“Katyń to sprawa Niemców”

Obrazek użytkownika mukuzani
Blog

Sprawdzam czy to jawa nie sen - wklejam w całości :(

20 lipca br. we lwowskiej gazecie „Wilna Ukraina”, której redaktorem naczelnym, jest Ołeksandr Gołub, działacz Komunistycznej Partii Ukrainy i deputowany do Rady Najwyższej, na dwóch stronach kolorowej rozkładówki, ukazał się artykuł dowodzący, że zbrodni w Katyniu dokonali… Niemcy.

Gazeta ?Wilna Ukraina? nr 29?30 od 20 lipca 2012 roku

Artykuł nie jest podpisany. Jest tylko adnotacja: „na motywach materiałów z pisma „Russkij Mir”.

Pokrótce sens artykułu sprowadza się do tego, że materiały, które przekazał Michaił Gorbaczow rządowi polskiemu w 1990 roku są… sfałszowane.

Podobno jeden z „ojców pierestrojki”, członek biura politycznego KP ZSRR Aleksander Jakowlew, funkcjonujący w służbach bezpieczeństwa, sformował w tych strukturach specjalną grupę, zadaniem której była masowa produkcja fałszywych dokumentów archiwalnych, dotyczących różnych okresów w historii Rosji i ZSRR. Podobno spreparowane zostały przez nich abdykacja cara Mikołaja II, testament Lenina i niemieckie dokumenty, potwierdzające działanie tego ostatniego, jako agenta niemieckiego.

Pisząc o tragedii katyńskiej, „odgrzano” starą stalinowską wersję winy Niemców za ten mord. Główna teza komunistów w tej sprawie jest taka, że to w czasie wojny Goebbels wymyślił całą sprawę aby skłócić sojuszników – ZSRR i USA. Znów, jak złe duchy, pojawiły się argumenty rosyjskiej komisji z 1944 roku o zastosowaniu w Katyniu broni niemieckiej (pistoletu Walter kal. 7,65 mm), o noszeniu przez jeńców dystynkcji oficerów WP – co było możliwe tylko dla krajów uznających Konwencję Genewską, a ZSRR tej konwencji nie uznawał. Podano też, że o zaprzestaniu masowych mordów zdecydował Beria, który był niby przeciwnikiem tego rodzaju „rozwiązań”. Zakwestionowano ogólną ilość zamordowanych 21 857 osób, chociaż te dane przytoczył w swej notatce Aleksander Szelepin, przewodniczącego KGB (Komitet Bezpieczeństwa Państwowego), sporządzonej 3 marca 1959 roku dla Nikity Chruszczowa. „Wilna Ukraina” podaje za „Russkim Mirem” – 1803 ofiary, które zostały ekshumowane w Katyniu.

Rozważania „nieznanego autora” opierają się na wypowiedzi w rosyjskiej Dumie deputowanego Wiktora Iliuszyna z 16.06.2010 roku, który „przebadał” wszystkie dotyczące tej sprawy dokumenty wraz z grupą ekspertów i doszedł do podanego wyżej wniosku – wszystko to fałszywka. Iliuszyn pełnił funkcję prokuratora w 1991 roku i to on oskarżył Gorbaczowa o „zdradę ojczyzny”, w myśl starej sowieckiej zasady „dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie”.

Jako argument potwierdzający tezę „fałszywki”, przytoczono fakt, że dokumenty, przekazane przez stronę polską na rozprawę w Strasburgu zostały przez sędziów odrzucone.

I tu na arenę, jak zawsze w prasie sowieckiej, wchodzi dezinformacja. Przeglądając tłumaczenie decyzji sądu ze Strasburga nie na żadnych danych co do odrzucenia, żadnych dokumentów nadanych w sprawie „Janowiec i inni przeciwko Rosji”. Jeszcze jeden argument w prasie komunistycznej, który zawsze rozbudza emocje – pieniądze. „Wilna Ukraina” podaje, że 15 skarżących zażądało od Rosji 2 miliardy dolarów USA odszkodowań za szkody moralne, a państwo Polskie, które dołączyło do rozprawy, żądało 100 miliardów dolarów USA. Tymczasem w decyzji sądu figurują sumy o wiele niższe i nie chodzi tu o odszkodowanie tylko, o pokrycie kosztów sądowych. Decyzja sądu stwierdza:

„…że pozwane Państwo ma zapłacić w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym wyrok stanie się prawomocny zgodnie z artykułem 44 ust. 2 Konwencji, następujące sumy:

I – Skarżącym łącznie 5,000 EUR (pięć tysięcy euro) tytułem pokrycia kosztów i wydatków z dodaniem jakichkolwiek podatków, jakie mogą być nałożone na tę sumę;

II – Skarżącemu Panu Jerzemu Karolowi Malewiczowi 1,500 EUR (jeden tysiąc pięćset euro) tytułem kosztów i wydatków, przeliczonych na dolary amerykańskie po kursie obowiązującym w dniu wypłaty, z dodaniem jakichkolwiek podatków, jakie mogą być nałożone na tę sumę”.

Czyli w sumie 6 500 EUR (słownie sześć tys. pięćset Euro), ale czytelnik „Wilnej Ukrainy” tych dokumentów w internecie nie przeczyta.

Polskie rodziny domagały się od rządu Rosji rehabilitacji pomordowanych krewnych, bo wszelkie ich petycje do sądów Rosyjskiej Federacji różnych instancji w tej sprawie były odrzucane.

Tyle fakty, ale komuniści zawsze starają się przedstawić fakty tak, aby samym wyglądać w jak najlepszym świetle, a wszystkich oszkalować. Znana metoda i stosowana od lat, szczególnie przed wyborami. Gazeta „Wilna Ukraina” w podtytule ma zapisane „Wszechukraiński tygodnik obrony socjalnej”. Na ostatniej kolorowej stronie – Łukaszenko z dziećmi i zdjęcia z parady z okazji Dnia Niepodległości Białorusi. Przynajmniej wszystko jasne.

Na podstawie artykułu
„Fałszywki „Kremlowskich mędrców”,
„Wilna Ukraina” nr 29–30 od 20 lipca 2012 roku
opracował KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

Źródło: Kurier Galicyjski
Za: Kresy.pl (28 lipca 2012 )

http://www.bibula.com/?p=59236

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Jawa, Mukuzani, jawa...:-(
Nihil novi sub sole.
Odgrzewane kotlety mogą nie być smaczne, ale są pożywne...;-)

Pozdrawiam

PS. Poprawka: nie niemieckiej broni, niemieckiej amunicji.
Ale po Rapallo Republika Weimarska, a potem III Rzesza eksportowała do ZSRR bardzo dużo zaopatrzenia wojskowego.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#278273

Nie mam prawa dokonywać korekt w skopiowanym w całości tekście.

Natomiast Twoja wiedza, przyda się ew. czytającym ten tekst.
Pozdrawiam :)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

mukuzani

#278274

Bardzo przepraszam. Pisząc komentarz "straciłem świadomość", że odnosi się on do cytatu. :-(

Gwoli wyjaśnienia: w dołach katyńskich odkryto znaczne ilości łusek amunicji pistoletowej 7.65 produkcji niemieckiej (oraz stosunkowo niewiele, kal.7.62)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#278278

Może i Nihil novi...,ale ten palant, który wczoraj "domniemywał", iż tow.Stalin troszeczkę Polaków nie lubił we wrześniu, ten tekst zapewne też by najchętniej oprotestował i "domniemywał". Wkurzona jestem, bo takie brednie powinny być zauważone przez polskie władze.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

mukuzani

#278280

Zauważone? ;-)))
Mamy wolność słowa. Na Ukrainie. I na NP. ;-)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#278281

Póki co, to "wadza" zauważyła, że kieszonkowe już się nie należy !

Polacy bez Polski http://www.kresy.pl/wydarzenia,ukraina?zobacz/polacy-bez-polski

Przeżywamy ostatnie dni swojej działalności. Chodzi o media i polskie organizacje na Ukrainie, jak i ogólnie na Wschodzie. Tak zadecydował rząd polski, wyjąwszy nas spod opieki Senatu. Jesteśmy zdani na samych siebie, ponieważ MSZ stwierdziło, że nie będzie i być nie może długofalowej pomocy dla polskich organizacji na Ukrainie (powiedział 18 lipca wiceminister SZ Janusz Cisek podczas spotkania z Polakami we Lwowie).

Tym stwierdzeniem rząd polski przekreślił prawie dwudziestoletnie starania Polaków mieszkających na Ukrainie o utrzymanie tożsamości narodowej i krzewienie kultury Polskiej, ochronę dziedzictwa narodowego i budowanie naszej małej wspólnoty kresowej, jak również dwudziestoletnie nakłady polskiego podatnika na te cele. Drastyczne cięcia rządu polskiego boleśnie dotknęły wszystkich sfer życia Polaków na Ukrainie: edukacji, szkolnictwa, pomocy stypendialnej dla studentów, wydarzeń kulturalnych, festiwali, szkoleń, obchodów rocznic patriotycznych, wydawania gazet, emisji audycji radiowych i programów telewizyjnych, prowadzenia portali internetowych, utrzymania ośrodków kultury.

Żadna z polskich organizacji nie otrzymała ani jednej złotówki poza wątłymi obietnicami. Obecnie wszystkie redakcje są zadłużone na niewypłacalne dla nich kwoty, niektóre z nich już zawiesiły swoją działalność. My jak dotąd nadal prowadzimy emisję audycji radiowych cztery godziny tygodniowo, narażając się na procesy sądowe o niewypłacalność. Albowiem to Polskie Towarzystwo Radiowe zawarło umowę o emisji ze swoim emitentem - lwowską rozgłośnią Radia Nezałeżnist’. Nie ma natomiast żadnej umowy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie czy też MSZ. Umowy były zawierane dwa razy do roku. I tu leży istota naszej niewypłacalności. Nie przewidziane są bowiem długofalowe umowy o współpracy. Od początku stycznia jesteśmy dłużni ukraińskiemu emitentowi około 7 tysięcy dolarów.

Dług rośnie z każdą audycją. Kwota przyobiecana nam stanowi 55 tys.złotych, ale ugrzęzła w korytarzach pomiędzy MSZ i FPPnW. Obawiamy się, że zanim ta kwota znajdzie się na naszym koncie, zakończy się rok budżetowy, środki nie zostaną rozdysponowane, MSZ zaoszczędzi pieniądze, a my zaoszczędzimy sobie pracy społecznej, natomiast Prezes PTR wyląduje za kratkami. Z taką perspektywą bierzemy się do opracowywania kolejnej audycji. Robić czy nie robić? Oto jest pytanie, które stawiamy sobie oraz czynnikom odpowiedzialnym za stan rzeczy, tylko tak do końca nie wiemy, kto jest za to odpowiedzialny.

W roku 2012 decydenci - kto nie wiemy - zmienili formułę pomocy Polakom poza granicami kraju. Teraz o udzieleniu lub nieudzieleniu pomocy decyduje 40 nieznanych nam osób w drodze konkursu, które, jak się okazuje, nie mają pojęcia o sytuacji i życiu Polaków na Ukrainie i jest im obojętne, czy będzie polska gazeta i polski program czy też nie. Nie rozumiemy dlaczego polskie media na Wschodzie powinny konkurować między sobą o środki finansowe, które mają być przyznane tak ważnej polskiej inicjatywie jak radio czy gazeta, gdyż jest to jedna z bardzo niewielu możliwości dotarcia Polaka do polskiego słowa.

To Polskie Radio Lwów informuje słuchaczy o wydarzeniach w kraju i za granicą, przedstawia kalejdoskop postaci zasłużonych dla kultury, historii i nauki polskiej, opowiada o zachowanym dziedzictwie kulturowym Kresów i Polski. Są to podróże radiowe w czasie i przestrzeni, są to wywiady i reportaże z aktorami sceny polskiej i reżyserami filmowymi, audycje o historii Polski, spacery po Lwowie i Warszawie, relacje z obchodów rocznic, upamiętnienia wydarzeń dotyczących polskiej historii i kultury.

Przez 20 lat w czynie społecznym, kontynuując tradycję naszych przodków, opracowywaliśmy audycje w języku polskim. To setki nieprzespanych nocy i niezliczona ilość godzin oderwanych od rodziny i pracy zawodowej, to ofiarność dwudziestoosobowego zespołu. To są pieniądze polskiego podatnika, włożone w nasze studio i bardzo kosztowny sprzęt.

Działalność Polskiego Radia Lwów brutalnie przerwała wojna. Po 53 latach przerwy, w 1992 roku, na nowo zabrzmiał polski głos w eterze. Nie mogliśmy nie skorzystać z takiej szansy. Powinność i umiłowanie mowy polskiej oraz chęć odrodzenia polskich tradycji nakazywały podjąć wyzwanie. Czyżby po 20 latach nieprzerywalnego nadawania polskich audycji miały one zniknąć z mapy kulturalnej Lwowa i Kresów?

Europa cieszy się trwałym pokojem, zaś wojna toczy się na szczeblu wysokich korytarzy MSZ. Dlaczego jej ofiarą mają paść Polacy na Wschodzie? Wszak jesteśmy z miasta Ślubów Króla Jana Kazimierza, zamieszkania króla Jana III Sobieskiego, miasta Hemara, Staffa i Kasprowicza, twórczyni Roty Marii Konopnickiej, dramatopisarzy Gabrieli Zapolskiej i Aleksandra Fredry, pisarza ze słońcem w herbie Kornela Makuszyńskiego, niezłomnego Zbigniewa Herberta, twórcy szkoły matematycznej Stefana Banacha, szkoły filozoficznej Kazimierza Twardowskiego.

Czy nasze miasto Lwów, będące ogniskiem nauki i zarzewiem niepodległości, nie zasługuje na to, aby jego mieszkańcy słyszeli w mowie poetów Kornela Ujejskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Władysława Bełzy (który w Katechizmie Polskiego Dziecka pisał: A w co wierzysz? W Polskę wierzę!), pisarzy Jana Parandowskiego i Józefa Ignacego Kraszewskiego o tym, co w polskim narodzie najświetniejsze i najgodniejsze? O tym, że tu uczyli prawnicy Oswald Balcer i Juliusz Makarewicz, ze tu powstało Ossolineum, Harcerstwo Polskie i piłka nożna? Jesteśmy z miasta Semper Fidelis. I Tych, którzy to rozumieją, prosimy o pomoc. Prosimy o sfinansowanie polskich audycji we Lwowie. Bez nich Lwów nie będzie Lwowem, Polacy staną się Ukraińcami polskiego pochodzenia, a śladów polskości będziemy szukać tylko na cmentarzach, ponieważ nosiciele mowy polskiej zaginą w obcym morzu.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

mukuzani

#278282

gość z drogi

@ Mukuzani,

wybacz,że nie o Katyniu,ale pośrednio też....

Cmentarz Łyczakowski stał sie Sepulcrum Patriae a oto

fragment "nieczytelnego już napisu ....:

Stanisławowi Lubicz Jaszowskiemu,członkowi Gazety Lwowskiej,ur 1803

/żył tylko 39 latr/

ku,wiecznej pamięci zmarłego ....GALICJANIE"......

"podczas pogrzebu rozdawano wiersz jednego z lwowskich poetów

" był czas,ze wróg nam  pieczęć kładł na usta ,

U ognisk naszych  stawał na podsłuchy...."

Cmentarz Łyczakowski/St.Nicieja

pozdr 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#278286

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

mukuzani

#278289

gość z drogi

piękny prezent :) bardzo dziękuję....

przypomniała mi się pewna staruszka, z  oczami zaszczutego zwierzątka i jej drżaca reka  zapalająca świeczke na starej mogile,na tymże Cmentarzu

 i okropne BABSKO wrzeszczace na nas,ze kamerować nie wolno,mimo,ze zapłacilismy kilka RAZy za "przewinę "

jeszcze RAZ dziękuję :)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#278295

Obym nie musiała z tej wolności skorzystać, w takiej formie jaką czasem mam ochotę zastosować :)))))

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

mukuzani

#278284

Mogę tylko podpisać się pod tym, co napisał Tł.
W tym roku, po odebraniu funduszy Senatowi i przekazaniu ich MSZ, pomoc Polakom na Wschodzie została praktycznie zablokowana. Polskie wydawnictwa i rozgłośnie, które do tej pory i tak funkcjonowały z wilekim trudem, zostały pozbawione jakiegokolwiek dofinansowania. Pisałam o tym bodaj w swojej notce o Kresach. Oficjalna wersja podawana przez rząd jest taka, że "budżet został zbyt późno uchwalony".
W efekcie większosć polskich wydawnictw zawiesila swoją działalnosć. Kto zatem ma prostować fałszerstwa podobne do tego przytoczonego przez Ciebie? My wiemy, jaka jest prawda, ale kto na pisze o tym tam, gdzie taka informacja została opublikowana?

10 ode mnie - to bardzo ważny temat.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#278287

Specjalnie napisałam ;"kieszonkowe". Przecież tu chodzi o taką sumę, że tylko płakać nad takimi oszczędnościami. Idę połazić w deszczu, bo dziś mam w sobie tyle złości do tego całego burdelu, że wolę nie pisać - bo emocje mogą się wyrwać spod kontroli.:(
Pozdrawiam.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

mukuzani

#278291

Przepraszam. Twój komentarz do Tł wzięłam za wypowiedź Tł do Ciebie.
Oczywiście mój dodatek dotyczy Tego, co napisałaś o dotacjach dla Polaków na Wschodzie.

Zazdroszzczę Ci tego deszczu. U mnie od kilku dni okropna duchota. Nie ma czym oddychac. Siedzę pod wentylatorem, bo tylko tak mozna wytrzymać.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#278321

Domyśliłam się, ellenai :).Deszcz u nas, też po paru tropikalnych dniach.Ulga podwójna : powietrze bardziej rześkie, a głośni klienci pobliskiego pensjonatu, siedzą w pokojach.
Pozdrawiam.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

mukuzani

#278324

Nie wiem, kto Ciebie tak nie lubi, żeś nie została doceniona pełną dziesiątką. Dychę ode mnie masz.

Temat jest ważny, bo różne łajzy śmią fałszować historę, a "nasza" waaaadza ma to oględnie mówiąc w czterech literach. Ale nawet jeśli sami nie damy rady nic zmienić na krótką metę, to ważne jest by zachować świadomość tych przekłamań i niegodziwości i przekazać to tym, którzy przyjdą po nas, jeśli za naszego życia nie damy rady rozprawić się ze zdrajcami

Pozdrawiam Niepoprawnie, chwilowo ze Szkocji i w towarzystwie świeżo narodzonego Wnuczka

kris

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#278301

gość z drogi

re jedynek nie ma obaw,nasze postańcze 10.dają mu radę....

:)))

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#278313

Wnuczek "wyskoczył" na przejażdżkę, więc go wymiącham, kiedy wróci. :)))

Pozdrawiam Niepoprawnie

krisp

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#278318

gość z drogi

trzymajcie sie Mocno i Zdrowo :)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#278322

robim co możem :)))

Pozdrawiam Niepoprawnie

krisp

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#278329

Mam gdzieś, kto mnie nie lubi.

Najważniejsze teraz to : duuużo zdrowia dla maluszka, jego rodziców i DZIADZIUSIA !!!!!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

mukuzani

#278317

serdeczne dzięki za kołysankę. Słuchamy różnej muzyczki, jako że szanowny Tatuś jest po stronie klasyki (The Beatles, Procol Harum, Neil Young, itd.), ale z kołysanek na razie najlepiej sprawdza się kołyseczka z dziadziusiowych kolanek. :)))

Pozdrawiam Niepoprawnie

krip

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#278320

Nie mogę sobie odmówić - uwielbiam to ! :)))

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

mukuzani

#278326

Klasyka Szanownego Tatusia - palce lizać !

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

mukuzani

#278328

Tatuś deczko "podchodzony" to i klasyka odpowiednia. :)))

Pozdrawiam Niepoprawnie

krisp

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#278330

Tylko złe wieści trujące do nas przybędą
Czas pamiętać i liczyć wrogów by wyizolować
Gdy przyjdzie pora do ciężkiej pracy zaholować
Media jadem plujące i wszystkich zdrajców PO
Trzeba razem zebrać bo to samo zło
Ich wspólnicy ,z PSL to diabelskie narzędzie
Każdy z nich swoje interesy złodziejskie przędzie
Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#278570

imperium kłamstwa. (Nie chodzi mi tu o Ukrainę. Chodzi o Rosję).

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#347679