Pozbawią nas domów, które budowali jeszcze nasi pradziadkowie

Obrazek użytkownika Jadwiga Chmielowska
Kraj

Podatek katastralny - kolejna rozpaczliwa próba naprawiania publicznych finansów. Tym razem ofiarami padną właściciele nieruchomości

Rząd przymierza się do wprowadzenia podatku katastralnego. Dla wielu właścicieli domów
i mieszkań ta nowa danina na rzecz państwa oznaczać będzie życiową katastrofę. W skrajnych wypadkach stracą swoje nieruchomości, albo zostaną zmuszeni do wyprowadzki. Podatek katastralny najbardziej uderzy w mieszkańców dużych aglomeracji, gdzie obowiązują najwyższe ceny działek budowlanych, domów i mieszkań.

Katastralny uderzenie w mieszkańców miast

Od mniej więcej dwóch tygodni na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego można zapoznać się z „Założeniami krajowej polityki miejskiej”. Do uważnej lektury tego dokumentu szczególnie zachęcam właścicieli nieruchomości. Jest tam mowa o pieniądzach, które chce im zabrać rząd, pod pretekstem nowej daniny na rzecz państwa. O możliwości wprowadzenia w Polsce podatku katastralnego mówi się od kilkunastu lat. Ale po raz pierwszy ten pomysł stał się elementem oficjalnej rządowej strategii. Dodajmy – zabójczej strategii, która może zrujnować życiowy dorobek wielu Polaków. Wysokość podatku katastralnego zależy od rynkowej wartości nieruchomości.

O swoje kieszenie powinni się więc bać właściciele domów położonych w dużych aglomeracjach i atrakcyjnych miejscowościach turystycznych. Tam nieruchomości osiągają najwyższe ceny. Nie wiemy jeszcze, o jakim obciążeniu fiskalnym myśli rząd. W krajach, gdzie obowiązuje podatek katastralny, jego maksymalna stawka, w niektórych sytuacjach wynosi nawet dwa procent wartości nieruchomości. Załóżmy, że polski rząd, przynajmniej na samym początku nie zdecyduje się na tak drastyczny drenaż kieszeni podatnika. Ale nawet połowa tej stawki, czyli jeden procent, przekroczy możliwości finansowe wielu właścicieli nieruchomości. Małe mieszkanie na warszawskiej Starówce kosztuje około 500 tys. złotych. Jeden procent podatku daje kwotę 5 tys. zł rocznie, to jest ponad 400 zł miesięcznie. Co ma zrobić, po wprowadzeniu podatku katastralnego, starszy warszawiak, żyjący
z tysiąca złotych emerytury albo renty?

Weźmy inny przykład. Blisko centrum Katowic leży tzw. „ptasie osiedle”. Jego ozdobę stanowią okazałe wille, zbudowane przez przedstawicieli ówczesnych elit profesorskich stolicy Górnego Śląska. Obecni mieszkańcy często kontynuują inteligenckie tradycje pierwszych właścicieli, co niekoniecznie idzie w parze z zamożnością. Czy stać ich będzie na zapłacenie tysiąca złotych podatku miesięcznie, jeżeli ich nieruchomość zostanie wyceniona na 1,2 mln zł? Dla wielu mieszkańców „ptasiego osiedla” to pytanie jest retoryczne. Część z nich zostanie zmuszona do sprzedaży domów i przeprowadzki do biedniejszych dzielnic. Czy można nie płacić podatku katastralnego? Lepiej nie ryzykować. Narastający „dług” obciąży hipotekę nieruchomości. Po śmierci właściciela, jeżeli spadkobiercy nie będzie stać na spłacenie zaległego podatku, dom albo mieszkanie przejdzie na własność gminy. Problem nie dotyczy tylko spadkobierców. Podatek katastralny zachwieje także budżetami rodzin, które kupiły domy lub mieszkania na kredyt. Weźmy przykład z życia wzięty. Moi znajomi z Mikołowa, gdzie mam biuro poselskie, zaciągnęli 400 tys. złotych bankowej pożyczki na budowę domu. Miesięcznie spłacają 2,2 tys. zł raty i ledwo wiążą koniec z końcem. Wartość rynkowa ich domu wynosi 700 tys. zł. Jeżeli wejdzie w życie podatek katastralny, nie stać ich będzie na kolejne obciążenie finansowe. Wzrośnie ono do ok 3 tys. zł miesięcznie.

Podatek katastralny jest kolejną, rozpaczliwą próbą naprawiania publicznych finansów. Rząd, nie mając żadnych, skutecznych planów naprawczych, chce uzupełnić braki w państwowej kasie sięgając do kieszeni podatników. Tym razem ofiarą takiej polityki, a raczej jej braku, mają paść właściciele nieruchomości.

Schemat funkcjonowania podatku katastralnego został wyjątkowo sprytnie przygotowany. Dochody z jego tytułu nie wpłyną bezpośrednio do budżetu państwa, ale zasilą kasy samorządów. Dzięki temu manewrowi poprawi się stan gminnych finansów, a rząd znajdzie pretekst, aby obniżyć wysokość subwencji dla samorządów. Państwo zyska na tym interesie, a część podatników sporo straci. Sęk w tym, że społeczny gniew nie zostanie skierowany przeciwko inicjatorom podatku katastralnego, ale przeleje się na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, bo to oni będą wystawiać faktury do zapłacenia.
Izabela Kloc
(poseł PiS)

http://wpolityce.pl/artykuly/29844-podatek-katastralny-kolejna-rozpaczliwa-proba-naprawiania-publicznych-finansow-tym-razem-ofiarami-padna-wlasciciele-nieruchomosci

W ślad za konferencją prasową "Mocne uderzenie Rządu PO- PSL w mieszkańców Aglomeracji Śląskiej", przekazuję interpelację Pani Poseł Izabeli Kloc w sprawie propozycji wprowadzenia podatku katastralnego zawartą w dokumencie "Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do 2020 roku", którą wystosowała do Pani Minister Bieńkowskiej.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Kloc Izabela
Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwość"

Mikołów, dnia 04 czerwca 2012 roku

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Marszalek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
Na podstawie art. 192 ust. 3, Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (MP z 2002 r. Nr 23 poz. 398, z 2003 r. Nr 23 poz. 337, z 2004 r. Nr 12 poz. 182, z 2005 r. Nr 16 poz. 263, Nr 42 poz. 556, Nr 66, poz. 912, Nr 76 poz. 1062, z 2006 r. Nr 15 poz. 194 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 253), przekazuję w załączeniu na ręce Pani Marszałek interpelację poselską do Pani Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbiety Bieńkowskiej w sprawie propozycji wprowadzenia podatku katastralnego w dokumencie „Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do 2020 roku”.

Izabela Kloc

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Kloc Izabela
Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwość"

Mikołów, dnia 04 czerwca 2012 roku

Szanowna Pani
Elżbieta Bieńkowska
Minister Rozwoju Regionalnego

Interpelacja w sprawie propozycji wprowadzenia podatku katastralnego w dokumencie „Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do 2020 roku”.

Szanowna Pani Minister,
Z projektu dokumentu „Założenia krajowej polityki miejskiej do 2020 roku” wynika, że Rząd przymierza się do wprowadzenia podatku katastralnego. Dla wielu właścicieli domów i mieszkań ta nowa danina na rzecz państwa oznaczać będzie życiową katastrofę. W skrajnych wypadkach stracą swoje nieruchomości, albo zostaną zmuszeni do wyprowadzki. Podatek katastralny najbardziej uderzy w mieszkańców dużych aglomeracji, gdzie obowiązują najwyższe ceny działek budowlanych, domów i mieszkań.
Podatek katastralny jest kolejną, rozpaczliwą próbą naprawiania publicznych finansów. Rząd, nie mając żadnych, skutecznych planów naprawczych, chce uzupełnić braki w państwowej kasie sięgając do kieszeni podatników. Tym razem ofiarą takiej polityki, a raczej jej braku, mają paść właściciele nieruchomości.
Schemat funkcjonowania podatku katastralnego został wyjątkowo sprytnie przygotowany. Dochody z jego tytułu nie wpłyną bezpośrednio do budżetu państwa, ale zasilą kasy samorządów. Dzięki temu manewrowi poprawi się stan gminnych finansów, ale może to oznaczać pretekst dla obniżenia przez Rząd wysokości np. subwencji dla samorządów. Państwo zyska na tym interesie, a część podatników sporo straci. Społeczny gniew nie zostanie skierowany przeciwko inicjatorom podatku katastralnego, ale przeleje się na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, bo to oni będą wystawiać faktury do zapłacenia.
Od mniej więcej dwóch tygodni na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego można zapoznać się z „Założeniami krajowej polityki miejskiej do 2020 roku”, w których proponuje się zreformowanie systemu podatku od nieruchomości (np. poprzez wprowadzenie podatku od wartości nieruchomości ad walorem lub podatku zależnego pośrednio od wartości nieruchomości poprzez wprowadzenie strefowania maksymalnych stawek podatku, np. w zależności od PKB podregionu NTS-3, wielkości i funkcji miejscowości; wprowadzenie większych stawek podatku od gruntów miejskich nieużytkowanych etc.).

Konsultacje tego dokumentu mają potrwać do 6 czerwca 2012 roku, a więc zaledwie w ciągu dwóch tygodni mają się wypowiedzieć zainteresowani. Samorządowcy nie zdołają nawet zwołać sesji gminnych, by o tym dyskutować
i podjąć stosowne opinie, a co dopiero skonsultować tę propozycję z mieszkańcami. Tym samym rząd stawia samorządy po raz kolejny pod ścianą. Tym razem
w opozycji do mieszkańców.
Jako wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej w imię dobrze pojętej samorządności domagam się przesunięcia terminu konsultacji co najmniej o 1 - 2 miesięcy oraz debaty nad dokumentem w Sejmie RP jeszcze przed przyjęciem przez Rząd RP.

Prezentując w dniu 21 maja 2012 roku projekt Założeń Pani Minister opowiedziała się za wprowadzeniem podatku katastralnego, który został wpisany
w założenia pod szczytnym i pięknie brzmiącym celem strategicznym proponowanej polityki miejskiej jakim jest wzmocnienie zdolności miast do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia wartościowych miejsc pracy oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców.

Stąd moje pytania:
1) Jak zamierza Pani pogodzić cel strategiczny - poprawę jakości życia mieszkańców z obniżeniem zasobności ich portfeli poprzez wprowadzenie podatku od nieruchomości ad walorem?

2) Czy zdaje sobie Pani sprawę, że wielu właścicieli nieruchomości nie będzie stać na poniesienie tych obciążeń? Jakie gwarancje daje Pani, że nie utracą swych nieruchomości?

3) Czyją politykę realizuje Pani chcąc narzucić podatek katastralny bądź inne reformy systemu podatku od nieruchomości właścicielom nieruchomości?
4) Czy bierze Pani pod uwagę samotnych lokatorów mieszkań

w najdroższych częściach miasta, których proponowane rozwiązania zmuszałyby do kłopotliwej przeprowadzki do innych dzielnic? Czy nie obawia się Pani zarzutu prowadzenia do pogłębiającej się przestrzennej segregacji społecznej w mieście, ze wszystkimi negatywnymi skutkami takiego procesu.

5) Czy Pani opowiada się za rozwiązaniem polegającym na tzw. „odwróconej hipotece”, z której mogłyby skorzystać starsze osoby, dla których wzrost podatku jest zbyt dotkliwy, a które nie chcą zrezygnować ze swojego miejsca zamieszkania? Jak proponują eksperci osoby takie mogłyby płacić obniżoną stawkę podatku, zaś powstający w ten sposób „dług” wobec gminy byłby zabezpieczony hipoteką nieruchomości. Dług ten mogliby spłacić w przyszłości spadkobiercy nieruchomości, odzyskując w ten sposób pełne prawo własności, albo też nieruchomość mogłaby zostać sprzedana, a wpływ ze sprzedaży byłby dzielony między gminę i spadkobierców w stosunku proporcjonalnym do nagromadzonego „długu”. Problem ten był dyskutowany w dniach 7-8 maja 2012 roku podczas konferencji dla JST pt. „Wyzwania rozwojowe samorządów – jakość usług publicznych, technologie informatyczne” organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego – agendę rządową.

6) Jak odniesie się Pani do stwierdzenia na powyższej konferencji, że „polityczna odpowiedzialność za wzrost dochodów (podniesienie podatków) musi spaść na samorząd”?

7) Jak Pani wytłumaczy mieszkańcom Aglomeracji Śląskiej, w której Pani uzyskała mandat senatora RP propozycje katastralnego haraczu, który dotknie bardzo boleśnie mieszkańców tej ziemi?

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

W państwach, gdzie on obowiązuje myśli się o jego wycofaniu, bo jest to podatek anty-rozwojowy. Utrzymanie maszynerii rozliczeniowo - kontrolnej jest zbyt drogie w stosunku do korzyści, o sprawiedliwości społecznej nie wspomnę.
Założenie, że podatki, w tym lokalne powinny być naliczane od wartości jest daleko zaawansowanym kretynizmem klepanym bezrozumnie na różnych szkoleniach. Czy następnym etapem będzie płacenie podatku od psa według jego wartości?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

ixi band

#262031

Traktujmy ten zamysł jako paranoję paranoików, nie traktujmy go poważnie - bo to właśnie oswaja z nim.

Tak uważam.

______________________________________________

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

 
______________________________________________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

#262033

Ale tą grozbę potraktujmy na serio!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

kazikh

#262057

"paranoję paranoików, nie traktujmy go poważnie"
To bandyci, nie paranoicy.
Ich kolejne pomysły rabunku należy traktować poważnie, więc 1) co łagodniejsi - uświadamiać tych, co coś mają, a dalej głosują na rabusiów.
2) odważniejsi - przygotowywać PRZEWRÓT, z pomocą synów w policji czy wojsku. Sami bandyci się nie poddadzą.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#262089

chcialabym zobaczyc mine pana Waljdy, ktory ma nieruchomosc na Starym Zoliborzu warta 10 mln zl, w Krakowie kolejna....niech skacze pod sufit i placi 1% od wartosci, ktore posiada....dla zwyklego obywatela taka decyzja oznacza dramat

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

tylko prawda mnie interesuje

#262035

Podatek katastralny, podobnie zresztą jak podatki spadkowe w I grupie pokrewieństwa, mają rodowód czysto feudalny. Swojego czasu Zyta zniosła podatek spadkowy. Skoro mowa o katastrze, to zapewne temat przywrócenia podatku spadkowego wkrótce pojawi się także.

Te podchody to widomy znak pogarszającej się z dnia na dzień kondycji finansowej państwa. Podwyżka VAT przeszła - w sumie - bez większych protestów.

Najwyższy czas powiedzieć nieudolnym rządzącym, usiłującym maskować własną nieudolność złodziejskimi podatkami, żeby spadali na drzewo. Islandia - to przykład do naśladowania. Nie płaćmy długów, których nie zaciągaliśmy!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#262038

Zostanie zwolniony z podatku. Zwolniona zostanie cała sitwa III RP i "elity" PO.
bialogwardzista

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#262042

Jak to zwykle bywa u nas funkcjonuje najwięcej wszelkiej maści kretynizmów, tylko kolejny kretynizm anty rozwojowy jak zostało to tutaj słusznie zauważone zmierza ku katastrofie i wielkiej zbrodni jaką na wszystkich Polakach chcą popełnić obecnie rządzący. Narodzie obudź się za nim będzie za późno!!
Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#262044

... ale mogę się mylić, rzeczywiście jest plan wprowadzenia podatku katastralnego, ale w wersji od drugiej i każdej następnej nieruchomości. Wiem ze takie plany były w projektach w 2010 roku bo wtedy mocno się tym interesowałem. Szczerze mówiąc nie wiem jak teraz przewiduje powołany dokument, ale jeśli w wersji poprzedniej to nie oszukujmy się dotknie on tylko tych najbogatszych, albo pomoże uporządkować sytuację w ewidencji gruntów, gdzie potworzono czasem setki jakichś mikroskopijnych nikomu nie potrzebnych działek.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#262054

Można wyrazić własne zdanie. Do 6 czerwca 2012 r. można kierować uwagi do projektu "Założenia Krajowej Polityki Miejskiej" na adres e-mail: polityka.miejska@mrr.gov.pl. http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Strony/Konferencja_miasta_w_polityce_rozwoju_210512.aspx

Pełny tekst projektu: http://wiadomosci.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/dokumenty_2009/Projekt_Zalozen_Krajowej_Polityki_Miejskiej.pdf

Zdanie na str. 20

· Zreformowanie systemu podatku od nieruchomości (np. poprzez wprowadzenie podatku od wartości nieruchomości ad walorem lub podatku zależnego pośrednio od wartości nieruchomości poprzez wprowadzenie strefowania maksymalnych stawek podatku, np. w zależności od PKB podregionu NTS-3, wielkości i funkcji miejscowości; wprowadze-nie większych stawek podatku od gruntów miejskich nieużytkowanych etc.)

 

nie zostawia wątpliwości.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#262071

wprowadzą podatek katastralny i nikt nawet nie piśnie słowa tylko będziemy płacić!
Dlaczego tak twierdzę? bo zostaliśmy zmiękczeni, przykłądem jest Ustawa emerytalna, przeciwko której protestowała garstka społeczeństwa i na pohukiwaniu się skończyło.
Tym razem będzie to samo, wywłaszczą tych najbiedniejszych i polskie społeczeństwo będzie twierdzić, że lepiej nie protestować bo będzie gorzej i nas wyrzucą spod mostu, pod którym teraz mieszkamy.
Efekt będzie taki, że najlepiej będzie opylić nieruchomośc i wyemigrować do normalnego kraju bo z takimi ludźmi z jakimi zyjemy w Polsce nie ma o co walczyć a ja nie zamierzam walczyć za kogoś kto i tak niczego nie zrozumie.
Przykładem jest moja firma, gdzie ludzie boją się powalczyć o przestrzeganie regulaminu pracy przez pracodawcę a jest to instytucja samorządowa!!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#262075

od wartosci nieruchomosci do kasy gminnej. Nikt z tego powodu nie protestuje bo pieniadze sa wykorzystywane na utrzymanie drog, kanalizacji,wyworzenia smieci,infrastruktury i upiekszania otoczenia, strazy pozarnej, policji,szkol, urzednikow gminnych itd.
Jest to podatek niezbendny do funkcjonowania gminy.
Kazdy posiada nieruchomosc na jaka go stac jak traci prace traci np.dom , ludzie przechodzc na emeryture sprzdaja swoje drogie domy i kupuja takie na jakie im wystarczy emerytura, czesto przeprowadzajc sie z drogich dzielnic czy poza miasto a nawet do innej czesci kraju i ta praktyka jest normalna
w systemie kapitalistycznym.
Polacy chcieli by kapitalizm ,ale socjalistyczny ze wszytko dalej im sie nalezy za darmo.
Oczywiscie Polska jest krajem finansowo chorym zlodziej na zlodzieju zlodzieja pogania i kraj wymaga wielkich reform i
wylapania pieniedzy ktore sa wykradane spoleczenstwu,
ktore nie ma nic do gdania, a wlasciwie ma w dupie to co znim robi rzad o nie pojscia na wybory wlacznie.
Wszelkie nowe podatki w Polsce w tej chwili to jest celowa likwidacja Polski.
Zmiany trzeba zaczac od zmiany rzadu a nie oburzania sie co on robi bo czy mozna miec pretensje do zlodzieja ze kradnie
skoro zesmy sobie sami na wlasnej piersi go wychowali?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#262105

Pisze Pan: "skoro zesmy sobie sami na wlasnej piersi go wychowali".
Niech Pan mówi w swoim imieniu,, a nie w moim!
Chyba większość tu piszących może stwierdzić, że ani na PO ani na PSL nie głosowali.
Więc proszę zastanowić się nad tym co Pan pisze, ani "żeśmy nie wychowali", a tym bardziej "na własnej piersi"!

Swoją drogą ciekaw jestem jak tym razem zagłosują koalicjanci utuczeni na ukręconych przez siebie lodach?
Załóżmy, że zagłosują prawidłowo, a nie wg zaleceń swoich klubów.
A więc zagłosują w interesie swoim [a przy okazji swoich wyborców] Ile to będzie gadania i chwały - i jak sondaże im podskoczą!
**********************************
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
[ts@amsint.pl]

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

********************************** Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

#262158

Chyba najgłupszy wpis jaki czytałem na niepoprawnych. Czlowieku zastanów się co piszesz. Chcesz dodatkowych podatków od nieruchomości a potem bredzisz ze inni tylko nie ty to socjaliści. Paranoja komletna!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#262173

 

Euro cyrk trwa a nam pod tym parasolem ogłaszają takie o to kwiatki.. . To co nie mogli z nami zrobić zaborcy przez 123 lata, to oni zrobią w 8.

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#262106

Czas na aktywizację społeczeństwa.
To świetny temat na wist.
Mówienie z obrazu - nie przyniosło efektów.

http://niepoprawni.pl/blog/858/projekt-akcji-aktywizacyjnej-tego-nie-ma-w-tvn

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#262115

Nawet jeśli by wprowadzili podatek w wysokości 0,5% od wartości nieruchomości to i tak mnie by nie było stać na opłacenie takiego haraczu. Jeśli by go wprowadzili wtedy już było by mi wszystko jedno i gotów bym był kupić kałacha i wykonać wyrok na tych zdrajcach narodu Polskiego.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#262126

  rugować roników. Nic też nie słychać o kościołach i klasztorach.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#262153

 Ludzie, to nie może tak być!, owszem katastralny tak ale - polikwidujcie inne podatki a nie popierd... ją kolejny. To wychodzi za dom powiedzmy dodatkowo 600zł miesięcznie!!! to jest ruina. znowu z naszej kieszeni chcą połatać to co sami nakradli - no żesz k.wa... - przepraszam ale wizja tego podatku to mnie przeraża i rozgrzewa do czerwoności. 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#262280

Dzień wolności podatkowej -przeniesiony na wrzesień :)))))

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#262283

    na ten podatek na obecnym etapie degradacji POLSKI nie ma miejsca.PŁACA GO BOGATE rozwinięte społeczeństwa.Moim zdaniem JUDEOPOLONIA PRZYBIERA REALNE KSZTAŁTY-nadchodzi nowa kolonizacja.

     Zlikwidowali skurw-=yny przemysł (JAKO skupiska ludzi) i wiedza że nie ma ognisk buntu.Zostaje tylko ulica.CZUJĘ ze w końcu ludzie ruszą dupska od grilla.Choć przykład wieku 67 nie napawa optymizmem,nikt nawet nie piernął.

   TRZEBA mobilizować ludzi,TRZeba zmusić KOŚCIÓŁ ABY  w końcu użył ambon jako przeciwwagi zdradzieckiej propagandy.NALEŻY BEZWZGLĘDNIE odkurzyć elementarz ''OBYWATELSKIEGO NIEPOSŁUSZEŃSTWA''

    TO OSTATNI DZWON-potem go przetopią

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

 NSZ-ZJ

#262331