Apel Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców

Obrazek użytkownika Redakcja
Ogłoszenie

Drodzy Czytelnicy!

Prezentujemy poniżej wiadomość od posła na Sejm RP, pana Artura Górskiego. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią i udzielenie pomocy Liceum Polonijnemu, które prowadzone jest przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców.

Przesyłam list Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, z którym od dawna współpracuję, a które ma poważne problemy w finansowaniu edukacji młodych Polaków ze Wschodu i zwraca się o wsparcie. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tym listem i proszę o dar serca - choćby symboliczne finansowe wsparcie tej cennej inicjatywy.


Pan Artur Górski

Poseł na Sejm RP

 

Szanowny Panie Pośle

Znając Pana serce dla Polaków na Wschodzie, szczególnie na Litwie, i Pana zainteresowanie problemami edukacji Zarząd Oddziału Warszawskiego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców postanowił zwrócić się do Pana z naszym problemem, mając nadzieję na radę i pomoc w jego rozwiązaniu.

Liceum polonijne, dla którego organem prowadzącym jest nasze Stowarzyszenie, i w którym uczy się w chwili obecnej 78 uczniów polskiego pochodzenia ze Wschodu w Wilanowie przeżywa trudne chwile związane z koniecznością utrzymania młodzieży w Internacie przy Liceum. Jak wszystkich, tak i nas dotknął kryzys, dotychczasowi sponsorzy musieli zrezygnować z powodów ekonomicznych, a nowych dziś trudno pozyskać. Nasz autorski program „Europa – wspólne dziedzictwo”, w ramach którego kształcimy i przygotowujemy do polskiej matury od 8 lat młodych Polaków ze Wschodu od Kazachstanu i Kirgizji po Białoruś, Ukrainę i Litwę, jest wspierany przez Biuro Polonijne Kancelarii Senatu RP, które pokrywa koszty wyżywienia młodzieży. Brakuje nam jednak środków na pozostałe koszty utrzymania. Zwłaszcza że w tym roku przyjęliśmy o 20 uczniów więcej z nadzieją, że uda nam się zarejestrować filię Internatu, dzięki czemu uzyskalibyśmy dodatkową dotację z Ministerstwa Edukacji. Procedury z rejestracją są jednak długotrwałe i pracochłonne i szkoda by było podziękować tylu młodym, utalentowanym uczniom.

Dlatego też zwracamy się z gorącą prośbą o rozpropagowanie w różnych środowiskach idei naszego programu – kształcenia młodych Polaków w ojczyźnie ich przodków i potrzeby wsparcia finansowego tego dzieła. Każda wpłata, nawet najmniejsza, ale systematyczna przynajmniej przez pewien czas, ma ogromne znaczenie. Będziemy wdzięczni za jednorazowe i cykliczne darowizny na pokrycie kosztów utrzymania i kształcenia tych 20 młodych ludzi, dla których jeszcze nie mamy dotacji, przynajmniej do końca tego roku, kiedy to przewidujemy zakończenie procedur rejestracyjnych dla Internatu.

Zapewniamy o wdzięczności i modlitwie całej wspólnoty szkolnej w intencji Dobroczyńców

W imieniu Zarządu OW KSW

Ewa Petrykiewicz

Prezes

Wpłat można dokonywać na konto Stowarzyszenia z dopiskiem „darowizna dla młodzieży ze Wschodu” Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców ul. Grochowska 306/310 lok.261 03-840 Warszawa Konto: PKO IX O/W-wa NRB 13 1020 1097 0000 7702 0108 2031

Darowizny można odpisać do wysokości 6% dochodu rocznego dla osób fizycznych i 10% dla firm.

Data przebita na na 23 I 2011 @Danz.

Brak głosów

Komentarze

Popieramy i propagujemy:

http://www.wroclawskikomitet.pl/komitet/inicjatywy/item/218-apel-katolickiego-stowarzyszenia-wychowawc%C3%B3w

Vote up!
0
Vote down!
0
#127693

Dziękujemy!
-------------------------------
Samotny wilk w biegu

Vote up!
0
Vote down!
0
#127707

Coś ale to zawsze coś.

Vote up!
0
Vote down!
0
#127921