad pół wieku po II Wojnie Światowej „dołowano” polską naukę – można zrozumieć, bo Polska była okupowana przez sowietów. Ale kiedy nastał czas wyzwolenia spod ich jarzma, … to komuniści i postkomuniści zadbali o to, by jako… doradcy i eksperci w procesie akcesyjnym do Unii Europejskiej „wynegocjować” takie warunki, by polska nauka nie wybiła się ponad tę zachodnią, a nawet zrównała poziomem. Stąd też tzw. granty czyli finansowanie badań naukowych sprowadzały się do zabezpieczania środków finansowych na badania – i tu ironia – ważności rocznicy rewolucji francuskiej nad świętami narodzenia Chrystusa. Wiem coś o tym, bo pracuję na wyższej uczelni i wiem, jakie są boje o kasę na naukowe przedsięwzięcia. Takich problemów nie mają zachodnie uczelnie na projekty związane z propagowaniem ideologii gender. Dla nich płyną strumieniami miliony euro! Tymi środkami nie zbudują silnej Europy, bowiem ideologia gender jest tą, która w konsekwencji doprowadzi do jej upadku.

 

Wartości chrześcijańskie a masoneria w UE

     O czym teraz chcę powiedzieć? Ano o tym, jakie wartości chrześcijańskie przedstawiają eurofederaści z Parlamentu Europejskiego. Odpowiedź jest krótka: – nie przedstawiają żadnych wartości chrześcijańskich! Ich bogiem jest… mamona. Żyją tak, jak dzikie zwierzęta kierujący się tylko instynktem, – nie rozumem, bowiem trudno u nich znaleźć pod czaszką zdrowy i normalnie funkcjonujący mózg. Niejeden z nich jest przeświadczony, że to on jest bogiem wszechmogącym, bo… dzielącym ochłapy z olbrzymiej unijnej kasy dla rządów państw członkowskich spoza państw byłej „piętnastki”.

     Bóg i czczenie Jezusa Chrystusa stało się dla nich niemodne i wstydliwe. Tak między wierszami tłumaczą skołowanym Europejczykom odejście od Boga. W rzeczywistości nie chodzi tu o modę czy wstyd. To jest walka z Kościołem Katolickim rozpętana przez mistrzów masonerii, którymi UE jest naszpikowana tak, jak dobra kasza skwarkami.

     Gdyby Rzeczpospolita Polska nie była w strukturach Unii Europejskiej, to unijna masoneria mogłaby Polakom… skoczyć tam, gdzie pan może pana majstra w d*pę pocałować. A skoro goje z Polski doprowadzili do tego że w niej jesteśmy, to bardzo usiłują wprowadzać w życie naszego narodu relatywizm moralny, – sprzeczny z nauką Kościoła. Legalizują na Zachodzie tzw. miękkie narkotyki, ułatwiają funkcjonowanie sekt, legalizują aborcję, eutanazję i pornografię – także tworzoną przy udziale nieletnich, legalizują   zawieranie związków homoseksualnych i adopcję dzieci przez takie związki.

Biją tym w polskość, w polskiego robotnika i rolnika. Biją w polską inteligencję, naukowców i inżynierów. Ale przede wszystkim biją we wszystkich wierzących chrześcijan, w Kościół w którym na straży etyki i moralności stał i nadal stoi Dekalog – Dziesięcioro Przykazań. Biją w nas anty-dekalogiem, jakim jest program Unii Europejskiej, szczególnie po II Traktacie z Maastricht.

Oto ich anty-dekalog, te dziesięcioro anty-przykazań [1] :

1. Bogiem jest pieniądz.
2. Kościół to część administracji.
3. Handluj w niedziele i święta.
4. Rozbij rodzinę, odrzuć ojczyznę.
5. Zabijaj (słabych, starych i nienarodzonych).
6. Zdradzaj, propaguj pornografię.
7. Kradnij przy każdej nadarzającej się okazji.
8. Kłam, oszukuj, oczerniaj i pomawiaj bliźniego.
9. Promuj rozwody i wszelkie dewiacje seksualne.
10. Pożądaj rzeczy i pieniądze, pogardzaj Bogiem, niszcz słabszego.

 Przyjmują w szeregi lóż masońskich kobiety, (zgodnie z wytycznymi, zawartymi w § 11 statutu masonerii), tworząc aktyw feministyczny lub emancypacyjny. Tak wyszkolony aktyw działa destrukcyjnie na rodziny, zaburza ich katolicki charakter.

W masońskim statucie rytu szkockiego w art. 2. § 3. podane są obowiązki i przywileje masona 33 stopnia. Czytamy w nim: „Suwerenni, wielcy inspektorzy generalni mają misję i obowiązek pouczać i oświecać braci”[2]. A w § 6. rozwinięto ten zapis: „Celem masonerii jest rozsiewanie rewolucji we wszystkich zakątkach globu, utworzenie światowej republiki, opartej na powstaniu przeciwko odwiecznej suwerenności, na zniesieniu granic państw i wyrugowaniu uczuć patriotycznych”.
Następny § 7. dekretuje: „Masoneria kontynuuje walkę z Kościołem, wprowadzając w narodach chrześcijańskich prawa ateistyczne (...)”.

Masoneria wszystkich rytów jest stworzona i całkowicie kontrolowana przez Żydów, którzy zajmują poczesne miejsca w całej strukturze zarządzającej Unią Europejską. Loża B’nai-B’rith jest ich nacyjną lożą. Jej członkami są tylko Żydzi. Pozostałe ryty masońskie skupiają gojów. Ale każdej takiej loży przewodniczy oddelegowany Żyd. Goje, którzy są żądni władzy, chcący osiągnąć ziemskie zaszczyty i pieniądze, są zachęcani do Rytu Szkockiego. W loży tej dominuje filozoficzna maksyma deizmu, którą tłumaczy się tak: wszystko jest Bogiem, tzn. ja, ty, słońce, deszcz, wiatr, przyroda, itp.

Zatem kończąc tę drugą część „Polexit’u” zapytam Szanownych Czytelników: – czy Unia Europejska w takim kształcie jest szczytem Waszych marzeń? Czy taka jest Wam do czegoś potrzebna?

C.d.n…           

 

 

Satyr

___________________
[1] Europa antychrześcijańska, prof. dr hab. Piotr Jaroszyński – Kierownik Katedry Filozofii na KUL-u w Lublinie, wykładowca w Instytucie Edukacji Narodowej z siedzibą w Lublinie, także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

[2] Masoneria i jej tajemnice, Creus i Coromina, Buenos Aires 1954, s. 238 – 241.     

___________________
Polexit - Wstęp tutaj: http://niepoprawni.pl/blog/satyr/czy-polexit-bedzie-lekiem-na-cale-zlo
Polexit - część 1. tutaj: http://niepoprawni.pl/blog/satyr/polexit-czesc-1-wprowadzenie-do-tematu          

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.6 (głosów:19)

Komentarze

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Verita nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Satyryczny naukowiec pisze..."
Dekalog jest naszym podstawowym kodeksem prawnym, a te stworzone przez człowieka, a więc wszystkie kodeksy uchwalone przez parlament… są tylko dopełnieniem Dekalogu w sferze prawa stanowionego." Wolne żarty!!!

"Życie ludzkie traktujemy jako największą wartość, a ustawodawca uchwalił stosowną ustawę zakazującą uśmiercania dzieci nienarodzonych "...
Pytam, kto, gdzie i kiedy uchwalił taką ustawę?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-12

Verita

#1557608

Pisałem między wierszami, że w Rzeczpospolitej Polskiej jest bardzo restrykcyjne prawo dotyczące zabijania dzieci nienarodzonych, tzw. aborcji. Nie jest ono co prawda idealne, ale jest. Takim nie może się poszczycić Europa Zachodnia, która wg ciebie jest uosobieniem nowoczesności i postępu cywilizacyjnego (postępu, ale na wstecznym biegu - chciałoby się dopisać!).

Stan prawny w RP aktualny na dzień: 08.02.2018 to: "Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży", opublikowana w Dz.U.1993.17.78 dnia 7 stycznia 1993 r. 

Jak już wyżej wspomniałem, pozostawia ona wiele do życzenia, bowiem jest w niej "furtka", którą może otworzyć lekarz "zawodowy abocjonista" ("nagiąć" dokumentację ciąży), a pozostali ginekolodzy stoją przed wyborem: sumienie czy... mamona za "skrobankę". I to trzeba zmienić.

Satyr

P.S.
Gdyby przed laty twoja mama mieszkała w Zachodniej Europie i nie chciała ciebie urodzić (z różnych powodów), to bez najmniejszych kłopotów byłabyś "wyskrobana". Dla ciebie byłby to potworny dramat, ale dla nas tu piszących... ulga, że taka Verita po latach nie pisałaby bzdur, jątrzyła i skłócała społeczność na NP!

Podoba mi się!
14
Nie podoba mi się!
-3

___________________________
"Pisz, co uważasz, ale uważaj, co piszesz". 

© Satyr

 

#1557616

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

PS.Gdyby twoja mama na nieszczęście urodziła cię w moim mieście, a ty jako mój rówieśnik biegałbyś po moim podwórku, to niechybnie dostałbyś ode mnie w pysk, żeby nie przyszło ci do głowy w przyszłości pisać tak chamskich tekstów do kobiet...

Howgh !

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-10
#1557618

Verita jest (jak każdy tu piszący) tylko... użytkownikiem portalu NP. Jak by była szanującą się kobietą, to by pisała jak szanująca się kobieta. Niestety, -  nie pisze. I to jest jej problem, a tobie "żółtodziobie" na NP będącym ponad rok na NP co wiedzieć na temat tej... verity i jej jadu wylewanego na nie tylko na mnie, ale na każdego, kto ośmieli się mieć inne zdanie, niż ona... wszystkowiedząca?

Satyr

P.S.
Pałeczka za "pysk"!
A gdzie twoje odniesienie się ad rem???

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-3

___________________________
"Pisz, co uważasz, ale uważaj, co piszesz". 

© Satyr

 

#1557619

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Usprawiedliwiasz się jak gówniarz... "bo mi wiaderko zabrała"...
To twoje PS do Verity , jest niegodne prawdziwego faceta...

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-10
#1557620

W tym miejscu nawet słoma wystająca z twoich butów zarumieniła się ze wstydu i szepnęła: "co za prostak"

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-1

Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1557629

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Odezwała się "elita intelektualna" portalu
To właśnie dlatego Polska nadal stoi tu gdzie stoi, bo komuniści wymienili inteligencję polską... na was...

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-10
#1557638

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Jak widać na załączonym obrazku, portalowa, "pałkarska" cenzura zwiera szeregi.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-8
#1557644

Problem w tym, że ta „elyta“ kształci następne pokolenia, które będą myśleć podobnie. Ponadto niepokojące jest również to, że zarówno niepoprawni jak i goście , nikt nie reaguje na chamstwo panoszące się tu coraz częściej jak i na te jawne bzdury, które ten s........ wypocił, zapewne w wielkim bólu i udręce. Pozdrawiam

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-9

Verita

#1557649

Niech żyją bracia czescy, czeszki i ich „rzyciowi” partnerzy !
Będzie nowy film dla jazgocących miłośników „Idy” , na podstawie "Malowany ptak" !
Pozdrawiam tych, którym POLSKA słoma wystaje z butów.

https://www.youtube.com/watch?v=qcjQUGrTXlg

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4

Verita

#1557778

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

W mitologii greckiej, zarówno Sylen, jak i pomniejsi satyrowie, to bóstwa wyjątkowo nieprzyjazne człowiekowi...
Jak widać, nick adekwatny...

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-8
#1557645

... do powiedzenia na temat Polexit'u??? 
No to bardzo się wysiliłeś. Zapewne od tego wysiłku - na skroniach o mało ci nie popękały żyły.
Przy twoim "błyskotliwym" intelekcie to chyba już szczyt twoich możliwości.
Nic z siebie więcej nie wykrzesasz?
Jeśli nie stać cię na więcej, to przykro mi, że taka miernota przyplątała się na mój blog.

 

Satyr 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-2

___________________________
"Pisz, co uważasz, ale uważaj, co piszesz". 

© Satyr

 

#1557646

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Wykładowca akademicki...
Do obory podtrzymywać tradycje rodzinne, a nie mędrkować...

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-9
#1557647

... by obrażać innych Niepoprawnych Użytkowników???

Jeśli tak, to zapewne przydadzą ci się... zimowe 2-tygodniowe ferie.

 

Satyr

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-2

___________________________
"Pisz, co uważasz, ale uważaj, co piszesz". 

© Satyr

 

#1557648

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Przeczytaj swój chamski wpis o "wyskrobaniu Verity" i zastanów się komu należą się "ferie". Mam nadzieję, że właściciel portalu pomyśli, zanim pozwoli na Twoje bezczelnie zastraszanie. Przyzwyczailiscie się internować niewygodnych... towarzyszu ?. Stare, sprawdzone UBeckie metody.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-7
#1557655

Punkty komentatora10 Lutego, 2018 - 20:22Negatywna ocena mojego komentarza (6)Zatwierdzoneview -6Punkty komentatora10 Lutego, 2018 - 20:22Negatywna ocena mojego komentarza (6)Zatwierdzoneview -6Punkty komentatora10 Lutego, 2018 - 20:22Negatywna ocena mojego komentarza (6)Zatwierdzoneview -6Punkty komentatora10 Lutego, 2018 - 20:22Negatywna ocena mojego komentarza (6)Zatwierdzoneview

PS. Tak hurtowo kasujecie niewygodne wam wpisy suk...ny bez odrobiny honoru...

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-5
#1557746

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-1

Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1557631

Co za "polska" kulturalna elita ! Wiele talentów, malarski i pisarski, 2 w jednym....prawie jak u Szymborskiej.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-6

Verita

#1557779

Europa, kłamliwa i skurwiona,
Za nic ma ludzki los.
Fałszywa, jak pederasty żona,
Słabością jej pełny trzos.

Elity, śmierci zbiór,
Niewybieralne przez nikogo.
Moralność w nich, pusty wór,
Kosztują nas zbyt drogo.

Jak Stalin przez gęste brwi,
Skąpać nas chcą...we krwi.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1557686

... o czynach "postępowych żabojadów" w UE.

 

Już nie zadrży powietrze od dźwięku dzwonu

 

wiatr niechlubne karty historii przekłada

deszcz jak łzy skrapia strony po stronach

bo w Europie dokonała się podła zdrada

i opadła lewacka ateistyczna zasłona

 

już nie mówicie do siebie „bracie”

już nie mówicie do siebie „siostro”

i już o czystość serc swych nie dbacie

wasz jad nienawiści poraża zbyt ostro

 

wywlekacie kapłana który służył Bogu

opętani niszczycie bezdusznie kościoły

stawiacie wiernym szlaban u ich progu

obracacie świątynie w zgliszcza i popioły

 

już nie drży powietrze od dzwonu dźwięku

który wiernych zwoływał do Pana Boga

nie czujecie przed Nim respektu i lęku

bo wasza duchowość stała się uboga

 

niejeden dom zniszczyliście Ojca naszego

błędnie myśląc że zostanie bezdomnym

mówię: nie ziści się zamysł planu waszego

by Europę bez Boga zostawić potomnym  

 

Satyr

___________
http://niepoprawni.pl/blog/satyr/juz-nie-zadrzy-powietrze-od-dzwieku-dzwonu
 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-1

___________________________
"Pisz, co uważasz, ale uważaj, co piszesz". 

© Satyr

 

#1557794

sądząc z komentarzy także kontrowersyjny.

Ja jednak jestem podobnego zdania i uważam, że przynależność do takiej zmierzwionej i zmanipulowanej wspólnoty, pozbawionej podstawowych wartości, skupiającej się głównie na generowaniu kosztów dla nowych uczestników, w tym Polski, a zysków dla państw tzw. starej unii jest dla nas skrajnie niekorzystna.

Niestety jak wyliczają eksperci finansowi bilans Polska-Unia Europejska jest ujemny dla Polski, bez względu na to co klekoczą w pogoni za własnymi korzyściami, w większości oszołomy polityczne, głównie jednak z antyrządowego obozu zdrajców, chociaż nieraz też ogłupiali stronnicy "dobrej zmiany".

Ta wymarzona Unia Europejska to kłamliwa mrzonka, w którą chcieliśmy uwierzyć i tak się stało. Wszystko to, co zostało zrealizowane rzekomo dzięki funduszom europejskim kosztowało znacznie więcej, niż kosztowałoby bez użycia tych funduszy i obłowili się przy tym w szczególności eksperci i firmy zachodnie (w niektórych realizacjach było to do 80% kosztów) oraz oczywiście miejscowe cwaniactwo, okrągłostołowe łżeelity, które celowo wpierały nam, że przynależność do Unii, to takie korzystne, takie nowoczesne, takie europejskie.

W rzeczywistości chodziło przede wszystkim o niewyobrażalnie duże korzyści finansowe (chodzi o te utracone bezpowrotnie przez Polskę i Polaków miliardy złotych) dla złodziei zachodnioeuropejskich no i oczywiście dla miejscowych grandziarzy, czyli postkomuchów, UBeckich agentów i tzw. TKM, czyli Teraz K...a, My - doradców Solidarności, którzy uwłaszczyli się na naszym wspólnym polskim majątku, dla nas mając jedynie gęby pełne frazesów!!!

Dlatego kończmy z Unią, nie stać nas na dalsze finansowanie tej cwanej hołoty! Najwyższy czas, żeby i nam, Polakom powodziło się podobnie, żeby nas było stać na nowe samochody, na nowe mieszkania, na nowe meble, na wyjazdy zagraniczne (ale nie na kredyt)! Chcemy mieć takie warunki życia jak uwłaszczone u koryta cwaniactwo, tak chce i powinna żyć  większość polskich obywateli!

Dość mamy dziadostwa i dość się naczekaliśmy, a łżeelity okrągłostołowe obiecywały dobrobyt po dwudziestu, trzydziestu latach wolnej Polski, które już minęły - zatem nadszedł czas na spełnienie obietnic!

Jeśli nie, to uwaga grandziarze i złodzieje, bo Polacy sami sobie wezmą z tego co ukradliście i nie pomoże żadna zdradziecka ustawa 1066, ani żadna inna!

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1557819

... dla Polski. Przecież grabie zawsze grabią "do siebie". Ale o tym, tzn. o drugiej płaszczyźnie, na której mamy sektory: finansów, przemysłu, handlu, rolnictwa itd., czyli całą sferę materialną - będę pisał niebawem.

Etyka, moralność, kultura, nauka i wartości chrześcijańskie tylko z pozoru są mniej ważne od całej sfery ekonomicznej.

Dziękując Ci Słowianko za Twoje odwiedziny na moim blogu - jednocześnie zapraszam na niego ponownie, kiedy to opublikuję część trzecią "Polexit'u" - właśnie dotyczącą sfery materialnej na linii RP - UE.

 

Pozdrawiam,

Satyr 

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

___________________________
"Pisz, co uważasz, ale uważaj, co piszesz". 

© Satyr

 

#1557823