MPiPS wycofuje się z pomysłu likwidacji wolontariatu w służbie zdrowia - Informacja Prasowa Koalicji dla Wolontariatu

Obrazek użytkownika Redakcja
Ogłoszenie

Poniżej ważna informacja, jaką otrzymaliśmy od Pawła Hermanowskiego, reprezentującego Koalicję dla Wolontariatu.

Warszawa, 27 lipca 2012 r.
Koalicja dla Wolontariatu

MPiPS wycofuje się z pomysłu likwidacji wolontariatu w służbie zdrowia – Informacja Prasowa Koalicji dla Wolontariatu

Koalicja dla Wolontariatu z ulgą przyjęła zobowiązanie Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Krzysztofa Więckiewicza, o wycofaniu się z planowanych zmian w ustawie, które skutkowałyby likwidacją wolontariatu w placówkach leczniczych przekształcanych w spółki.

Stanowisko Ministerstwa potwierdza opublikowana dzisiaj, tj. 27 lipca br., informacja na stronach Ministerstwa oraz zapewnienie Dyrektora Krzysztofa Więckiewicza, który w elektronicznym liście do Koalicji zapewnił, że „Przepis artykułu 42 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dopuszczający podmioty lecznicze do kręgu uprawnionych do korzystania z pomocy wolontariuszy) nie ulegnie zmianie. W związku z powyższym (w aktualnym stanie prawnym), wolontariat może być świadczony we wszystkich jednostkach leczniczych prowadzących działalność leczniczą, niezależnie od tego czy prowadzą ją w formie działalności gospodarczej, czy też w innej formie.”

Za wypracowany konsensus, należą się podziękowania wszystkim organizacjom należącym do Koalicji dla Wolontariatu - prowadzącej akcję Stop Likwidacji Wolontariatu, wszystkim, którzy tę inicjatywe poparli oraz ludziom dobrej woli, którzy na co dzień zajmują się wolontariatem i niosą pomoc drugiemu człowiekowi. Dziękujemy także mediom i dziennikarzom, którzy zajęli się tym tematem.
Za współpracę i dostrzeżenie wysiłku instytucji należą się także podziękowania Departamentowi Pożytku Publicznego Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Jednocześnie informujemy, iż Koalicja dla Wolontariatu będzie się rozwijała i deklaruje baczne monitorowanie drogi legislacyjnej nowelizacji ustawy w kontekście proponowanych zmian, a przede wszystkim zapewnień MPiPS w stosunku do zachowania status quo art. 42 ust 1 pkt. 4 ustawy.

Jako podmiot skupiający już blisko 40 organizacji, które od kilkunastu lat budują system wolontariatu w służbie zdrowia w Polsce, oferujemy nasze doświadczenie, które, mamy ogromną nadzieję, Ministerstwo wykorzysta podczas kolejnych konsultacji społecznych w tym zakresie.

Koalicja dla Wolontariatu, zainicjowana przez FUNDACJĘ DOBRZE ŻE JESTEŚ, powstała 28 czerwca 2012 r. Impulsem do jej zawiązania
i rozpoczęcia akcji Stop Likwidacji Wolontariatu były proponowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które, jeśli weszłyby w życie, odebrałyby setkom tysięcy pacjentów mozliwość wsparcia przez rzesze wolontariuszy we wszystkich jednostkach leczniczych przekształconych w przedsiębiorstwa.

Zachęcamy organizacje pozarządowe do dołączania do Koalicji dla Wolontariatu, która będzie stała na straży tworzenia mądrych przepisów prawa a tym samym dobra pacjentów, wolontariuszy, wszystkich, których wspierają nasze organizacje.

KOALICJA DLA WOLONTARIATU

FUNDACJA DOBRZE ŻE JESTEŚ
Fundacja „Dr Clown"
Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych
Federacja Stowarzyszeń Amazonki"
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową
Fundacja Lubię Pomagać
Stowarzyszenie Wolontariat Św. Eliasza
Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci"
Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek
Centrum Wolontariatu w Warszawie
Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki – „SOWIE OCZY"
Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową
Polskie Towarzystwo Stomijne „POL-ILKO”
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki „Sarcoma" Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia"
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST (rak podścieliska przewodu pokarmowego)
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na nowotwory krwi
(w Zamościu)
Fundacja Wygrajmy Zdrowie im. Prof. Grzegorza Madeja
Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
Fundacja Carita - Żyć ze szpiczakiem
Kwiat Kobiecości
Fundacja Rak'nRoll. Wygraj Życie
Stowarzyszenie Stomijne „Ile koloru" w Radomiu
Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS
Leszek Pawłowski

Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa

Stowarzyszenie „Dla Ziemi"

Fundacja Brat Słońce

Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie -
POMOC MALTAŃSKA

Fundacja Hospicyjna

Fundacja Udaru Mózgu

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na
Mukowiscydozę

Fundacja Urszuli Jaworskiej

Fundacja Urszuli Smok Podaruj Życie

Spółdzielnia Socjalna „50+" Gdynia

Stowarzyszenie "Dar Serca"

„Fundacja Ogony"

Stowarzyszenie Kobiet po Chorobie Raka Piersi „ANNA"

Kontakt dla mediów:
Paweł Hermanowski
Koordynator akcji Stop Likwidacji Wolontariatu
Tel. 793 938 646, e-mail: pawel.hermanowski@dobrzezejestes.pl
www.stoplikwidacjiwolontariatu.pl

Ocena wpisu: 
Brak głosów