Orban siła rozprawił się z węgierską Platformą Obywatelską

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Świat

P]]>artia Viktora Orbána – Fidesz – wygrała trzecie wybory w tym roku.]]> Po kwietniowych wyborach parlamentarnych i majowych europejskich przyszedł ]]>czas na zwycięstwo samorządowe. Ugrupowanie, które nieprzerwanie od 99 miesięcy przewodzi we wszystkich sondażach popularności, i tym razem nie dało szans swoim rywalom.Koalicja Fidesz-KDNP (Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa) zwyciężyła we wszystkich 19 komitatach (węgierskie odpowiedniki województw) i będzie mogła w nich rządzić samodzielnie. „...”Viktor Orbán skomentował ten sukces następująco:Stary spór polega na pytaniu: czy trudniej zdobyć mistrzowski tytuł, czy go obronić? Dziś nauczyliśmy się, że w obu przypadkach ciężko trzeba na nie zapracować (…) W ostatnich czterech latach daliśmy Węgrom nadzieję. W ciągu najbliższych czterech latach uczynimy nasz kraj wielkim. Dla nas zwycięstwo nie oznacza korzyści, lecz prawo  do tego, byśmy jeszcze więcej mogli pracować . (…) Służmy Węgrom pilnie, sumiennie i z pokorą!”...W porównaniu z poprzednimi wyborami swoją pozycję poprawił znacznie nacjonalistyczny Jobbik. Aż w 17 z 19 komitatów zajął on drugie miejsce, dystansując socjalistów. Jobbik zdobył też trzy razy więcej stanowisk burmistrzów niż cztery lata temu (w 2010 r. – 3, obecnie – 9). Przewodniczący tej partii Gábor Vona zadowolony oświadczył: Węgierska scena polityczna uległa uproszczeniu, lewica ostatecznie rozpadła się. W 2018 roku będzie można wybierać między Fideszem a Jobbikiem. Większość 2/3 nie trwa wiecznie. Vona miał rację, mówiąc o rozpadzie lewicy. Trzy formacje tego obozu ideowego – Węgierska Partia Socjalistyczna, Koalicja Demokratyczna oraz Razem 2014 – poniosły spektakularną klęskę. „..(źródło)]]>

lipiec 2012 „ „- Mamy nadzieję, że, z Bożą pomocą,nie będziemy musieli w miejsce demokracji wymyślać innych politycznych systemów, które należy wprowadzić, aby nasza gospodarka przeżyła - powiedział Orban już na konferencji Stowarzyszenia Pracodawców i Pracowników. „....”Zgromadzenie narodowe to nie jest kwestia woli, tylko siły. (...) To, co być może funkcjonuje w państwach skandynawskich, jednomyślność,u nas, w narodzie na pół azjatyckim, dokonuje się siłą.To nie wyklucza konsultacji, debaty czy demokracji, ale centralna siła jest konieczna - cytuje słowa Orbana agencja AFP. „..( ]]>http://naszeblogi.pl/41363-rick-joyner-nawoluje-do-zamachu-stanu-w-usa]]> )

„Węgry: kolejne organizacje pozarządowe na celowniku Orbana „...”tym razem na celowniku są węgierskie stowarzyszenia i fundacje korzystające z funduszy szwajcarskich.”.....”Mamy do czynienia nie z członkami społeczeństwa obywatelskiego, ale płatnymi działaczami politycznymi, którzy służą interesom obcych – mówił w lipcu o niektórych organizacjach pozarządowych premier Viktor Orban.”...”Zgodnie z wyznaczoną przez Orbana oficjalną linią rządu służby specjalne i policja prowadzą naloty na siedziby organizacji pozarządowych, rekwirując sprzęt i dokumentację księgową.Od początku roku węgierskie władze prześwietliły w sumie kilkadziesiąt podmiotów, które miały jakikolwiek związek z funduszami norweskimi”...”W pierwszej kolejności uderzono w organizacje lewicowe, ekologiczne i promujące dewiacyjne zachowania jak np. Kobiety dla Kobiet przeciw Przemocy czy Labrisz Lesbian Association. Norwegowie zawiesili więc wypłatę dotacji.”...”We wrześniu policja zrobiła kolejne naloty na dwie organizacje pozarządowe odpowiedzialne za podział norweskich grantów. Rząd zdecydował o rozszerzeniu kręgu podejrzanych instytucji o organizacje NGO korzystające z funduszy pochodzących z Programu Współpracy Szwajcarsko-Węgierskiej.8 września specjalna jednostka policji wkroczyła do siedziby organizacji Ökotárs- Budapeszt, oskarżonej o „sprzeniewierzenie 400 mln forintów” i „nieprawidłowości finansowe”, które są badane przez Biuro Kontroli Rządu.”...”Ludzie premiera przygotowują listy kolejnych – jak je nazywają – „problematycznych instytucji”, które mogą w najbliższym czasie spodziewać się nalotu policji.”. ..]]>.(więcej )]]>

„Orban ujawnił, żew przygotowaniu jest ustawa zakazująca kupowania ziemi przez obcokrajowców. Jak powiedział, podobne prawo obowiązuje w krajach takichjak Austria ,czy Francja. „...”Koniec, nie ma, dosyć! „....”Jego zdaniem nowe prawo ma uchronić węgierskich rolników przed spekulantami i bankierami. Ma ono też pomóc "odzyskać ziemię skradzioną poprzez podejrzane transakcje"- będą one przez państwo rewidowane.”.....”W sierpniu Bank Światowy ostrzegł, że wskutek suszy w Europie i USA ceny żywności znów zbliżają się do historycznego szczytu z 2008 r. Organizacje pozarządowe takie jak brytyjski Oxfam winią za to m.in.wyprzedaż ogromnych połaci ziemi uprawnej międzynarodowym inwestorom, którzy liczą na wzrost jej wartości.Liberia w ciągu pięciu lat wyprzedała już 30 proc. swojej ziemi rolnej.- Co sześć dni biedne kraje sprzedają obszar wielkości Londynu - ostrzega Oxfam, postulując ukrócenie tego procederu.” „...(]]>więcej ]]>)

2013 „Zsolt Zsebesi „Szybka korekta budżetu „.....”W razie potrzeby podniesiona może być również stopa nadzwyczajnego podatku obciążającego przede wszystkim banki oraz wprowadzony byłby nowy, progresywny podatek od dochodów reklamowych mediów. Ten ostatni oznaczałby miliardowe ubytki w dochodach netto największych na Węgrzech zagranicznych firm medialnych takich jak Axel Springer, Ringier, czy RTL. „.....””Chociaż minister gospodarki Mihály Varga dał do zrozumienia, że te nadzwyczajne oszczędności i nowe przychody dla budżetu nie są potrzebne, a ich ewentualne zastosowanie mogłoby odbywać się stopniowo, w zależności od takiej, czy innej realizacji budżetu, to premier oznajmił, że nie chce ryzykować. Dlatego rząd planuje jednorazowe wprowadzenie wszystkich nowych środków „....”W tym modelu poczesne miejsce zajmowałyby tzw. środki „niekonwencjonalne”, pod czym można rozumieć umacnianie ingerencji państwa w procesy rynkowe, rządową regulację cen, upaństwowienie kluczowych gałęzi, czy też wprowadzanie nadzwyczajnych podatków służących „ponoszeniu równych ciężarów”, co oznacza w praktyce faworyzowanie firm węgierskich i utrudnianie działalności wielkich firm zagranicznych. Pojawiają się w tym kontekście hasła tworzenia warstwy tzw. narodowych kapitalistów, a więc nacjonalizowania węgierskiej gospodarki. Cele te nie znajdują oczywiście poklasku w Brukseli. Eksperci z bardzo szczegółową wiedzą nt. Węgier wskazują, że w kraju, którego gospodarka jest otwarta i zależna od zagranicy w tak wielkim stopniu i zakresie, tzw. „niepodległościowa walka” Orbána i zwracanie się Węgier ku Wschodowi to nie tylko utopia, ale także wielkie potencjalne i rzeczywiste szkody.” ….]]>(więcej )]]>

Francis Fukuyama „Przemoc i niefunkcjonalna równowaga „...”Możemy znacznie dokładniej wyjaśnić , dlaczego instytucje tak wolno dostosowują się do zmian środowiskowych , niż tylko stwierdzając , że jest to skutkiem ich naturalnej zachowawczości . Każda instytucja , lub system instytucji przynosi korzyść pewnym grupom społecznym nierzadko kosztem innych , nawet jeśli system polityczny jako całość zapewnia dobra publiczne takiej jak pokój wewnętrzny , czy prawa własności . Grupy faworyzowane przez państwo mogą mieć większe poczucie bezpieczeństwa osobistego i majątkowego , mogą czerpać korzyści z uprzywilejowanego dostępu do władzy , albo też zyskiwać uznanie i wysoką pozycję społeczną . Te elitarne grupy zainteresowane są utrzymaniem istniejących układów instytucjonalnych i będą bronić status quo tak długo ,jak długo pozostaną spójne. Nawet w sytuacji , gdy społeczeństwo jako całość odniosłoby korzyści ze zmiany instytucjonalnej ,takiej jak podwyższenie podatku gruntowego dal sfinansowania obrony przed zagrożeniem zewnętrznym , dobrze zorganizowane grupy są w stanie zablokować zmiany , gdyż dla nich zysk netto jest ujemny.
Ten rodzaj niezdolności do współdziałania jest dobrze znany ekonomistom. Sytuacja ta stanowi coś , co teoretycy gier nazywają równowaga stabilną , gdyż żaden z graczy nie odnosi indywidualnej korzyści ze zmiany początkowych układów instytucjonalnych . Jednak równowaga ta jest niefunkcjonalna z punktu widzenia społeczeństwa jako całości. Mancur Olson wysunął ogólne twierdzenie , że silne grupy interesów formują się z z czasem w każdym społeczeństwie, skupiając się w pazerne koalicje , by bronić swoich wąskich przywilejów . Są one zorganizowane znacznie lepiej niż szerokie masy społeczne , których interesy często nie są reprezentowane w systemie politycznym .Problem niefunkcjonalnej równowagi politycznej złagodzić może demokracja , która w teorii przynajmniej pozwala nieelitom na większy udział we władzy politycznej. Jednak nawet wówczas istnieje zwykle znaczna dysproporcja między stopniem zorganizowania elit i nieelit , która nie pozwala tym drugim na podjęcie stanowczych działań .
Widzieliśmy liczne przykłady pazernych koalicji , które nie dopuściły do niezbędnych zmian instytucjonalnych , powodując tym samym regres polityczny Klasycznym przykładem była Francja ancien regime'u , gdzie monarchia wciągu dwóch wieków wzrosła w siłę przez pozyskanie znacznej części elit .Pozyskanie to przybrało formę dosłownego kupna kawałków państwa , które mogły zostać przekazane spadkobiercom . Gdy ministrowie reformatorzy , tacy jak Maupeou i Turgot , usiłowali zmienić system , całkowicie znosząc sprzedaż urzędów , zaangażowani gracze byli wystarczająco silni , by zablokować wszelkie działania . Problem sprzedawalnych urzędów rozwiązała w drodze przemocy dopiero rewolucja .
Problem niefunkcjonalnej równowagi sięga jednak znacznie dalej w przeszłość. Istnieją archeologiczne świadectwa społeczeństw na poziomie hordy , które mimo dostępu do technologii rolniczej przez wiele pokoleń utrzymywały zbieracko – łowiecki tryb życia ., Przyczyną ponownie wydają się żywotne interesy istniejących graczy społecznych .W hordach panuje egalitaryzm i powszechny zwyczaj dzielenia się żywnością , co staje się niemożliwe po przyjęciu rolnictwa i pojawieniu się własności prywatnej .Pierwsza rodzina, która osiedliłaby się i zaczęła uprawiać rolę, musiałaby dzielić się plonami z pozostałymi członkami hordy ,co odbierałoby motywacje do inwestowania w rolnictwo . Przejście od jednej do drugiej formy produkcji wzbogaciłoby społeczeństwo jako całość ze względu na większą produktywność rolnictwa w porównaniu z łowiectwem i zbieractwem , ale wymagałoby także odebrania pewnym członkom hordy możliwości swobodnego korzystania z nadwyżek . Archeolog Steven LeBlanc sugeruje ,że powolność z jaką niektóre społeczności zbieracko łowieckie wprowadzały rolnictwo , wynika właśnie z niemożności rozwiązania tego problemu kooperacyjnego .
Zdolność społeczeństw do unowocześniania własnych instytucji zależy zatem od tego , czy potrafią one zneutralizować graczy politycznych stawiających opór reformom. Niekiedy zmiana ekonomiczna osłabia pozycję dotychczasowych elit z korzyścią dla nowych , które forsują nowe instytucje. W Anglii w XVII wieku względny spadek dochodów z majątków ziemskich w porównaniu z zyskami z handlu i produkcji przemysłowej pozwolił burżuazji sięgnąć po wpływy polityczne kosztem dawnej arystokracji . Niekiedy nowi aktorzy społeczni zyskują znaczenie dzięki pojawieniu się nowej ideologii religijnej , jak było w przypadku buddyzmu i dżinizmu w Indiach . Skandynawscy chłopi po reformacji przestali być bezwolną masą rozproszonych jednostek , od kiedy zyskali dostęp do oświaty , która umożliwiła im samodzielną lekturę Biblii .Niekiedy wreszcie do zmian prowadzi sama charyzma przywódcy i zdolność tworzenia zwycięskich koalicji z odsuniętych od władz grup , jak stało się w przypadku Grzegorza VII formującego stronnictwo papieskie podczas sporu o inwestyturę . Jest to w gruncie rzeczy sama esencja polityki : zdolność przywódców do przeprowadzenia swoje woli prze wykorzystanie władzy , legitymizacji , zastraszenia , negocjacji, charyzmy , idei i organizacji .
Stabilność niefunkcjonalnych stanów równowagi sugeruje powód , dal którego przemoc odgrywa tak ważną rolę we wdrażaniu nowych instytucji i reformowaniu starych . Przemoc jest zazwyczaj postrzegana jako problem , który politycy próbują rozwiązać , czasami jednak bywa ona jedynym sposobem wyeliminowania silnych graczy politycznych blokujących zmiany instytucjonalne . Strach przed gwałtowną śmiercią jest emocją silniejszą niż pragnienie materialnych zysków i jest w stanie wywołać i jest w stanie wywołać znacznie dalej idące zmiany zachowań . Wspomniałem już w rozdziale V ,że motywy gospodarcze , takie jak chęć budowy wielkiego systemu irygacyjnego są wysoce nieprawdopodobnymi przyczynami czystego procesu państwowotwórczego . Nieustające wojny plemienne lub strach przed podbojem ze strony lepiej zorganizowanych grup są natomiast bardzo zrozumiałym powodem , dla którego wolne i dumne plemię mogłoby się zgodzić żyć w scentralizowanym państwie .
W dziejach Chin patrymonialne elity były zawadą dla tworzenia nowoczesnych instytucji państwowych zarówno w czasach potężnego państwa Qin , jaki za panowania dynastii Sui i Tang , kiedy to znów wzrosły w siłę .W pierwszym wypadku ustawiczne wojny prowadzone przez możnych zdziesiątkowały ich szeregi i otworzyły drogę do stanowisk wojskowych ludziom spoza elit . W drugim przypadku objęcie władzy przez cesarzową Wu w początkach dynastii Tang przyniosło wielką czystkę wśród starych możnowładczych rodów , a co za tym idzie , wzmocnienie pozycji szerszych elit. Dwie wojny światowe wyświadczyły podobną przysługę demokratycznym Niemcom , jakie wyłoniły się po 1945 roku , przez wyeliminowanie potężnej klasy junkrów , która nie mogła już dłużej blokować zmian instytucjonalnych.
Nie jest jasne , czy społeczeństwa demokratyczne zawsze są w stanie rozwiązać ten problem pokojowo. W Stanach Zjednoczonych przed wojną secesyjna stanowiący mniejszość mieszkańcy południa bronili żarliwie „ osobliwej instytucji „ niewolnictwa . Zapisane w konstytucji reguły instytucjonalne pozwalały im na to , dopóki ekspansja kraju na zachód nie doprowadziły do przyłączenia wystarczająco wielu wolnych stanów , by umożliwić uchylenie ich veta . Konflikt ten okazał się ostatecznie nierozwiązywalny na mocy konstytucji i wymusił wojnę , która pochłonęła ponad 600 tysięcy istnień ludzkich
Normy i instytucje współczesnego świata w zasadzie wykluczyły przemoc jako metodę przełamywania politycznych impasów . Nikt nie oczekuj e, ani też nie liczy na to ,że kraje Afryki subsaharyjskiej przejdą ten sam trwający setki lat proces , który dokonał się w Chinach i w Europie , aby stworzyć silne , skonsolidowane państwo . Oznacza to ,że albo ciężar instytucjonalnych innowacji i reform przejmą inne, niebazujące na przemocy mechanizmy , takie jak opisane wyżej , albo społeczeństwa te pozostaną pogrążone w stanie regresu politycznego.( źródło Francis Fukuyama „ Historia Ładu Politycznego „ strona 504 – 507 )
-------
Ważne
Francis Fukuyama „Przemoc i niefunkcjonalna równowaga „....”Jest to w gruncie rzeczy sama esencja polityki : zdolność przywódców do przeprowadzenia swoje woli przez wykorzystanie władzy , legitymizacji , zastraszenia , negocjacji, charyzmy , idei i organizacji .Stabilność niefunkcjonalnych stanów równowagi sugeruje powód , dal którego przemoc odgrywa tak ważną rolę we wdrażaniu nowych instytucji i reformowaniu starych . Przemoc jest zazwyczaj postrzegana jako problem , który politycy próbują rozwiązać , czasami jednak bywa ona jedynym sposobem wyeliminowania silnych graczy politycznych blokujących zmiany instytucjonalne . Strach przed gwałtowną śmiercią jest emocją silniejszą niż pragnienie materialnych zysków i jest w stanie wywołać i jest w stanie wywołać znacznie dalej idące zmiany zachowań .

Viktor Orban - Mamy nadzieję, że, z Bożą pomocą,nie będziemy musieli w miejsce demokracji wymyślać innych politycznych systemów, które należy wprowadzić, aby nasza gospodarka przeżyła - powiedział Orban już na konferencji Stowarzyszenia Pracodawców i Pracowników. „....”Zgromadzenie narodowe to nie jest kwestia woli, tylko siły. (...) To, co być może funkcjonuje w państwach skandynawskich, jednomyślność,u nas, w narodzie na pół azjatyckim, dokonuje się siłą.To nie wyklucza konsultacji, debaty czy demokracji, ale centralna siła jest konieczna - cytuje słowa Orbana agencja AFP.

Węgierska scena polityczna uległa uproszczeniu, lewica ostatecznie rozpadła się. W 2018 roku będzie można wybierać między Fideszem a Jobbikiem.

Stosunek młodzieży do demokracji jest po części konsekwencją ich oceny działalności polityków. Opinia, że to najlepszy z ustrojów, przeważała w tej grupie w 1998 roku (38 proc. badanych) i 2008 roku (34 proc.), a więc na początku rządów AWS – UW, a potem PO – PSL. W 2010 roku spadła poniżej 30 proc., a tymczasem na przestrzeni tych lat mniej więcej jedna piąta uważa, że rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane. „....(]]>http://naszeblogi.pl/34397-15-polakow-za-likwidacja-ii-komuny-i-rzadami-autorytarnymi]]> )

Spada zaufanie do demokracji, a rośnie przyzwolenie na rządy tzw. twardej ręki, na rządy autorytarne?”.....”- Na miękki autorytaryzm, czyli z poszanowaniem wolności słowa i swobód gospodarczych. „.(]]>więcej ]]>)
----------
Mój komentarz

Orban wykończył , co widać w wynikach wyborów samorządowych węgierski odpowiednik Platformy Obywatelskiej , czyli lewicę . Zrobił to e facto przy użyciu siły służb specjalnych i przemocy prawnej . Najpierw bezwzględnie i bez żadnych skrupułów uderzył w obce media będące na usługach obcych ośrodków dywersji ideologicznej , ostatnio zlikwidował lewacki organizacje finansowane z zagranicy przez te same należące o obcych państw ośrodki napadu ideologicznego .
W cieniu tego wszystkiego Organ pokazuje żelazną pięść, pokazuje że jest tak zdeterminowany, aby zmodernizować Węgry i wyrwać je z pazurów lichwiarstwa ,że gotów jest jak tylko zajdzie tak potrzeba wprowadzić rządy autorytarne.

Zdeterminowane rządy twardej ręki na Węgrzech już się opłaciły. Węgierska Platforma Obywatelska wysługująca się Niemcom , lichwiarstwu i oligarchom zachodnim została rozbita i zniszczona .

Fukuyama idealnie , niechcącą, bo gdzie by się on odważył bezpośrednio skrytykować panujący ustrój socjalistycznego Zachodu , opisał obecną sytuacje Polski, Europy i Węgier sprzed dojścia do władzy Orbana . Fukuyama uważa że w sytuacji niefunkcjonalnej równowagi konieczne jest użycie przemocy , aby złamać elity, w tym wypadku lichwiarstwo i oligarchów i zmodernizować państwo .

Na czym polega w wypadku Polski , Węgier , Europy owa niefunkcjonalna równowaga, która nie dopuszcza do modernizacji .

W Polsce jest 7.5 miliona emerytów i rencistów , 3.5 miliona ludzi opłacanych przez budżet , do tego dochodzą bezrobotni , itp.

Jak Fukuyama opisał przywódcę , który jest w stanie złamać stare , prymitywne elity, i jego metody
Jest to w gruncie rzeczy sama esencja polityki : zdolność przywódców do przeprowadzenia swoje woli przez wykorzystanie władzy , legitymizacji , zastraszenia , negocjacji, charyzmy , idei i organizacji .

Dokładnie takim jak ci opisani przez Fukuyamę przywódca jest Orban i takimi metodami jak są tam opisane zdobywa i ugruntowuje swoją władzę , która używa do modernizacji Węgier i zmiany ustroju instytucjonalnego , nie mówiąc już o przywróceniu chrześcijańskich fundamentów aksjologicznych państwa .

Co ciekawe większość Polaków gotowa jest wyrzec się demokracji w tej zdegenerowanej postaci , a co piąty chce rządów autorytarnych .
video Paweł Kukiz
video Grzegorz Braun Zamach Stanu .Jedyne rozwiązanie cz 3d
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka ]]>Marek Mojsiewicz]]>  i ]]>Twitt]]>


Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1]]>„ Dobre złego początki „ ]]>2 ]]>Na końcu którego będzie o bogini Kali „ ]]>3 ]]>„Nie należy nerwosolu pić na oko ]]>4 ]]>„ O rzeźbie Niosącego Światło ]]>5 ]]>„Impreza u Starskiego „ ]]>6 ]]>„Tych filmów już się oglądać nie da „ ]]>7.]]> „ Mutant „ ]]>8 ]]>„ Anne Vanderbilt „]]> Nie wiem niestety , kiedy ukończę rozdział dziewiąty
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . ]]>Facebook „ Klechda Krakowska]]>
Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe
Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 0001

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (15 głosów)