Od siedzenia nic się nie zmienia

Obrazek użytkownika Roman Kowalczyk
Kraj

Państwo polskie źle działa. Rządząca wszechwładnie i pospołu z PSL Platforma Obywatelska zadłuża Polaków, ogranicza debatę publiczną, psuje demokrację, zalewa propagandą. Podnosi podatki i rozbudowuje biurokrację. Wysokie jest bezrobocie, kilka milionów osób pracuje na tzw. „umowach śmieciowych”. Młodzi Polacy nie widząc perspektyw na d Wisła i Odrą głosują nogami i emigrują. Słabnie pozycja naszego kraju na arenie międzynarodowej. Wysychamy demograficznie.

Jednocześnie domyka się skład „grupy trzymającej władzę”, co niektórych polityków kiedyś krytycznych wobec PO skłania do postaw służalczości (Roman Giertych, Michał Kamiński) i uległości (Zbigniew Ziobro - ciekawe jak się czuje w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego siedząc obok Janusza Palikota i Leszka Millera…). Krytycy władzy są surowo karani. Jak iluzorycznie niezawisłe jest sądownictwo pokazał gdański sędzia Ryszard Milewski wdzięczący się do rzekomego asystenta szefa kancelarii premiera. Jak fatalnie działają instytucje państwa oraz służby specjalne nadzorowane przez premiera D. Tuska ujawniła Afera Amber Gold. Władza kontroluje większość środków masowego przekazu, limituje i cenzuruje informację, twardo blokuje rozwój niezależnych medialnych inicjatyw. Permanentnie obrzydza wyborcom Prawo i Sprawiedliwość, głównego oponenta.

Nie ma na co czekać ani się na kogo oglądać. Tuskowi i jego środowisku puściły moralne hamulce. Dawne solidarnościowe ideały wyparowały, zostało pragnienie utrzymania się per fas et nefas na stołkach. Tej nieudolnej i zakłamanej władzy trzeba powiedzieć „dość”! i zabrać się za naprawę Rzeczypospolitej. Każdy może tu dołożyć swoją cegiełkę - potrzebna jest mądrość, odwaga, solidarność i obywatelska aktywność, tak indywidualna jak i zespołowa. Niedawno w serialu „Ranczo” miałem okazję oglądać, jak jeden z bohaterów powiedział do kolegów sączących piwo na ławce pod sklepem: „Idziemy, bo od na d…ie siedzenia nic się nie zmienia!”. Może to i przaśne, ale trafia w sedno.

Brak głosów

Komentarze

PRZEPISY ”PRAWA” bywają PACHnące
oKUPAcją szkodnictwa stolców
POurzędnicTWa siTW ( Tajnych Wrogów - polskości )…

SukceSSywnie dewastujących rodzime inwestycje gospoDARnego życia dla lokalnej produkcji dóbr społecznych...

POLSKOŚĆ = kapitalna patrioEtyczna efektywność produkcyjna ludzkich DÓBr – w obrocie wewnętrznym rodziMYch przedsiębiorstw dzielnych TUbylców …

POLSKOŚĆ jest
SUKCESywnie kaSSowana i tajnie UNIcestwiana - POlitycznym urzęDNIctwem -> POsiTW zdRAD państwa - Obywateli Polski

Wobec tego i owego, choćby przez chwilę (na poczucie prawdy – POczyTajmy własnym NOSEM
intencje przepisów „prawa” siTW.

Jeśli PO3Mamy „litery przepisów (siTW) w nosie” – tak dzielnym jak politycznie selektywny
NOS- społecznie odpowiedzialnego Ministra Sprawiedliwości,
to dojrzalej, odpowiedzialniej sprawiedliWiej „ POczujemy pisma nosem”… ( w przeciągu ~ SPRAWIEDLIWOŚCI dziejowej)

By bycze
zROZUMienie –>
materialnych „racjonalizacji sprawdzania”
prokuratorskich fałszerstw, dokonywane (niepoprawnie frywolnie i nad-optymistycznie )
przez „prokuratorów i sędziów-zobowiązanych prawnie”... POdległych permanentnie
POdłym standardom przepisów „prawnych” kupowanych PRO KU RAdości POsiTW - siejących ogólnOświatowe zgorszenie „demokracji”
i spustoszenie budżetów państwOwych
dewiz życiowych Ziemianek dla Ziemian –>NaDeSZŁO…

Pozdrawiam.

Vote up!
0
Vote down!
0
#292266