Premier Jan Olszewski zamierzał wysprzątać po prl, u, Wałęsie i Balcerowiczu i dlatego został obalony!

Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

W cieniu zabiegów owoczesnej agentury z L. Wałęsą TW Bolkiem w roli głownej, ich obrońców tudzież moderatorów pokroju Geremka, Kuronia, Michnika, Mazowieckiego czyli nocy długich noży z ostrzem 'policzmy się" D.Tuska, "panie prezydencie niech pan nas ratuje" T. Lisa umknęła niemal i dziś chyba tak samo umyka sprawa o fundamentalnym znaczeniu t.j. osiągnięcia gospodarcze z tego krótkiego okresu rządów ekipy pana premiera Jana Olszewskiego.

Przyczynę, przebieg, okoliczności oraz cała niemal podszewka tamtego puczu była i jest przypominana, więc poza dwoma elementami nie będę się tym zajmować.
Przypomnę jeno ten pośpiech, to niesamowite rozwolnienie jakie towarzyszyło puczystom.
Ten TW Boluś wbiegający po schodach do sejmu szybciej od ochroniarzy i Wachowskiego.
Ci zasapani jego koalicjanci typu Moczulski, drżący ze strachu 33 dniowy premier Pawlak, przerażony Kuroń i bardzo kategoryczny, mądrze, propaństwowo. rzeczowo jakże kontrastujący z dzisiejszym ...Stefan Niesiołowski broniący Jana Olszewskiego, A. Macierewicza.

Wracam do wątku gospodarczego, czyli osiągnięć rządu premiera J. Olszewskiego.
W trakcie tamtejszej nocnej debaty przypomniał je własnie S. Niesiołowski mówiąc m.in. o zbilansowaniu budżetu, o uporządkowaniu wpływów, o zapoczątakowaniu tego co totalnie zaniechal i zdemolował L. Balcerowicz czyli o prowadzeniu polityki gospodarczej chroniącej własny przemysł, miejsca pracy.

Półroczne rządy ekipa J.Olszewskiego zasługują na przypomnienie.
Spadek po tzw planie Balcerowicza to m.in spadek produkcji o 34%, inflacja 70%, bezrobocie 1,6 mln, zdemolowany budżet plus totalny chaos w przychodach państwa, niekontrolowany import, afery, rozrost mafijnych struktur, infiltracja obcych służb głównie sowoieckich.

Powołany w grudniu tuż przed świętami rząd opracował raport przejęcia, aby znać stan państwa.
I miał konkretny, własny program jego naprawy.
cyt.za www.olszewski.pl:(link is external)

- przygotowanie, już w połowie lutego, programu społeczno - gospodarczego, a na jego podstawie, do końca marca, projektu budżetu państwa na 1992 rok;
- odejście od planu Balcerowicza, a skoncentrowanie się na powstrzymaniu recesji, ograniczaniu bezrobocia i tworzeniu nowych miejsc pracy;
- dewaluacja złotówki wobec dolara (dla wzrostu koniunktury).
Decyzje te zaowocowały tym, że po raz pierwszy po 1989 roku zahamowano spadek produkcji, a do marca 1992 roku nastąpił jej wzrost.

Promocja polskiego eksportu, przy ograniczeniu importu konsumpcyjnego, przyniosła wzrost rezerw dewizowych i nadwyżkę handlową 1,3 miliarda USD. Był to jedyny okres w minionym dziesięcioleciu, kiedy osiągnięto dodatni bilans handlu zagranicznego.

Uzyskano mniejszy niż przewidywano deficyt budżetowy - 13,5 biliona w ciągu 5 miesięcy, przy założeniu całorocznego deficytu na 65 bilionów.

Rząd Jana Olszewskiego zahamował patologiczną prywatyzację (polecił wstrzymać wykonanie wszystkich rozpoczętych i opracowanych w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych transakcji prywatyzacyjnych) i przygotował nowe projekty reprywatyzacji i powszechnego uwłaszczenia obywateli, a także utworzenia instytucji Skarbu Państwa i powołania Prokuratorii Generalnej jako urzędu strzegącego rzetelności prywatyzacji majątku państwowego.

Udaremniono likwidację Stoczni Szczecińskiej, która należy teraz do czołowych na świecie. (należała - przypis mój).
W Ministerstwie Przemysłu i Handlu przygotowano nowy zarys polityki przemysłowej.
Wprowadzono koncesje na import paliw, co uniemożliwiło ich przemyt szacowany na około 1 miliard USD i uchroniło polski przemysł przetwórstwa paliwowego od kryzysu. Produkcja polskich rafinerii wzrosła o 43% w ciągu pierwszych miesięcy 1992 roku, a zakłady, które miały straty zaczęły wykazywać dochody i płacić podatki.
Powołano Główny Inspektorat Celny (superpolicja uszczelniająca granice).
Opracowano projekt banderolowania papierosów i alkoholu. Późniejsze kilkunastomiesięczne opóźnienie jego wprowadzenia spowodowało olbrzymie straty budżetu państwa.
Opracowano po raz pierwszy od 1989 roku, zasady polityki rolnej. Wprowadzono ceny gwarantowane, fundusz oddłużenia rolników, ochronę przed dotowaną żywnością z zagranicy oraz dopłaty do paliwa rolniczego, cofnięte przez następny rząd.
Odrzucono koncepcję rosyjskiego monopolu na dostawy gazu ziemnego, uzależniającego nas od Rosji, i przygotowano projekty umowy na gazociąg północny z Norwegii, przez Danię, do Polski.

Wprowadzono po raz pierwszy cywilne kierownictwo MON, rozpoczęto desowietyzację armii, usuwanie skompromitowanych generałów, m.in. szefa Wojskowych Służb Informacyjnych gen. Wawrzyniaka.

Nastąpiło przeorientowanie polityki zagranicznej i określenie podstawowych warunków bezpieczeństwa Polski.
Podjęto negocjacje w sprawie wejścia Polski do NATO
Ustalono zasady współpracy z Białorusią i Ukrainą

Rząd Jana Olszewskiego w obronie polskiej racji stanu, przy podpisywaniu traktatu polsko-rosyjskiego, zmusił Lecha Wałęsę i stronę rosyjską do rezygnacji z zapisu o zgodzie na tworzenie spółek polsko-rosyjskich na terenie byłych baz wojsk. Zapis taki byłby wyjątkowo szkodliwy ze względów bezpieczeństwa. Było to jednym z powodów odwołania Jana Olszewskiego i jego rządu.

Rząd Jana Olszewskiego przygotował szereg projektów reformujących organizację państwa:
reformę administracji publicznej, centralnej i terenowej (ograniczenia zatrudnienia, podniesienie wymagań i płac);
założenia ustawy o służbie publicznej, oddzielającej stanowiska polityczne od administracyjnych;
projekt przebudowy Urzędu Rady Ministrów i administracji centralnej;
przygotował reformę systemu bankowego, która miała wejść w życie już 1 lipca 1992 roku (zakładała zmiany organizacyjne i personalne);
zapoczątkował reformę oświaty (m.in. zmiany w programach nauczania)."

Znam ten program i nie tylko ja doświadczyłem go pozytywnie, kierując wtedy olbrzymią firmą chemiczną ( włókna poliestrowe).
Po ponad 2,5 roku było wreszcie z kim rozmawiać o zasadniczych problemach szczególnie w Ministerstwie. Finansów.
Nie było bowiem już tam ani naczelnego tępego ( nie obawiam się konsekwencji za to określenie, dowodów mam aż nadto!), bezrefleksyjnego doktrynera, który z partyjnego lektora od gospodarki księżycowej przemienił się gwałtownie w ... liberała!
Nie było "durnej pały" ( w jednym z polskich seriali szef lokalnej mafii tako określał swych niezbyt rozgarniętych siepaczy) Balcerowicza! piszę tak brutalnie, gdyż doprawdy jego odporność na zdawałoby się oczywiste, poprawne wyliczenia, analizy i wnioski była czymś urągającym nawet dla absolwenta przyzakładowej szkoły zawodowej!
Więc niech mi nikt nie usiłuje wmówić, że to ... geniusz!

Za Jana Olszewskiego było wreszcie z kim rozmawiać, cenię sobie wysoko z tamtego okresu dwie krótkie wizyty, spotkania z owoczesnym szefem MF Andrzejem Olechowskim i jego pierwszym zastępcą Jerzym Zdrzałką.
To byli już ludzie innego formatu, nie tępi doktrynerzy, pozbawieni tak zdolności słuchania drugiej strony jak też odporności na... argumenty.
Po zreferowaniu naszego problemu z tzw dywidendą i naszymi propozycjami mieliśmy akceptację pierwszego zastępcy MF i natychmiast na papierze decyzję wydaną w jego imieniu przez mocno wystraszoną jedną z dyr. dep. przychodów budżetowych.
I firma odżyła, bowiem po okresie, gdy mając zysk operacyjny, płynność a... stratę na wyniku!, wreszcie zaczęliśmy regulować terminowo , dywidendę i mogliśmy wreszcie iść do banku po kredyt na rozwój.
Chciałbym uczciwie przyznać, że na pocz. była u Balcerowicza , kompetentna solidna ekipa skupiona wokół jednego z jego zastępców, która co prawda wywodziła się też z jednej z wyższych uczelni, lecz w odróżnieniu od Balcerowicza znała polską gospodarkę, rozumiała potrzebę prowadzenia polityki gospodarczej, lecz mocno sekowana przez bezrefleksyjnego wykonawcę planu Sachsa była marginalizowana.
I niestety nie mieli oni większego wpływu na ręcznie sterowaną, bezmyślną i niszczycielską działalność Balcerowicza i jego gorliwych przydupasów od przychodów budżetowych( którzy to z jednej strony niemal do krwi łupili firmy wtedy państwowe, z drugiej zaś wydawali ... przedziwne(!?) interpretacje dla US np w sprawach sławetnych zwolnień celnych tak demolującego polski budżet importu nie tylko spirytusu Royal rzekomo z Zimbabwe ( kraju rozwijającego się!?) w rzeczywistości z Holandii czy elektroniki!) i z tego co pamiętam odeszli z ministerstwa. Nazwisk ich szefa oraz pozostałych przez przyzwoitość nie podaję, gdyż nie wiem czy by sobie tego życzyli.

I na koniec kilka zdań wypowiedzianych prze byłego premiera Jana Olszewskiego, które cyt. za wPolityce:
" ...
— mówi, choć przyznaje że już w tamtym momencie była ona spóźniona co najmniej o dwa lata, ale trzeba było ją podjąć.
Druga okazja nastała dopiero 15 lat później, a trzecią mamy właśnie dzisiaj
— podkreśla. Jan Olszewski wskazuje, że jego rząd w 1992 roku zderzył się przede wszystkim z „katastrofalną sytuacją gospodarczą państwa i finansów publicznych”.

Dzisiaj mało kto zdaje sobie sprawę, że tzw. plan Balcerowicza doprowadził do kompletnego rozpadu finansów publicznych. Doszło do drukowania pustych pieniędzy. Nie było wiadomo ile tak naprawdę wynosi nadwyżka pustego pieniądza w gospodarce. I z tym mój rząd musiał sobie przede wszystkim poradzić. I to się udało. Na ten sukces nikt obecnie specjalnie nie zwraca uwagi, bowiem w świadomości historycznej rząd mój utrwalił się w związku z pewnymi posunięciami stricte politycznymi
— mówi Jan Olszewski. Zwraca także uwagę, że polityka zagraniczna także została poprowadzona wyjątkowo korzystnie, postawiono wówczas postulat przyjęcia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego, by „zablokować ewentualną odbudowę systemu dominacji nad Polską przez naszego wschodniego sąsiada i znalezienie się ponownie w obszarze jego wpływów”.
To także nam się udało. Pamiętam, że za dążenia mojego rządu do członkostwa w NATO byliśmy atakowani praktycznie ze wszystkich stron ówczesnej sceny politycznej
— wspomina, wskazując także na fakt, że jego rząd „nie dopuścił do ugruntowania na obszarze RP silnych wpływów rosyjskich opartych na ponadnarodowych przedsiębiorstwach powstałych na eksterytorialnych terenach baz Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej”.
Gdyby do tego doszło, trwale znaleźlibyśmy się w sferze wpływów rosyjskich i nie byłoby mowy o jakichkolwiek naszych aspiracjach do członkostwa w NATO. Jest to niewątpliwie zasługa, której nikt temu rządowi nie odbierze".

pzdr

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (9 głosów)

Komentarze

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika JSC (niezweryfikowany) nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Bezpośrednim kowbojem, który odstrzelił Olszewskiego był Macierewicz, z którym jest teraz w doskonałej komitywie. Po za tym skoro już wtedy walił takie farmazony o jakich piszesz to co się dziwić, że tworzy takie teorie smoleńskie jakie reklamuje swoją osobą.

Vote up!
2
Vote down!
-4
#1482923

"
skoro już wtedy walił takie farmazony o jakich piszesz" że niby gdzie to piszę! Nigdy i nigdzie nie napisałem tego co mi przypisujesz. ?A Macierewicz to bodaj najsolidniejszy, najlepiej przygotowany poseł po 89r. Jest zawsze perfekcyjny, dlatego tak go usiłują zohydzić.
pzdr

Vote up!
6
Vote down!
-1

antysalon

#1482933

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika JSC (niezweryfikowany) nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

przedstawiał nocne teczki?

Vote up!
2
Vote down!
-4
#1482938

pzdr

Vote up!
6
Vote down!
-1

antysalon

#1482946

Bezpośrednim kowbojem, który odstrzelił premiera Olszewskiego był Korwin Mikke składając , jak Filip z konopi, wniosek w Sejmie. Poseł Macierewicz tylko wykonał uchwałę Sejmu. W świetle dzisiejszej wiedzy o Korwinie wygląda to na ustawkę. 

Vote up!
6
Vote down!
-1
#1482949

wywrócenie do góry nogami joint ventures z Sowietami. To była tylko kwestia czasu. Wszyscy poza PC byli przeciw rządowi Jana Olszewskiego.

Zgadzam się do do durnowatej tylko z pozoru! roli Korwina w uwaleniu lustracji AD 1992.On od lat gra w to samo.Tylko, kto za to płaci. Przeciez nie on z brdge'a, artykułow w gazetach....!

pzdr

Vote up!
4
Vote down!
-1

antysalon

#1482953

Wyjątkowo wredny komentarz i nieprawdziwy. Bzdety podobne do wypocin Niesiołowskiego. Nie bedę ich komentował , bo rzecz jest powszechnie znana kto i dlaczego obalił rzad Olszewskiego, natomiast jeśli chodzi o zamach smoleński to nie są to żadne teorie Macierewicza - za np. raportem smoleńskim sygnowanym przez Macierewicza stoi około 100 najwyższej klasy naukowców z różnych dziedzin nauki z tytułami profesorów i doktorów , konstruktorów samolotów i pilotów ( patrz trzy konferencje smoleńskie)i sprawa zamachu jest najzupełniej pewna . Rozpaczliwe próby zablokowania międzynarodowego śledztwa w tej sprawie podjęte przez europosłów Twojej formacji czyli PO tylko odwlekają ostateczne poznanie prawdy w czasie.
I tyle krecie , bo taka jest twoja rola na tym portalu. Niech inni o tym wiedzą.

Vote up!
3
Vote down!
0
#1482980

listę agentów TW?

Vote up!
1
Vote down!
-2
#1482981

Czy to sugestia, ze ci z listy Macierewicza nie byli agentura?
Film "Nocna zmiana" doskonale pokazuje jak w panice zwarli szeregi (z Bolkiem Walesa na czele).

Vote up!
0
Vote down!
0
#1483216

ale to ich demaskacja doprowadziła do upadku rządu Olszewskiego, co nie daje mu dobrego świadectwa.

Ponadto uważam, że trzeba przeprowadzić śledztwo w sprawie układu minusującego.

Vote up!
1
Vote down!
-1
#1483223