Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa – przerażenie i kłamstwa Sanhedrynu – moje wielkanocne refleksje.

Obrazek użytkownika cisza
Historia

Józef Kajfasz, arcykapłan, przewodniczący Sanhedrynu związany był z saduceuszami; którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie ciał. Popierał i sam prowadził ugodową politykę wobec Rzymian. Sprawował swój urząd ok. 18-36 n.e. Został mianowany na arcykapłana w 18 roku przez Valeriusa Gratusa i utrzymał stanowisko przez 18 lat.

On i członkowie Sanhedrynu, także faryzeusze dobrze wiedzieli, że Jezus z Nazaretu czyni cuda ale wskrzeszenie Łazarza, dokonane niedaleko Jerozolimy, w Betanii,   potwierdzone przez wielu świadków było dla nich alarmem – albo oni albo On! Wyrok śmierci został więc postanowiony a proces sfingowany.

Piłat posłużył im jako niezbędne narzędzie. Żołnierze rzymscy wykonali wyrok perfekcyjnie. Śmierć Jezusa nie pozostawiała żadnych wątpliwości, włócznia setnika przebiła martwe serce skazańca… ciało zostało niezwłocznie pochowane. Wszystko przebiegło szybko i sprawnie, po myśli kapłanów.

Jednak wśród dostojników świątyni nie zapanował spodziewany spokój! Ogarnął ich strach, bo gdy Skazaniec umierał działy się straszne rzeczy „…zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało.” /Mt 27.51/

Wystraszeni tym co się stało w samej świątyni oraz ciemnościami i piorunami spotkali się szybko, by się naradzić z Piłatem. Ponownie użyli go, raz by zabić, drugi raz, by zapobiec cudowi… nie raz sami słyszeli z ust samego Nauczyciela z Nazaretu, że wstanie z martwych! Kajfasz, jako saduceusz nie wierzył w zmartwychwstanie ciał ale tym razem wystraszył się.

„Nazajutrz, to znaczy po dniu Przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata  i oznajmili: «Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia: „Po trzech dniach powstanę”. Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi: „Powstał z martwych”. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze». Rzekł im Piłat: «Macie straż: idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie». Oni poszli i zabezpieczyli grób opieczętowując kamień i stawiając straż”   /Mt 27.62/

A więc jest całkiem pewne, że straż, którą postawiono przy grobie składała się z ochrony świątyni będącej na rozkazach kapłanów. Nie byli to żołnierze rzymscy a Piłat ograniczył się do udzielenia zezwolenia i nie przeszkadzania Żydom w ich obsesyjnym działaniu. Być może tylko wyznaczył strażom wynagrodzenie za ich niecodzienną  służbę.

I stało się to, czego się kapłani najbardziej obawiali …. olbrzymi kamień odsunięty, pieczęcie zerwane, grób pusty a straże uciekły!

„…niektórzy strażnicy pilnujący grobowca udali się do miasta i opowiedzieli najwyższym kapłanom o wszystkim, co zaszło. Ci, po naradzie ze starszymi, dali strażnikom sporą łapówkę. Rozpowiadajcie tak: Nocą, gdy spaliśmy, jego uczniowie przyszli i wykradli ciało – powiedzieli.  A gdyby gubernator usłyszał, że spaliście na służbie, obronimy was i uwolnimy od kłopotów. Strażnicy wzięli pieniądze i zrobili tak, jak im powiedziano. W ten sposób ta plotka rozeszła się wśród wszystkich mieszkańców Judei i trwa po dziś dzień”.   /Mt 28.11-15/

Opowiedzieli najwyższym kapłanom o wszystkim, co zaszło”, czyli co?

Zapewne opowiedzieli prawdę, bo najczęściej świadkowie ważnych wydarzeń w pierwszym odruchu nie kłamią. Dopiero pod wpływem perswazji i łapówek gotowi są kręcić lub zamilczeć. W ten sposób zarówno owi „niektórzy strażnicy” jak i sami kapłani stali się zakładnikami kłamstwa. Dający się kupić byli niebezpieczni dla Sanhedrynu, mogli się bowiem wygadać lub żądać kolejnych łapówek. Byli też tacy strażnicy, którzy nie zgłosili się do kapłanów i też stanowili niebezpieczeństwo. Co się z nimi wszystkimi stało? Nie wiemy… może zyskali intratne świątynne urzędy, wielki majątek albo też podzielili los wielu skazańców? Jeśli nadal żyli, to z balastem ogromnych doświadczeń… teraz, gdy dzięki nauce wiemy więcej, możemy to sobie wyobrazić.

Co tak naprawdę przeżyli strażnicy? Czy Zmartwychwstanie mogło się  dokonać się w ciszy, podczas ich snu?  W chwili Zmartwychwstania  w samym grobie zadziałała ogromna, nieznana ludzkości siła i rozbłysło oślepiające światło. Tego dowodzą badania nad cudownie ocalałymi „obrazami nie ręką ludzką uczynionymi” – Całunem Turyńskim, Chustą z Manopello.

Zakończone w grudniu 2011 r. badania naukowe, które przez pięć lat były przeprowadzane w Ośrodku Badań Jądrowych we Frascati pod Rzymem, wykazały, że współczesna nauka nie jest w stanie stworzyć takiego odbicia, jakie jest na Całunie Turyńskim. Naukowcy obliczyli, że tajemniczy błysk energii, który doprowadził do powstania obrazu na Całunie, musiał mieć moc bliską 34 bilionów watów promieniowania ultrafioletowego próżniowego. Przy obecnym stanie wiedzy i możliwościach technicznych dysponujemy urządzeniami, które mogą wytworzyć promieniowanie o sile tylko kilku miliardów watów UV próżniowego. W chwili Zmartwychwstania Jezus zostawił także odbicie swojej zmartwychwstającej twarzy na chuście z bisioru, która była położona w grobie na Jego głowie. To cudowne odbicie twarzy Chrystusa znajduje się w Manoppello” / „Miłujcie się”/

Z pewnością także już po Zmartwychwstaniu Jezusa szpiedzy świątynni widzieli żywego Jezusa, wszak 40 dni to kawał czasu. Na pewno też słyszeli o nim od wielu żydów. Jednak dalej z uporem brnęli w kłamstwo o porwaniu ciała. Przekupstwo nie gwarantowało im bezpieczeństwa i strach przed prawdą ich nie opuszczał. I tak się działo przez wieki o dzieje aż do dziś.

W 70 .po.Chr. kapłani utracili swoją świątynię i wielką władzę a kolejne pokolenia wyznawców talmudu do dziś „przekupują” co słabszych wyznawców Chrystusa w Jego Kościele prowadząc tzw. dialog międzywyznaniowy. Ich celem jest rozbrojenie duchowe i doktrynalne „Kościoła walczącego”. Widzimy efekty, niestety. Jednak mimo ataków, mimo zdrad wewnętrznych prawda o Zmartwychwstaniu nadal żyje w Kościele Katolickim. On sam żyje w wielu sercach wiernych!

Rozmyślając nad chwalebnym Zmartwychwstaniem Pana Jezusa, nad knowaniem Jego wrogów i spoglądając na to, co dziś się dzieje w Jego ojczyźnie i w świecie zapytałam się: co teraz planują „synowie Kajfasza”, bo widać wyraźnie, że wzrasta niepokój i chaos w całym świecie? To nieomylny znak nadchodzących tragedii…

13 października 2004 r. odbyła się w Tyberiadzie inauguracyjna sesja tzw. Powstającego Sanhedrynu. Sanhedryn działa! Plany budowy trzeciej świątyni są gotowe. Przeszkadza słaba Autonomia Palestyńska ale usuwanie tej przeszkody jest już w toku… Znienawidzona Syria już zniszczona! Jerozolima została uznana przez USA za stolicę Izraela, ambasada USA przeniesiona z Tel Aviv a rabin Weiss ogłosił: „Jesteśmy gotowi do odbudowy Świątyni. Polityczne okoliczności dzisiaj, kiedy dwóch najważniejszych przywódców narodowych na świecie (Trump i Putin) popiera żydowskie prawo do Jerozolimy jako duchowego dziedzictwa, są historycznie bezprecedensowe”.

Czy przy pomocy amerykańskich pieniędzy rzeczywiście spełnią się marzenia Żydów o świątyni w miejscu meczetów na słynnym Wzgórzu Świątynnym, o zwycięskim mesjaszu –  Antychryście?  Czy on zapanuje nad całym światem? Z pewnością bez wojny się to nie wydarzy! Przygotowania do wojny z Iranem już trwają. Dowodem Konferencja Bliskowschodnia w Warszawie! Czy władze RP, kosztem dobra Polaków nadal będą poddane tym obłędnym planom swoich „przyjaciół”? Czy nadal będą budować Polin kosztem Polaków? Czy będą płacić setki miliardów diasporze? A może trafniej będzie zapytać: czy może to wszystko już się dzieje? Tak, niestety to wszystko dzieje się…

Jednak ufam, że mimo diabelskich wysiłków, mimo planów kłamców, ludzi obłąkanych  – narzędzi „księcia ciemności” wydarzenia mogą potoczyć się inaczej, wbrew zamierzeniom współczesnego światowego Sanhedrynu.

To Bóg, w Trójcy Świętej Jedyny rządzi tym światem! A nasz Pan Jezus, prawdziwy Mesjasz obiecał nam, swojej wiernej „trzódce”:

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” /Mt 28,20/.

Obraz: Matthias Stomer Chrystus przed Kajfaszem

 

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:11)

Komentarze

Dobrze, że przypominasz o żródłach naszej wiary. Zapewne tekst ten będzie dla niektórych inspiracją, aby od nowa spojrzeć na tą duchową stronę swojego życia, może skłoni do spojrzenia inaczej na drugiego człowieka, a może nawet spowoduje, że będzie więcej życzliwości i przyjażni, czego tutaj na tym portalu więcej potrzeba. 

Pozdrawiam

 

 

Jerzy

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Jerzy

#1587304

Jeśli kogoś zainspiruje to dobrze; nie spodziewałam się. Dążenie do prawdy powinno zawsze wygrywać z kłamstwem.

Ale, czy tak jest? Widzę raczej chaos i wszechobecne kłamstwa (tzw.półprawdy, przemilczanie etc.)

Znane katolikom z Biblii "wielkie kłamstwo" negujące Zmartwychwstanie Jezusa, zrodzone z nienawiści i strachu żyje do dziś i jest matką kolejnych oszustw. Dlatego właśnie wzięłam je jako temat notki.

Nie jestem pesymistką ale staram się patrzeć na świat krytycznie:)

Pozdrawiam

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

CISZA

#1587316

Niestety, rząd polski dla własnych partykularnych interesów, wbrew polskiej racji stanu, realizuje cele służące dobru obcych nacji, teraz głównie żydo-amerykanów!

Za nasze pieniądze uzależnia nas coraz bardziej od obcych i wrogich nam, atakujących nas i opluwających nikczemników, po kryjomu, najczęściej nocą wydając setki tysięcy nowych obywatelstw, polskich paszportów obcym, aby poprali ich w wyborach! A ci przekupni i zdemoralizowani najeźdźcy, którzy dzięki polskiemu rządowi coraz bardziej uwłaszczają się na naszym majątku wypracowanym przez wiele pokoleń naszych przodków i przez nas samych, coraz bardzie panoszą się w Polsce zajmując dzięki rządzącym coraz bardzie eksponowane stanowiska!

 

 

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos --- Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli.

#1587306

Niestety, tak się dzieje. Nihil novi... Tak jak wtedy, gdy niewygodny dla kapłanów żydowskich Jezus Zmartwychwstał a oni przekupstwem zafiksowali opisane w notce kłamstwo, tak i dziś bezczelnie posługują się kłamstwami dla zdobycia władzy.

Prawda ich nie interesuje! Mają swoją hagadę. Oskarżają (nas) wbrew faktom a niestety sprawujący władzę w Polsce przypominają owych przekupionych strażników. Przykro mi to pisać; wkurzam się...

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

CISZA

#1587323

https://gloria.tv/video/eQmwEYNABKx14HuwPFCRUMzsH

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Verita

#1587319

Witaj Verito,

Pięknie Ci dziękuję za ten video film, mam już swoje lata, ale takiego poruszenia mną jeszcze chyba nic nie wywarło.

Dusza się raduje na reakcję tej młodzieży. Bóg przecież widzi naszą radość, nasze pragnienia, napewno coraz więcej ludzi będzie go dostrzegać w swoich sercach, a my musimy tej młodzieży świecić przykładem.

Pozdrawiam bardzo serdecznie

 

 

Jerzy

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Jerzy

#1587326

serdecznie dziękuję. Wspaniały aktor, wspaniały człowiek! Był w Polsce ale to nagrane przesłanie to do Amerykanów (?) to autentyczne i odważne świadectwo człowieka wierzącego - "tak-tak nie-nie"

Nie ma przypadków Jezus Chrystus 33 lata życia - Jim Caviezel 33 letni aktor odtwarzający postać Pana Jezusa!

Wzruszyłam się @Verito!

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

CISZA

#1587340

W jakim celu Papieski Instytut Biblijny, Kardynał Bea Center, Fundacja Uniwersytetu Gregoriańskiego, Amerykański Komitet Żydowski i Konferencja Biskupów Włoskich jednoczą się, aby ponownie ocenić historię i obalić stereotypy na temat faryzeuszy?

W czasie konferencji prasowej zapowiadającej wydarzenie organizatorzy podkreślali,  że "niewłaściwie negatywne traktowanie faryzeuszy jest częścią znacznie większego problemu - zakorzenionego w fałszywym przeciwstawianiu katolicyzmu jako religii miłości przeciwko judaizmowi jako religii legalistycznej - podczas gdy w rzeczywistości jesteśmy obiema religiami miłości (i etyki)".

W dzisiejszych czasach , od czasu po zburzeniu drugiej Świątyni Jerozolimskiej w 70 r. n.e., po upadku powstania żydowskiego przeciwko Rzymianom, spowodowało rozproszenie Żydów (diaspora żydowska, czyli galut). Rabini, znawcy i nauczyciele Tory, zgromadzeni w Jawne (Jamnii), ustalili przypuszczalnie kanon Biblii hebrajskiej i zasady funkcjonowania judaizmu bez Świątyni, zapoczątkowując okres judaizmu rabinicznego czyli talmudycznego. 

Talmud traktuje chrześcijaństwo i chrześcijan jako wrogów i nakazuje niszczyć je wszelkimi metodami.

Organizowanie konferencji z przesłaniem oczyszczania faryzeuszy od zarzutów stawianych im przez Jezusa, to kapitulacja cywilizacji  chrześcijańskiej na rzecz rasistowskiej i plemiennej cywilizacji żydowskiej.

https://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2012/09/chrzec59bcijanin-w-talmudzie-c5bcydowskim.pdf

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0
#1587334

Dlatego też przesłanie Jima Caviezel jest ogromnie ważne w sytuacji kiedy wrogowie naszego kościoła spiskują przeciwko nam i naszej wierze.

Pozdrawiam

 

 

Jerzy

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Jerzy

#1587335

Wiadomo! A co bibliści, jezuici, żydzi i inni mają do majstrowania przy tekstach Biblii? Bo się nie podoba "nastawienie" do faryzeuszy? Jeśli tak ma być, to oznacza, że Pan Jezus, że Ewangeliści się pomylili i bezpodstawnie źle ocenili postawy faryzeuszy? Dodatkowo, czy chcieli nas wprowadzać w błąd?

KK, jego hierarchia spełnia po kolei życzenia protestantów, żydów a niebawem pewnie spełni żądania....homoseksualistów.

Wiem, że "poprawki" w ważnych tekstach katolickich zdarzają się coraz częściej, są ukryte a miejsca ocenzurowane nie są nawet zaznaczone. Aktualny przykład - dziś 5 dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego (podyktowana św. Faustynie przez Pana Jezusa) -"Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych..." a w oryginale było "heretyków i odszczepieńców"

Podobnie będzie z "obłudnikami", "grobami pobielanymi" itd. itd.

 

 

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

CISZA

#1587344

W dniach od 7 do 9 maja Papieski Instytut Biblijny wraz z Uniwersytetem Gregoriańskim przy wsparciu Global Jewish Advocacy, episkopatu włoskiego oraz portalu VERBUM organizuje drugą część Międzynarodowej Konferencji „Jezus i faryzeusze: ponowna ocena interdyscyplinarna”.

Kilka dni temu odbyła się pierwsza jej część, poświęcona omówieniu książki żydowskich redaktorów, którzy napisali „Adnotowany Nowy Testament Żydowski”. Autorzy zabiegają o… rehabilitację faryzeuszy.

Cruxnow.com pisze, że założony przez Piusa X w 1909 r. Papieski Instytut Biblijny podczas majowej konferencji będzie dążył do „zniesienia uprzedzeń otaczających faryzeuszy, starożytnych prekursorów rabinów z Nowego Testamentu”.

Kim są faryzeusze i saduceusze naszych czasów? Możemy odpowiedzieć z pewnością: to ci, którzy przed, w trakcie i po synodzie próbowali (i dalej będą próbować) zmienić praktykę Kościoła, a przez to jego doktrynę dotyczącą małżeństwa i rodziny.

W związku z zachodzącymi zmianami i aspiracjami żydowskich czy islamskich uczonych warto pamiętać o rewolucji, jaką zainicjował papież Franciszek, zmieniając wcześniejsze dokumenty poprzedników odnośnie kształcenia w seminariach, czyli o nowej Konstytucji Veritatis Gaudium.

http://www.bibula.com/?p=107473

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Verita

#1587346

Zgadzam się z tym, co napisałaś. "Lifting" tradycji i doktryny Kościoła krok po kroku.... a teraz z gwałtownym przyspieszeniem.

Czy jest ktoś, kto tego nie dostrzega?

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

CISZA

#1587381

Cisza - wspaniały tekst, czytałem z zapartym tchem - jeśli to cały tekst Twój, to wielkie gratki.

Ciekawy też filmik od Verity, aktora odgrywającego postać Jezusa w "Pasji" (choć do takich występów jestem ciut sceptyczny, póki nie zobaczę czynów danych osób, które to wypowiadają).

Ps. co do nowego spojrzenia na faryzeuszy, to mimo iż wiedziałem, że w Watykanie nie dzieje się dobrze, to to mi uświadomiło, że jest jednak gorzej niż myślałem. Co nam pozostanie? Nowy kościół? Podział? Czy może Bóg postawi faktycznego następcę św. Piotra w Watykanie i kościół się odmieni? A może wg przepowiedni Nostradamusa, po Franciszku będzie ostatni Papież, czarnoskóry i koniec...?

Tak czy siak ZMARTWYCHWSTAŁ PAN I ŻYJE DZIŚ :)

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-3
#1587369

Tekst oparty na Piśmie Świętym (kursywa). Info o Kajfaszu, o współczesnym Sanhedrynie oraz o badaniach Całunu Turyńskiego z tego, co wszystkim dostępne w sieci.! Połączenie tych spraw i przemyślenia moje. Czasami myślę...

To gwoli informacji:))

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

CISZA

#1587379

a więc WIELKIE GRATKI :)

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1
#1587584

Rozbrajanie Kościoła jest niestety coraz bardziej widoczne za pontyfikatu obecnego papieża...

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Yagon 12

#1587383

Polacy wymagają rekatolizacji. Taką opinię o nas miał Prymas Kard. Wyszyński.

Czy dzisiaj jest lepiej?

Nazywanie związków cudzołożnych ...tylko  "niesakramentalnymi" to zakamuflowane podważenie ich grzeszności.

Aż dziw, że tak oszukańcze i niejednoznaczne nazewnictwo rozpleniło się od Watykanu po parafie.

Jak tu więc wzywać do nawrócenia skoro to tylko "niesakramentalne" , tak jak przyjaźń, koleżeństwo, związki sąsiedzkie czy w ogóle międzyludzkie. A owe związki cudzołożne mnożą się jak grzyby po deszczu. Gdzie się tylko nie rozglądniesz, to spotykasz się z faktami życia młodszych czy starszych w stałym związku cudzołożnym. Za to odpowie nie władza świecka, ale duchowna, a najbardziej ta z "wyższej półki"... bo to oni stwarzają atmosferę tolerowania tego grzechu.

https://gloria.tv/video/ZNfxnEQQFvUe1FSYsvKGSDqLQ

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Verita

#1587391

związki tzw.partnerskie "niesakramentalnymi" ale ostatnio funkcjonuje nazwa "nieregularne"!

Cyt: "FORMACJA OSÓB ŻYJĄCYCH ZWIĄZKACH NIEREGULARNYCH w roku 2017/2018
(W OPARCIU O ADHORTACJĘ „AMORIS LAETITIA”)"

Znaczy, że nie trzymają jakiś "reguł" ale miłosierni duchowni mogą udzielać im sakramentów. "Miłość" ponad wszystko!

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

CISZA

#1587404

Abstrachując od wszystkiego, rozumię z powyższego tekstu że nie ma nawet jednego spisanego świadectwa samego momentu zmartwychwstania. Żadnej spisanej relacji świadka tego wydarzenia.

Wkradała się też pewna nieścisłość - włócznia nie przebiła serca skazańca. Przebiła ona prawy bok.

Biliony watówi promieniowania UV możemy sobie na razie darować ponieważ stopiły by one skały groty. Nie o waty tu chodzi. Jak dotąd żaden instytut nie potwierdził z całą pewnością wieku ani Całunu czy Chusty. Chusty zresztą nie wolno badać metodą inwazyjną a jedynie metodami "na odległość".

Jako ciekawostka - za czasów Jezusa po Judei chodziła cała masa "proroków" podających się za Boga. Kapłani mieli na wykrycie tego "prawdziwego" dosyć skuteczny sposób: pozbawić go życia. Jeśli jest Bogiem - nie da się go zabić więc błagać się go będzie o wybaczenie. Jeśli Bogiem nie jest - umrze, co jest zresztą karą za fałszywe podawanie się za Boga. Zadziwiająco prosta metoda. Dobrze o tym fakcie pamiętać.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-4
#1587411

Pan nie rozumie a ja rozumiem:(

"włócznia nie przebiła serca skazańca. Przebiła ona prawy bok." Taka była rzymska technika, ukosem z prawego boku ku lewej stronie -  do serca.

O badaniach Całunu proszę poczytać, jest mnóstwo opracowań syndologów, także podchodzących początkowo do Relikwii krytycznie. Wśród nich są Żydzi, Rosjanie...

Ciekawostka? "Jeśli jest Bogiem - nie da się go zabić". Znaczy duchem?

Jezus z Nazaretu był Bogiem-Człowiekiem. Zabity Zmartwychwstał!

O innych"mesjaszach" z czasem słuch zaginął i nie pozostał po nich żaden 2000 letni "kościół".

Dobrze o tych faktach pamiętać.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

CISZA

#1587417

Prawda - zwyczajem było przebijanie prawego boku lub prawej klatki piersiowej. Nie ma jednak w kronikach że do samego serca. 

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-2
#1587502

bo nie ma kronik! Niech się Pan zlituje. Co chce Pan udowodnić? Proszę poczytać:

"Włócznia przeszyła ciało skośnie przez prawy bok, dokładnie ponad siódmym żebrem, w piątym odstępie śródkostnym. Lekarze uwa­żają, że po śmierci rana była łagodna. Mierzyła 1,5 x 4,5 centymetra. Przy końcu wznoszącego się podejścia włócznia przebiła serce. I tak konkludują wypłynęły krew i woda: krew została zmieszana w sercu z płynem opłucnowym."

https://biblia.wiara.pl/doc/836039.Krew-i-woda

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

CISZA

#1587560

Pisałem sporo o tym, w jakich okolicznościach nastąpiła abdykacja BXVI i wybór argentyńskiego jezuity, lewicowca i przyjaciela środowisk LGBT Bergoglio(takim bliskim jego przyjacielem był i jest polityk i aktywista hiszpańskojęzycznych srodowisk LGBT Gustavo Vera).

Ingerencje lewicowo liberalnych żydobanksterskich "elit" w działania Kurii Rzymskiej i Episkopatów krajów Zachodu przyspieszyły po II WŚ, gdy udało się uruchomić pierwszy etap NWO czyli Wspólnoty Europejskie, Sobór watykański II i przeprowadzić rewolucję obyczajowo-seksualną 68'.

Następnym etapem NWO miała być EURAZJA czyli unia UE i Rosji. W tym celu należało wczesniej doprowadzić do rozpadu ZSRR.

Ten efekt postanowiono osiągnąć poprzez destrukcję "imperium zła" od wewnątrz i od zewnątrz.

Do destrukcji od wewnątrz nadawał się papież z najbardziej katolickiego kraju imperium czyli z Polski i dlatego w 1978 roku, po podejrzanej śmierci JPI, wybrano Karola Wojtyłę czyli JPII.

Już w 1980 roku "wybuchła" Solidarność".

W 1979 roku CIA uzbrajając Talibów w Afganistanie, sprowokowała ZSRR do rozpoczęcia interwencji w tym kraju, która po 10-ciu latach w 1989 roku zakończyła się upadkiem imperium a potem rozpadem ZSRR.

Po tym upadku, przez lata 90-te prowadzono wobec Rosji Jelcyna takie same zbrodnicze i złodziejskie metody jak wobec krajów posowieckich w tym Polski, licząc na jej całkowite zwasalizowanie.

Niestety, ale siłownicy postawili na W.Putina, który przerwał żydowski rabunek Rosji i postawił sobie na celu odbudowę potencjału militarnego Rosji.

Pomogli mu w tym lewicowo liberalni żydobanksterzy z USA i UE prowadząc politykę przyciagania Rosji do Zachodu metodą marchewki(polityka wysokich cen ropy i gazu, gdy Rosja była grzeczna i współpracowała z Zachodem) i kija(nagłych spadków cen ropy, gdy Rosja stawała się niegrzeczna jak w 2008 roku napadajćc na Gruzję czy w 2014 roku anektując Krym).

Politykę "przyciągania Rosji do Zachodu zintensyfikował B.H.Obama, ogłaszając politykę resetu z Rosją, której celem była EURAZJA.

W szczytowym roku tej polityki,czyli 2010, Zachód wraz z Rosją  Putina zlikwidowali polską elitę, która była przeciw parciu Rosji na zachód, o czym mówił śp. L.Kaczyński w Tbilisi w 2008 roku 

W 2012 roku, roku wyborczym w USA, Obama obiecywał Rosji wieksze ustepstwa niż do tej pory(druga kadencja daje prezydentowi wiekszą swobodę, bo już nie moze się ubiegać o trzecią kadencję.

Dlatego żydobanksterstwo liczyło na realizację II-go etapu NWO(EURAZJĘ) i postanowiło zmienić konserwatywnego papieża BXVI na lewaka Bergoglio, by proces wewnetrznej destrukcji KRK przebiegał szybciej.

Wykorzystano do tego lobby homoseksualne w episkopatach zachodnich i w Kurii Rzymskiej, zmuszając BXVI do abdykacji.

Zgodnie z prawem kanonicznym, abdykacja pod naciskiem zewnetrznym jest z mocy tego prawa nieważna, choćby abdygujacy twierdził, ze podjął taką decyzję bez nacisków

Dlatego niektórzy hierarchowie uważają Franciszka za uzurpatora a BXVI za dalej właściwego papieża.

Już podczas konklawe w 2005 roku BXVI doświadczył presji, gdyż podczas przemowy inauguracyjnej prosił wiernych:

"Módlcie się za mnie, bym nie uciekł ze strachu przed wilkami".

Widocznie w 2012 roku dostał "propozycję nie do odrzucenia" i uciekł przed wilkami.

Musiał znać przyczynę nagłej, po miesiącu urzedowania, smierci Jana Pawła I.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0
#1587513

Dzięki za geopolitykę, mało się znam na tych "grach" na różnych scenach. Jednak mam w pamięci Jałtę, Teheran - wystarczy, by nie ufać "sojusznikom" a tym bardziej "przyjaciołom".

NWO ma być i kropka!

Co do KK; zdubeltowany papież pracuje dla w/w. Dowód> Nie słowa ale czyny; jako kaleka nie klęka przed Panem Jezusem ale przed ludźmi:

https://gloria.tv/video/j2bvT6FX7S9h1YKX9evumioPF

p.s. dostrzegam POPis i deklaruję dystans do tych panów!

 

 

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

CISZA

#1587613