NARODOWE CREDO POLAKÓW – do obowiązkowego nauczenia się na pamięć oraz nauczenia dzieci i młodzieży.

Obrazek użytkownika Maria Kowalska
Blog

Co możemy zrobić dla Polski: dopilnować, aby każdy Polak znał te słowa i potrafił je powtórzyć obudzony w środku nocy, jak pacierz, jak tabliczkę mnożenia, również w przekładzie na języki obce.

Można to zrobić rozsyłając tego maila szczególnie do młodych ludzi spośród rodziny i znajomych.

Oto słynna już wypowiedzi śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego:

“Ależ, proszę panów. Nasza historia jest taka, że najpierw zatrzymaliśmy na kilkaset lat ekspansję Niemców na wschód, potem parcie islamu na zachód. W końcu zatrzymaliśmy pochód rewolucji bolszewickiej. W międzyczasie stworzyliśmy pierwszą w Europie republikę, z obieranym odpowiedzialnym przed prawem władcą i zasadą równouprawnienia religii, czego doczekaliście się kilkaset lat po nas. A już w XX wieku powiedzieliśmy jako pierwsi “nie” Hitlerowi, wy dopiero po nas, zmuszając zachód do przystąpienia do wojny z tym europejskim potworem. Potem stworzyliśmy Solidarność, doprowadziliśmy do upadku Sowiety, wszyscy inni się do nas dołączyli w ramach tego procesu. To jest historia wielkiego narodu, który ma wielką i chwalebną tradycję, a nie tylko martyrologiczno-cierpiętniczą”.

 

Na jed­nym z waż­nych spo­tkań mię­dzy­na­ro­do­wych z udzia­łem śp. pre­zy­den­ta Le­cha Ka­czyń­skie­go, pod­czas je­go luź­nej czę­ści, przy­wód­cy eu­ro­pej­scy chcie­li oka­zać życz­li­wość wo­bec na­sze­go kra­ju. Za naj­lep­szy spo­sób uzna­li wy­po­wia­da­nie się ze współ­czu­ciem o na­szej peł­nej nie­szczęść hi­sto­rii. Ki­wa­jąc gło­wa­mi, mó­wi­li o na­jaz­dach, któ­re nas miaż­dży­ły, o eks­ter­mi­na­cji, ja­kiej by­li Po­la­cy w swej hi­sto­rii pod­da­wa­ni, i o bo­ha­ter­sko prze­gra­nych po­wsta­niach.

Na­ocz­ny świa­dek tej roz­mo­wy opo­wia­dał, że sło­wa te wy­wo­ła­ły bez­brzeż­ne zdu­mie­nie – z Po­la­kiem tak mó­wią­cym o hi­sto­rii swo­je­go kra­ju za­chod­nie eli­ty nie mia­ły do­tąd do czy­nie­nia. Praw­dę mó­wiąc, gdy­by na sa­li by­li sa­mi Po­la­cy, zdzi­wie­nie za­pew­ne nie by­ło­by mniej­sze. Tak bar­dzo przy­wy­kli­śmy do te­go mroż­kow­skie­go po­ka­zy­wa­nia szczerb i za­wo­dze­nia „wy­bi­li, o, wy­bi­li", że trud­no nam przy­cho­dzi do gło­wy po­my­śleć o so­bie sa­mych ja­ko o dzie­dzi­cach tra­dy­cji wiel­kiej i chwa­leb­nej.

Powyżej fragment artykułu, który pojawił się i powtarzany był min. tu:

http://www.rp.pl/artykul/784652.html

http://wpolityce.pl/wydarzenia/28006-to-jest-historia-wielkiego-narodu-ktory-ma-wielka-i-chwalebna-tradycje-a-nie-tylko-martyrologiczno-cierpietnicza

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=6879&Itemid=119

http://www.bibula.com/?p=59804

Nie pozwólmy temu zdarzeniu odejść w niepamięć. Niech wiadomość ta krąży w internecie od Polaka do Polaka.

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". (Lech Kaczyński)

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

jak na przyklad jewrejskiej antypolskiejGW,Polityce ,TVN czy radio TOK oraz innych polskojezycznych badziewiach.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#297405

gość z drogi

z 10 

i wyrazami szacunku 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#297414

ich nie włączaj, nie czytaj, nie słuchaj, nie cytuj.
Jak o smrodzie u cioci na imieninach - nie komentuje się, ale potem delikwenta UNIKA

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#297422

Oby docierały one do jak najszerszej publiczności.

Pytanie: Kto sobie wyobraża tak mówiącego prezydenta Komorowskiego?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#297419

...w ogóle se wyobraża Bul-Komorowsiego ? I po co?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#297423

Po to żeby tym bardziej czuć się zmobilizowanym do zmian w tym kraju.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#297434

Dzięki Ci Boże za  prezydenta Lecha Kaczyńskiego. On nigdy nie pozwolił drwić z Polski ani pomniejszać jej znaczenia. Wszyscy powinniśmy tak czynić.

Dziękuję za przypomnienie tych słów. Obyśmy zawsze mieli odwagę bronić Ojczyzny.

Pozdrawiam

dałabym 10, ale nie wiem jak to się robi. 

Pozdrawiam 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Julka

#297425

gość z drogi

pod tekstem Autora,sa kropeczki,10 kropka 10 10,klikaj w nią :)

powodzenia :)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#297470

gość z drogi

trzeba chcieć nim być " L.Kaczyński "

no cóż tuskomatołki nigdy tego nie zrozumieją mój śp Prezydencie ,Profesorze

Lechu Kaczyński 

MY nigdy nie zapomnimy Testamentu,jaki nam zostawiłeś....

/10/

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#297473

gość z drogi

...."są kropeczki,dziesięć kropek,ostatnia ,to ta dziesiąta,klikaj w nią 

:)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#297482

Trzeba mieć umysł, a także oczy otwarte
Potomkowie SB-eków i ZOMO-wców tego nie zrozumieją
Bo oni nad Polską się pijani chwieją
Trzeba to pamiętać w wyborach jakie będą
Wtedy żaden już nie zachwyci się przybłędą
Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#297479

gość z drogi

dzisiejsze przedstawienie w cyrku,zwanym Sejm...wyrażnie pokazało,kogo należy skreślić....,kto nie ma prawa rządzić Polską i kto nie POwinien  być pOSŁEM,w POLSKIM Sejmie

serd pozdr :)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#297486

Niestety ale mnie brakuje do tego cierpliwości
Nerwy by mnie się wyrwały z ciała
Gdy kłamie a nawet gorzej , łże zakała
Że tam jest banda to rzecz wiadoma
Bo większość w Sejmie stanowi lewacka strona
Pozdrawiam cieplutko:))

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#297511

ooone:

wpis na 10-e!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

ooone

#297579

gość z drogi

Jacku,doskonale rozumiem Twoja niecierpliwość

i mnie szlak trafia....ale rozum podpowiada jedno,oni musza pyskiem uderzyc o ziemie,by popierający ich ZROZUMIELI,kto jest katem dla nich i dla Kraju,w przeciwnym RAZIE nic nie pomoze,nawet najlepszy nowy RZĄD

rozbije się o tych własnie KLAKIERÓW,którzy pierwsi skoczą mu do gardła wyjąc

jak dobrze im było za donka i zagryzą na Smierc...

wiec niech padna na pyski i dopiero wtedy mozna uzdrawiać Polske,zaczynając od wielkiego sprzatania,jak to dzieje sie np,przed Świętami wielkanocnymi....

Otwieramy okna wietrzymy Dom i wyrzucamy śmieci na śmietnik

serdeczności :)

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#297609