Protest przeciwko zawieszeniu Pani Wioletty Machniewskiej

Obrazek użytkownika Tomasz Węgielnik
Kraj

Do Rady Nadzorczej Radia Olsztyn SA

Obywatelski Protest przeciwko zawieszeniu prezesa PR Olsztyn

Szanowni Państwo z przekazu medialnego wynika iż głównym powodem
zawieszenia Pani Prezes Wioletty Machniewskiej jest obecność 
na antenie PR Olsztyn programu "Tajemnice IPN". Pani Machniewskiej 
zarzuca się  niesłusznie stronniczość  mimo udostępnienia eteru 
zarówno np. redaktorowi Dębskiemu dziennikarzowi "Trybuny" jak i 
historykom IPN.Chcemy poinformować Państwa iż ten wyjątkowy i 
potrzebny program słuchany jest na terenie całego kraju. 
Listem tym wyrażamy swoje poparcie dla Pani Wioletty Machniewskiej
i mamy nadzieję iż ostateczna decyzja R.N PR Olsztyn nie
zniszczy dotychczasowych osiągnięć tego radia. 

 

Adres mailowy pod który możecie Państwo wysłać napisany powyżej protest lub wysłać prostest zidywidualizowany: radio@ro.com.pl

  ]]>Link do archiwalnych audycji "Archiwum IPN" ]]>

 

Brak głosów