Wykład prof. Andrzeja Nowaka i prezentacja "Lawy" w "Amicus"

Obrazek użytkownika elig
Kultura

  Barbórka obfitowała w wydarzenia. W Domu Pielgrzyma "Amicus" odbył się wykład prof. Andrzeja Nowaka o historii stosunków polsko-rosyjskich, a zaraz potem promocja książki "Lawa". Ta ostatnia miała się odbyć w klubie Hybrydy przy ul. Złotej, ale w przeddzień władze klubu odmówiły wynajmu sali. Została więc przeniesiona do Domu Pielgrzyma "Amicus" przy parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, niedaleko stacji metra Plac Wilsona. Zaczynała się o 18:00

  W tym samym miejscu, o 16:30 zaplanowany był od dawna wykład prof. Andrzeja Nowaka - już trzeci z cyklu "Geopolityka i trudne sąsiedztwo". Poprzedni zakończył się na bitwie pod Orszą i śmierci Zygmunta Starego. Omówiłam go /TUTAJ/.

  Dziś profesor mówił o najbardziej chyba fascynującym okresie stosunków polsko -rosyjskich. Omawiał wojny polsko-litewsko-rosyjskie toczone za panowania Zygmunta Augusta, a następnie za rządów Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy. Mówił o walkach o Inflanty toczonych w sojuszu z Zakonem Kawalerów Mieczowych, o tym, jak Rosja za Iwana Groźnego weszła w sojusz z Anglią, o Kompanii Moskiewskiej i opryczninie za Iwana IV Groźnego.

  Opisał zwrot Rosji ku Azji i podbicie przez nią chanatów; Kazańskiego i Astrachańskiego. Mówił o dziejach pierwszego rosyjskiego emigranta politycznego, Andrzeja Kurbskiego i jego korespondencji z carem Iwanem Groźnym. Stwierdził,że oprycznina była pierwowzorem policji politycznej. Na osiem lat oddano jej pod władanie połowę Rosji.

  Następnie przeszedł do przedstawienia losów dwóch Dymitrów Samozwańców i ich żony Maryny Mniszchówny. Opisał bitwę pod Kłuszynem i zdobycie Moskwy przez Polaków w 1610, oraz zdobycie Smoleńska w 1611. Próby osadzenia królewicza Władysława na tronie moskiewskim i unii polsko-rosyjskiej na wzór Unii Lubelskiej z Litwą skończyły się niepowodzeniem. Polska załoga musiała po długim oblężeniu opuścić Kreml w 1612, aby nigdy tam już nie powrócić, a carem został w 1613 r. Michał Romanow.

  Wykład zakończył się o 17:45 omówieniem rozejmu z 1618, na mocy którego Rzeczypospolita uzyskała Inflanty, Smoleńsk, ziemie czernihowską i siewierską. Wysłuchało go ok. 150 osób. Wykłady prof. Nowaka są nagrywane przez Solidarnych 2010 i należy ich szukać na tym portalu. Poprzedni wykład jest /TUTAJ/.

  Po mniej więcej dwudziestominutowej przerwie rozpoczęła się prezentacja książki "Lawa - rozmowy o Polsce". Jest to zbiór 17-tu wywiadów przeprowadzonych przez reporterów Solidarnych 2010 z najróżniejszymi osobami o sytuacji Polski i wpływie na nią tragedii smoleńskiej. Część z tych osób pojawiła się na imprezie promocyjnej. Zorganizowała ją "Gazeta Polska" wspólnie z Klubem Ronina oraz Solidarnymi 2010.

  Zagaił Józef Orzeł z Klubu Ronina, po czym prowadzenie spotkania przejął Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny "Gazety Polskiej". Jako pierwszy z gości przemawiał prof. Andrzej Nowak, a to dlatego, gdyż musiał zdążyć na pociąg do Krakowa. Mówił o tym, że powinniśmy zachować pamięć o tych, co oddali życie za Polskę. Ilustrował to fragmentami przemówienia Pułaskiego do żołnierzy Konfederacji Barskiej, oraz cytatami z "Księdza Marka" Słowackiego. Jeden z tych ostatnich pokazywał, jak Rosjanie odnoszą się z pogardą do służących im polskich zdrajców. Powiedział też, że należałoby napisać "Dzieje tchórzostwa w Polsce".

  Po nim głos zabrała Ewa Stankiewicz. Według niej pamięć o bohaterach to za mało. Powinniśmy aktywnie działać na rzecz wolnej i suwerennej Polski, bo "to w nas jest siła". Marek Król mówił,że obecna władza bywa nawet gorsza od komunistów. Ci ostatni zdawali sobie sprawę, ze rządzą prawem kaduka, czuli się niepewnie i czasem trochę się krępowali. PO uważa natomiast, że skoro dwukrotnie wygrała wybory, to wszystko jej wolno. Propagował też neologizmy "POmunizm" i "presstytutka".

  Następnie bracia Marek i Wojciech Wareccy, psychologowie, mówili o manipulacjach i wpływaniu na ludzi. Przytaczali ciekawe eksperymenty dotyczące sondaży politycznych. Zrobiono taki i potem wszędzie zmieniono w odpowiedziach "nie" na "tak" i odwrotnie, po czym dano respondentom do powtórnego przejrzenia. Tylko 1/3 odpowiadających zorientowała się , że coś tu nie tak. Jako ostatni głos zabrał Grzegorz Wszołek znany jako bloger gw1990. Opowiadał on o studentach dziennikarstwa, dla których autorytetem jest Monika Olejnik.

  Na zakończenie Tomasz Sakiewicz przedstawił reporterów Solidarnych 2010, przeprowadzających wywiady zamieszczone w książce. Były to panie Barbara Chojnacka i Hanna Dobrowolska /pomysłodawczyni książki/ oraz pan Grzegorz Kutermankiewicz /patrz - /TUTAJ/. Z okazji Barbórki cała sala odśpiewała pani Barbarze Chojnackiej "Sto lat". Pani Katarzyna Łaniewska zadała jeszcze pytanie: "Jak przekonywać ludzi". Warecki odpowiedział na to, że przede wszystkim należy ich cierpliwie wysłuchać.

  O 20:10 zaczęło się podpisywanie egzemplarzy "Lawy", które można było kupić na stoisku w korytarzu. Były tam także inne książki. Ja nabyłam Leszka Szymowskiego "Media wobec bezpieki". W prezentacji "Lawy" udział wzięło ok 220 osób.

Brak głosów