Ruskie spece od referendum... siala lala la zabawa trwa...

Obrazek użytkownika patria
Świat

Ruskie spece od referendum
Siala lala...la... zabawa trwa ...

W wyniku zmontowanego przez Rosję, przy całkowitym poparciu ich Dumy (żeby nie było, że niezgodnie z prawem J)) - zakończono referendum na Krymie, które oczywiście zakończyło się zwycięstwem Rosjan... Huurraa.
Jest tylko jedno ale... nnno bo Krym jest częścią Ukrainy, taki drobiazg..
I nie chodzi o to, że Chruszczow, z pochodzenia Ukrainiec, dziabnąwszy co nieco z kielonka, przypomniał sobie o swojej Ojczyźnie i postanowił oddać swoim ziomkom, tereny ...jakby nie było zresztą też zajumane Tatarom.
Cyt:

Po ostatecznym zajęciu pod koniec 1920 r. Krymu przez armię bolszewicką doszło do masowych mordów dokonywanych przez komunistów, które w części objęły także ludność krymskotatarską, zwłaszcza działaczy niepodległościowych. Następnie od XI 1921 do czerwca 1922 Krym dotknęła klęska głodu, w dużym stopniu sprokurowana przez politykę władz bolszewickich, jako część szerszej klęski głodu obejmującej znaczną część Ukrainy i część Rosji. Na terenie Krymu zmarło z głodu około 100 tys. osób, 50 tys. ludzi opuściło półwysep szukając pożywienia, co łącznie oznaczało ubytek 21% mieszkańców tego rejonu

A kiedy niewdzięczni Tatarzy po napadzie Hitlera, na swojego sojusznika opowiedzieli się za tym pierwszym (jak mogli!), to Rosjanie zrobili z nimi porządek, w końcu zdrajcy... Deportacja bardzo przypomina wysiedlenia Polaków z terenów „wyzwolonych” na Syberię.
Polaków nie można było posądzić o działania z wrogiem niemieckim, bo Niemców nie dane im było nawet spotkać i wtedy to oni, znaczy Rosjanie to przyjaciółmi byli...
Od akcji deportacyjnej obowiązywał zakaz powrotu i osiedlania się na Krymie, potwierdzony na XX zjeździe KPZR w 1956, kiedy to innym narodom pozwolono powrócić na dawne miejsca zamieszkania. Już od lat 60. XX wieku rozpoczął działać w Uzbekistanie ruch na rzecz powrotu na Krym, jednak zakaz został zniesiony dopiero w 1989. Teoretycznie w 1967 uznano, że oskarżenie całego narodu krymskotatarskiego o współpracę z Niemcami powinno być cofnięte (postanowienie Rady Najwyższej z 5 IX 1967), a Tatarzy krymscy mają prawo osiedlać się na terenie całego ZSRR (w domyśle także poza miejscem zesłania) (postanowienie Prezydium Rady Najwyższej z 5 IX 1967), jednak w praktyce opuszczenie rejonu zesłania pozostawało utrudnione, a powrót na Krym był niedozwolony aż do czasu upadku ZSRR. Masowe, nielegalne powroty rozpoczęły się jednak już w latach 70. XX wieku. Wywołało to wiele napięć społecznych, ponieważ dawne miejsca zamieszkania były zajęte przez rosyjskich osadników. Tatarzy krymscy zamieszkiwali w namiotach, a z czasem w tymczasowych osiedlach na obrzeżach wsi i miast.
Obecnie stanowią około 15% mieszkańców Krymu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wysiedlenie_Tatar%C3%B3w_krymskich_w_1944_roku
Poniższą tabelkę dedykuję entuzjastom przyłączenia Krymu do Rosji, jako zamieszkanej przez ziomków pułkownika KGB Władimira P.
Ludność Krymu 1795 1816 1835 1850 1858 1864 1897 1917 1920 1926 1934 1937 1939 1959 1979 1989 2001
Ogólnie, w tys. 467 454,7 156,4 212,6 279,4 343,5 331,3 198,7 546,7 749,8 718,9 713,8 832 996,8 1 123,8 1 201,5 2 135,9
Tatarzy krymscy, % 87,6 85,9 83,5 77,8 73 50,3 35,6 28,7 26 25,1 23,8 20,7 19,4 – 0,7 1,6 12,1
Rosjanie, % 4,3 4,8 4,4 6,6 12,6 28,5 33,1 41,2 44,1 42,2 44 47,7 49,6 71,4 68,4 67,1 58,3
Ukraińcy, % 1,3 3,7 3,1 7 4 – 11,8 8,6 7,4 10,9 10,9 12,9 13,7 22,3 25,6 25,8 24,3

Ktokolwiek wywołał zamieszki na Ukrainie, doskonale zdawał sobie sprawę z następstw, a tymi następstwami moim zdaniem może być zapoczątkowanie zmiany granic w całej Europie i doprowadzenie do konfliktu światowego.

Chodzi o to, że następny rosyjski błazen rozpoczął zabawę w zmianę granic.
Zupełnie poważnie podejrzewam, że specjalizacji w tym temacie nabyli nasi słowiańscy „bracia” na przykładzie właśnie naszego kraju, Polski...
Bo nasi sąsiedzi, oboje zresztą, jak kradli, to zawsze starali się to robić zgodnie z prawem.
To dlatego, potrzebne były traktaty rozbiorowe, nawet Sejm Niemy, w którym ich caryca Kasia, zniecierpliwiona, milczenie uznała za zgodę i po kłopocie...

Zanim 17 września 1939r. napadli, to w przeciwieństwie do Niemców, nie zrobili tego, bez wypowiedzenia wojny, a skąd ! w życiu! Oni przesłali nam uwaga.... N O T Ę ! ! .. proszę bardzo, oto treść:
Cyt:
Oficjalny pretekst agresji był zawarty w przekazanej o godzinie 3.00 w nocy 17 września przez zastępcę Ludowego Komisarza (ministra) Spraw Zagranicznych Potiomkina ambasadorowi Grzybowskiemu nocie dyplomatycznej: zamieszczono tam niezgodne z prawdą oświadczenie o rozpadzie państwa polskiego, ucieczce rządu polskiego, konieczności ochrony mienia i życia zamieszkujących wschodnie tereny polskie Ukraińców i Białorusinów oraz uwalnianiu ludu polskiego od wojny. W konsekwencji ZSRR uznał wszystkie układy zawarte uprzednio z Polską (w tym traktat ryski z 1921 roku i pakt o nieagresji z 1932 roku) za nieobowiązujące – zawarte z nieistniejącym państwem. Dlatego też odmawiano np wziętym do niewoli polskim żołnierzom statusu jeńców wojennych.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Agresja_ZSRR_na_Polsk%C4%99

Uznali sobie, że państwo polskie uległo rozpadowi, więc umowy nie obowiązują, fajnie co?
Że zapomnieli w tej nocie o pakcie Ribentrop-Mołotow, to jest drobiazg, to miało się nigdy nie wydać..
Ale, żeby zabawa była bardziej wesoła, to ogłosili, no? Kto zgadnie co?
Oczywiście referendum, no tak.... żeby zgodnie z prawem było, oczywiście ruskim prawem.
Bo świat calutki milczał, cisza wtedy była, straszna cisza...
A w tej ciszy:
Cyt:
Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na wschód od linii granicznej ustalonej na terytorium Polski w układzie pomiędzy III Rzeszą a ZSRR zostało w październiku 1939 anektowane przez ZSRR.[1] Formalną podstawą były pseudoplebiscyty , a następnie aneksja w trybie uchwały Rady Najwyższej ZSRR
http://pl.wikipedia.org/wiki/Represje_ZSRR_wobec_Polak%C3%B3w_i_obywateli_polskich_1939-1946

Tak więc Rosja sowiecka, tak strasznie martwiła się w 1939roku o ludność ukraińską i białoruską no i lud polski, że w ich obronie, przed Niemcami oczywiście (sic!)zajęła połowę Rzeczpospolitej.
Fakt, że po zakończeniu wojny zapomniała oddać.. to oczywiście szczegół.
W końcu referendum przeprowadzili, więc z jakiej racji mają oddawać?
a w tym referendum... proszę bardzo!
Cyt:

Po zawarciu 28 września 1939 traktatu radziecko-niemieckiego o granicach i przyjaźni, który wyznaczał jako granicę obu okupacji linię Bugu, Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło 1 października 1939 decyzję o zwołaniu zgromadzeń ludowych – ukraińskiego we Lwowie i białoruskiego w Białymstoku, które miały uchwalić prośbę o wcielenie tych terytoriów do ZSRR. W wersji pierwotnej istniał też plan utworzenia Polskiego Zgromadzenia Ludowego, zarzucony jednak, gdyż Lubelszczyzna i wschodnie Mazowsze, które w myśl postanowień pierwszego paktu Ribbentrop–Mołotow miały przypaść Związkowi Radzieckiemu, po 28 września należały do okupacji niemieckiej (z wyjątkiem historycznie mazowieckiej, dawnej ziemi łomżyńskiej z Łomżą i Zambrowem, które znalazły się w granicach Zachodniej Białorusi).
Wybory[edytuj | edytuj kod]
7 października 1939 rozpoczęła się kampania wyborcza, która w realiach państwa totalitarnego była tylko drwiną z demokracji. Przebiegała pod hasłem konfiskaty ziemi obszarniczej, fabryk, banków oraz przyłączenia tych obszarów do ZSRR.
Sama kampania przebiegała w atmosferze nasilającego się terroru, masowych aresztowań, obsadzania lokali wyborczych umundurowanymi funkcjonariuszami NKWD. Głosować można było jedynie na wyznaczonych z góry kandydatów, członków partii komunistycznej.
Sfałszowane wyniki wyborów pokazują skuteczność aparatu stalinowskiego - według oficjalnych danych na Zachodniej Ukrainie wzięło w nich udział 92,83% uprawnionych, zaś na Zachodniej Białorusi aż 96,7%. Na kandydatów promowanych przez władze paść miało ponad 90% głosów.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_do_Zgromadze%C5%84_Ludowych_Zachodniej_Ukrainy_i_Zachodniej_Bia%C5%82orusi_1939
Noo, teraz wiadomo, sfałszowane, ale zapytajcie dzisiaj o to Rosjan. Zawsze stawiałam orzechy przeciwko dolarom, że stwierdziliby ich nieważność.....
A tutaj proszę, jaka niespodzianka:
Cyt:
Wiceprzewodniczący Dumy Państwowej wysłał oficjalne pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z propozycją, aby Polska domagała się referendum ws. przyłączenia do Polski pięciu zachodnich obwodów Ukrainy: wołyńskiego, lwowskiego, iwanofrankowskiego (dawniej stanisławowskiego), tarnopolskiego i rówieńskiego.
http://natemat.pl/95967,rozbior-ukrainy-mozliwy-do-polskiego-msz-wplynela-propozycja-z-rosyjskiej-dumy-panstwowej

Znaczy, teraz już nie trzeba ich chronić? No tak, w końcu Niemcy wojnę przegrali... podobno, a Stalin to też Gruzin, to niech sobie Polacy biorą, co im Wielikaja Rosija daje...
siala la lala zabawa trwa...
że trochę straszna? Trochę tak, bo Tatarzy krymscy znów mogą być wypędzani ze swojej ziemi
cyt:
Problemem są ziemie zajęte przez Tatarów po ich powrocie na Krym na początku lat 90. ubiegłego wieku. Rząd Krymu uważa, że Tatarzy przejęli te ziemie nielegalnie i samowolnie. Kontrowersje w tej sprawie ciągną się już ponad 20 lat.
W 1944 roku 200 tysięcy krymskich Tatarów, oskarżonych o kolaborację z Niemcami, z rozkazu Józefa Stalina deportowano na tereny Azji Środkowej. Pamięć o tych wydarzeniach jest bardzo żywa. Rok temu powstała tatarska grupa robocza do spraw mityngów żałobnych. W maju przypadnie 70-lecie deportacji
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1082437,Tatarzy-krymscy-beda-walczyc-o-ziemie-i-tworzyc-ruch-wyzwolenczy-
Pytanie, jak w tej zabawie zachowa się Turcja, której los Tatarów bynajmniej obojętny nie jest a to bardzo potężny militarnie członek NATO.
A jeśli do zabawy włączy się Angela... i na przykład poprosi Bundestag o zatwierdzenie referendum w sprawie przyłączenia naszych terenów zachodnich do Reichu? Zanim wpłynie wniosek od niemiaszków, to wzorem pułkownika Władimira na wszelki wypadek wyśle do nas swoją Bundeswerę?
Kto tam wie o czym sobie przez komórki z Władimirem pogadują?
Noo, to już jedyna nadzieja, że amerykańce też się lubią bawić i może znów ją podsłuchają!
Sia lala .....

Ocena wpisu: 
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 4 (głosów:15)

Komentarze

A jakie referendum zdecydowało, iż 30% stanu ukraińskich żołnierzy na Krymie przeszło do armii rosyjskiej, a drugie tyle zdecydowanie odchodzi ze służby?

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-6
#421562

Tatarskie?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-6

Astra - Anna Słupianek

#421563

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Jinks nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Czyli do końca nie wiadomo? Może ktoś inny będzie wiedział. Popytam.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5
#421564

Koniecznie popytaj...

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-6

Astra - Anna Słupianek

#421565

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Kazek został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Kazek

#421566

Nie rozróżniam też nazistów od Niemców.
//rosyjscy żołnierze poddawali się masowo do niewoli
licząc na walkę z komunistami// Że niby jak?
//Referendum na Krymie było pierwszym gdzie ludność dobrowolnie opowiedziała się za Rosją//
Tyle, że ta ludność najpierw pogoniła stamtąd jej prawdziwych mieszkańców.
Jak na Śląsku ludność też się opowie za Reichem, to chyba też dobrowolnie, czy nie? Zapytaj członków RAŚ...

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-4

Astra - Anna Słupianek

#421568

z banderomajdanu .

Co to w ogóle ta ukraina co ona ma do Krymu?

Ukraina to rozgrabione przez oligarchów upadłe terytorium . Nawt tzw wojsko ukraińskie przechodzi na stronę rosyjską.

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-6

Kazek

#421574

To, że w zamian za wycofanie swojej broni atomowej, m.innymi Rosja ale i USA zagwarantowały jej suwerenność.
A teraz się zdanko zmienił? Na tej samej zasadzie, ktoś w niedalekiej przyszłości może zacząć podwawżać nasze zachodnie granice...
No chyba, że dla ciebie to nic takiego...

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-3

Astra - Anna Słupianek

#421579

no nie. A gdyby tak zrobić referenda w Czeczenii, Inguszetii, Dagestanie, Jakucji, Tatarstanie, Kabardyno-Bałkarii, Czerkiesji, Buriacji etc. Także by tak się skończyło? 

A o tym jakie to było referendum można poczytać tutaj: 

http://fakty.interia.pl/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-nieprawidlowosci-podczas-referendum-na-krymie,nId,1358881

Nie ma takiego kraju na świecie, które dobrowolnie zechce przyłączyć się do Rosji. No nie ma. 

Polak2013

 

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-4

Polak nie pyta ilu jest wrogów, tylko gdzie oni są!

#421573

to bedziesz mial szanse zeby Cie tu Traktowac powaznie w dyskusji.

NarAzie glosisz propagande konsomolska z lat stalinowskich.

Najpierw powiedz jaka jest roznica miedzy kacapem, a kacpem chcialem powiedziec miedzy Sowietem, a Rosjaninem bo ja nie widze zadnej, sowiet byl wczesniej i

splodzil Rosjanina czyli to samo tak jak Polak splodzil Polaka , tyle ze u nas zostala ta sama nazwa, a tam dlA zmyly nazwali sie spowrotem Rosjanami,tyle ze z

Rosjanami nie maja nic wspolnego bo Rosjan wybili bolszewicy w 1917 roku, a tych co nie wybili to uciekli,

Mam kontakt z Rosjanami, ktorych rodzice uciekli przed niechybna smiercia z rak bolszewikow w 1917 roku do Belgi i Serbi i oni inaczej na tych co teraz zamieszkuja ziemie moskalskie nie mowia jak sowieci.

Nie ma zadnej roznicy miedzy sowietami, ktorzy napadli Polske w 39 roku a terazniejszymi, ktorzy napadli na Gruzje, Czeczennie czy Ukraine.Sam sobie zaprzeczasz

piszac ze bolszewicy wywozili najwiecej Rosjan na Syberje , ktorych w wiekszosci usmiercili czyli skoro ich usmiercili to teraz nie ma juz tych Rosjan tylko sowieci.

 

Klamstwem czesto powtarzanym jest ze rosyjscy zolnierze w wielkosci 3mln poddawalo sie masowo w czase wojny,a oni mieli tyle wspolnego z Rosjanami co ja z pigwinami, to ze byli w Czerwonej armi to nie znaczy ze to byli Rosjanie.

Tak samo mowi sie ze Rosjanie najwiecj poniesli strat osobowych w czasie wojny ojczyznianej,to znowu jest wielkim klamstwem tam Rosjan najmniej zginelo.

Gineli zolnierze sowieccy co nawet po rosyjsku nie mowili, a juz nie wspomne o wygladzie.

Nieznajomosc tematu u ciebie jest porazajace Hawaje to tylko byla formalnosc w przylaczeniu do USA i dlatego dopelniono te formalnosc referendum.

 

A jezeli uwazasz ze pod lufami AK zielonych ludkow bylo przeprowadzone demokratyczne referendum w ktorym w dodatku brali udzial turysci to znaczy

stacjonujaca tam kacapska ramia wraz z obsluga i rodzinami to nie masz zielonego pojecia o demokracji.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-2
#421583

Bardzo dobry artykuł. Putin, którego jedynym celem jest wielka, mocarstwowa Rosja podąża śladami poprzedników. A oficjalny powód agresji jak widać ciągle ten sam. Obrona ludności ruskojęzycznej. Prawdziwy powód, odbudowa wielkiej, potężnej Rosji po trupach wszystkich krajów jakie Putin postanowi zająć. Trochę mu w tym przeszkadzają zwykłe prawa ekonomii. Federacja Rosyjska już straciła, jak podają media 50 mld USD, to dużo więcej niż za cały 2013 rok. Tego Putin chyba nie przewidział. A to co robi, to jest zwykłe międzynarodowe bandyctwo. 

Sprawy wewnętrzne Ukrainy są sprawami tylko Ukrainy. Ale zajmowanie terenów obcego państwa nigdy nie będzie miało usprawiedliwienia. A już na pewno tego nie znajdzie w oczach świata Putin,

 

Pozdrawiam

Polak2013

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-2

Polak nie pyta ilu jest wrogów, tylko gdzie oni są!

#421567

 

"A już na pewno tego nie znajdzie w oczach świata Putin,"

..nie bądź naiwny...oczy świata przyjmują tylko rosyjską retorykę...polska już dawno nie ma posłuchu ...niestety...:((( pozdrawiam niepoprawnie

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

http://trybeus.blogspot.com/

#421569

Mam czasem wrażenie, że ta cisza jest tak samo groźna jak we wrześniu 39r....

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

Astra - Anna Słupianek

#421572

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Jinks został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

#421577

10-12 ? A historii już cię uczą? nie? no to musisz zaczekać, aż do niej dorośniesz...:))

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-2

Astra - Anna Słupianek

#421580

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Jinks nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

?

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2
#421582

Bo tylko w jego wierszykach była wtedy cisza. Wszyscy inni od dawna szykowali sie do wojny. My oszukani praez Anglikow.

Pozdrawiam

PS W sensie prawnym nassze zachodnie granice nie różnia sie od przedwojennych. Tymczasowo, z woli "mocarstw" administrujemy tzw. ziemiami odzyskanymi.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

cui bono

#421596

po tym jak nas napadły w 1939r, to jeszcze referendum im było potrzebne!
To popatrz jak od dawna mają ten scenariusz przećwiczony?
pozdrawiam :)

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-2

Astra - Anna Słupianek

#421571

ziemiach polskich przebiegalo,ten kto nie chcial przyjac paszportu bolszewickiego czyli obywatelstwa kacapskiego szedl pod sciane, albo jechal na Syberje.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1
#421584

Co innego polityczny huligan i biseksualny bawidamek Tusk, kacyk plemienny, błazen i szaman (od szamania) w jednym,  straszący wojną, a co innego czarny prezydent białych Amerykanów i tygrys syberyjski na wymarciu, uważany przez gremia za kota "dachowca"... Jak to było  wg pewnej Nadieżdy? Koty w marcu, a Lenin wiecznie żywy...

Oj, cuś pokręciłam. ;););)

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#421587

Zgadzam sie całkowicie,
że działalność agentury wpływu w Polsce - niemieckiej, rosyjskiej, żydowskiej czy amerykańskiej to poważny problem świadczący o ograniczonej suwerenności.

Czy jednak w takim przypadku powtarzanie za (jednogłośnymi) mediami głównego nurtu, że:
- wydarzenia na Ukrainie to wynik spontanicznego zrywu narodu Ukraińskiego,
- jedynym winnym destabilizacji sytuacji na Ukrainie jest Rosja,
- strzelających do demonstrantów i policjantów snajperów wysłał obalony prezydent Janukowycz,
- wynik referendum na Krymie został wymuszony "ruskimi karabinami" i sfałszowany,
nie jest popieraniem kłamstw i agenturalnej roboty innych agentur wpływu? Oprócz oczywiście jawnych kpin z inteligencji Polaków.

Problemem  braku pozytywnej doktryny polskiej polityki, jest brak zgody na rzetelne określenie źródeł naszej niepodległości. No bo przecież nie były to: hart ducha zawsze wiernych, harce Lecha Wałęsy, Gorbaczow czy okrągłostołowa mediokracja. Zanim nie powiemy stojąc w prawdzie dziejów, że Solidarność pochodziła z błoń, że do Niepodległości prowadzili nas przez pół wieku katoliccy Interreksowie, że Kulińskiego ubezpieczał Jan Paweł II, będziemy się kręcić kółko. I nie będziemy potrafili powtarzać i Ukraińcom i Niemcom i Słowakom, że w Europie otwartych granic, wolność wymaga mocnych sumień (JP II do młodzieży, Lwów 26 czerwca 2001).
Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0
#421591

Mnie najbardziej denerwuje to, że ten scenariusz z referendami, to oni mają opanowany od dawna...tyle, że zawsze robią go po wysłaniu swoich wojsk. W dodatku i polskie ziemie wschodznie i Krym, zostały ukradzione innym nacjom...
Mnie nie tyle obchodzi los Ukrainy, co pewna przewidywalność Rosjan. Co dalej... gdzie i kto jeszcze ogłosi następne referendum ? Niebezpiecznie się bawią...

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Astra - Anna Słupianek

#421616

cyt. Że zapomnieli w tej nocie o pakcie Libentrop-Mołotow, to jest drobiazg, to miało się nigdy nie wydać..

to chyba pomylka z tym Libentropem

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0
#421592

Dzięki, poprawiłam :)

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Astra - Anna Słupianek

#421617

Czy tam, na Majdanie (na Ukrainie) są siły gotowe i godne zaufania do poważnych negocjacji i zobowiązań? Jak nie przymierzając dziesięciomilionowy związek Solidarność, który w Magdalence został wyrolowany przez "dwustronną grupę Kiszczaka"? Czy są tam liczące się siły chcące "Międzymorza"? Nie ma cienia wątpliwości, że w naszym interesie leży Ukraina niezależna od Rosji, ale musimy pamiętać o jej bliskich relacjach z Niemcami. Jak "odebrać" ich kagebiście, a nie "oddać" kanclerzowej? To jest pytanie na które musimy znaleźć odpowiedź, Przekonajcie POlitycy nas merytorycznie, a nie propagandowo, że będą nam wdzięczni. Ubić szatana rękami diabła i jeszcze tego ostatniego pozyskać i nawrócić to jest zadanie warte zachodu. Macie tego świadomość i plan? 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#421597

Fajnie to Astro napisałaś.

 

ten pseudo - legalizm, te niby referenda, puste pakty, które towarzyszą naszym zachodnim sąsiadą, a z takim upodobaniem podejmowane przez azjatycką dzicz, są doprawdy śmieszne.

Jak bardzo Janukowicz i Putin wyli, że podpisana m.in przez Sikorskiego umowa ma być respektowana. Mimo, że naród powiedział - o, takiego wała.

 

Zastanawiające w tym wszystkim jest to, że należy respektować jakieś sztuczne twory - referenda pod bagnetami, umowy jakichś durniów, czy bandytów, a nie brać pod uwagę, rzeczywistego dobra państwa i obywateli.

Bo, na tych terenach (również u nas), obywateli nie ma. Są tylko poddani, z którymi jakakolwiek władza może zrobić, co im się żywnie podoba.

 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#421605

Niebezpieczną imperezę zaczęli... A jeszcze jak putinek się mądrzył, że Krym wraca do Rosji. A Tatrzy, znów ich ruskie wypraszają z Krymu. Nno, ja nie wiem czy Turcja pozostawi ich tak samych sobie ... A umowa z Ukrainą? to nic... tak zawsze twierdził Stalin, że traktaty to tylko papier, który można podrzeć...
Pozdrawiam

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Astra - Anna Słupianek

#421614

Choć nie są braćmi ze słowiańskością
Bliżej im do pokrewieństwa z ordą
Putin ukazuje swoją mordą
Przyjaciół u nas wokół brakuje
Wiec lepiej ,gdy z Bogiem się paktuje
Pozdrawiam

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#421669

Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko !
Pozdrawiam

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Astra - Anna Słupianek

#421670