Rozpoczynamy ważną akcję - pytania internautów dla kpt. Janusza Więckowskiego

Obrazek użytkownika Redakcja
Ogłoszenie

Pod patronatem www.pomniksmolensk.pl oraz www.niepoprawni.pl rozpoczyna się cykl szczególnych wywiadów z osobami związanymi z tragedią smoleńską.

Główną częścią wywiadów będą odpowiedzi gościa na pytania internautów związane z tragedią smoleńską.

Pierwszym gościem jest kpt. Janusz Więckowski, emerytowany pilot Tu-154M.

Od 27 maja 2011 roku do 03 czerwca 2011 roku w komentarzach pod tekstem jest możliwość zadawania pytań.

Organizatorzy obiecują, że zrobią wszystko, aby wszystkie pytania internautów spotkały się z odpowiedzią. Odpowiedzi na najlepsze pytania zostaną nagrane w wersji wideo i umieszczone na kanale http://www.youtube.com/user/pomniksmolensk.

Pozostałe odpowiedzi zostaną zawarte w pliku tekstowym całości wywiadu, który zostanie również opublikowany.

zmiana daty na 29/05 @Kuki 01/06 04/06

Brak głosów

Komentarze

Jakie znaczenie dla wyjaśnienia przyczyn katastrofy mogą mieć dane uzyskane z rejestratora ATM-QAR z Tu-154M. Kto zgodnie z procedurą ma do nich dostęp.

Vote up!
2
Vote down!
0
#161341

1. Jak może Pan określić stopień hałasu w kabinie pilotów Tu-154M? Czy Pana zdaniem nagranie z rejestratora CVR MARS-BM upublicznione przez MAK oddaje rzeczywiste natężenie dźwięku silników i szumów "tła" w kabinie pilotów, czy też ich dźwięk jest na nim sztucznie "przesterowany"? Czy według Pana zwiększenie ciągu w końcówce lotu powinno być słyszalne na zapisie CVR?

2. W jaki sposób zwyczajowo rozmawiali piloci Tu-154M, gdy Pan latał tą maszyną: za pomocą intercomu, czy też bezpośrednio, nie używając go, z 1 słuchawką zsuniętą z ucha? Jeśli to drugie, to czy nie było problemów we wzajemnej komunikacji, wynikających z ogólnego hałasu panującego w kabinie? Czy członkowie załogi powinni rozmawiać bez włączonego intercomu podniesionym głosem?

3. Czy kanały 1 i 2 (rejestrujące rozmowy 1 i 2 pilota przez intercom i radio) rejestratora MARS-BM aktywują się tylko wtedy, gdy używany jest mikrofon który piloci mają na zestawie nagłownym ("headsecie"), czy też są aktywne cały czas, niezależnie od tego, czy intercom/radio są w użyciu?
Czy mikrofony headsetów pilotów włączają się automatycznie, reagując na dźwięk wydawany przez członka załogi, czy też są aktywne cały czas?

4. Jak określiłby Pan czułość mikrofonów rejestratora MARS-BM? Czy jest możliwe, że dżwięk wydawany przez TAWS spowodował problemy z odszyfrowaniem komendy 1P: "Odchodzimy na drugi krąg"?

5. Czy w razie odłączenia "headsetu" 1P lub 2P z gniazdka, mikrofony kanałów rejestratora MARS-BM: odpowiednio 1 i 2 przestają nagrywać? Czy zdjęcie "headsetu" w czasie lotu jest zgodne z procedurami ? Jak Pan ocenia prawdopodobieństwo zdjęcia "headsetu" przez 1P lub 2P w końcówce lotu?

6. Czy Pana zdaniem wypowiedzi KRL w nagraniu upublicznionym przez MAK mogą pochodzić z kanałów 1 i 2 CVR MARS-BM (słuchawki 1 lub 2P), czy też z kanału 3- ogólnego (mix 3 mikrofonów w kabinie)?

7. Jak ocenia Pan prawdopodobieństwo odłączenia zasilania w końcówce lotu (wszystkie 3 generatory), z czego wynikają przerwy w zapisie rejestratorów lotu, w związku z przekroczeniem przez samolot dopuszczalnego i przewidzianego przez projektanta kąta przechylenia? Czy generatory mogły zostać wyrwane z podstaw w locie zbliżonym do "plecowego" i w ten sposób unieczynnione? Ile może trwać automatyczne przełączenie zasilania awioniki z uszkodzonego generatora na inny, czynny generator?
Jakie Pana zdaniem jest prawdopodobieństwo uszkodzenia wszystkich 3 ciągów kablowych biegnących z generatorów do zasilanych urządzeń na raz?
Czy Pana zdaniem zanik zasilania był spowodowany raczej zniszczeniem generatorów, czy przerwaniem ciągów kablowych?

8. Jak Pan może zinterpretować reset ciśnienia przez 1P na jego BW do standardowego w końcówce lotu? Jaki mógł on mieć cel?

9. Jak Pan ocenia średni czas reakcji pilota o nalocie na Tu-154M zbliżonym do śp mjr Protasiuka na brak działania przycisku "Uchod" i czas potrzebny na ręczne przestawienie przezeń przepustnic na pełny ciąg? Po jakim czasie od wciśnięcia "Uchodu" Pan zorientowałby się, że układ nie działa?

10. Czy Pana zdaniem KRL po wejściu "101" w przestrzeń powietrzną Siewiernego nie powinnien podać Załodze oprócz ciśnienia także kierunku lądowania? Jak Pana zdaniem można tłumaczyć brak w zapisie CVR zarówno rozkazu o kierunku lądowania przekazanego przez KRL, jak i ewentualnych pytań załogi w razie nieotrzymania tej dyspozycji? Czy Pana zdaniem załoga mogła podchodzić na kierunek "26" bez wcześniejszych konsultacji z KRL, kierując się wyłącznie posiadaną kartą podejścia i wiedzą co do stanu wyposażenia lotniska w dniu 7.04?

11. Czy Pana zdaniem upublicznione przez MAK zapisy reakcji 1P na hipotetyczne uderzenie w brzozę i początek beczki autorotacyjnej są prawdopodobne tak co do czasu reakcji wyszkolonego pilota, jak i wykonywanych czynności (sposób działania na wolant i pedały?)

12. Czy prawidłowo skonfigurowany ARK powinien pokazywać 60-metrowe odchylenie od osi pasa w czasie podejścia? O czym może (pomijając okłamywanie załogi przez KRL) świadczyć konsekwentna realizacja podejścia 60 m na południe od wyznaczonego kursu na kierunek lądowania 26?

13. Czy analizując rozmowy Załogi ma Pan wrażenie że była na nią wywierana jakakolwiek presja? Czy według Pana świadczą one o nadmiernym stresie lub nadmiernym rozluźnieniu w końcówce lotu?

Marek Dąbrowski

Vote up!
1
Vote down!
0

Marek Dąbrowski

#161599

14. Z "Transkrypcji MAK nr 1" wynika, że 1P nastawił alarm wysokościomierza na 100m. Alarm ten odezwał się w okolicach odczytu nawigatora "60". Czy Pana zdaniem bardziej prawdopodobne jest:
- że 1P bez poinformowania o tym załogi sam przestawił alarm RW ze 100 na 60m, a jeśli tak, to czy jest to zgodne z procedurami;
-że nawigator odczytywał wysokość z BW?

15. Czy zobaczenie na wysokości decyzji APM-ów, bez innych świateł podejścia/pasa jest podstawą do realizacji końcówki manewru lądowania?

16. Jak powinna brzmieć komenda do realizacji końcówki lądowania, wydana na wysokości decyzji? Czy jest to ustalone procedurami, czy każdy pilot może używać takiej frazeologii jaką uzna za stosowną?

17. Czy polską załogę mogły 10.04. obowiązywać lokalne wojskowe procedury naprowadzania PAR na konkretny radar RSP-6M polegające na kwitowaniu komend KRL wysokością?
Czy KRL w razie braku "kwitowania" nie powinien natychmiast go wyegzekwować lub odesłać samolot na II krąg?
Jakie procedury obowiązywały Pana jako pilota w czasie realizacji lądowań w innych krajach: polskie, lokalne, inne?
Czy procedury lądowania na PAR powinny się wg Pana różnić w zależności od typu radaru znajdującego się na lotnisku lub statusu lotniska (cywilne/wojskowe)?

Marek Dąbrowski

Vote up!
0
Vote down!
0

Marek Dąbrowski

#161635

Co mogło być bezpośrednią przyczyną całkowitego zniszczenia Tu-154 i utraty połowy jego masy? (10:41:05)

Vote up!
0
Vote down!
0
#161343

1. czy przy obecnym stanie wiedzy dostępnej dla wszystkich można udowodnić, że przyczyną katastrofy była awaria?
jeśli tak, to jakiego typu byłaby to awaria?
2. czy ustalenia komisji Macierewicza o przerwaniu pracy urządzeń pokładowych jeszcze w powietrzu są wiarygodne?
jeśli tak, to co mogło być tego przyczyną?

Vote up!
0
Vote down!
-1
#161346

Czy w ogóle jest możliwe by jednocześnie zanikło całe zasilanie,tzn. z generatorów i akumulatorów,także awaryjnych, bez przyczyny zewnętrznej,np eksplozji lub wielu małych,jednoczesnych eksplozji?

Vote up!
0
Vote down!
0
#161388

Tu-154 podobno zerwał linię energetyczną. Ten moment musi być odnotowany w zapisie fonii radia jako silny trzask.Czy w zapisach ze skrzynek jest to słyszalne?(nb. to bardzo dobry znacznik czasu..)

Vote up!
0
Vote down!
0
#161612

Mój znajomy, inżynier - specjalista od wytrzymałości materiałów, z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle lotniczym i projektach kosmicznych twierdzi, że jest niemożliwe, by rządowy Tupolew rozpadł się na miazgę po przymusowym lądowaniu z takiej wysokości i w takiej konfiguracji terenu. Jest przekonany - i jego zdanie podzielają jego koledzy z podobnym doświadczeniem zawodowym -że 10 kwietnia, po takim lądowaniu, samolot rozpadłby się na dwie, trzy części, a większość pasażerów przeżyłaby taki upadek. Twierdzi, że na pokładzie musiał nastąpić wybuch. Jak Pan, z pozycji pilota, ocenia taką ekspertyzę? (opartą tylko na powszechnie dostępnych w mediach i internecie danych)

Vote up!
0
Vote down!
-1

http://www.nessundormablog.com

#161352

trzeba brać pod uwagę szybkość w momencie uderzenia. a jaka ona była? duża czy stosunkowo mała?

Vote up!
0
Vote down!
0
#161357

11 ton paliwa ? kto je "zniknął" ?

http://podwodni-lowcy.phorum.pl/
http://spearo.republika.pl/centre.htm

Vote up!
0
Vote down!
0

http://www.polskawalczaca.com/index.php

http://forum.wolna-polska.pl/

#161362

 Czy lot prezydenckiego samolotu do Smolenska byl w odpowiedni sposob przygotowany ?Czy w Smolensku na lotnisku byl ktos kto mial odebrac i zabezpieczyc delegacje ktora znajdowala sie w samolocie z prezydentem naszego kraju.?Czy brak sluzb specjalnych na lotnisku odpowiedzialnych za bezpieczenstwo naszych generalow,prezydenta i calej delegacji swiadczy tylko o zaniedbaniu?.Czy nie wrecz o tym ,ze nie bylo takiej potrzeby bo samolot i tak mial nie wyladowac na lotnisku?. I wreszcie, czy po katastrofie w Smolensku mozemy czuc sie bezpiecznie w naszym kraju? Jolka.

Vote up!
0
Vote down!
0
#161365

Jaki wpływ na katastrofę mogło mieć ewentualne niewłaściwe rozmieszczenie radiolatarni i mylące naprowadzanie przez kontrolerów z "wieży"? Pytam w kontekście wypadków z czasów Zimnej Wojny, kiedy za pomocą błędnie rozmieszczonych radiolatarni Sowietom udało się kilkukrotnie zwabić nad swe terytorium amerykańskie samoloty, by je następnie zestrzelić.

 

Więcej na ten temat tutaj: http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110222&typ=po&id=po09.txt Polecam zwłaszcza fragment:

Jakie jest Pana doświadczenie związane z działaniami sowieckich służb specjalnych wobec samolotów "wrogich" państw?
- Podczas zimnej wojny, 2 września 1958 roku Rosjanie przesuwali swoje radiolatarnie, aby samolot Herkules C-130 naszych sił powietrznych wleciał na terytorium Armenii, wówczas wchodzącej w skład Związku Sowieckiego, gdzie został zestrzelony przez rosyjskie MiG-i. Inny nasz samolot, Boeing RB-47, lecący nad wodami międzynarodowymi Morza Barentsa został zmylony, skierowany w stronę Rosji i zestrzelony przez sowieckie myśliwce z Murmańska, a było to 1 lipca 1960 roku.

Czy teoretycznie dzisiaj można zastosować tego typu techniki wobec nowocześnie wyposażonego samolotu?
- Bez wątpienia. W przypadku Smoleńska samolot Tu-154M (który my w NATO nazywaliśmy "Careless") leciał w kierunku radiolatarni, licząc na to, że wkrótce uda się zobaczyć ziemię, a wieża wciąż powtarzała, że pilot jest na właściwej ścieżce i kursie. Tymczasem samolot był od prawidłowego kursu na lewo i na złej wysokości. W końcu się rozbił, istotnie na lewo od ścieżki prowadzącej w kierunku pasa startowego. Wystarczy, że bliższa radiolatarnia będzie nieco przesunięta na lewo, a kontroler zapewnia, że maszyna jest na właściwym kursie, i wtedy nie sposób uniknąć katastrofy. W podobnych okolicznościach rozbije się każdy samolot, niezależnie od jego wyposażenia.

pozdrowienia

Gadający Grzyb

Vote up!
0
Vote down!
-2

pozdrowienia

Gadający Grzyb

#161369

1. czy podejście do lądowania wiązało się z podjęciem dużego wyzwania, niepotrzebnego ryzyka? czy taka decyzja dowódcy była czymś nadzwyczajnym, czy raczej było to rutynowe zachowanie?

2. czy w podobnych warunkach pogodowych i na podobnej wysokości decyzji wykonywał pan kiedykolwiek procedurę odejścia identycznie jak planowała to zrobić załoga "101"?

Vote up!
0
Vote down!
0
#161463

Kuki.
skąd ty masz info o podejsciu do lądowania ?
po tylu miesiącach od tamtego dnia wciąż powtarzane BREDNIE !!

http://podwodni-lowcy.phorum.pl/
http://spearo.republika.pl/centre.htm

Vote up!
0
Vote down!
0

http://www.polskawalczaca.com/index.php

http://forum.wolna-polska.pl/

#161555

Kuki ma rację. To nie brednie. Zejście na wysokość decyzji jest podejściem do lądowania, i jest zgodne z procedurami obowiązującymi Załogę 10.04. Później proces lądowania jest albo realizowany albo przerywany (odejście).

pozdrawiam
Marek Dąbrowski

Vote up!
0
Vote down!
0

Marek Dąbrowski

#161577

W takiej sytuacji procedura wymaga chyba także wysunięcie podwozia...

Vote up!
0
Vote down!
0

http://www.nessundormablog.com

#161631

Oczywiście.

I zostało to zrobione. Checklista, punkt 3.

Od INSTRUKCJE I PROCEDURY

pozdrawiam
Marek Dąbrowski

Vote up!
0
Vote down!
0

Marek Dąbrowski

#161633

Oczywiście, pasy też wszyscy pasażerowie mieli zapiete ?

http://podwodni-lowcy.phorum.pl/
http://spearo.republika.pl/centre.htm

Vote up!
2
Vote down!
0

http://www.polskawalczaca.com/index.php

http://forum.wolna-polska.pl/

#161853

Tego nie wiem.
A Pan ???

Marek Dąbrowski

Vote up!
0
Vote down!
0

Marek Dąbrowski

#161899

wiem że;
W Smoleńsku po raz pierwszy w historii lotnictwa światowego taśma czarnej skrzynki „wydłużyła się” o 8 minut, czyli nagranie trwa 8 minut dłużej, niż jest to fabrycznie możliwe.

i o czym tu dyskutować ?

http://www.polskawalczaca.com/index.php

Wolna Polska zaczyna sie tutaj

Vote up!
0
Vote down!
-1

http://www.polskawalczaca.com/index.php

http://forum.wolna-polska.pl/

#162042

gość z drogi

zmienić Lot Prezydenta na Lot Cywilny i Dlaczego TO zrobił ?

Czy była to jego decyzja,czy Ktoś mu ją wydał..?

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#162059

Czy możliwym jest sfałszowanie czarnych skrzynek w kilkanaście miesięcy? Tyle czasu minęło od katastrofy do wiadomości, że polscy specjaliści będą mogli do nich "zajrzeć" (oczywiście na terenie Rosji). Skoro ich projektantami są Rosjanie, to z mojego punktu widzenia nie widzę w tym problemu żeby tak właśnie się stało!

___________________________________
...Tobie Polsko!

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________ ...Tobie Polsko!

#162311