Polacy mówią głośnie NIE Światowemu Kongresowi Żydów

Obrazek użytkownika kokos26
Blog

 

 

 

Dzięki osobie, która zastrzegła sobie anonimowość dotarłem do sensacyjnego zdjęcia, które poruszy światową opinię publiczną, a wybitny socjolog Jan Tomasz Gross zacznie niebawem pisać, jako historyk mianowany książkę zatytułowaną „Złote żniwa II”. Już jutro Gazeta Wyborcza zamieści owo tytułowe zdjęcie opatrując je następującym podpisem:

"Złote żniwa II". Fotografia-inspiracja najnowszej książki Grossa. Na zdjęciu odwrócony tyłem osobnik nie jest ani polskim zwierzęcym antysemitą rozkopującym żydowskie groby w poszukiwaniu złota ani szmalcownikiem denuncjującym ukrywających się Żydów. Ten człowiek to były Przedstawiciel Światowego Kongresu Żydów, Israel Singer, który okradał ofiary Holokaustu”

Właśnie w marcu minęła czwarta rocznica wielkiego skandalu, jaki miał miejsce w Światowym Kongresie Żydów (WJC). Okazało się, że Israel Singer, brooklyński Żyd słynący z wielkiej troski o mienie pożydowskie i ocalałych z holokaustu pobratymców defraudował pozyskane przez organizację środki i deponował je na własnym szwajcarskim koncie bankowym. Pieniędzmi przeznaczonymi dla ofiar za zakupy płaciła jego żona, a syn sfinansował swoje ubezpieczenie zdrowotne.

Ukradzione pieniądze szacowano na sumę od kilkuset tysięcy do półtora miliona dolarów.

I tak słowa profesora Normana, Filkenstejna, że WJC to „cyniczni złodzieje żerujący na tragedii własnego narodu”, stały się ciałem.

To właśnie Israel Singer zasłynął pogróżką skierowaną do Polski i Polaków mówiącą, iż jego organizacja będzie „upokarzać Polskę na forum międzynarodowym”.

To on stał na czele żydowskiej Komisji Roszczeń Majątkowych, która prowadziła rozmowy z polskim rządem.

Po tym wielkim skandalu demaskującym żydowskich grandziarzy z WJC, organizacja ta przestała mieć jakiekolwiek prawo moralne do reprezentowania ofiar holokaustu i żaden rząd szanującego się i poważnego państwa nie powinien ze skompromitowanym Kongresem rozmawiać.

Minęły cztery lata od środowego wieczoru z 14 marca 2007 roku, kiedy to niespodziewaną decyzją prezydenta Światowego Kongresu Żydów, Israel Singer oraz Bobby Brown zostali zwolnieni ze sprawowanych w Kongresie funkcji.

Te cztery lata względnego spokoju i wyciszania potężnego skandalu, to zdaniem następcy Singera, Menachema Z. Rosensafta wystarczający okres czasu, aby jak mówi Biblia „wrócił pies do wymiocin swoich”.

Trzeba iść śladem szantażysty Singera i straszyć Polskę w identycznym stylu:

„Dopóki nie powstanie prawo, które będzie odpowiadać roszczeniom ofiar Holokaustu i ich spadkobiercom, społeczność żydowska, ocaleni i ich rodziny w szczególności powinni powstrzymać się przed wpompowywaniem dolarów z turystyki i innych dziedzin w polską ekonomię” – powiedział Rosensaft.

Wszyscy Polacy powinni głośno zaprotestować przeciwko kolejnej akcji geszefciarzy z WJC, a słynna afera okradania ofiar przez organizację, której celem miał być udzielana im pomoc, powinna być przypominana i nagłaśniana.
 

Brak głosów

Komentarze

a co z pieniędzmi,które Polska po wojnie zapłaciła Żydom?Może ktoś wie więcej?

Vote up!
0
Vote down!
0
#148418

odnoszenia do roszczeń żydowskich. Eksterminację żydostwa rozpoczęli Niemcy i w chwilę później, sowieci. Oni rabowali majątki żydowskie po aneksji, na terenie naszego kraju. Jedni do 1945 roku, drudzy, aż do lat pięćdziesiątych. Nie możemy odpowiadać przed światem, za zbrodnie reżimu stalinowskiego i hitleryzmu w Polsce. Oni odbierali wszystkim, naszym i żydom. Każdemu który miał coś do odebrania. Pożydowskie fabryki, zostały zdemontowane i wywiezione najpierw przez Niemców, potem do reszty przez Rosjan. Rosjanie ogołocili nasz kraj ze wszystkiego. Z maszyn fabrycznych, surowców, technologi i wszystkiego czego sami nie posiadali. A nie posiadali, poza głodną hałastrą, niczego. Ja jako Polak, tych roszczeń nie rozumiem. Mojej rodzinie, odebrano kwitnące majątki w Małopolsce. Zabrano je też i moim ŚP. Kuzynom. Za jednym zamachem i Ojczyznę i życie. Tym na Kresach Wschodnich. Do dziś, obrazy z naszych domostw, cieszą wzrok wybitnych koneserów sztuki, typu generał Kiszczak. Zaś filigranowe antyczne meble, wypełniają nowobogackie wnętrza, hrabiostwa z sygnetami kupionymi na pchlim targu/vide prezydent/. Mnie Polakowi, Polska pokazała figę. Jeśli więc premier de facto Niemiec, z prezydentem de facto Rosjaninem, postanowili żydom dogodzić, to proszę bardzo. Ale, tylko ze swojego!. Okradacie naród na skalę niewyobrażalną, od przynajmniej dwóch dekad. Macie więc z czego. Od wspólnego majątku Ojczyzny wara!.

Vote up!
0
Vote down!
0
#148474

http://marucha.wordpress.com/2010/07/31/oliver-stone-zydzi-kontroluja-media/

Streszczenie Talmudu
August Rohling, profesor uniwersytetu w Pradze, nauczył się hebrajskiego, aby móc przetłumaczyć Talmud.
-Oto są wyniki z jego pracy;

1. Dusze żydowskie maja przywilej, aby być częścią samego Boga. Dusze innych ludów ziemi mają pochodzić od diabła i są podobne duszom bydląt.

2. Panowanie nad innymi ludami winno być udziałem samych Żydów.

3. W oczekiwaniu na przyjście Mesjasza Żydzi żyją ustawicznie na stopie wojennej ze wszystkimi innymi ludami.

4. Gdy zwycięstwo będzie dokonane, ludy przyjmą wiarę żydowska, jedynie chrześcijanie nie dostąpią tej łaski, ale przeciwnie, zostaną całkowicie wytępieni, albowiem pochodzą od diabła.

5. Żyd jest stworzony z substancji bożej; nie-Żyd, który uderza Żyda, zasługuje na śmierć.

6. Tylko Żydzi są ludźmi, inne narody są tylko odmianą zwierząt. Pies jest wart więcej niż nie-Żyd. Nie-Żydzi są nie tylko psami, ale i osłami. Dusze nie-Żydów pochodzą od ducha nieczystego, a dusze Izraela od ducha bożego.

7. Nie-Żydzi zostali stworzeni jedynie po to, by służyć Żydom dzień i noc, bez uchylania się od swojej służby.

8. Nie wolno Żydowi chwalić wiedzy lub cnoty chrześcijanina.

9. Nie jest słusznym kierować się miłosierdziem wobec swych nieprzyjaciół.

10. Człowiek (Żyd) winien każdego czasu być przebiegłym.

11. Żyd może powiedzieć nie-Żydowi, że go kocha, o ile uzna to za potrzebne lub jeżeli grozi mu niebezpieczeństwo.

12. Żyd może być obłudny wobec nie-Żyda

13 Dzieci Abrahama są to Żydzi; dzieci Noego są nie-Żydami.

14. Bóg dał Żydom wszechpotęgę nad dobrami i krwią wszystkich ludów.

15. Nie-Żyd, który okrada Żyda, chociażby tylko na grosz, winien być na śmierć skazany. Przeciwnie Żydom wolno wyrządzić krzywdę nie-Żydowi, złupienie poganina jest rzeczą dozwoloną.

16. Jeżeli winnica należy do cudzoziemca, zabrać mu winnych gron, jeżeli jest własnością Żyda, nie tykaj jej. Pieniądze nie-Żyda są bezpańskie, wobec czego Żyd ma prawo objąć je
w posiadanie. Dobro chrześcijan jest dla Żyda jako majętność porzucona, jak piasek w morzu; pierwszy, który je zajmie, jest jej prawym właścicielem.

17. Możesz oszukiwać cudzoziemca i uprawiać lichwę wobec niego.

18. Gdy w kraju, w którym rządzą Żydzi, Żyd ma proces z nie-Żydem, uczyń tak, aby brat twój sprawę wygrał i powiedz cudzoziemcowi: „Tak chce nasze prawo”. W krajach, gdzie prawa są dla Żydów przychylne, uczyń jeszcze tak, aby brat twój wygrał i powiedz
cudzoziemcowi: „Tak chce wasze prawo” Jeżeli Żydzi nie są panami kraju albo prawo nie jest dla nich przychylne, wówczas należy podejść cudzoziemca za pomocą intryg, by w końcu chleb pozostał dla Żyda.

19. Jeżeli kto oddaje chrześcijaninowi rzecz, którą zgubił, Bóg mu tego nie daruje. Ten, który oddaje nie-Żydowi to, co on zgubił, popełnia grzech. Kto miłuje chrześcijanina, nienawidzi swego własnego Stwórcy.

20. Bóg nakazał nam uprawiać lichwę wobec nie-Zyda w taki sposób, abyśmy mu nie udzielali pomocy, ale przeciwnie, byśmy mu wyrządzali szkodę.

21. Jeżeli poganin wpadnie do „jamy”, nakrywa się jamę kamieniem i należy udaremnić wszystkie próby, jakie przedsięweźmie dla wydostania się z niej. Gdy zobaczycie, że wpadł do rzeki albo że zagraża jego życiu inne niebezpieczeństwo, nie należy go
ratować.

Majmonides naucza, aby karać śmiercią każdego nie-Żyda, gdy ma się ku temu możność.

Słuszną jest rzeczą zgładzić własnoręcznie każdego heretyka. Ten, który przelewa krew bezbożnych, składa ofiarę Bogu (pod nazwa bezbożnych rozumie się Jezusa
i jego wyznawców). Ci, którzy przeczą nauce, Izraela, w szczególności uczniowie Nazarejczyka, winni są śmierci i tępienie ich jest zawsze dobrym uczynkiem; jeżeli jest to możliwe, należy dokładać wszelkich starań, aby spowodować „prawem” ich śmierć.

Ale ten, który zabija choćby jedna duszę izraelska, będzie sadzony jakby zabił świat cały. Jeżeli Żyd potrafi oszukać nie-Żydów i wmówić w nich, że nie jest Żydem, jest dozwolone,

Kto uratuje jednego żyda to tak jakby cały świat uratował (Już nie z Talmudu… itd…itd.)..

DUSZA ŻYDOWSKA W ZWIERCIADLE TALMUDU (DZIŚ)
Prywatyzacja i Transformacja ustrojowa. Żyd sprzedał nieswoje, bo polskie dobra narodowe -w myśl prawa CHAZAKI.
Ale prawa mniejszości mogą się stosować jedynie do mniejszości, a nie do większości.
Czas przywrócić polskie prawa.
XIII. CHAZAKA.
(..) W księdze Choszen Hamiszpat w § 156 art. 5 znajduje się zdanie: „Własność gojów jest rzeczą bez pana”..
Konsekwencje wynikające z powyższej zasady, wyraża Baba Batra 54b, gdzie jest powiedziane, że pierwszy, który położy rękę na własności goja, staje się jej panem.: Chazaka znaczny: prawo rozporządzalności.
Otóż nie ulega żadnej wątpliwości, że pod koniec XVIII i na początku XIX wieku kahały sprzedawały żydom prawo rozporządzania się majętnościami gojów, czyli sprzedawały im chazakę na ich majętnościach. Żyd, który takie prawo nabywał, mógł te majętności, jako handlarz, faktor, lichwiarz eksploatować, nie obawiając się konkurencji swych współplemieńców. Baba Batra III,
Żydzi rozprzedawali między siebie place, domy i sklepy gojowskie, ba, nawet majętności klasztorne i arcybiskupie. Nabywca tej cudzej własności, KTÓREJ WŁAŚCICIEL NIC NATURALNIE O TYM NIE WIEDZIAŁ, stawał się jej posiadaczem ;,przy czym zwykle dodawano formułę od środka ziemi aż do wyżyny niebios”. Niekiedy powstawały o to między żydami kłótnie, który z nich jest posiadaczem; tajnym własności jawnej takiego a takiego goja..
art. 257
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby,...

patrz też blog i odpowiedzi:

Żydzi I Polacy.
Poloniae, 20 kwietnia, 2011 - 17:20 Kraj totalitaryzm
Żydzi i Polacy; « Za wolność waszą i naszą »
Publié le avril 20, 2011 par

Vote up!
0
Vote down!
0
#159178