Chwała Panu! - Ks. Kardynał George Pell uniewinniony przez australijski SN!

Obrazek użytkownika Bogdan Czajkowski
Świat

"Innocent of all charges."

Nie potrafię nawet wyrazić w słowach radości, która mnie przepełniła, na wieść o dzisiejszym/wczorajszym wyroku australijskiego SN - oczyszczającym z zarzutów Ks. Kard. Georga Pella - orzeczonym jednogłośnie! [Tu od razu pojawia się retoryczne - chyba? - pytanie, czy polski SN byłoby stać na coś podobnego..?]

Bowiem wciąż pamiętam mój szok i przygnębienie, których źródłem była informacja (niczym "grom z jasnego nieba!"), jakoby Ks. Kardynał był onegdaj pedofilem..? I to wzrastające oburzenie (oraz ból), gdy - poruszony tą informacją - zacząłem śledzić doniesienia medialne z Australii oraz ich polskie "przedruki", układające się - w swoim ciągu - w postać sterowanego, lewackiego "polowania na czarownice", którego ofiarą stał się kapłan, od samego początku zaprzeczający oszczerstwom! [A przecież Australia jest mi poniekąd bliska - choć bardzo daleka dystansem - skoro spędziłem w niej wiele lat; a co więcej - mieszkałem głównie w Sydney, więc Ks. Kardynał Pell był - w owym czasie - także moim biskupem.] Z upływem czasu ta nagonka stawała się coraz mniej wiarygodne, gdy wyszło na jaw, że całe oskarżenie oparte jest - wyłącznie - na "słowie" 2 ministrantów (z katedry Melbourne, gdzie w latach 90. Ks. G. Pell był metropolitą), przeciw "słowu" kardynała. "Słowu" dwóch ministrantów, a właściwie - jednego, bo drugi od dawna nie żyje, więc nie mógł zeznawać.

Sądy dwóch instancji skazały jednak kapłana - prawomocnie, w sierpniu ub. roku - na karę 6 lat więzienia; odrzucając wszelkie inne dowody, mogące świadczyć o niewinności oskarżonego! Co dodatkowo oburzające - po tym wyroku Ks. Kardynał został przeniesiony z więzienia w Melbourne i osadzony w Ballarat, więzieniu o zaostrzonym rygorze, przeznaczonym dla najgorszych zbrodniarzy! [Przy czym Ks. Kardynał spędził łącznie w więzieniach ponad 400 dni!]

https://niepoprawni.pl/sites/default/files/ilustracje-publiczny/ks._kard._georg_pell.png

Wypada - w tym miejscu i dla tych, którzy nie znają angielskiego - przetłumaczyć te znamienne słowa Ks. Kardynała G. Pella, umieszczone na powyższej fotografii: "Tym opium dla ludzi obecnie jest/bywa przekonanie, że nie zostaną osądzeni przez Boga, gdy umrą." [Używając słowa: "opium", Ks. Kardynał wyraźnie nawiązuje tu do marksistowskiej (i bolszewickiej) mantry: "wiara to opium dla mas!"]

Moja radość i wspomnienie, mają także wątek osobisty, ponieważ poznałem Ks. Kardynała osobiście; dzięki temu, że przez jakiś czas mieszkałem w klasztorze księży michalitów w Sydney, który kilka razy odwiedził wówczas. A co więcej - odbyłem z nim jedną długą rozmowę; z inicjatywy Ks. Kardynała, na którą zaprosił mnie do kurii. I do dziś zachowuję niezapomniane wrażenia z tego spotkania (choć upłynęło ponad 10 lat), naznaczone jego wiarą, kulturą i wiedzą (także o Polsce i naszym Kościele). I ta pamięć spowodowała, że nie byłem w stanie uwierzyć owym zarzutom (i oskarżeniu przed sądem), ani pogodzić się z nimi..!

P. S. Dodam tu jeszcze - jako ciekawostkę - że Kardynał Pell odwiedził Polskę jeszcze przed naszym spotkaniem (a później także i stąd czerpał też swoją wiedzę o nas) więc interesował się bardzo naszymi sprawami, wyrażając się o Polsce z największą życzliwością. Co więcej - choć być może był to tylko wyraz jego elegancji (uprzejmości)? - zapewnił mnie, że przypadkiem widział ową telewizyjną transmisję z uroczystości odznaczania w Pałacu Prezydenckim, podczas której odmówiłem przyjęcia orderu OP. Ponieważ niewiele zrozumiał z tej transmisji, więc dociekał - podczas naszego spotkania - okoliczności, które skłoniły mnie do tej decyzji.

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (9 głosów)

Komentarze

dałem maksymalną notę jakby co
8-)))))
I lajka na dodatek a może to dać na wykop.Tyle że tam same komuchy.

Vote up!
5
Vote down!
0
#1625106

https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2020-04/australia-kard-pell-uniewinniony.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-PL

Cytuję:

Decyzja 7-sobowego składu sędziowskiego była jednomyślna. Sędziowie przyznali, że istnieją uzasadnione przesłanki, że przestępstwo w ogóle mogło nie mieć miejsca i że skazany może być niewinny. Kluczową rolę odegrało tu ponad 200-stronicowe uzasadnienie sędziego Marka Weinberga. Wchodził on w skład trzyosobowego kolegium sądu apelacyjnego stanu Victoria, który odrzucił odwołanie kard. Pella. Weinberg jako jedyny opowiadał się za uniewinnieniem purpurata.

Kard. Pell został skazany na 6 lat więzienia za rzekome molestowanie dwóch nastoletnich chórzystów. Oskarżenie opierało się wyłącznie na zeznaniach domniemanej ofiary. Nie wzięto natomiast pod uwagę zeznań świadków obrony oraz faktu, że druga z domniemanych ofiar, oświadczyła przed śmiercią, że nigdy nie była molestowana.

https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2020-04/papiez-franciszek-msza-swieta-marta-homilia-704.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-PL

Papież: módlmy się za niesłusznie osądzonych

Za tych, którzy cierpią z powodu niesłusznego osądu modlił się dziś Papież na Mszy w Domu św. Marty. W homilii mówił o postawie służby, która winna charakteryzować ucznia Jezusa.

„W tych dniach Wielkiego Postu rozważaliśmy prześladowanie Jezusa, to, jak uczeni w Piśmie zawzięli się na Niego. "Był sądzony z zawziętością, choć był niewinny" – podkreślił Ojciec Święty. - "Pragnę dziś modlić się za wszystkie osoby, które cierpią, bo zostały niesłusznie osądzone, z zawziętości".“

Vote up!
5
Vote down!
0
#1625125

Dziękuję bardzo i dodaję, że notkę pisałem w pośpiechu (żeby mnie nikt... nie ubiegł, he, he, he!; tu i na pozostałych moich blogach), więc nie zdążyłem przewertować sieci.

Jeszcze jedno uzupełnienie - sądy, które skazały Ks. Kard. Pella, oddaliły - na przykład - dowody z zeznań świadków, którzy twierdzili, że praktycznie wykluczone było "molestowanie" w zakrystii Archikatedry św. Patryka w Melbourne (a to właśnie miejsce "przestępstwa" wskazali - w swoich zeznaniach - owi ministranci), gdzie nieustannie przebywało wiele osób! Co sam mogę potwierdzić, bo zdarzyło mi się przebywać zarówno w zakrystii Archikatedry Najświętszej Maryi Panny w Sydney (za rządów Ks. Kardynała Pella), jak i w zakrystii Archikatedry św. Patryka w Melbourne (gdzie mieszkałem przez pół roku; w związku z moim projektem badawczym dla IPN).

Vote up!
2
Vote down!
0

Bogdan Czajkowski

#1625132

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-red-s-karczewski-ks-kard-georgowi-pellowi-w-sposob-nieodwracalny-zniszczono-zycie/

Redaktor Karczewski pisze, że część opinii publicznej nadal jest przekonana, że kardynał był winny. Jak widać, urobiwszy wcześniej ludzi publicznym fałszywym oskarżaniem, trudno jest potem ich wyprowadzić z fałszywych przekonań. Działa tutaj klasyczny dysonans poznawczy.

https://www.bbc.com/news/world-australia-52183157

Ten drugi tekst unaocznia jak wielkie emocje budziła ta sprawa w Australii.

https://wpolityce.pl/kosciol/494774-kard-pell-wychodzi-na-wolnosc-zwyciestwo-sprawiedliwosci

https://wpolityce.pl/kosciol/494733-poruszajace-slowa-kard-pella-po-uniewinnieniu-cierpialem

Vote up!
3
Vote down!
0
#1625136

Jeszcze nie padła twierdza prawa i zdrowego rozsądku pod naporem talmudu.
Jednak etniczne ubeki nie ustąpią - będą ryć pod fundamentami dzień i noc.
A siedmioro sprawiedliwych nie będzie żyć wiecznie.

Vote up!
1
Vote down!
0
#1625228

Kieruje się polityczną poprawnością i orzeka wbrew prawu i faktom.

31 marca odrzucił skargę kasacyjną Zakonu Chrystusowców na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu na mocy którego Zakon zapłacił 1 mln złotych z odsetkami i ma płacić dożywotnio 800 zł miesięcznej renty ofierze byłego zakonnika pedofila, mimo, że o przestępstwach zakonnika nic nie wiedział, a w momencie jego aresztowania natychmiast odsunął go od wszelkich czynności kapłańskich i zawiadomił stolicę apostolską. Zakonnik odbył karę 4 lat pozbawienia wolności. Procesy karne wykazały, że molestowanie trwało około roku, ale że odbywało się bez przymusu, ewidentnie za zgodą pokrzywdzonej w wieku 13-14 lat, która nawet przez około pól roku mieszkała w mieszkaniu matki duchownego. 

Po latach ofiara - razem z dziennikarką "Wyborczej" i prezesem oszukańczej lewackiej Fundacji "Nie lękajcie się" - doszła do wniosku, że stała się jej krzywda i zażądała od niewinnego zakonu kwoty 3 mln zł. Sądy przyznały, że zakon nie ponosi winy w tym znaczeniu, że ani o przestępstwie nic nie wiedział, ani go nie tuszował, ale ponosi odpowiedzialność, bo nie przewidział, że zakonnik może być pedofilem, ani go nie upilnował przed popełnianiem przestępstw.

Zastosowano dziwaczne konstrukcje prawne. M.in. uznano, że sąd cywilny może mieć inne zdanie niż sąd karny, co do faktu nadużycia zaufania przez zakonnika. Karnicy byli zdania, że wobec ofiary nie nadużyto zaufania (czyli, że de facto miała świadomość naganności sytuacji i uczestniczyła w niej dobrowolnie) , ale sąd cywilny miał inną opinię. Nadto uznano, że:

W razie powierzenia przez instytuty zakonne duchownym zakonnym lub zakonnikom czynności służbowych (sic!), do odpowiedzialności za szkody przez nich wyrządzone przy wykonywaniu tych czynności, ma zastosowanie art. 430 k.c. 

W świetle art. 430 k.c., jeżeli sprawca działał w celu osobistym (dla korzyści osobistej), a wykonywanie powierzonej czynności służbowej umożliwiło mu wyrządzenie szkody, zwierzchnik nie może skutecznie podnieść zarzutu, że podwładny wyrządził szkodę tylko przy sposobności (przy okazji) realizacji powierzonych zadań.

Czyli, jeśli zakonnikowi powierzono nauczanie religii i inne czynności duszpasterskie, to nie ma znaczenia, że nikt mu nie zlecał molestowania uczennicy i że odbywało się to bez wiedzy zakonu, było ukrywane przed innymi zakonnikami i nie miało nic wspólnego ze zleconymi czynnościami duszpasterskimi. Dla przypisania odpowiedzialności cywilnej zakonowi wystarcza, że zakonnik był duchownym, który mógł zdobyć w ten sposób - zdaniem sądów orzekających w sprawie - zaufanie ofiary.

Czyli klasyczna odpowiedzialność zbiorowa za przestępstwa osoby trzeciej. Paranoja!

Vote up!
3
Vote down!
-1
#1625130

"31 marca odrzucił skargę kasacyjną Zakonu Chrystusowców na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu na mocy którego Zakon zapłacił 1 mln złotych z odsetkami i ma płacić dożywotnio 800 zł miesięcznej renty ofierze byłego zakonnika pedofila."

To skandal, który - przyznaję - przeoczyłem, z powodu tzw. pandemii! Choć można było się tego spodziewać, co zasugerowałem w pierwszym akapicie swojej notki (w nawiasie).

"Zastosowano dziwaczne konstrukcje prawne."

Sądzę, że to - najprościej - bezprawne "konstrukcje prawne", fabrykowane z nienawiści do wiary i Kościoła i wprowadzające - wzorem nazistów! - odpowiedzialność zbiorową, niesłychaną na fundamencie prawa rzymskiego! Pisał o tym - wielokrotnie - Staszek Michalkiewicz...

Vote up!
2
Vote down!
-1

Bogdan Czajkowski

#1625134

Dla katolików – istotna wiadomość

http://bogdangoczynski.neon24.pl/post/154366,dla-katolikow-istotna-wiadomosc

i ważny głos w dyskusji na forum wszystkich Polaków

 

@Jan Paweł 14:32:18

Wydaje mi się, że o JPII, o tym antypolskim przestępcy, nie wypada wspominać w ten sposób. Należy tylko żałować, że był to zamach nieudany.
Zresztą jako taki był planowany, ponieważ strzelano do JPII nabojami, jakie używają antyterroryści w samolotach - one mają obezwładniać, ranić, a nie zabijać.

https://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/143102,wielkanocne-refleksje-o-sw-jpii-i-upadajacej-polsce

 

Rzeczpospolita 07.04.2020 19:15:42

http://bogdangoczynski.neon24.pl/post/154366,dla-katolikow-istotna-wiadomosc#comment_1657205

To wszystko pod czujną opieką katolika

07.04- Wtorek - Zawisza Niebieski

 

Vote up!
5
Vote down!
-1

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1625139

Kto ty jesteś?

Kosiur cwany.

Jaki znak twój?

Ch.j złamany!

 

Kto cię zrodził?

Zawierucha.

Co cię czeka?

Gałąź sucha!

 

 

Vote up!
4
Vote down!
-4
#1625146

No comment

8-))))))

pozdrawiam

Vote up!
3
Vote down!
0
#1625157

pzdr

Vote up!
2
Vote down!
0

antysalon

#1625208

którym on się naraził, gdy kontrolował finanse-machlojki w kurii rzymskiej oraz lobby lawendziarzy-księży deklarujących otwarcie swoje geyowskie paskudztwo? to takie moje przypuszczenie.
pzdr

Vote up!
3
Vote down!
0

antysalon

#1625205