Kijów - Byli wieźniowie polityczni kilku krajów protestują.

Obrazek użytkownika Jadwiga Chmielowska
Świat

Poniżej cytowane Oświadczenie, ciągu zaledwie kilku godzin powstało,zostało przetłumaczone na kilka języków i podpisane przez byłych więźniów politycznych, działaczy opozycji antykomunistycznej z kilku krajów Ta inicjatywa wyszła z Gruzji. Tekst jest publikowany w każdym z tych krajów, których obywatele podpisali. Dalej spływają podpisy, ale listę trzeba było zamknąć Jeszcze dziś będzie odczytane na Majdanie w Kijowie. Następnie zostanie złożone w ambasadach ukraińskich w różnych krajach.
Podpisał nawet Wiktor Suworow

Oświadczenie w sprawie wydarzeń na Ukrainie Заявление по поводу событий на Украине

My, przedstawiciele ruchów antysowieckich i antykomunistycznych, którzy osobiście doświadczyliśmy okrutności represyjnego komunistycznego totalitaryzmu i ucisku sowieckiego imperium, lecz nigdy nie zaprzestaliśmy walki o sprawiedliwość, potępiamy barbarzyńskie rozpędzenie pokojowych demonstrantów na Majdanie w Kijowie dokonane przez ukraińskie władze i oświadczamy o naszym całkowitym poparciu dla organizatorów oraz uczestników manifestacji. Wyrażamy pełne współczucie, poparcie dla ich żądań i solidaryzujemy się z ich protestem, ponieważ uważamy, że niepodległość, wolność oraz prawa człowieka są najwyższymi wartościami, o które warto walczyć i ofiarować siebie bezwarunkowo.

Wzywamy przywódców państw wolnego świata do uczynienia wszelkich wysiłków, aby uniknąć dalszego użycia siły wobec demonstrantów i zapobiec wprowadzeniu na Ukrainie rządów totalitarnych.

Chcemy szczególnie podkreślić, że w procesach, jakie mają miejsce na Ukrainie, wyraźnie widoczne jest dążenie kierownictwa Rosji do odbudowy imperium w granicach „bloku wschodniego”, stosując do tego celu dowolne metody polityczne, ekonomiczne oraz wojenno-prowokacyjne. Jeżeli Rosja zdoła ustanowić na Ukrainie reżim analogiczny do białoruskiego, to nie tylko powstanie przeszkoda dla rozwoju demokratycznych procesów na Ukrainie oraz innych byłych „republikach” sowieckich, lecz także pojawią się warunki do ponownego opuszczenia nad Europą żelaznej kurtyny i powrotu świata do epoki zimnej wojny.

Wzywamy cały cywilizowany świat, wszystkich, komu niepodległość, wolność i sprawiedliwość są najważniejszymi wartościami, wszystkich, kto uważa, że bezpieczeństwo świata powinno być oparte na sprawiedliwości, do wyrażenia solidarności i aktywnego poparcia dla ludzi, którzy wyszli na kijowskie ulice, by walczyć o demokrację i wolność. Kreml musi zobaczyć, że cały cywilizowany świat jest z manifestantami i że nie ma alternatywy dla rozwoju demokracji w kierunku wschodnim!

Zwracamy się do władz Ukrainy z wezwaniem do zaniechania użycia siły i wsłuchania się w głos narodu.

Хай жіве Украина! – Chaj żywe Ukraina!

Лагле Парек – бы вшая политзаключенная, участник национально-освободительной борьбы и председатель Партии Национальной Независимости Эстонии. Эстония
Lagle Parek — były więzień polityczny, uczestnik walki narodowo – wywoleńczej o niepodległość Estonii, przewodnicząca Partii Narodowej Niepodległości Estonii, b. Minister Spraw Wewnętrznych Estonii. Estonia

Валерий Калабугин – член Конгресса Эстонии и Комитета Эстонии (1990–1992), член совета Эстонского Института Прав Человека
Valeri Kalabugin – członek Kongresu Estonii i Komitetu Estonii (1990-1992), członek Rady Estońskiego Instytutu Praw Człowieka. Dziennikarz, tłumacz. Estonia

Тривими Веллисте – министр иностранных дел Эстонии (1992–1994), член парламента Эстонии, президент Балтийской Ассамблеи
Trivimi Velliste – minister Spraw Zagranicznych Estonii (1992-1994), poseł parlamentu Estonii, prezydent Zgromadzenia Bałtyckiego, b. przedstawiciel Estonii w ONZ. Estonia

Хейки Ахонен — бывший политзаключенный, участник национально-освободительной борьбы. Эстония
Heiki Ahonen - były więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR, uczestnik walki narodowo – wywoleńczej o niepodległość Estonii. Estonia

Калью Мятик – бывший политзаключенный, один из основателей Партии Национальной Независимости Эстонии. Эстония
Kalju Mätik – były więzień polityczny, uczestnik walki narodowo – wywoleńczej o niepodległość Estonii, współzałożyciel Partii Narodowej Niepodległości Estonii, Estonia

Калле Юргенсон – бывший член Конгресса Эстонии, Комитета Эстонии и депутат эстонского парламента
Kalle Jürgenson – były członek Kongresu Estonii i Komitetu Estonii, były poseł Parlamentu Estońskiego. Estonia

Юрис Путриньш – Председатель общества Яниса Чаксте. Латвия
Juris Putrinš – przewodniczący stowarzyszenia Jānisa Čakste. Łotwa

Вардан Арутюнян – бывшый пзк, правозащитник, председатель центра прав и свободы. Армения
Wardan Harutjunjan – były więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR, przewodniczący Centrum Praw Człowieka i Wolności. Armenia

Размик Маркосян – бывшый пзк, Армения
Razmik Markosjan – były więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR. Armenia

Азат Аршакян - бывшый пзк, Армения
Azat Arszakjan – były więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR. Armenia

Паруйр Айрикян – бывшый пзк, президент координационного центра дем. движении в ссср «Демократия и независимость». Армения
Paruir Hajrikjan – były długoletni więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR, prezydent centrum koordynacyjnego ruchów demokratycznych w ZSSR „Demokracja i Niepodległość”. Armenia

Мустафа Джемилев – бывший пзк, советский правозащитник, народный депутат Украины. Украина, Крым
Mustafa Dżemilew – były długoletni więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR, lider Ruchu Narodowego Tatarów Krymskich, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. Ukraina, Krym

Зампира Асанова – ветеран национального движения крымских татар, Украина, Крым
Zampira Asanowa – weteranka Narodowego Ruchu Tatarów Krymskich. Ukraina, Krym

Олесь Шевченко – бывший политзаключенный, правозащитник бывший председатель Киевской организации Украинского Хельсинкского Союза. Украина
Oles Szewczenko – były długoletni więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR, były przewodniczący Ukraińskiej Helsinkskiej Unii w Kijowie. Ukraina

Виктор Суворов – Великобритания
Wiktor Suworow - Wielka Brytania

Али Хамзин - участник национального движения крымскотатарского народа.Украина, Крым
Ali Chamzin – członek i aktywny uczestnik Ruchu Narodowego Tatarów Krymskich. Ukraina, Krym

Синавер Кадыров – бывший пзк, правозащитник, Украина, Крым
Sinawer Kadyrow – były więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR. Ukraina, Krym

Заир Смедляев – активист национального движения крымских татар. Украина, Крым
Zair Smieldjajew – członek i aktywny uczestnik Ruchu Narodowego Tatarów Krymskich. Ukraina, Krym

Шевкет Кайбуллаев – бывший пзк, правозащитник, активист национального движения крымских татар. Украина, Крым
Szewket Kajbullajew - były więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR, uczestnik Ruchu Narodowego Tatarów Krymskich. Ukraina, Krym

Мирослав Маринович – бывший пзк, правозащитник. Украина
Mirosław Marynowicz – były więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR. Ukraina

Иса Гамбар – Председатель партии Мусават, бывший спикер парламента Азербайджана (1992-1993). Азербайджан
Isa Gambar – przewodniczący partii „Musawat”, były spiker Parlamentu Azerbejdżanu (1992-1993). Azerbejdżan

Зевджет Куртумеров – ветеран национального движения крымских татар. Украина, Крым
Zewdżet Kurtumerow – weteran Ruchu Narodowego Tatarów Krymskich. Ukraina, Krym

Антанас Терлецкас – Председатель Лиги свободы Литвы, бывший пзк, правозащитник. Литва
Antanas Terleckas – były długoletni więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR, przewodniczący podziemnej organizacji „Liga Wolności Litwy”. Litwa

Саулюс Пячялюнас - Былый депутат Сейма Литовской Руспублики, правозащитник. Литва
Saulius Pečeliūnas – Były poseł na Sejm Republiki Litewskiej, obrońca praw człowieka, Litwa

Альфонсас Сваринскас – бывший политзаключенный, правозащитник, Литва
Alfonsas Svarinskas – ksiądz, były więzień polityczny, obrońca praw człowieka w ZSSR

Balys Gajauskas – były więzień polityczny, obrońca praw człowieka, Litwa
Балис Гаяускас – бывший политзаключенный, правозащитник. Литва

Ионас Волунгявичюс – Лига Свободы Литвы, правозащитник. Литва,
Jonas Volungevičius, Liga Wolności Litwy, obrońca praw człowieka. Litwa

Фелиция Нийоле Садунайте – бывшая политзаключенная, правозащитник. Литва
Felicija Nijolė Sadūnaitė, były więzień polityczny, obrończyni praw człowieka, Litwa

Андрюс Тучкус – Лига Свободы Литвы, правозащитник. Литва,
Andrius Tučkus, Liga Wolności Litwy, obrońca praw człowieka. Litwa

Леонардас Вилькас – Лига Свободы Литвы, правозащитник . Литва,
Leonardas Vilkas – Liga Wolności Litwy, obrońca praw człowieka, tłumacz. Litwa

Геновайте Шакалиене – Лига Свободы Литвы, Литва
Genovaitė Šakalienė – Liga Wolności Litwy, Litwa

Александр Подрабинек – бывший политзаключенный, журналист, Россия
Aleksander Podrabinek – były więzień polityczny, dziennikarz. Rosja

Алексей Смирнов – бывший политзаключенный, правозащитник. Россия
Aleksiej Smirnow – były więzień polityczny, obrońca praw człowieka. Rosja

Гурам Соселия – Общество „Мемориали”. Грузия
Guram Soselia – Stowarzyszenie „Memoriali”. Gruzja

Давид Бердзэнишвили – бывший политзаключенный, правозащитник. бывший депутат парламента Грузии. Грузия
David Berdzenishvili – były więzień polityczny, obrońca praw człowieka, były deputowany Parlamentu Gruzińskiego. Gruzja

Вахтанг Дзабирадзе – бывший политзаключенный, правозащитник, бывший депутат парламента Грузии. Грузия
Vaxtang Dzabiradze– były więzień polityczny, obrońca praw człowieka, były deputowany Parlamentu Gruzińskiego. Gruzja

Таиел Гвиниашвили – бывший политзаключенный, правозащитник. Грузия
Tariel Gviniashvili – były więzień polityczny, obrońca praw człowieka, Gruzja

Зянон Пазьняк – правозащитник, бывший депутат парламента Беларуси, Беларусь
Zianon Paźniak – obrońca praw człowieka w ZSSR, były deputowany Parlamentu Białorusi, emigrant polityczny. Białoruś

Jadwiga Chmielowska – działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL, współprzewodnicząca Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Polska

Piotr Hlebowicz – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współprzewodniczący Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Polska

Ewa Kubasiewicz – działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL, b. więzień polityczny, członek „Solidarności Walczącej”. Polska – Francja

Magdalena Czachor – działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL, członek „Solidarności Walczącej”. Polska

Marek Czachor – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, b. więzień polityczny, członek „Solidarności Walczącej”. Polska

Selim Chazbijewicz – profesor UWM w Olsztynie, członek Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Polska

Kazimierz Michalczyk – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, członek Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”, Niemcy

Karol Gwoździewicz – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współpracownik Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Polska

Kazimierz Kubrak – działacz NSZZ „Solidarność” oraz opozycji antykomunistycznej w PRL. Polska

Sławomir Karpiński – Polska, prezes Stowarzyszenia „13 grudnia”, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL. Polska

Kristina Nejman – działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL. członek „Solidarności Walczącej”. Bułgaria – Polska

Maciej Ruszczyński – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, członek Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Polska

Tadeusz Markiewicz – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, członek Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”, drukarz. Polska

Józef Śreniowski - działacz NSZZ „Solidarność” oraz opozycji antykomunistycznej w PRL. Polska

Piotr Kalisz – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, Polska.

Edward Nowak – działacz NSZZ „Solidarność” z Nowej Huty, b. Poseł do Sejmu RP, więzień polityczny PRL. Polska

Jerzy Bukowski – rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju. Polska

Leszek Jaranowski – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, drukarz podziemny. Polska

Roman Bielański – działacz NSZZ „Solidarność” oraz opozycji antykomunistycznej w PRL, drukarz podziemny. Były więzień polityczny. Polska

Piotr Warisch – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, grafik, artysta malarz. Polska

Piotr Zarębski – reżyser filmowy, Polska

Paweł Kołkiewicz – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, członek „Solidarności Walczącej”. Polska

Tomasz Szostek – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, członek „Solidarności Walczącej”. Polska

Adam Cymborski – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, członek „Solidarności Walczącej”. Polska

Leszek Siwakowski – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, członek „Solidarności Walczącej”. Polska

Wojciech Myślecki – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, członek „Solidarności Walczącej”. Polska

Jadwiga Rudnicka – działaczka opozycji niepodległościowej, "Solidarności", były Poseł i Senator RP

Stanisław Kosch – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, członek OKOR-u. Polska

Przemysław Miśkiewicz – Niezależne Zrzeszenie Studentów w stanie wojennym, Stowarzyszenie „Pokolenie”. Polska

Waldemar Pernach - działacz opozycji antykomunistycznej, więzień polityczny, więzień polityczny

Maryla Pernach - działaczka organizacji antykomunistycznej

Ryszard Nikodem – działacz opozycji niepodległościowej i władz Solidarności, więzień polityczny, Polska

Janusz Szkutnik – działacz opozycji niepodległościowej, więzień polityczny

Krystyna Szkutnik – działaczka opozycji demokratycznej

Dr Sławomir Moćkun, prezes Ośrodka Rozwoju Współpracy Międzyregionalnej INTERMARIUM. Polska

Rasa Kasperienė, association "Parcuns". Litwa

Siarhiej Papkou – działacz opozycji Białoruskiej, Białoruś
Сяргей Папкоў – активист белорусской оппозиции, Беларусь

Ocena wpisu: 
Brak głosów