Tomik poezji „De profundis” Wojciecha Wencla nominowany do nagrody im. Józefa Mackiewicza!

Obrazek użytkownika portal.arcana
Kultura

Piszemy o tym z wielką radością - poezja Wojciecha Wencla została nominowana do nagrody im. Józefa Mackiewicza. Poeta udzielił nam krótkiego wywiadu, który mamy państwu zaszczyt przedstawić.

Portal ARCANA: Pański tomik poezji „De profundis” właśnie otrzymał nominację do Nagrody im. Józefa Mackiewicza. To właściwie laur dla pisarzy wykluczonych, reprezentantów jakby narodu podziemnego. Czuje się Pan poetą wykluczonym?

Wojciech Wencel: Przede wszystkim jest mi bardzo miło, że te wiersze zostały dostrzeżone. Zwłaszcza, że jury składa się z ludzi, których wyjątkowo cenię. Po likwidatorskim tekście Andrzeja Horubały, który ukazał się w „Rzeczpospolitej”, ta nominacja nie była oczywista. A co do mojego wykluczenia z głównego nurtu życia literackiego, jest ono faktem, ale trzeba pamiętać, że ja to wykluczenie wybrałem. Pisząc to, co piszę, i przyznając się do wyklętego systemu wartości, miałem świadomość konsekwencji. Dlatego nie czuję żalu, nie mam pretensji do nikogo. Przeciwnie, jestem dumny, że mogę reprezentować „naród podziemny”, o którym Pan mówi. Kategoria podziemia zawsze była zresztą obecna w mojej twórczości. Żywe chrześcijaństwo jest podziemne i Polska, w wymiarze wiecznym, jest podziemna, łącząca wysiłek wszystkich pokoleń. „Nie ma zbawienia jak tylko przez ziemię” – pisałem w dawnym wierszu. Prawda, piękno, miłość, wiara – wszystko to dojrzewa bardzo powoli, w utajeniu, pod skorupą tego świata. Chrystus to dla mnie „Korzeń korzeni”, z którego wyrastają nasze najlepsze cechy. Bardzo bliska jest mi też świadomość Marii Fieldorf-Czarskiej, córki gen. „Nila”, która do końca życia powtarzała: „Moją ojczyzną jest Polska podziemna”.

Całość dostępna na Portalu ARCANA:
http://www.portal.arcana.pl/Korzen-korzeni-rozmowa-z-wojciechem-wenclem,1410.html

Brak głosów

Komentarze

 Twórczość Wencla to bardzo dobra współczesna poezja. Osadzona w tradycji, jasna w formie. Podejmująca ważne tematy współczesne, a przy tym mistyczna i przez to głęboka. Bo współczesności nie zrozumiemy bez historii. I bez Boga.

Wenclowi niepotrzebne są bluzgi, peryferia i zaułki życia. On pisze tak, jak pisali liczący się dziś poeci dawniejsi. Wencel zwycięży. 

Gratuluję też akcji w obronie profesora Marka Rymkiewicza, wspaniałego polskiego poety, nie wypominając, starszego pokolenia.

Vote up!
0
Vote down!
0
#169386

i dalszych sukcesów życzę

Vote up!
0
Vote down!
0
#169392

Gratulacje Autorowi! Arcanom podziękowanie za ważny wywiad i wszystkie owoce współpracy z Poetą. "De profundis" to kolejny tomik b.dojrzałej poezji i pięknie wydany.
Najserdeczniej pozdrawiam Nominowanego i Wydawcę.
Vote up!
0
Vote down!
0
#169421

ten tomik noszę w torbie,gdzie mogę, to propaguję.

Vote up!
0
Vote down!
0
#169424