Cimoszewicz Polacy , przygłupy głosujące na błazna Korwina

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

Noam Chomsky „UTRZYMAJ SPOŁECZEŃSTWO W IGNORANCJI I PRZECIĘTNOŚCI

Spraw, aby społeczeństwo było niezdolne do zrozumienia technik oraz metod kontroli i zniewolenia. „Edukacja oferowana niższym klasom musi być na tyle uboga i przeciętna na ile to możliwe, aby przepaść ignorancji pomiędzy niższymi a wyższymi klasami była dla niższych klas niezrozumiała ”...(więcej)Włodzimierz Cimoszewicz „Jest też rosnący w siłę KNP i Janusz Korwin-Mikke.

Częściowo można to tłumaczyć protestem przeciw innym, czyli establishmentowi. Ale prawda jest gorsza. To dowód krańcowej niedojrzałości i nieodpowiedzialności wielu obywateli. Bezmyślnie są gotowi powierzyć los państwa niekompetentnemu błaznowi. Tylko dlatego, że sami niczego nie wiedzą i nie rozumieją. To kolejny sygnał autodestrukcji polskiej demokracji.„...” Koalicja PO–SLD–TR przeciwstawi się prawicy? Co powinno się stać z Korwin-
-Mikkem po ataku na Michała Boniego w MSZ? Gdybyśmy mieli prokuraturę na poziomie, to już byłby wniosek w europarlamencie o uchylenie immunitetu tego chuligana. Sprawa jest ewidentna, są świadkowie, decyzja PE zapadłaby szybko. Facet powinien stanąć przed sądem. Gdybyśmy mieli także sądy na poziomie, to po kilku godzinach rozprawy oskarżony usłyszałby wyrok bezwzględnego pozbawienia wolności. Naruszenie czyjejś godności i nietykalności cielesnej, zwłaszcza przez funkcjonariusza publicznego, powinno być traktowane bardzo poważnie. Ale obawiam się, że nic się nie stanie albo wszystko ugrzęźnie w bezwładzie wymiaru sprawiedliwości.„...”Jeśli wystarczy jej mandatów poselskich, to oczywiście mogłaby powstać. Będzie to jednak bardzo trudne. Partia Palikota znika w oczach. Ewentualne zyski SLD kosztem PO to brak wartości dodanej. PO to partia zdemoralizowanych taborów, a nie husarii.”...”Czy polskie władze, tak aktywne wcześniej w rozwiązanie kryzysu na Ukrainie, teraz abdykowały? „...”To widać od dość dawna. Są pewnie dwie przyczyny. Po pierwsze, Tusk i Sikorski zorientowali się, jak duży jest opór wielu krajów UE wobec propozycji przyjęcia bardziej radykalnej polityki wobec Rosji. Po drugie, pewnie myśląc po cichu o posadach w Unii, nie chcieli występować w roli radykałów. To, że Niemcy i Francja postanowiły grać samodzielnie z Rosją, nie zaskakuje. Tak przywódcy tych państw rozumieją swoje interesy. Zarówno pani Merkel, jak i pan Hollande właśnie oblali egzamin ze zdolności do sprawowania europejskiego przywództwa. Teraz, po zbrodni na pasażerach malezyjskiego samolotu, ta para jest na krawędzi pełnej kompromitacji „...”Jak świat powinien się zachować wobec Rosji? W przypadku potwierdzenia odpowiedzialności Rosji powinna być ona potraktowana jak państwo zbójeckie. UE zaryzykuje własny koniec, jeśli nie wyciągnie wniosków. Uniezależnianie się od Rosji, surowe sankcje gospodarcze, reakcja NATO, reakcja na dywersję ideologiczną i propagandę Kremla. Uderzenie w interesy tysięcy polityków i oligarchów oraz ich rodzin. Jasne żądanie zwrotu Krymu. Dyskwalifikacja przywódców Rosji jako partnerów”...”Świat przegrywa z Putinem? Putin nie jest graczem światowym. To mały satrapa, który zniewolił i ogłupił swój naród, a jednocześnie umiejętnie wykorzystywał wady i słabości chciwych elit w innych krajach. Wystarczy twardo mu się postawić, a jego buta natychmiast zniknie.”..' rozmawiał Jacek Nizinkiewicz „...(źródło )„Marszałek Sejmu, ostatnia nadzieja czerwonych, czy - jak go nazywają na Białostocczyźnie ? carewicz Włodzimierz, jest odnotowany w aktach SB jako kontakt operacyjny (tajny współpracownik wywiadu SB) o pseudonimie ?Carex?. Historia ?Carexa?Jak sprawozdawali w 1980 roku funkcjonariusze wywiadu SB, Cimoszewicz ?z ochotą? wyraził zgodę na pracę dla Służby Bezpieczeństwa. Nie podpisał instrukcji wyjazdowej, powołując się na fakt, iż między członkami PZPR takie formalności nie są konieczne, jest bowiem człowiekiem zaufania władz.I rzeczywiście, cała jego uprzednia kariera oraz szybka droga ku szczytom władzy w studenckich ogniwach organizacji Związku Młodzieży Socjalistycznej mogła przekonywać o jego wierności wobec reżimu komunistycznego. Świadczyła o tym także przeszłość jego rodziny, zwłaszcza biografia ojca, Mariana Cimoszewicza, funkcjonariusza osławionej Informacji Wojskowej a następnie WSW - i to pod rozkazami samego Czesława Kiszczaka. Tę znajomość Włodzimierz Cimoszewicz chciał zresztą wykorzystać, starając się o pracę w komunistycznym MSW. Powołując się na znajomość ojca z Kiszczakiem miał zgłosić się do generała Władysława Pożogi, wówczas pierwszego zastępcy Kiszczaka.Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Być może cywilne MSW nie chciało ludzi rodzinnie związanych ze służbami wojskowymi a być może chodziło o to, że Cimoszewicz podczas pracy dla SB w USA został zdekonspirowany, gdy na stronę amerykańską przeszedł szyfrant rezydentury - Mazurkiewicz. Być może zaś o odmowie zadecydował fakt, że agentów nie przyjmuje do pracy (nie ?ukadrawia?) poza absolutnymi wyjątkami. „...”Okazuje się jednak, że związki Cimoszewicza z SB nie kończą się wcale na pracy dla wywiadu za granicą. Po powrocie do kraju ?Carex? pracuje nadal, ale tym razem sprawozdania dotyczą jego kolegów ze studiów.Zachowało się sprawozdanie z jednej tylko rozmowy, podczas której Cimoszewicz informuje o postępach w organizowaniu niezależnego związku studentów ?Bratniak?, który - w odróżnieniu od wegetującej reżimowej struktury ZSP - szybko osiągnął imponującą liczbę ok. 300 członków.Donos na ?Bratniaka? i co na to sąd lustracyjnyRzecz cała nie miałaby szczególnego znaczenie, gdyby nie fakt, iż sąd lustracyjny uznał, że Cimoszewicz złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne, gdyż miał nie być świadomy, iż zgadza się na współpracę z SB, a sądził, że rozmawia z przedstawicielami służb dyplomatycznych. O ile można by sobie to wyobrazić, gdyby kontakty ograniczyły się do USA, trudno uwierzyć, że o kolegach z ?Bratniaka? Cimoszewicz opowiadał dyplomatom! Jest jeszcze w historii związków Cimoszewicza z tajnymi służbami jedna tajemnicza historia (poza tym, że w USA nachodziło go FBI, a on w złożonym SB raporcie na ten temat nie umiał podać szczegółowego opisu i personaliów amerykańskich agentów). Otóż w pewnym momencie Cimoszewiczem zaczynają się interesować służby wojskowe, czyli Oddziału II Sztabu Generalnego. „...(źródło )Aleksander Piński „zakaz uczenia dzieci w domu jako alternatywy dla publicznej edukacji wprowadził w 1937 r. Adolf Hitler „...”Adolf Hitler zaszczepiał niemieckie poczucie wyższości już uczniom szkół podstawowych. W NSDAP najliczniejszą grupą zawodową byli nauczyciele nauczania początkowego „.....”jak silnym narzędziem indoktrynacji jest publiczne szkolnictwo. Było nim od samego początku. Nie jest przypadkiem, że kraj, który pierwszy wprowadził obowiązkową publiczną edukację (zrobiły to w 1794 r. Prusy, część dzisiejszych Niemiec), to kraj, który wywołał dwie wojny światowe i którego władze, przy braku sprzeciwu ze strony narodu, dopuściły się zbrodni na niespotykaną wcześniej skalę. „.....”Bez państwowej oświaty nie byłoby dwóch wojen światowych i Holokaustu „....”Piętnastu policjantów weszło do domu państwa Busekros w Norymberdze i siłą zabrało 15-letnią Melissę spod opieki rodziców. Wykonywali wyrok sądu będący reakcją na to, że Melissy nie uczono w publicznej szkole, ale w domu. Nie zdarzyło się to w trakcie dyktatury nazistów w latach 30. XX w., ale zaledwie pięć lat temu. Wolfgang Drautz, konsul generalny Niemiec w USA, oświadczył wówczas, że niemiecki rząd ma „uzasadniony interes w przeciwdziałaniu powstawaniu grup społecznych opartych na poglądach innych od głównie obowiązujących". „....” Nie bez powodu w 1806 r., po klęsce Prus w bitwie pod Jeną, przebudowę państwa rozpoczęto od zacieśnienia kontroli nad tym, kto i czego uczy w szkołach publicznych. Wprowadzono państwowe certyfikowanie nauczycieli oraz sankcje odebrania dzieci rodzicom, jeżeli nie dopilnują, by chodziły one do szkoły (sankcja istniejąca do dzisiaj także w Polsce). Niemiecki filozof Johann Gottlieb Fichte (1762–1814), propagator pruskiego systemu edukacji publicznej, twierdził w „Odezwach do narodu niemieckiego" z 1807 r., że „nie wystarczy mówić do uczniów, trzeba kształtować ich charakter w taki sposób, by sami z własnej woli chcieli tego samego co my" „.....”Rolę publicznego, obowiązkowego szkolnictwa w niemieckich agresjach militarnych zauważył także Erich Maria Remarque, autor słynnej (zakazanej i palonej na stosach przez nazistów) powieści z 1929 r. „Na zachodzie bez zmian". Twierdził, że powodem I wojny światowej była indoktrynacja dzieci w publicznych niemieckich szkołach. Także Dietrich Bonhoeffer, urodzony w 1906 r. luterański duchowny, znany z otwartego oporu wobec Hitlera (za co stracono go 9 kwietnia 1945 r.), uważał II wojnę światową za nieuniknioną konsekwencję niemieckiego szkolnictwa publicznego. „.....”W książce „Approaches to Auschwitz: The Holocaust and Its Legacy" (Podejścia do Auschwitz: Holokaust i jego spuścizna) historycy Richard L. Rubenstein i John King Roth piszą, że nauczyciele, zwłaszcza ze szkół podstawowych, byli największą grupą zawodową w NSDAP. Pochodziło z niej także 30 proc. kierownictwa partii (nauczycielami byli na przykład szef SS Heinrich Himmler i skazany na śmierć przez Trybunał w Norymberdze Julius Streicher, twórca antysemickiego tabloidu „Der Strumer"). Ich praca wśród młodzieży była wyjątkowo skuteczna. Do Narodowo-Socjalistycznej Organizacji Studentów, która m.in. wywołała antysemickie zamieszki w 1931 r. w Austrii i Niemczech, należało ok. 60 proc. wszystkich żaków, co świadczy o blisko dwukrotnie wyższym odsetku poparcia dla nazistów w tej grupie niż w całym społeczeństwie. „.....”skoro widzi się, jak silnym narzędziem indoktrynacji jest publiczna edukacja, powinno się jej konstytucyjnie zakazać „.....”publiczna edukacja prowadzona pod przymusem i przez państwowych nauczycieli równie skutecznie propagowała ideały III Rzeszy i Trzeciej Fali, co dzisiaj III RP „.....”Bez wieloletniego prania mózgu w szkołach politycy nigdy nie mieliby takiej władzy nad społeczeństwem. Nie bez powodu państwo przejęło pełną kontrolę nad szkołami w Prusach w 1794 r., gdy chłopi zbuntowali się przeciw panom feudalnym i trzeba było wybić im z głów nieposłuszeństwo. I dlatego, parafrazując Władysława Gomułkę, raz zdobytych szkół politycy nie oddadzą nigdy. „.....Matematyka nienawiściCzego uczyły państwowe szkoły w Niemczech w latach 30 XX. w. Przykładowe zadania z matematyki:Utrzymywanie chorej psychicznie osoby kosztuje ok. czterech marek dziennie. Obecnie jest 300 tys. chorych psychicznie pod opieką państwa. Ile kosztuje ich utrzymanie? Ile pożyczek dla nowożeńców o wartości 1000 marek każda można by udzielić za te pieniądze? „...(więcej )

-----------

WażneWłodzimierz Cimoszewicz „Jest też rosnący w siłę KNP i Janusz Korwin-Mikke. Częściowo można to tłumaczyć protestem przeciw innym, czyli establishmentowi. Ale prawda jest gorsza. To dowód krańcowej niedojrzałości i nieodpowiedzialności wielu obywateli. Bezmyślnie są gotowi powierzyć los państwa niekompetentnemu błaznowi. Tylko dlatego, że sami niczego nie wiedzą i nie rozumieją. To kolejny sygnał autodestrukcji polskiej demokracji.”...”Świat przegrywa z Putinem? Putin nie jest graczem światowym. To mały satrapa, który zniewolił i ogłupił swój naród, a jednocześnie umiejętnie wykorzystywał wady i słabości chciwych elit w innych krajach. Wystarczy twardo mu się postawić, a jego buta natychmiast zniknie.”

„! Jest jeszcze w historii związków Cimoszewicza z tajnymi służbami jedna tajemnicza historia (poza tym, że w USA nachodziło go FBI, a on w złożonym SB raporcie na ten temat nie umiał podać szczegółowego opisu i personaliów amerykańskich agentów).”

…..........................

Mój komentarz

Zadziwiająca wolta antyrosyjska Cimoszewicza. Czy ma z tym jakiś związek próba przewerbowania go przez FBI ? Nagłą ,z dnia na dzień wolta w stronę Ameryki ę całej do tej pory pro kałmuckiej i pro pruskiej elity musi mieć związek z siatką agenturalną , która w ciągu zapewne kilkudziesięciu ostatnich lat zbudowali w Polsce Amerykanie . Co istotniejsze Amerykanei byli bardziej skuteczni niż Rosjanie i Niemcy,. Dodam , na szczęście , bo aż strach pomyśleć, co by było , gdyby Tusk, Sikorski i cała reszta Układu dalej lizała buty Putinowi i Merkel . Akurat nam to w tej chwili wyszło n dobre Ale oczywiście liczę na to że rząd Kaczyńskiego, amerykańską agenturalną siatkę zneutralizuje , bo sojusznik sojusznikiem , ale watahę agentury trzeba mu powybijać .Wrócę jednak do paniki jaka Polacy wzbudzili w Cimoszewiczu , jednym z czerwonych gorliwych wyznawców politycznej poprawności i Konsensusu Waszyngtońskiego Według niego Polacy są niedojrzali , bezmyślni , nieodpowiedzialni ,po prostu krótko mówiąc przygłupy . I to prze nich demokracja jest zagrożona , czyli precyzyjnie mówiąc służący lichwiarstwu i oligarchiom socjalistyczny ustrój Konsensusu Waszyngtońskiego . O tym że jest to ustrój z całym swoim systemem słabej , rozdrobnionej władzy politycznej , strukturą systemu finansowego , z całym systemem podatkowym , edukacyjnym , z przymusowymi ubezpieczeniami społecznymi jest korzystny nie tylko dla zachodnich rodów lichwiarzy o oligarchów , zwanych tam domami ( house) , ale również dla polskich oligarchów najlepiej świadczy fakt ,że żaden z nich , ani Solorza, ani Kulczyk i nikt inny żadnego jego elementu nie skrytykował . Proszę na ten fakt zwrócić uwagęKorwin Mikke lansowany dniem i nocą w czasie kampanii wyborczej prze reżimowe i propagandowe media został potraktowany jako jak szczepionka, dla Polaków , którzy widząc tego narcyza i megalomana z jego bajzlem intelektualnym i teoretycznym w głowie mieli się uodpornić na partie anty systemowe . I to niestety się udało . Na tle wyników innych europejskich partii antystystemowych Korwin Mikke ze swoimi 7 procentami poniósł spektakularną klęskę Radykalny Ruch Narodowy został powstrzymany , a wynik sondażowy Kongresu Nowej Prawicy na poziomie5 procent zrobi z Polski chyba jedyny kraj Europejski w którym partia antysystemowa być może nie wejdzie do parlamentu . A szkoda . Jedynym plusem tej sytuacji jest ogromy wzrost poparcia dla PIS , który prawdopodobnie pozwoli Kaczyńskiemu rządzić samodzielnie .Polacy , szczególnie pomimo tego że lewactwo kontroluje szkoły,uczelnie, prasę , media , dzięki internetowi zaczynają wyrywać zęby systemowi , który chciał nich zrobić pozbawionych wiedzy, idei, bezmózgie popychadła , roboli .

Dzięki internetowi powstają całe nieznane do tej pory w społeczeństwie grupy , struktury , sieci . informacyjne , analityczne , intelektualne , różne rodzaju sieciowe zorganizowania .

Dzięki temu lewactwo z prymitywem ideowym Palikotem poszło do piachu . Jeżeli na Korwina Mikke głosuje tylu Polaków, to o ile więcej zagłosowałoby n a Nową Prawice , gdyby Korwin Mikke został jedynie honorowym prezesem KNP, a na czele Kongresu Nowej Prawicy stanął Wipler ?W każdym razie wbrew temu co mówi Cimoszewicz Polacy są coraz lepie zorientowani w polityce, ekonomi , a nawet problemach aksjologicznych o czym świadczy wyrzucenie przez nich Palikota do szamba politycznego , powolny upadek SLD . PSL i Platformy , i właśnie głosowanie na Korwina Mikke, bo przecież Korwin Mikke na tle takiego Palikota , Cimoszewicza , Tuska, Miler i innych tego typu politycznych degeneratów to nie żaden błazen , ale prawdziwy mąż stanuvideo Piotr Jaroszyński - Jak odbudować elity

video Janusz Korwin-Mikke kontra Marcin Celiński - "TAK czy NIE" 24.07.2014Marek Mojsiewicz

Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz  i Twitt


Link do Różne takieZapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „

ozdziały 1„ Dobre złego początki „ 2 Na końcu którego będzie o bogini Kali „ 3 „Nie należy nerwosolu pić na oko 4 „ O rzeźbie Niosącego Światło 5 „Impreza u Starskiego „ 6 „Tych filmów już się oglądać nie da „ 7. „ Mutant „Rozpocząłem pisanie VIII rozdziału

Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska

 

 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.4 (głosów:4)

Komentarze

Swietny artykul !

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1432968