Coraz więcej uprzedzeń wobec Żydów

Obrazek użytkownika xiazeluka
Blog

Rzeczpospolita dotarła do wyników badań przeprowadzonych przez Centrum Badań Holokaustu UJ, którymi objęto 1000 uczniów w wieku 17-18 lat. Badano opinie młodzieży na temat Żydów. Zastanawiająca jest cokolwiek okoliczność, iż pytania na temat tej narodowości zadawało jakieś centrum eksploracji holokaustu – te okropne wydarzenia miały miejsce w przeszłości, więc doprawdy nie wiem, jak rozumieć zainteresowanie centrystów teraźniejszością. No, ale mniejsza o to, wszak jeszcze dziwniej by było, gdyby fachowcy z CBH odpytywali nieletnich a propos Pigmejów…

Rzeczpospolita zatytułowała doniesienie Młodzi Polacy: mniej uprzedzeń wobec Żydów, chociaż treści notatki dowodzą rzeczy dokładnie przeciwnych:

Z ankiety wynika m.in., że opinia o Żydach „mających zbyt duży wpływ na to, co dzieje się w Polsce”, jest dziś wśród młodzieży coraz rzadsza. Przyznaje się do niej 15 proc. 18-latków, podczas gdy dziesięć lat temu była to jedna trzecia badanych.

Wniosek jest więc jasny – młodzież przestała doceniać żydowską nację, przestała wywyższać ją ponad inne. Jeśli bowiem jakaś grupa ma wpływ na bieg rzeczy nieproporcjonalnie duży, to dowodzi to jej sprawności, pomysłowości i talentów niespotykanych u innych grup. Centryści holokaustowi powinni głęboko zastanowić się nad tak wielkim spadkiem wiary w wyższość Żydów i ustalić, skąd dlaczego w środowiskach licealnych przestano naszych starszych braci w wierze doceniać.

Tylko 8 proc. młodych zgadza się z kolei dziś z twierdzeniem, że wielu polskich polityków jest pochodzenia żydowskiego.

Problem badawczy jest postawiony na nierównej nawierzchni, dlatego kiwa się na boki. Istnieje bowiem możliwość, że w dzisiejszych czasach małolatów nie interesuje pochodzenie etniczne kogokolwiek, dlatego rewelacje o prawdziwych korzeniach Michnika, Tuska czy Nelly Rokity sensacji nie budzą. Załóżmy jednak, że emocjonowanie się pochodzeniem etnicznym jest faktem wrażliwym badawczo. Cóż więc wynika z tych nędznych 8 procent? Że zadający pytanie z nieudanym skutkiem usiłowali wmówić młodzieży, iż bycie z pochodzenia Żydem jest okolicznością obciążającą. Tutaj młodzi ludzie wyszli obronna ręką z zastawionej na nich perfidnej pułapki, niestety nie zmienia to w niczym konstatacji, iż wobec Żydów jest coraz więcej uprzedzeń! I to gdzie – wśród pracowników Centrum Badania Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego…!

Aż 15 proc. 18-latków zgadza się z twierdzeniem, iż współcześni Żydzi ponoszą winę za śmierć Chrystusa na krzyżu. Dekadę temu było to zaledwie 8,5 proc.

Bardzo jestem ciekaw, jak było skonstruowane odnośne pytanie, ponieważ analogiczne o treści powiedzmy „Czy współcześni Polacy odpowiadają za eksterminację Prusów” przyniosłoby równie zaskakujące rezultaty. Przy okazji warto ustalić, kto faktycznie ponosi „winę” za czyn, który dał wszystkim prawo do zbawienia i życia wiecznego… Odmawianie Żydom udziału w tym najważniejszym dla każdego chrześcijanina wydarzeniu niewątpliwie dowodzi istnienia poważnych wobec nich uprzedzeń, braku wdzięczności i skandalicznego negacjonizmu.

Te wstrząsające wyniki ankiety ktoś – lub grupa ktosiów – sprytnie zakamuflowali uspokajającymi komunikatami „Poziom niechęci spada… coraz mniej uprzedzeń… większa

Ocena wpisu: 
Brak głosów