Czemu sfałszowane wybory będą zatwierdzone? Polemika z SPB

Obrazek użytkownika Mariusz Cysewski
Kraj

Obecne totalitarne państwo jest względnie szczelne, co oznacza, że ogniwa łańcucha niewoli zachodzą jedno na drugie, jedno drugie warunkuje. Jedne są ważniejsze od innych (nadrzędne), inne mniej ważne (poślednie) itd. Dlatego niewiele sensu ma „reforma państwa” wycinkowa, bowiem system każdą zmianę przekształci w zaprzeczenie jej istoty, adaptuje do swych celów. Zmiana musi być całościowa i nie może zaczynać się od komina albo dymu z komina, a od fundamentów. Od zworników totalitarnego państwa. Od najważniejszych ogniw łańcucha niewoli.

Obecne „sądy” są zależne od rządu - to twarde fakty, statystyki - i na rozkaz orzekają co im się każe. Nawet gdy kamera zarejestruje morderstwo to sędzia powie, że np. to go nie przekonuje, i tyle. Dlatego sądy niezależne od rządu to w większości przypadków podstawa istnienia państwa, społeczeństwa, jakkolwiek rozumianej społeczności. Sądy niezależne - to dziś tylko ławy przysięgłych o składzie losowanym do każdej sprawy, jak w USA i W. Brytanii.

Na tym blogu często opisywane są sprawy sądowe. Sądy bowiem są ważniejsze od wyborów. Zresztą... zaraz przekonają się państwo sami - wkrótce rusza konkurs kabaretów, jakim będzie sądowe rozpatrywanie protestów wyborczych.

Powagę sytuacji w kontekście wyborów podkreśla i przy tej okazji swe postulaty zmian przypomina Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu z Bielska-Białej, bardzo zasłużone w walce z bezprawiem sądów, kierowane przez pana Jerzego Jachnika. Wklejam in extenso (kursywą) z tekstu ogłoszonego na Facebooku, poniżej polemika.

 

 

Przypominamy wszystkim o co walczymy. Czy jeszcze nie zauważyliście Państwo, że fundamentem państwa jest wymiar sprawiedliwości. Każdej komicji wyborczej przewodniczy sędzia. No i mamy co sami chcemy. Zamiast politykować, tworzyć beznadziejne partie utwórzmy ruch, który zbuduje fundament demokracji. Zacząć musimy od sądownictwa i prokuratury. Tymczasem w sejmie jest nowelizacja kpc - tak samo durna jak wprowadzona już nowelizacja kpk. Np. nagrywać rozprawę w sprawie cywilnej będzie można wyłącznie za zgodą genialnego jak zwykle sędziego !!!!! Czy nie widzicie co z nami wyprawiają.

Tymczasem:

Konieczne są radykalne, a nie pozorne zmiany w polskiej prokuraturze i sądach. W zastraszającym tempie od 20 lat szerzy się zakaźna choroba bezprawia - w wydaniu prokuratorów i sędziów. Panuje w wśród nich wszechwładna arogancja, nepotyzm a także nieczytanie akt spraw. Akty oskarżenia zależne są od wpływów politycznych, lokalnych układów oraz zasobności portfela.

To jest katastrofa polskiej demokracji, ponieważ nie ma państwa bez sprawiedliwości i nie ma sprawiedliwości bez prawa. Tymczasem w Polsce brakuje jednego i drugiego.

 

Nasze cele

1.Natychmiastowe wprowadzenie nagrywania przesłuchań, rozpraw karnych, cywilnych i administracyjnych na wniosek uczestnika postępowania..

2. Likwidacja reliktu komunizmu i pełne dopuszczenie stowarzyszeń broniących praw człowieka do rozpraw i posiedzeń w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych za zgodą uczestnika - z pełnymi uprawnieniami czytania akt, składania wniosków dowodowych, zadawania pytań, pisania zażaleń.

3. Jawnego dla obywatela przydzielania określonym sędziom spraw cywilnych, karnych i administracyjnych.

4. Umożliwienie obywatelowi składania prywatnych aktów oskarżenia bezpośrednio do sądu, w sytuacji kiedy odmawia wszczęcia śledztwa prokuratura.

Obecnie prokuratorzy umarzają oczywiste przestępstwa, chroniąc osoby politycznie ustosunkowane. Przechodzą one co prawdą iluzoryczną kontrolę sądową na posiedzeniach ,jednak na wskutek takiej drogi stworzył się niebezpieczny zwyczaj prawomocnego umarzania przestępstw. Prokuratorzy bowiem nie czynią żadnych ustaleń z urzędu, zaś sądy seryjnie je umarzają nawet - nie znając akt sprawy

5. Zmiany przepisów o kasacji, jako niezgodne z art. 32 Konstytucji RP.

Obecne przepisy umożliwiają prokuraturze wielokrotne kasacje na niekorzyść obywatela, co powoduje jego wieloletnie nękanie i wymuszanie wyroków skazujących. Z kolei sam obywatel nie może w wielu przypadkach wnieść kasacji.

6. Możliwości składania zażaleń na postanowienia sądów i prokuratur dotyczące kierowania na badania psychiatryczne.

7. Odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej i karnej funkcjonariuszy publicznych w tym sędziów i prokuratorów

8. Uważamy, że w Polsce z powodu nadmiernej ilości wydawania wyroków niezgodnych z prawem winna powstać instytucja tzw. REWIZJI NADZWYCZAJNEJ, którą od każdego prawomocnego wyroku, w każdym czasie i każdej sprawie mógłby złożyć np. Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Najlepiej sensowność tych postulatów oddaje punkt 8. Tak się składa, że Rzecznik Praw Obywatelskich już teraz ma możliwość składania kasacji „od każdego prawomocnego wyroku”. I nawet z niej korzysta. Nie pamiętam statystyk, ale wniósł kilkadziesiąt kasacji w zeszłym roku. No i co z tego, skoro wniosków o kasację dostał kilka tysięcy? Wniosków tych nawet nie mógł przeczytać (co dopiero przeczytać akta spraw) - jest to fizycznie niemożliwe; RPO ma za mało pracowników. Co zmieni się w sytuacji RPO, a zwłaszcza ofiar RPO i sądów, gdy postulat 8 Stowaarzyszenia zostanie zrealizowany i zamiast „kasacji RPO” będzie „rewizja nadzwyczajna RPO”?

Na moje wnioski do RPO o inicjatywę nowelizacyjną - choćby taki: ]]>http://naszeblogi.pl/49500-gehenna-malgorzaty-grzechnik-odslona-3-jawnosc-rozpraw]]>  - RPO już nawet nie odpisuje.

Prawda jest taka, że jeśli nie obywatele orzekają w sądach, to orzekać będzie dalej kto inny. Ten „kto inny”, czyli nasłany z Warszawy „sędzia”, z reguły orzeka wg poleceń, a nie zgodnie z obywateli wyobrażeniem sprawiedliwości. Jeśli to się nie zmieni, to nie zmieni się nic. Weźmy punkt 4. Słusznie państwo powiadają, że dziś prokuratorzy chronią przestępców, a ich postanowienia zaklepują sądy (ponad 99% przypadków). Ale tego nie zmienią prywatne akty oskarżenia, bo wtedy te same sądy zamiast zatwierdzać postanowienia prokuratury będą tych samych przestępców uniewinniać ciągle w 99% tych samych przypadków.  Zmieni się tylko nazwa, i nic poza tym.

 

Musi zmienić się system orzekania, to jest podstawa wszystkiego.

 

Lećmy po kolei.

Postulat 1 - nagrywanie rozpraw nie ma związku z niesprawiedliwością orzeczenia, co najwyżej pomaga nagłośnić niesprawiedliwość - ale rozgłos sędziowie mają w d...

Postulat 2: możliwość udziału stowarzyszeń nie ma związku z niesprawiedliwością orzeczenia. Przedstawiciele stowarzyszeń mogą przemawiać na rozprawie choćby 3 dni, a potem sąd i tak zrobi swoje. Co innego, gdyby stowarzyszenia mogły głosować nad treścią wyroku.

Postulat 3 jest chybiony, zmiana sędziego nic nie daje ofierze; wśród sędziów nie ma poważniejszych różnic postaw. Zresztą sędziom przydziela się sprawy – wg mojej wiedzy szczątkowej (z 1 sądu) bez poważnych przewałów, a wynik jest ten sam.

Postulat 4 j.w., możliwość wniesienia aktu oskarżenia nic nie da jego autorowi, jeżeli nie ma on wpływu na treść wyroku.

Postulat 5: szersze możliwości wniesienia kasacji dają ofiarom to samo co w postulacie 4 możliwość wniesienia aktu oskarżenia, czyli NIC. Zapewniam że autor kasacji nie wpłynie na wyrok Sądu Najwyższego.

Postulat 6: a niby kto będzie rozpatrywał zażalenie na skierowanie na badanie psychiatryczne? Czy nie koleżanka/kolegi sędziego lub prokuratora, który skierował? Zresztą zażalenie takie już dziś przysługuje (to dłuższy temat) i już dziś nic nie daje.

Postulat 7: odpowiedzialność taka już dziś w Polsce funkcjonuje, a orzeczenia w tych sprawach wydają koleżanki i koledzy sędziów i prokuratorów. Skutki sami państwo widzą. O postulacie 8 już pisałem.

 

Mariusz Cysewski

 

Kontakt: tel. 511 060 559

ppraworzadnosc@gmail.com

]]>https://sites.google.com/site/wolnyczyn]]>

]]>http://www.youtube.com/user/WolnyCzyn]]>

]]>http://mariuszcysewski.blogspot.com]]>

]]>http://www.facebook.com/cysewski1]]>

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)

Komentarze

To prawda, tzreba zacząć od "nietykalnych" - facetów w togach.

Vote up!
3
Vote down!
-1

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1454139

A dlaczego nie nagrywać obligatoryjnie KAŻDEJ rozprawy? Stworzyć regulamin retencji (przechowywania przez odpowiedni czas) danych i nagrywać jak leci? Skoro jest taki wymóg np. w przypadku egzaminów na prawo jazdy, to dlaczego nie można wprowadzić go w sądach? Przy obecnym stanie techniki komputerowej, sposobach kompresji multimediów i pojemnościach macierzy dyskowych - nagranie i późniejsze przechowywane tych nagrań nie powinno stanowić jakiegoś wyzwania technologicznego. No chyba, że zlecenie zostanie przekazane, znanej z obsługi niedawnych wyborów, firmie Nabino.

pozdr...

/benjamin

Vote up!
4
Vote down!
0
#1454149

Benjaminie to czyste marzenia w obecnym systemi pojmowania demokracji,koalicji PO-PSL

Vote up!
5
Vote down!
0

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1454150

No niestety, zdaję sobie sprawę, że bata na własną dupę kręcić nie będą :-( Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki postulat podnosić, nie dziś, nie jutro, ale kropla drąży skałę...

pozdr...

/benjamin

Vote up!
3
Vote down!
-1
#1454153

Nawet gdyby wprowadzono instytucję rewizji nadzwyczajnej, to i tak byłaby ona martwym przepisem. Rozdawnictwo kierowniczych stanowisk w wymiarze sprawiedliwości jest tak upolitycznione, że sprawa rozpatrywana w rewizji nadzwyczajnej wcale nie musiałaby być rozpatrzona zgodnie z dowodami i paragrafami. Prawo jest u nas tak skodyfikowane, że można w nim znaleźć zawsze jakąś furtkę wygodną dla własnego punktu widzenia danego sędziego i zawsze są chronione interesy kolesi. U nas daleka jest droga do tego aby sędziowie orzekali tylko w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, a nie z punktu widzenia określonych grup interesów. To nie Ameryka.

Pozdrawiam

Vote up!
4
Vote down!
-1

Szpilka

#1454164

Na każdym kroku, i są dysPOzycyjni gdy zadzwoni telefon. A szczególnie uPOdobali sobie Polskich patryiotów.

Vote up!
3
Vote down!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1454168

Niezawisłość sędziowską ujarzmiają jarzma wstydu zbiorowego, za ekscesy „prawne” wyzierające ze STOSownych zbiorów akt śledztw przygotowawczych...

OdwLEKanych – POwstrzymywanych politycznie ( mechanizmem „prawnym” ) wymuszającym na nadzwyczajnie spolegliwych prokuratorach ... nadzwyczajne - bezzasadne umorzenia...

uZYSKiwane (dla "świętego sPokoju") poprzez STOSowanie wybiegu przeZnaczonEgo dla „władzy” – wybiegu uknutym, STRATegicznym - zaWARTYm w KPK – dla testowania ludzkości władzy „odPOWIEdzialnej” za kształtowanie Praw Obywatelskich...

Wybiegu polegającym na NIEUDZIELANIU „niezależnym prokuratorom” (niezbędnych) ZEZWOLEŃ WŁADZY dla pryncypialnego kontynuowania i dokładnego merytorycznego wyjaśnianie antypolskich patologii antyspołecznych - organizowanych przez samosąd nieludzkich ośrodków „samorządowych” ...

OŚrodków niechętnie, panicznie, a nawet wrogo nastawionych do USTROJU demokratycznego Państwa SPRAWIEDLIWEGO Prawa...

PRAWA wymagającego wyższego poziomu odpowiedzialności – za ludzkie oToczenie boskich darów inteliGENcji życia...

Ewidentnie dywersyjny sabotaż zaSTOSowany TESTowo przez mocodawców „ łowców skór” ( prawdopodobnie najlepiej znanych w Polsce - znanej Prokuraturze Apelacyjnej - jednocześnie badającej dowody zabójstwa gen M.Papały ...

Wobec propagandy sukcesu (BEZSILNY) „wymiar sprawiedliwości” ...
- wciąga państwo prawa - w otchłań bezprawnych „ sądowych uprawomocnień” udzielanych politycznym , propagandowym „prokuratorskim umorzeniom” STOSowanym przeciwko pryncypialnym policyjnym śledztwom (rozpoczętym przed zabójstwem gen M. Papały) ...

Przeciwko śledztwom , które gromadziły i gromadzą nadal (rzetelnie -tajnie) konkretne twarde merytoryczne dowody – makabry politycznej współczesnego ludobójstwa...

CZYNności antySpołecznych, zorganizowanych politycznie dla "pokojowej" korytarzowej i przed szpitalnej ( tajnej) REDUKCJI populacji rodziMYch Tubylców Polski ...

Redukcji populacji - zorganizowanej tajną "edukacją" wykonawców doKonań- czytaj koOrdynatorów inteligentnEgo ludobójstwa - wykorzystującego redukcję ducha prawa w prawie do materialnej redukcji populacji edukowanej urzędniczymi procederami angażującymi do współudziału inteligencję (nie Wy)krycia - wielu politycznych środowisk decyzyjnych, przy pilotowaniu ukrywanego procederu pacyfikującego prawną skuteczność, państwowych instytucji(teorEtycznie powołanych) do ścigania zbrodni przeciwko zdrowiu i życiu Tubylców Polski.

W procederze skutkującym „wyborami” właściwej demografii w demokracji kreatywnej - teorEtycznie księgowanej - statyStykami zgonów Tubylców Polski- do WYKRYCIA...

Pozdrawiam +5 .

Vote up!
3
Vote down!
0
#1454198