TRAKTAT O ŻYDACH.

Obrazek użytkownika Zyga Dulski
Idee
I. KIM SĄ DLA ŚWIATA ŻYDZI ? Tytułem wstępu. Zachowanie żydów od zawsze budziły skrajne emocje wśród Polaków prowokując antysemickie nastroje. Wydaje się, że negatywne postawy moich rodaków wynikają nie tylko z uformowania osobowości żydów według ich religii i wartości czy izolowanie się od społeczności gojów ile z naszej bezsilnej wściekłości wynikającej z „porażającej dominacji” żydów w obszarach nauki, kultury, branży finansowej oraz handlowej. Książka ks. dr Stanisława Trzeciaka która była przedmiotem moich ubiegłorocznych „wielkopostnych refleksji” wydana na kilka miesięcy przed wybuchem drugiej wojny światowej, aż do dnia dzisiejszego nie utraciła aktualności. Winna stanowić lekturę obowiązkową myślącego Polaka. Przedmiotem głębokiej refleksji nad mentalnością braci żydów. Starając się w niczym nie uchybić autorowi ponadczasowej książki - wybitnemu znawcy problematyki judaizmu w Polsce, pozwoliłem sobie przytoczyć na potwierdzenie aktualności spostrzeżeń autora książki jakże wizjonerskie strofy naszego „niepokornego blogera”, współczesnego Norwida, piszącego pod pseudonimem Lwow47 - dodając od siebie ledwie opakowanie myśli dwóch gigantów oraz koślawe rymy dla poprawienia walorów estetycznych wywodu. „Talmud o gojach, a kwestia żydowska w Polsce”; ks. dr Stanisław Trzeciak; Wydawnictwo „Ojczyzna”, Warszawa 1983 rok. WYBRANI CZY ODRZUCENI ? Oni już nie muszą przychodzić do nas nocą by nas zaskoczyć w czasie snu oni już tu są! z wielkim wypchanym plecakiem nienawiści z historią jak śmiertelną i ołowianą łzą Nadstawiamy kolejny policzek. Lwow47 Tezy o uprzywilejowaniu żydowskiej nacji, żadną miarą nie można obronić. Żydzi stracili dziejową szansę przez grzech wiarołomstwa - byli odrzuceni przez Boga i jako naród zanegowani. Często słychać o czynach ksenofobii albo o antysemityzmie gorzkie słowa. Jednakże nikt poczciwy nienawiści do żydów w swoim sercu nie chowa. Toksyn urazy nie pielęgnuje, planów zemsty w głowie nie nosi. Nikt poczciwy nie występuje przeciwko żydom jako ludziom, odmiennej kultury i narodowości. Bo można taką zbiorową nienawiścią - osobom niewinnym, zadać krzywdę. Przecież w każdej zbiorowości znajdą się ludzie mądrzy, szlachetni i uczciwi. Jednakże, patrząc chłodnym okiem na opłakane skutki żydowskiej działalności - winniśmy się przed destrukcją bronić. W imię naszej narodowej i obywatelskiej solidarności i polskiej racji stanu wybór zostaje rodakom jeden - trzeba wspólnotę dla potomnych ochronić - „my albo oni!”. * AKT ODRZUCENIA. Skąd w nas to miłosierdzie dla zdrajców Ojczyzny? gdzie nauka płynąca z dziejów doświadczenia? skąd w nas naiwna wiara w tych cynicznych kłamców? okrywanych litościwie zasłoną milczenia! Dla zdrajców ojczyzny. Lwow47 Żydzi twierdzą, oni nawet wierzą w to co mówią niezbicie, że nie można być pobożnym chrześcijaninem i pozostać równocześnie - zaciekłym antysemitą. Prawdą jest, że Chrystus nakazuje nam miłować nieprzyjaciół, jednak zabrania ulegać szkodliwym wpływom naszych starszych braci - szerzących zło żydów. Naród żydowski co zostało dowiedzione nie jest narodem wybranym ale narodem „odrzuconym”. Tą prawdę poznali nawet faryzeusze judasze – „krew jego mówili niechaj spadnie na nas na dzieci nasze”. Mijają całe wieki lata, klątwa przeciwko synom Izraela się obraca. Krew baranka spada na szczep odrzucony. Którego nie porusza ludzka krzywda, lecz deformuje pożądanie władzy oślepia blask mamony. Naród żydowski nie może siebie nazwać wybranym, bo zaniedbał powierzone mu przez Boga zadanie. Wyparł się swojego posłannictwa, już duch łask mu nie zsyła. Przed wiekami - nie dostrzegała znaków czasu, starszyzna żydowska. Nawet ludu prostego - o zdanie nie pytając. Zdradziła własnego brata - odrzuciła jako Mesjasza.
5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)