On doprowadzi do przegranej Dudy w wyborach prezydenckich ?

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Idee

Grzegorz Strzemecki: Wychowanie kobiet do seksualnej gotowości”...”Zabezpiecz się i rób co chcesz - to jedno z głównych przesłań opisywanej niedawno (TUTAJ(link is external)) kampanii #sexed.pl, w której celebryci uczą dzieci i młodzież własnego, swobodnego podejścia do seksu, lekceważącego wartości, porzucanych małżonków i dzieci, niszczącego rodziny i prawdziwe ludzkie szczęście. Jednak destrukcyjny ładunek tej akcji idzie dużo dalej, bo głosząc rewolucję seksualną, jej inicjatorka, Anja Rubik proponuje rozmowę o seksie i edukacji seksualnej z pominięciem jakichkolwiek standardów moralnych. Zastępuje je imperatyw zabezpieczenia, który prowadzi ją do stwierdzenia, że odpowiedzialna,dorosła, seksualnie aktywna kobieta powinna mieć przy sobie prezerwatywę. „...”No pewnie. Odpowiedzialna, dorosła, seksualnie aktywna kobieta musi być w stałej, natychmiastowej seksualnej gotowości, w pracy, na uczelni czy w szkole, więc bez prezerwatywy pod ręką ani rusz. Przecież w maturalnych klasach uczennice kończą 18 lat, a więc są formalnie dorosłe. Taką dorosłą licealistkę, studentkę albo pracownicę w każdej chwili może najść ochota na seks, a jeśli nie ją samą, to kolegę albo jakiegoś ważnego "redaktora", któremu trudno powiedzieć "nie", jeśli chce się uchodzić za postępową i otwartą. „...(źródło )(link is external)

Karę w postaci pozbawienia praw publicznych reguluje przede wszystkim art. 40 Kodeku karnego. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych orzeka się w latach, od roku do nawet 10 lat. „...(źródło )(link is external)

Bierne prawo wyborcze
Bierne prawo wyborcze – prawo bycia wybranym, a więc kandydowania, przysługuje obywatelom polskim, którzy posiadają czynne prawo wyborcze i ukończyli (najpóźniej w dniu wyborów) 21 lat - w wyborach do Sejmu bądź 30 lat - w wyborach do Senatu.
Prawo to nie przysługuje osobom skazanym prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe oraz osobie, wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa bycia wybranym”..(źródło )(link is external)

Rozdział V Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Art. 126.

  1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej.
  2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.
  3. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach.

Art. 127.

  1. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.
  2. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz.
  3. Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.”...(źródło )(link is external)

Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) – prawo przysługujące obywatelom(link is external), które zapewnia im możliwość udziału w głosowaniu i oddania głosu na swojego kandydata do organów przedstawicielskich państwa, do organów samorządu terytorialnego(link is external) bądź w referendum(link is external).
W Polsce czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy ukończyli 18 lat (najpóźniej w dniu głosowania), a którym prawo to nie zostało odebrane prawomocnym wyrokiem sądowym (pozbawienie praw publicznych(link is external)) albo Trybunału Stanu(link is external) i nie są ubezwłasnowolnieni(link is external).”..(źródło )(link is external)

Groźny pedofil i morderca na wolności. "Ta sprawa to nie spór o miedzę"...”Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski skrytykował opieszałość sądu i biegłego ws. pedofila i gwałciciela Henryka Z.,który po odbyciu kary wyszedł na wolność. - To nie są rutynowe sprawy, to nie jest spór o miedzę, tylko są przypadki, gdzie mamy do czynienia z realnym, rzeczywistym zagrożeniem – zaznaczał w TVN24 Ćwiąkalski.'..(źródło )(link is external)

Przypomnijmy. Henryk Z. już jako nastolatek dopuszczał się gwałtów na dzieciach. – Dotarliśmy do kryminalnej kartoteki Henryka Z. Pierwszy raz zgwałcił, będąc w ósmej klasie szkoły podstawowej. Jego ofiarą był 10-latek. Z. trafił za to do schroniska dla nieletnich.W 1975 roku został skazany na pięć lat więzienia za zgwałcenie 10-letniej dziewczynki. Wolność odzyskał po zaledwie dwóch latach odsiadki. Miesiąc później skrzywdził 15-letniego chłopca. W 1980 roku ponownie wyszedł na wolność. Milicjanci zatrzymali go podczas dokonywania gwałtu na 10-latku. Po trzech latach z więzienia trafił do szpitala psychiatrycznego, skąd uciekł. Tym razem jego ofiarą padł 8-letni chłopczyk. Henryk Z., złapany, wrócił do szpitala, skąd również udało mu się uciec. W 1989 roku brutalnie zgwałcił 5-miesięczne niemowlę – chłopca, którego następnie zabił. Sąd orzekł karę 25 lat więzienia. Mężczyzna skończył ją odsiadywać 17 stycznia 2015 roku – podaje autor artykułu Robert Zieliński. Mimo że Zakład Karny jeszcze w lipcu 2014 roku skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku wniosek o izolację Henryka Z. (na mocy obowiązującej od roku ustawy o o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób), decyzja nie zapadła – jak tłumaczy w tvn24.pl rzecznik sądu – bo biegły nie wydał jeszcze opinii. „..(źródło )(link is external)

------
Ważne

http://naszeblogi.pl/49053-zybertowicz-chce-odebrac-prawa-wyborcze-bezrobotnym
--------

Teoretycznie morderca , pedofil Henryk Z który posiada już czynne prawo wyborcze może doprowadzić do porażki Dudy w wyborach prezydenckich. W sytuacji w której byłoby 50 na 50 jeden głos przeważa.

Henryk Z, zgodnie z konstytucją jest niegodny bycia posłem, senatorem, czy prezydentem i jest pozbawiony biernego prawa wyborczego; Jest mordercą, gwałcicielem , pedofilem, czyli człowiekiem godnym, aby decydować losie Rzeczypospolitej i zdecydować, kto ma być prezydentem ,senatorem , czy posłem na Sejm.

Zabita ofiara mordercy, gwałciciela , elektora wybierającego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Senat i Sejm nie ma tego szczęścia, bo została przez elektora Dudy, czy też innego prezydenta zabita i nie ma już żadnych praw wyborczych . Ani biernych, ani czynnych .

Skończymy w końcu z tą uwłaczającą czci ofiar i godności Rzeczpospolitej ochlokracją zwana demokracja liberalną. Czy Duda , gdyby na niego głosował Henryk Z mógłby z podniesionym czołem , publicznie podziękować mordercy i gwałcicielowi za to,że ten zdecydował o losie Rzeczpospolitej ?

Życzę wszystkim , aby rok 2018 był pierwszym rokiem kiedy zacznie się likwidować zbudowaną prze rody oligarchii finansowej ochlokrację w Rzeczpospolitej i że pierwsze organizacje zaczną się domagać, aby ograniczyć demokrację , aby mordercy i gwałciciele na mocy konstytucji byli dożywotnio, na zawsze pozbawieni czynnego i biernego prawa wyborczego. Na początek oni, a później …..

Już raz moje życzenia okazały się prorocze Przepowiednia Za rok premierem i prezydentem będą katolicy

film Zybertowicz o kryzysie demokracji liberalnej
Film Demokracja to dyktatura celowo demoralizowanej większości (Michał Marusik)
Marek Mojsiewicz

Powieść Pas Kuipera jest gotowa i można ją kupić Cena 35 złotych Wpłaty proszę kierować na konto Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 87 7999 9995 0651 6233 3004 0001 wraz z e-mailem na którym ma być wysłana na ksiazka@paskuipera.pl(link sends e-mail)

Więcej na stronie internetowej powieści http://paskuipera.pl(link is external)

Marek Mojsiewicz
Subskrypcja bloga https://www.facebook.com/Marek-Mojsiewicz-133715660024501/(link is external)
Strona powieści Pas Kuipera na Facebooku https://www.facebook.com/PasKuipera(link is external)

Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1
Dobre złego początki „ 2 Na końcu którego będzie o boginiKali3 Nienależynerwosolu pić na oko 4 O rzeźbie NiosącegoŚwiatło 5 Impreza u Starskiego „ 6 Tych filmów już się oglądać nie da 7.Mutant 8 Anne Vanderbilt „ 9 Fenotyp rozszerzony.lamborghini„ 10. Spisek w służbach specjalnych „11. Marzenia ministra ołapówkach „ 12. Niemierz i kontakt z cybernetyką „ 13„ Piękna kobieta zawsze należy do silniejszego „ 14 ” Z ogoloną głowa, przykuty do Jej rydwanu „

YouTube:
Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:4)