Rozjuszona tłuszcza podżegała do masowych mordów

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Idee

Lekarze powinni mieć prawo do zabijania noworodka- takie szokujące stanowisko opublikowało dwoje naukowców ze znanych na świecie uczelni. Według nich pozbawić dziecka życia można nie tylko wtedy, gdy urodzi się ono np. niepełnosprawne. Również wtedy, gdy rodzice nie są w stanie zapewnić dziecku opieki lub prostu go nie chcą. Nazwali to aborcją po urodzeniu„ …”Alberto Giubilini i Francesca Minerva, włoscy naukowcy związani z uniwersytetami w Oksfordzie, Mediolanie i Melbourne, uważają, że noworodki nie mają jeszcze, podobnie do płodu, osobowości, a jedynie "potencjalną osobowość". Jako takie nie posiadają "moralnego prawa do życia". "Noworodek nie jest osobą, ponieważ nie ma świadomości własnej egzystencji. Nie ma, podobnie jak dziecko jeszcze nienarodzone, wykształconego poczucia nadziei, marzeń i celów życiowych „.....(więcej (link is external)

Richard Dawkins „"W granicach znaczeniowych słowa »człowiek«, odnoszących się do kwestii moralności aborcji, każdy płód jest w mniejszym stopniu człowiekiem niż dorosła świnia - „...(więcej )

W programie „Tak jest” na antenie TVN24 redaktor Andrzej Morozowski porównał płód do komórki rakowej. Skandaliczne słowa padły podczas dyskusji na temat Czarnego Protestu.
W studiu toczyła się dyskusja odnośnie aborcji, w pewnym momencie prowadzący program zabrał głos… A jeśli tworzy się w organizmie kobiety, już nie pamiętam jak się nazywa ten twór, ale jest to twór rakowy, to też jest życie. Tylko to trzeba usunąć. To jest życie i ono rośnie w ciele kobiety. Usuwać czy nie usuwać? – zapytał Morozowski.”...(źródło )(link is external)

Czarny Protest przeciw zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej Uczestnicy protestów sprzeciwiają się zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Projekt ustawy w tej sprawie jest procedowany w Sejmie.”..(źródło ) (link is external)

Postępowcy podpisują petycję by dokonywać aborcje na dzieciach do 5 roku życia. „..”Wielu studentów z teksaskiego Uniwersytetu w Austin podpisało petycję na rzecz zabijania w ramach aborcji "dzieci" do lat 5, co pokazuje jak wielu z tak zwanych postępowców jest w rzeczywistości zagorzałymi zwolennikami dzieciobójstwa. „...”Po ukazaniu się artykułu w gazecie College Fix(link is external), w którym podkreślono, iż coraz więcej studentów wyraża poparcie dla aborcji po urodzeniu, Joe Biggs dziennikarz Infowars odwiedzili Uniwersytet by sprawdzić opinię studentów uczęszczających do piątego co do wielkości uniwersytetu w USA.
Petycja, jaką proszono studentów o podpisanie stwierdzała, że "Zabicie noworodka może być etycznie dopuszczalne we wszystkich okolicznościach, w jakich możliwa jest aborcja. Ta aborcja po urodzeniu może nastąpić do czasu gdy dziecko osiągnie świadomość lub osiągnie wiek 5 lat."
Niektórzy studenci podpisali petycję, nawet jej nie czytając podczas gdy inni podpisali po jej przeczytaniu i udzieleniu im wyjaśnień. „...”[...] W ubiegłym roku wielu mieszkańców San Diego podpisało podobną petycję przygotowaną przez Marka Dice(link is external), która to petycja opowiadała się za legalizacją dokonywania aborcji po urodzeniu w ramach Obamacare [państwowego systemu opieki zdrowotnej]. „..”W innym filmie z zeszłego roku reporter Dan Joseph przekonywał studentów z Uniwersytetu George Mason (GMU) by podpisali petycję domagającą się by prawodawcy zalegalizowali aborcję w "czwartym trymestrze", czyli zabijanie dzieci, które już się urodziły. „..”Jeszcze bardziej niepokojące od tych filmów jest to, że legalizacja aborcji po urodzenia była już poważnie proponowana przez medyczny establishment.

W ubiegłym roku, Alberto Giubilini i Francesca Minerva z Uniwersytetu Melbourne napisali artykuł,(link is external)w którym twierdzili, że "aborcja po-urodzeniu (zabijanie noworodka) powinna być dopuszczalna, również w tych przypadkach w których noworodek nie jest niepełnosprawny." „...” Etycy argumentują, że zabijanie nowo narodzonych dzieci powinno być dozwolone.(link is external) | W Kanadzie ciała dzieci poddanych aborcji wykorzystuje się jako opał do wytwarzania energii.(link is external) | Eutanazja: "Karta końca życia" rusza w Anglii. (link is external)| Śmierć na kołach: Holandia uruchomi mobilne kliniki eutanazji, aby uśmiercać ludzi w ich własnych domach.(link is external) | PepsiCo wykorzystuje komórki poddanych aborcji dzieci do ulepszania produktów.(link is external) | Eksperci DEMOS mówią, że wspierane samobójstwo jest możliwe w ramach ścisłych kryteriów.(link is external) | Miliarderzy biorą populację na celownik.(link is external) | Przymusowa aborcja w Chinach sponsorowana przez USA i ONZ. (link is external)| Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja. #4(link is external) | Implikacje zmian demograficznych do roku 2050.(link is external) | Nowy lukratywny biznes z Chin: Pigułki wzmacniające wytrzymałość wytwarzane z ciał dzieci.(link is external) | NSSM 200. Plan kontroli populacji.(link is external) | Ted Turner wzywa do wdrożenia polityki jednego dziecka na całym świecie.(link is external) | UNESCO i kontrola populacji.(link is external) | Neo-kanibalizm. Amerykańska firma produkuje spożywcze mięso z ludzkich komórek.(link is external) | Szkoła Frankfurcka i przyszłość kultury.(link is external) | PepsiCo wykorzystuje komórki poddanych aborcji dzieci do ulepszania produktów.(link is external) | Czy mają Państwo ochotę na żelki z ludzkim DNA? (link is external) | Kanibalizm na menu dla deputowanych.(link is external) | ONZ i Bank Światowy naciskają suwerenne kraje do przyjęcia dyktatu globalnej redukcji populacji. (link is external) | Wielka Brytania pomaga finansować przymusową sterylizację ubogich w Indiach.(link is external) | Australijska ustawa umożliwia sterylizację dziecka bez zgody rodziców.(link is external) | Implikacje zmian demograficznych do roku 2050.(link is external) | UNESCO. Droga do posthumanistycznego piekła.(link is external) | ..(źródło) (link is external)

Palikot „Inicjacja seksualna jest w 13-tym roku życia. To jest typowa katolicka obłuda, że jest niedozwolona. Zmieńmy prawo. „...(więcej )

Bioetycy protestujący przeciw praktykom dr New argumentują, że chodzi głównie o to, by dziewczynki nie były homo- lub biseksualne.„…„– To pierwszy przypadek w historii medycyny, gdy lekarz aktywnie stara się zapobiec wystąpieniu homoseksualizmu – mówi prof. Alice Dreger, bioetyk z Northwestern University. Prof. Dreger należy do grupy ponad 30 ekspertów – endokrynologów i etyków – protestujących przeciw stosowaniu eksperymentalnej terapii, której poddawane są płody. Chodzi o podawanie kobietomw ciąży deksametazonu – silnie działającego syntetycznego glikokortykosteroidu. ‘…”W założeniu ta terapia ma pomóc dziewczynką zagrożonym niebezpieczną chorobą – wrodzonym przerostem nadnerczy. Ale – jak twierdzą krytycy – może być również wykorzystywana, aby zapobiec homoseksualizmowi lub biseksualności,które częściej występują właśnie u kobiet z tą chorobą.”…” "Dowody na to, że homoseksualizm jest wrodzony, mogą równie dobrze prowadzić do uznania, że można mu zapobiegać. Tak jak ma to miejsce w badanym przez nas przypadku" – napisali eksperci zajmujący się działaniami dr New. Amunicji krytykom dostarczyła sama lekarka, która podczas kilku konferencji naukowych zaprezentowała efekty podawania leku kobietom w ciąży i płodom. Wśród pożądanych skutków była m.in. zmiana zachowania” ...( więcej(link is external) )

Podżeganie – jedna z form popełnienia przestępstwa(link is external) (forma zjawiskowa). Podżeganie polega na nakłanianiu innej osoby do dokonania czynu zabronionego(link is external) (art. 18 § 2 kk(link is external)). Podżeganie jest zawsze zachowaniem umyślnym, popełnić je można jedynie w zamiarze bezpośrednim(link is external), w formie działania (niemożliwe jest podżeganie w formie zaniechania(link is external)).
Podżeganie polega na nakłanianiu do popełnienia czynu zabronionego osoby indywidualnie oznaczonej (zwracanie się np. do grupy osób nie będzie podżeganiem a publicznym nawoływaniem do popełnienia przestępstwa(link is external) - art. 255 kk).
Obojętna jest forma nakłaniania. Podżegać można zatem słowem (mówionym lub pisanym), bądź gestem. Powinno być to jednak aktywne zachowanie zmierzające do wywołania u bezpośredniego sprawcy(link is external) zamiaru(link is external) dokonania czynu zabronionego(link is external). W doktrynie sporne jest, czy jeżeli osoba podżegana miała zamiar dokonać czynu zabronionego, to czy zachodzi podżeganie, czy też tak zwane pomocnictwo(link is external) psychiczne. Również wiele kontrowersji wywołuje kwestia, w którym momencie podżeganie jest dokonane(link is external). Zgodnie z trzema dominującymi poglądami[1](link is external), o dokonanym podżeganiu można mówić wtedy, kiedy:”..(źródło )(link is external)

Ludobójstwozbrodnia przeciwko ludzkości(link is external)[1](link is external), obejmująca celowe wyniszczanie całych lub części narodów(link is external), grup etnicznych(link is external), religijnych(link is external) lub rasowych(link is external), zarówno poprzez fizyczne zabójstwa członków grupy, jak i wstrzymanie urodzeń w obrębie grupy, stworzenie warunków życia obliczonych na fizyczne wyniszczenie, czy przymusowe odbieranie dzieci. „...”Termin ludobójstwo (a dokładnie ang.(link is external) genocide, który później został przetłumaczony na ludobójstwo)[2](link is external) wprowadził polski prawnik Rafał Lemkin(link is external) (1900–1959; po emigracji do USA używający imienia Raphaël) w swojej pracy „Axis Rule in Occupied Europe” („Rządy Osi w okupowanej Europie”) wydanej w 1944 w USA. Użyto go w akcie oskarżenia w procesie norymberskim(link is external) przeciwko przywódcom nazistowskich Niemiec(link is external) (choć Karta Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze nie wymieniała expressis verbis ludobójstwa, lecz jedynie zbrodnie przeciwko ludzkości(link is external), których kwalifikowaną postacią jest właśnie ludobójstwo). Do języka prawnego(link is external) termin ludobójstwo wszedł za sprawą Konwencji ONZ w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa(link is external) podpisanej 9 grudnia(link is external) 1948(link is external), której wstępny projekt był współtworzony przez Rafała Lemkina(link is external).
Artykuł II Konwencji definiuje ludobójstwo jako czyn „dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich:
a) zabójstwo członków grupy
b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy
c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego
d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy
e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy”.[3](link is external)
Konwencja ONZ z 26 listopada 1968 zalicza ludobójstwo do zbrodni nieprzedawnialnych[5](link is external).
Alain Besançon(link is external), francuski politolog, historyk socjologii i filozofii, tak zdefiniował to pojęcie: ludobójstwo w sensie właściwym, w odróżnieniu od zwykłej rzezi, żąda następującego kryterium: jest to rzeź zamierzona w ramach ideologii, stawiającej sobie za cel unicestwienie części ludzkości dla wprowadzenia własnej koncepcji dobra. Plan zniszczenia ma obejmować całość określonej grupy, nawet jeśli nie zostaje doprowadzony do końca w rezultacie niemożliwości materialnej czy zwrotu politycznego[6](link is external)”..(źródło )(link is external)

Obrzezanie kobiet. W Niemczech masowo katuje się dziewczynki”..”W Monachium około 800 dziewcząt w wieku od czterech do ośmiu lat jest zagrożonych okaleczeniem narządów płciowych, FGM. Ginekolodzy i służba zdrowia są zaniepokojeni i starają się prowadzić kampanie oświatowe. O sprawie pisze portal euroislam.pl(link is external)
„Oficjalnie zanotowano w Monachium ponad 10 000 kobiet, które pochodzą z krajów o tej okrutnej tradycji, takich jak Somalia, Egipt i Erytrea” – mówi Nicole Schmidt z Departamentu Zdrowia i Środowiska, nie licząc kobiet – uchodźców.”..”Organizacja Grupa Miejska Monachium związana z „Terre des Femmes” (Ziemia Kobiet) zakłada, że mieszka tam ponad 3000 obrzezanych kobiet. W ich rodzinach są córki. Co dzieje się z nimi, gdy osiągają wiek od czterech do ośmiu lat?
Tradycja obrzezania licząca ponad 5000 lat jest nadal silna: obrzezanych jest 90 procent Egipcjanek, a w Somalii prawie 100 procent wszystkich kobiet. W tych afrykańskich krajach, w tym Erytrei, Sudanie, a także w Indonezji i u irackich Kurdów, w zależności od regionu, praktykowana jest też najbardziej ekstremalna forma okaleczenia: obrzezanie faraońskie. Ginekolog Tahir wyjaśnia: „Jeśli te kobiety są w ciąży, nie mogę właściwie zbadać ich pochwowo, muszę je ‘otworzyć’ przeprowadzając małą operację”.”..(źródło )(link is external)

Bioetycy protestujący przeciw praktykom dr New argumentują, że chodzi głównie o to, by dziewczynki nie były homo- lub biseksualne.„…„– To pierwszy przypadek w historii medycyny, gdy lekarz aktywnie stara się zapobiec wystąpieniu homoseksualizmu – mówi prof. Alice Dreger, bioetyk z Northwestern University. Prof. Dreger należy do grupy ponad 30 ekspertów – endokrynologów i etyków – protestujących przeciw stosowaniu eksperymentalnej terapii, której poddawane są płody. Chodzi o podawanie kobietomw ciąży deksametazonu – silnie działającego syntetycznego glikokortykosteroidu. ‘…”W założeniu ta terapia ma pomóc dziewczynką zagrożonym niebezpieczną chorobą – wrodzonym przerostem nadnerczy. Ale – jak twierdzą krytycy – może być również wykorzystywana, aby zapobiec homoseksualizmowi lub biseksualności,które częściej występują właśnie u kobiet z tą chorobą.”…” "Dowody na to, że homoseksualizm jest wrodzony, mogą równie dobrze prowadzić do uznania, że można mu zapobiegać. Tak jak ma to miejsce w badanym przez nas przypadku" – napisali eksperci zajmujący się działaniami dr New. Amunicji krytykom dostarczyła sama lekarka, która podczas kilku konferencji naukowych zaprezentowała efekty podawania leku kobietom w ciąży i płodom. Wśród pożądanych skutków była m.in. zmiana zachowania” ...( więcej(link is external) )

„Naukowcy udowodnili, że preferencja seksualna zależy od obecności tylko jednego genu w organizmie. Chodzi o gen odpowiedzialny za zachowania zwierzęcia związane z reprodukcją - FucM. Kiedy go zabraknie, następuje zmiana orientacji seksualnej. „…”Badania potwierdzające tę tezę przeprowadzili na myszach naukowcy z Korei Południowej. Uczonym udało się zmienić orientację seksualną jednego z gryzoni właśnie poprzez wyeliminowanie z jego organizmu tego jednego genu- FucM - poinformował serwis Popular Science. Badany gryzoń zdecydowanie przejawiał zainteresowanie osobnikami tej samej płci, co on - wynika z opublikowanego na łamach "BMC Genetics" „...(więcej )(link is external)

Peter Singer [sɪŋə(r)] (ur. 6 lipca(link is external) 1946(link is external) w Melbourne(link is external)) – australijski(link is external) etyk(link is external), profesor University Center for Human Values, Princeton University(link is external). Wykładał m.in. w Oxfordzie, Nowym Jorku, University of Colorado, University of California i Monash University.
Jako jeden z pierwszych Singer przeniósł ciężar dyskusji etycznych(link is external) z rozważań teoretycznych na praktykę. W 1979(link is external) ukazała się jego książka Practical Ethics, która jest najpopularniejszym podręcznikiem etyki stosowanej w świecie anglosaskim. Opracował na gruncie filozoficznym i spopularyzował ideę wyzwolenia zwierząt(link is external), sam od lat 70. jest wegetarianinem(link is external), a jego dietę w dużej części można zaklasyfikować jako wegańską(link is external). Twierdzi, że obowiązkiem bogatych krajów rozwiniętych jest aktywne wspomaganie populacji krajów trzeciego świata(link is external). Od ponad 40. lat oddaje dużą część swojego majątku na rzecz najuboższych. Jest znany z kontrowersyjnych poglądów bioetycznych(link is external): dopuszcza aborcję(link is external), eutanazję mocno upośledzonych niemowląt zgodnie z wolą rodziców i eutanazję(link is external) dobrowolną dorosłych.'..”Rodzice Singera byli austriackimi(link is external) Żydami(link is external) zamieszkałymi w Wiedniu(link is external), skąd wyemigrowali do Australii w 1938. Dziadkowie po stronie ojca i matki nie zdołali uciec przed nazistowskim antysemityzmem na czas, deportowano ich do żydowskich gett(link is external) w okupowanych Polsce(link is external) i Czechosłowacji(link is external). Dwoje z nich wywieziono potem do okupowanej Łodzi(link is external), a następnie zagazowano w niemieckim obozie koncentracyjnym w Chełmnie nad Nerem(link is external). Jeden z dziadków zmarł z głodu w getcie w Theresienstadt(link is external). Ocalała tylko babcia ze strony matki[1](link is external). „...”Singer jest zwolennikiem legalizacji aborcji, także w zaawansowanej ciąży. Jako utylitarysta(link is external) nie znajduje w przerwaniu ciąży krzywdy, która miałaby zostać wyrządzona płodowi, z uwagi na niski poziom samoświadomości płodu oraz innych cech etycznie istotnych.
Nie uznaje również narodzin za przyczynę istotnych zmian w statusie moralnym płodu. W wywiadzie dla tygodnika „Der Spiegel”(link is external)[2](link is external) zaproponował wprowadzenie „okresu przejściowego”, np. czterotygodniowego, „po którym dopiero dziecko nabywałoby pełnię praw”[3](link is external).”..”Eutanazja adobrowolna[edytuj(link is external) | edytuj kod(link is external)]
Trzecią grupą w jego podziale jest tzw. eutanazja adobrowolna, czyli dotycząca istot niebędących w stanie zrozumieć wyboru między życiem i śmiercią (zaliczają się do niej m.in. nieuleczalnie chore(link is external) czy znacznie upośledzone niemowlęta oraz ci, którzy z racji wypadków, chorób czy starczego(link is external) wieku stale utracili możliwość rozumienia kwestii, o którą chodzi, a wcześniej nie zastrzegli sobie, jak chcieliby, aby z nimi postępowano w takich okolicznościach).
Jeśli idzie o niemowlęta (również zdrowe), to Singer jest zdania, że nie stosują się tutaj argumenty, które nie pozwalają nam zabijać osób dorosłych. Sama przynależność do gatunku(link is external) Homo sapiens(link is external) czy hipotetyczna możliwość rozwoju nie są znaczące etycznie, liczy się stan aktualny i wyznaczniki takie jak racjonalność, samoświadomość(link is external) itd. Różnica między eutanazją dziecka niepełnosprawnego i zdrowego nie leży więc w żadnym zakładanym prawie do życia, które ma to drugie, lecz w innych rozważaniach dotyczących zabijania. Dla przykładu jednym z głównych powodów, dla których normalnie jest straszną rzeczą zabić niemowlę, jest negatywny wpływ, jaki będzie to mieć na jego rodziców. W przypadku dziecka ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zdaniem Singera, rodzice mogą żałować, że niepełnosprawne dziecko w ogóle się urodziło, co przemawia raczej za niż przeciw jego eutanazji. Jako że dziecko nie jest racjonalne ani samoświadome, istotna jest tylko, obok odczuć otoczenia, oczekiwana jakość życia niemowlęcia. Jeśli rokuje ona źle, a rodzice wyrażają taką wolę, eutanazja dziecka jest dopuszczalna.”..”Refleksje metaetyczne[edytuj(link is external) | edytuj kod(link is external)]
Obok szczegółowych kwestii zajmuje się także samym pytaniem o etykę (dlaczego powinienem postępować moralnie?). Takie pytanie można potraktować jako żądanie uzasadnienia potrzeby postępowania etycznego na gruncie etyki, co nie jest możliwe. Nie ma jednak konieczności, by interpretować je w ten sposób. „Powinienem” nie musi znaczyć „powinienem moralnie”, może być po prostu sposobem zapytania o powody czynu bez żadnego określonego punktu widzenia. Gdyby istniał bóg(link is external) (bóg − jako klasa potencjalnych Bogów), znałby on sens stworzonego przez siebie świata, poznając go i akceptując moglibyśmy uznać, że znamy sens życia i że postępowanie w określony sposób do niego przybliża, a w inny oddala, co byłoby fundamentem etyki. Kiedy odrzuci się wiarę w stwórcę (Singer jest ateistą(link is external)), okaże się, iż życie nie ma uniwersalnego sensu, ogólnego celu. Istnieją jednak istoty, które preferują określone stany rzeczy nad inne, życie poszczególnych osób może mieć więc sens. Poza wąską grupą psychopatów większość ludzi nie jest w stanie odnaleźć szczęścia przez zachowania czysto egoistyczne(link is external) (tzw. paradoks hedonizmu(link is external)), a musi w tym celu obierać sobie cele zewnętrzne i do nich dążyć. W kategoriach ewolucyjnych(link is external) można powiedzieć, że szczęście funkcjonuje jako wewnętrzna nagroda za nasze osiągnięcia, jest więc zawsze produktem ubocznym zamierzenia czegoś innego. By znaleźć trwały cel w życiu, nie wystarczy wyjść poza psychopatów(link is external) bez długotrwałych zobowiązań czy planów życiowych, musimy wyjść także poza bardziej rozważnych egoistów posiadających dalekosiężne plany skupione tylko na własnych interesach. Problem pojawia się jednak, gdy (co może wydawać się niemożliwe, ale przytrafia się np. niektórym bogaczom) osiągniemy wszystkie zamierzone cele. Okaże się wtedy, że nie ma już do czego dążyć, a nie sposób rozkazać sobie być po prostu szczęśliwym.
Etyka pozwala na zidentyfikowanie się z najbardziej obiektywnym z możliwych punktem widzenia, „punktem widzenia wszechświata” (Henry Sidgwick(link is external)). Dostarcza ona celu i sensu w życiu, z którego się nie wyrasta (w teorii byłoby to możliwe po wypełnieniu wszystkich zadań etycznych, jest to jednak trudne do wyobrażenia).
Mimo powyższych, jak sam Singer przyznaje spekulatywnych, rozważań zauważa on, że najprawdopodobniej zawsze będziemy potrzebować sankcji prawa i społecznego nacisku, by dostarczyć dodatkowych powodów do nienaruszania standardów etycznych[9](link is external).”..(źródło )(link is external)

Jacek Skrzypacz „Aborcja u satanistów”...”Ukrytym orędownikiem Plannet Parenthood są sataniści. Razem chcą pozbywać się dzieci nienarodzonych. „...”Redaktor Matthew Facciani opisał, że przed kliniką Planowanego Rodzicielstwa, czyli Planned Parenthood zjednoczyli się wyznawcy Diabła, feministki. Na terenie Missouri Świątynia Szatana (The Satanic Temple) wspiera tzw. „zdrowie” reprodukcyjne. „...”Były satanista Zachary King wyjaśnił, że seksualność łączy się z kultem diabła: „Miałem ledwo skończone czternaście lat i powiedziano mi, że czas ich na seksualną imprezę [sex party] w czyimś domu i wszyscy chłopcy na sabacie czarownic zamierzali spać z tą kobietą”. Wyjaśnia dalej: „A celem tej imprezy, aby została w ciąży, aby później po dziewięciu miesiącach zamierzaliśmy dokonać aborcji”. King zanim przeszedł w 2008 roku na chrześcijaństwo słyszał o aborcji od swej matki, że jest czymś uświęconym. „..”Na Kościele Szatana założonym przez twórcę Biblii Szatana Antona LaVeya się nie kończy. King bowiem ocenił: „Światowy Kościół Szatana nie jest jedyną organizacją która dokonuje obrzędów satanistycznych w [ośrodkach aborcyjnych]. Są też inne organizacje czarnoksiężników, takie jak [kult neopoganów] wicca, które są zamieszani w popełnianie aborcji wewnątrz ośrodków aborcyjnych. Czasami byliśmy zapraszani na rytualne aborcje przez szefa ośrodka lub przez wysoko postawionego zarządcę, lub czasami doktor był satanistą i oni zapraszali nas abyśmy przyszli i uczestniczyli w aborcji lub pragnęli ceremonii na koniec dnia. Teraz, na koniec dnia, każdego dnia, grupy satanistyczne jak usługi Black Mass, zwykle około północy, i to bywają rozszerzone usługi, kończą się około 2 lub 3 godzin [później] gdzie oni poświęcają wszystkie dzieci jakie były zabite tego dnia szatanowi. Nie ma znaczenia dlaczego kobieta była po aborcję, wszystkie dzieci są poświęcane szatanowi na koniec dnia”. „...(źródło )(link is external)

Język enochiański (enochijski, henochiański, henochijski, enochicki, henochicki, enoicki) – język okultystyczny(link is external), spopularyzowany w XVI(link is external) w. przez Johna Dee(link is external) i Edwarda Kelleya(link is external) – zdaniem niektórych przekazany im przez anioły(link is external), częściej uznawany za język sztuczny(link is external). Cechuje go bardzo rzadkie występowanie tych samych słów, co podważa tezę, iż zawiera jakieś konkretne treści. Język wykorzystywany był przez dr. Dee i Kelleya w inwokacjach(link is external), które intonowali przed wróżeniem. Nazwa języka pochodzi od apokryficznej księgi Henocha(link is external) (Enocha), opisującej kontakty bohatera z istotami nadprzyrodzonymi.
Richard Dreacon(link is external) w książce poświęconej doktorowi Dee przytacza próbkę tego języka:

  • Madariatza das perifa Lil cabisa micaolazoda saanire caosago of fifia balzodizodarasa iada.
  • Nonuca gohulime: micama adoianu mada, faods beliorebe, soba ooanoa cabisa luciftias
  • yaripesol, das aberaasasa nonucafe jimicalzodoma larasada tofejilo marebe pereryo Idogio od terezodualpe.

We współczesnych czasach szczególnie spopularyzowany przez użycie go we fragmentach Biblii Szatana(link is external) przez Szandora LaVeya(link is external) (zob. Satanistyczne Klucze Henochiańskie(link is external)), ze specyficznym komentarzem o roli jego "barbarzyńskiego brzmienia", które tworzyć ma jedność ze znaczeniem.”..”W 1581(link is external) John Dee wspomniał w swoim dzienniku, że Bóg wysłał "dobrych aniołów", aby bezpośrednio komunikowały się z prorokami. W 1582(link is external) Dee rozpoczął współpracę z Edwardem Kelley'em, choć już wcześniej korzystał z usług kilku innych jasnowidzów. Z pomocą Kelley'ego jako skryby Dee podjął się zarejestrować kontakty z aniołami. Ich praca zaowocowała między innymi rzekomym odkryciem enochiańskiego, zwanego inaczej językiem aniołów.
Według dzienników Johna Dee enochiański był przypuszczalnie językiem, którym Bóg(link is external) stworzył świat. Później językiem tym miał się posługiwać Adam w Raju do porozumiewania się z Bogiem i aniołami, oraz do nazwania wszystkich stworzonych rzeczy. Po wygnaniu z Raju Adam(link is external) utracił umiejętność mówienia w tym języku, ale na jego podstawie stworzył tzw. "protohebrajski", który miał opierać się na podstawie jego ogólnych wspomnień z czasów pobytu w Raju(link is external). Język "protohebrajski" według Johna Dee miał się później przekształcić w uniwersalny język całej ludzkości, aż do czasów pomieszania języków po zburzeniu Wieży Babel. Od Adama do czasów Dee i Kelley'ego henochiański miał być ukryty przed ludźmi, z wyjątkiem biblijnego patriarchy Enocha, który miał rzekomo zapisać go w księdze utraconej w czasie biblijnego Potopu(link is external).
Spisywanie enochiańskiego rozpoczęło się 26 marca 1583, kiedy John Dee opisał swoje wizje z kryształowej kuli, podczas których miał zobaczyć charakterystyczny alfabet złożony z 21 liter. Kilka dni później Kelley zaczął otrzymywać pierwsze teksty w henochiańskim. Później zaowocowało to powstaniem Liber Loageath (Księgi Boskiej Mowy). Zawierała ona 49 zapisanych wielkimi literami tablic. Dee oraz Kelley twierdzili, że anioły nigdy nie przetłumaczyły tekstów zapisanych w Księdze.
Reszta tekstów w "języku aniołów" miała być odebrana za pośrednictwem Kelley'ego w 1584(link is external) w Krakowie(link is external), gdzie obaj alchemicy gościli przez jakiś czas na dworze króla Stefana Batorego(link is external). Zawierały one tłumaczenia na angielski i dostarczyły podstaw dla enochaiańskiego słownictwa. Teksty te zawierały 48 wersów, które w manuskryptach Johna Dee zostały nazwane Anielskimi Kluczami. Klucze zostały przypisane pewnym funkcjom w magicznym systemie. Dee chciał najprawdopodobniej użyć Kluczy do otwarcia 49 Bram Wiedzy reprezentowanych przez 49 kwadratów magicznych w Liber Loageath. Teksty te znane dziś pod nazwą Klucze henochiańskie zostały później przetłumaczone i użyte przez Antona Szandora Laveya w jego Biblii Szatana.
Fragmenty tekstów enochiańskich po raz pierwszy pojawiły się w druku w 1659(link is external), równo pół wieku po śmierci Johna Dee, w książce pt.: A true and faithful relation of what passed for many years between Dr. John Dee and Some Spirits. Praca ta, napisana przez Mérica Casaubona(link is external), opisuje dokonania Dee i Kelly'ego w sztuce wróżenia z kryształowej kuli.”..(źródło )(link is external)

Projekt przedstawiony przez panią Nowacką świadczy o jej kompletnym odrealnieniu i skrajnej ignorancji prawnej i politycznej. Podejrzewam, że został zrobiony na zlecenie PiS, bo tylko PiS na takiej głupocie opozycji wygrywa - napisał Roman Giertych. „..”"Najbardziej skrajny przypadek łamania wolności słowa od czasu komunizmu"
"Czy ktoś chce, aby karać więzieniem za głoszenie poglądów o szkodliwości aborcji? Również poglądów religijnych w tym zakresie? Czy opozycja chce iść do wyborów z programem, aby spenalizować nauczanie Kościołów chrześcijańskich i judaizmu?" – pyta Giertych i dodaje: "Zapis proponowanej ustawy wprowadza penalizację każdego publicznie wyrażonego sprzeciwu wobec aborcji lub antykoncepcji, również tego głoszonego na kazaniach. Również tego wyrażonego na fb lub tt. Oznacza wprowadzenie kar wiezienia za poglądy, które wyznaje w Polsce przynajmniej połowa społeczeństwa. W tym zakresie jest najbardziej skrajnym przypadkiem łamania wolności słowa jaki kiedykolwiek od komunizmu ktoś w Polsce zaproponował".”..(źródło )(link is external)

--------

Ważne

Alain Besançon(link is external), francuski politolog, historyk socjologii i filozofii, tak zdefiniował to pojęcie: ludobójstwo w sensie właściwym, w odróżnieniu od zwykłej rzezi, żąda następującego kryterium: jest to rzeź zamierzona w ramach ideologii, stawiającej sobie za cel unicestwienie części ludzkości dla wprowadzenia własnej koncepcji dobra. Plan zniszczenia ma obejmować całość określonej grupy, nawet jeśli nie zostaje doprowadzony do końca w rezultacie niemożliwości materialnej czy zwrotu politycznego[6](link is external)”..(źródło )(link is external)

Palikot „Inicjacja seksualna jest w 13-tym roku życia. To jest typowa katolicka obłuda, że jest niedozwolona. Zmieńmy prawo. „...(więcej )

Były satanista Zachary King „..”zanim przeszedł w 2008 roku na chrześcijaństwo słyszał o aborcji od swej matki, że jest czymś uświęconym.

"Zapis proponowanej ustawy wprowadza penalizację każdego publicznie wyrażonego sprzeciwu wobec aborcji lub antykoncepcji, również tego głoszonego na kazaniach. Również tego wyrażonego na fb lub tt. Oznacza wprowadzenie kar wiezienia za poglądy, które wyznaje w Polsce przynajmniej połowa społeczeństwa. W tym zakresie jest najbardziej skrajnym przypadkiem łamania wolności słowa jaki kiedykolwiek od komunizmu ktoś w Polsce zaproponował".
---------
Mój komentarz

Rozwydrzone hordy wyznawców Laveya celebrują na ulicach polskich miast czarne msze. Bezkarnie podżegają i nawołują do ludobójstwa. Najwyższy czas skończyć z tym bandytyzmem i łamaniem prawa. Rozgorączkowanych bandziorów wyjących o zabijania ludzi należy pozamykać do więzień. Tam jest miejsce dla wszystkich łajdaków podekscytowanych myślą o zabijaniu polskich dzieci. Polska stanie się dopiero wtedy normalny humanistycznym krajem, kiedy usunie się z polskich ulic i polskiej przestrzeni kulturowej zwyrodniałych fanatyków zabijania urządzających Czarne Msze, Czarne Marsze, Czarne Piątki. Patologia musi definitywne zniknąć z polskich miast. Podżegania do zabijania jest w Polsce karalne. Konstytucja chroni życie Polaków. Najwyższy czas aby prokuratura zajęła się tymi przestępcami.

film Wiara i godność (8) - Dlaczego Kościół tak bezwzględnie nie dopuszcza aborcji?
Wierze i godności człowieka poświęcona była ostatnia w tym roku edycja "Dialogów w katedrze". Abp Marek Jędraszewski odpowiadał 13 grudnia na pytania internautów i wiernych zebranych w bazylice archikatedralnej. (8) - Prawo dopuszcza aborcję w określonych przypadkach. Jeśli jest to pierwsza ciąża, to być może należałoby walczyć, ale jeśli jest to trzecia ciąża, to czy aby na pewno należy narażać życie matki, by ratować dziecko, które nie ma szans na normalne życie? Czemu Kościół jest tak bezwzględny?
Film Konfrontacja myśli prof. Peter Singer i prof. Tadeusz Bartoś
Film Satanizm LaVeyański - Mateusz Gańczarek-Rał

Marek Mojsiewicz
Powieść Pas Kuipera jest gotowa i można ją kupić Cena 35 złotych Wpłaty proszę kierować na konto Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 87 7999 9995 0651 6233 3004 0001 wraz z e-mailem na którym ma być wysłana na ksiazka@paskuipera.pl(link sends e-mail)(link sends e-mail)
Więcej na stronie internetowej powieści http://paskuipera.pl(link is external)(link is external)
Marek Mojsiewicz
Subskrypcja bloga https://www.facebook.com/Marek-Mojsiewicz-133715660024501/(link is external)(link is external)
Strona powieści Pas Kuipera na Facebooku https://www.facebook.com/PasKuipera

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.6 (głosów:10)

Komentarze

A mówią, że diabła nie ma. To skąd tyle opętanych? Przecież wszystkie te "protestujące" są opętane co widać na pierwszy rzut oka i słuchu. Jak mówią to aż je coś dławi. Nie potrafią wypowiedzieć prostego zdania. To są typowe oznaki opętania. W tym odrażającym przestępstwie mordu na nieletnim (zwanej przez zwolenników z angielska, niezrozumiale, aborcją), podstawowym kryterium w planowaniu jego popełnienia, jest „łatwość pozbycia się ciała”. Dokładnie tak! Nikt o tym nie mówi a wg mnie, jest to ich kluczowe kryterium. Ci wszyscy mordercy, celowo stosują kryterium wiekowe do 12 tygodnia, kiedy to ciało dziecka „przechodzi” jeszcze przez sitko w zlewie. Później, to już tylko przez kibel a jeszcze później mają "z nim" jeszcze większy „problem” jak w szpitalu przy ul. Madalińskiego w Warszawie.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-1

panMarek

#1560797

jest bardzo trafna. W innym przypadku niż opętanie trudno byłoby zrozumieć taką agresję i "żądzę krwi" owych protestujących.

Oczywiście należy szanować ludzi o innych poglądach, ale bardzo trudno okazać szacunek "tłuszczy wyjącej do rzezi niewiniątek". Czy nadal można określać mianem kobiet, te które domagają się prawa do zabijania własnych, nienarodzonych, a w przyszłości może  nawet narodzonych dzieci! W kilku państwach europejskich jest całkiem silny lobbing za wprowadzeniem aborcji po urodzeniowej, uwaga - nawet dzieci do piątego roku życia!!!!!

W tej sytuacji nie trzeba już wojen, nie trzeba już hitlera, stalina, itp., bo plan zagłady ludzkości może być bez problemu zrealizowany!

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Grasja

Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć - tracą życie.

#1560894

Od 89' każdy kolejny rząd, gdy został już " demokratycznie" wybrany czynił " co mu się podobało " ( tzn. jedynie wizualnie, gdyż de facto prowadzeni byli na sznurku) Tak więc blisko im było i jest obecnie do formy reżimu. Czynili więc i czynią nadal wszystko tylko nie to co ich wyborcy od nich oczekują. Aborcja tzn. MORD POCZĘTYCH , A JESZCZE NIE NARODZONYCH POLAKÓW powinien być dla prawicowego rządu o nazwie Prawo i Sprawiedliwość zakazany. Bo jaka to sprawiedliwość,  by zezwalać na mord i to na taką skalę. Przecież to nie jest ważne,  że istnieją demonstranci. Jeżeli jutro psychopaci i inni wariaci wylegną na ulicę i będą demonstrować,  to czy również ich głosy będą brane pod uwagę. Wielka więc szkoda, że obecny rząd czyniąc co chce,  nie wprowadzi całkowitego zakazu mordowania Polaków i to choćby z uwagi na kwestię demograficzne, jeżeli już nie są katolikami, chociaż większość z nich, to podobno katolicy. Przecież rząd mamy od prowadzenia polityki, a w niej mieści się również troska o stan państwa na najbliższe lata. Jeżeli więc przy takiej biedzie w jakiej pogrążony jest nasz Naród rząd wydaje miliony na finansowanie żydostwa,  Ukraińców i inne takie I to bez oglądania się na wyborców,  to dlaczego w tej formie reżimu obecny rząd nie jest za utrzymaniem życia,  a jest  za mordem. Już choćby  z ekonomicznych dla nich aspektów. 

Pzdr.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

chris

#1560897

propagują aborcję niezależnie z jakich powodów  proponuję eutanazję i to dla nich samych. Po co mają nieszczęśnicy męczyć się. Walczą o mordowanie chorych umysłowo nie nagrodzonych jeszcze dzieci, ale zapominają o własnych chorobach... Jesteśmy wyrozumiali i zachęcamy ich do działania,  tj. eliminacji czarnych marszy poprzez ich zbiorową eutanazję . Niech ukażą Światu swoją desperacja w działaniu i swoją chęć naprawy ludzkości,  jesteśmy za i czekamy na ich czyn... jakieś zbiorowe seppuku jest nam jak najbardziej na rękę...

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

chris

#1560898

Ja po prostu taki sposób myslenia i przedstawiania swoich racji przez wymienionych naukowców zwanych profesorami nazwałbym dewiacja umysłowo a takie typy powinny byc wykluczane z mozliwosci przedstawiania publicznie swoich fanaberii umysłowych.Taki tok rozumowania jest gorszy i bardziej niebezpieczny od zboczenia typu pedersta.Tego typu rozumowania powinny budzic do zastanowienia sie czy aby ten tzw profesor czegos tam dzieki mediom znany na swiecie jest w pełni normalnym człowiekiem,bo według mnie im bardziej znany to bardziej zdegenerowany umysłowo typ podobny do wielu swoich poprzedników piastujacych bardzo wysokie stanowiska w dawnych nimczech w latach 1934 do 1945.To jest bardzo zblizone okreslenie ale wypowiadane innymi słowami natomiast podział prawie identyczny;ludzie podludzie cwiercludzie i pozostałosc czyli dewianci z tytułamu profesorów.Teraz juz kolej tylko na okreslenie długosci goowna i jego barwy w godzine po zjedzeniu hamburgera w przydroznym mc donaldzie na 50-tym kilometrze drogi stanowej z colorado do utach.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Jeszcze zaświeci słoneczko

#1560929