Interpelacja poseł Izabeli Kloc w sprawie wprowadzenia podatku katastralnego w dokumencie "Założenia Krajowej Polityki Miejskiej

Obrazek użytkownika tomeks
Kraj

Szanowna Pani
Elżbieta Bieńkowska
Minister Rozwoju Regionalnego
Interpelacja w sprawie propozycji wprowadzenia podatku katastralnego w dokumencie „Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do 2020 roku”.
Szanowna Pani Minister,
Z projektu dokumentu „Założenia krajowej polityki miejskiej do 2020 roku” wynika, że Rząd przymierza się do wprowadzenia podatku katastralnego. Dla wielu właścicieli domów i mieszkań ta nowa danina na rzecz państwa oznaczać będzie życiową katastrofę. W skrajnych wypadkach stracą swoje nieruchomości, albo zostaną zmuszeni do wyprowadzki. Podatek katastralny najbardziej uderzy w mieszkańców dużych aglomeracji, gdzie obowiązują najwyższe ceny działek budowlanych, domów i mieszkań.
Podatek katastralny jest kolejną, rozpaczliwą próbą naprawiania publicznych finansów. Rząd, nie mając żadnych, skutecznych planów naprawczych, chce uzupełnić braki w państwowej kasie sięgając do kieszeni podatników. Tym razem ofiarą takiej polityki, a raczej jej braku, mają paść właściciele nieruchomości.
Schemat funkcjonowania podatku katastralnego został wyjątkowo sprytnie przygotowany. Dochody z jego tytułu nie wpłyną bezpośrednio do budżetu państwa, ale zasilą kasy samorządów. Dzięki temu manewrowi poprawi się stan gminnych finansów, ale może to oznaczać pretekst dla obniżenia przez Rząd wysokości np. subwencji dla samorządów. Państwo zyska na tym interesie, a część podatników sporo straci. Społeczny gniew nie zostanie skierowany przeciwko inicjatorom podatku katastralnego, ale przeleje się na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, bo to oni będą wystawiać faktury do zapłacenia.
Od mniej więcej dwóch tygodni na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego można zapoznać się z „Założeniami krajowej polityki miejskiej do 2020 roku”, w których proponuje się zreformowanie systemu podatku od nieruchomości (np. poprzez wprowadzenie podatku od wartości nieruchomości ad walorem lub podatku zależnego pośrednio od wartości nieruchomości poprzez wprowadzenie strefowania maksymalnych stawek podatku, np. w zależności od PKB podregionu NTS-3, wielkości i funkcji miejscowości; wprowadzenie większych stawek podatku od gruntów miejskich nieużytkowanych etc.).
Konsultacje tego dokumentu mają potrwać do 6 czerwca 2012 roku, a więc zaledwie w ciągu dwóch tygodni mają się wypowiedzieć zainteresowani. Samorządowcy nie zdołają nawet zwołać sesji gminnych, by o tym dyskutować
i podjąć stosowne opinie, a co dopiero skonsultować tę propozycję z mieszkańcami. Tym samym rząd stawia samorządy po raz kolejny pod ścianą. Tym razem
w opozycji do mieszkańców.
Jako wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej w imię dobrze pojętej samorządności domagam się przesunięcia terminu konsultacji co najmniej o 1 - 2 miesięcy oraz debaty nad dokumentem w Sejmie RP jeszcze przed przyjęciem przez Rząd RP.
Prezentując w dniu 21 maja 2012 roku projekt Założeń Pani Minister opowiedziała się za wprowadzeniem podatku katastralnego, który został wpisany
w założenia pod szczytnym i pięknie brzmiącym celem strategicznym proponowanej polityki miejskiej jakim jest wzmocnienie zdolności miast do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia wartościowych miejsc pracy oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców.
Stąd moje pytania:
1) Jak zamierza Pani pogodzić cel strategiczny - poprawę jakości życia mieszkańców z obniżeniem zasobności ich portfeli poprzez wprowadzenie podatku od nieruchomości ad walorem?
2) Czy zdaje sobie Pani sprawę, że wielu właścicieli nieruchomości nie będzie stać na poniesienie tych obciążeń? Jakie gwarancje daje Pani, że nie utracą swych nieruchomości?
3) Czyją politykę realizuje Pani chcąc narzucić podatek katastralny bądź inne reformy systemu podatku od nieruchomości właścicielom nieruchomości?
4) Czy bierze Pani pod uwagę samotnych lokatorów mieszkań
w najdroższych częściach miasta, których proponowane rozwiązania zmuszałyby do kłopotliwej przeprowadzki do innych dzielnic? Czy nie obawia się Pani zarzutu prowadzenia do pogłębiającej się przestrzennej segregacji społecznej w mieście, ze wszystkimi negatywnymi skutkami takiego procesu.
5) Czy Pani opowiada się za rozwiązaniem polegającym na tzw. „odwróconej hipotece”, z której mogłyby skorzystać starsze osoby, dla których wzrost podatku jest zbyt dotkliwy, a które nie chcą zrezygnować ze swojego miejsca zamieszkania? Jak proponują eksperci osoby takie mogłyby płacić obniżoną stawkę podatku, zaś powstający w ten sposób „dług” wobec gminy byłby zabezpieczony hipoteką nieruchomości. Dług ten mogliby spłacić w przyszłości spadkobiercy nieruchomości, odzyskując w ten sposób pełne prawo własności, albo też nieruchomość mogłaby zostać sprzedana, a wpływ ze sprzedaży byłby dzielony między gminę i spadkobierców w stosunku proporcjonalnym do nagromadzonego „długu”. Problem ten był dyskutowany w dniach 7-8 maja 2012 roku podczas konferencji dla JST pt. „Wyzwania rozwojowe samorządów – jakość usług publicznych, technologie informatyczne” organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego – agendę rządową.
6) Jak odniesie się Pani do stwierdzenia na powyższej konferencji, że „polityczna odpowiedzialność za wzrost dochodów (podniesienie podatków) musi spaść na samorząd”?
7) Jak Pani wytłumaczy mieszkańcom Aglomeracji Śląskiej, w której Pani uzyskała mandat senatora RP propozycje katastralnego haraczu, który dotknie bardzo boleśnie mieszkańców tej ziemi?

Brak głosów

Komentarze

Najpierw czytaj potem wklejaj! Ja to dałam wcześniej i więcej

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Vote up!
1
Vote down!
0

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

#262236

Wie, zauważyłem jak już dodałem

Vote up!
1
Vote down!
0
#262302