A jednak Kaczyński rozwalił lewacki Trybunał Konstytucyjny

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

„Ruch Kukiz'15 chce reformy TK: Proponujemy, by Sejm wybierał sędziów TK większością 2/3 głosów „..”Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm większością 2/3 ustawowej liczby posłów zakłada projekt nowelizacji ustawy o TK, przygotowany przez klub Ruch Kukiz‘15. Według Stanisława Tyszki taka zmiana spowoduje, że nie będzie skrajnego upolitycznienia TK.Chcemy przedstawić projekt zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, Trybunał jest skrajnie upolityczniony, w ostatnich dniach spadła zasłona apolityczności. Trzeba zacząć dyskusję o poważnej reformie Trybunału, dlatego chcemy zaproponować zmianę polegającą na tym, żeby Sejm wybierał sędziówTK większością 2/3 głosów”..”powiedział wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Ruch Kukiz‘15) w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie.
Obecnie Sejm wybiera sędziów TK większością bezwzględną w obecności połowy ustawowej liczby posłów.
Tyszka poinformował, że projekt nowelizacji ustawy o TK prawdopodobnie jeszcze w czwartek trafi do marszałka Sejmu. Wyraził nadzieję, że propozycję poprą kluby: PO, PiS oraz Nowoczesnej.”..”wybór sędziów TK większością 2/3 głosów obowiązuje w Niemczech.
Tamten Trybunał ma olbrzymi autorytet, jest uznawany za jedną z najlepszych instytucji tego typu na świecie. Taka większość (wyboru) spowoduje, że przestaniemy mieć do czynienia ze skrajnym upolitycznieniem Trybunału, będzie on powstawał w drodze szerokiego konsensusu politycznego
— przekonywał.
Obecny sposób powoływania sędziów TK - większością bezwzględną w obecności połowy ustawowej liczby posłów - powoduje, iż w przypadku braku woli współpracy ze strony ugrupowania bądź koalicji, posiadającej większość w Sejmie opozycja  jest praktycznie wykluczana z obsadzania stanowisk  sędziowskich, w tym niezwykle istotnym dla demokratycznego porządku w państwie organie”..]]>(źródło )]]>

Piotr Skwieciński „Nie przypuszczałem, że kiedyś poprę jakikolwiek pomysł kukizowców, z wielu względów nie ceniłem bowiem tego ruchu. Ale ich oparta na wzorcu niemieckim propozycja zmiany sposobu wybierania sędziów Trybunału Konstytucyjnego; wprowadzenie wymogu uzyskania przez kandydata minimum 2/3 głosów) wydaje się być krokiem w dobrą stronę. Nie tylko w sensie stricte konstytucyjnym, ale bieżąco politycznym. W sensie załagodzenia obecnego kryzysu. Uratowania państwa przed anarchią. „..”Otwiera to drogę do wyłonienia zupełnie nowego TK. Już powszechnie uznawanego. Wymagałoby to, oczywiście, najpierw porozumienia PiS, ruchu Kukiz‘15, PSL i albo PO, albo Nowoczesnej co do przyjęcia nowych zasad i szybkiej zmiany stanu prawnego (to chyba wymagałoby bowiem zmiany konstytucji , która nie mówi o wybieraniu członków Trybunału kwalifikowaną większością). A potem – uzgodnienia kandydatów do jego nowego składu. To oczywiście bardzo trudne, i psychologicznie i politycznie. Dla wszystkich stron konfliktu.
Ale alternatywa, którą może być sytuacja nie uznawania przez opozycję urzędującego Trybunału za Trybunał, co w efekcie otwierać może drogę do nie uznawania za obowiązujące przyjętych przez Sejm ustaw, jawi się jako ze wszech miar gorsza. Żeby nie było nieporozumień – gdyby opozycja poszła tą drogą, łamałaby, uważam, prawo. I szkodziła Polsce. Ale to jest niestety realny scenariusz. Uchronienie państwa przed nim jawi mi się jako najważniejszy priorytet, a propozycja kukizowców może oddalić to zagrożenie.”..]]>(źródło )]]>

Trybunał Konstytucyjny orzeka we własnej sprawie. Pięciu sędziów rozpatruje skargę PO”..”Kilka dni wcześniej prezes TK, prof. Andrzej Rzepliński, wiceprezes Stanisław Biernat i sędzia Piotr Tuleja - którzy brali udział w pracach nad tą ustawą - zostali na swój wniosek wyłączeni przez TK ze sprawy (wnosił o to także marszałek Sejmu Marek Kuchciński).
8 października na podstawie uchwalonej w czerwcu br. nowej ustawy o TK - zgłoszonej w 2013 r. przez ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego - Sejm wybrał pięciu sędziów TK. Trzej sędziowie zostali wybrani w miejsce sędziów, których kadencja wygasała 6 listopada (czyli w trakcie kadencji poprzedniego Sejmu), a dwaj - w miejsce sędziów, których kadencja wygasała 2 i 8 grudnia (w trakcie kadencji obecnego Sejmu).”...]]>(źródło )]]>

„Ryszard Terlecki, szef klubu PiS, o pięciu sędziach wybranych wczoraj przez Sejm: oczywiście, że to jest ważny wybór „..”Terlecki, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, odniósł się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślił, że orzeczenie TK można stosować jedynie w odniesieniu do przyszłości:
Decyzja Trybunału ma charakter historyczny. Odnosi się do wydarzeń, które miały miejsce w tamtej kadencji Rozumiem, że wnioski jakie należy wyciągnąć z tego orzeczenia, odnoszą się do przyszłości.
Ma się to nijak do tego, co zdarzyło się wczoraj, czyli do wyboru sędziów Trybunału przez Sejm.
Pytany, czy wczorajszy wybór był ważny, Kuchciński stwierdził:
Oczywiście, że to jest ważny wybór. Kadencja się skończyła, nie było sędziów,były edynie osoby wybrane, które nie zostały zaprzysiężone, więc nie było sędziów. Sejm wybrał wczoraj sędziów, spośród których czworo zostało zaprzysiężonych.
Jest pięciu wybranych, czterech zaprzysiężonych, zostanie zaprzysiężony i ten piąty sędzia gdy upłynie kolejna kadencja. I to jest rzeczywistość. A my dyskutujemy o kwestiach historycznych.
Można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z kryzysem konstytucyjnym, prawnymj Nic takiego nie ma miejsca, poczekajmy spokojnie na rozwój wydarzeń. Elementem tego wszystkiego jest to, że częśćlasy politycznej nie jest w stanie zaakceptować wyników wyborów.
Ryszard Terlecki podkreślił, że w pracach nad ustawą uznaną dziś przez Trybunał za częściowo niekonstytucyjną brali udział… trzej sędziowie Trybunału, w tym jego prezes.
To wydaje mi się sytuacją niezwykłą” -
— powiedział polityk, dodając, że również fakt, iż TK pracował w składzie jedynie 5-osobowym w tak ważnej sprawie może dziwić.
Pytany o zalecenie TK, by prezydent niezwłocznie zaprzysiągł trzech sędziów wybranych przez poprzedni Sejm, Terlecki odpowiedział
Moim zdaniem Trybunał wyszedł poza granice zaskarżenia.”.]]>.(źródło)]]>

„Trybunał Konstytucyjny, wzywając Sejm do powstrzymania się od wyboru sędziów Trybunału do czasu ostatecznego orzeczenia w sprawie konstytucyjności ustawy o TK pozwalającej poprzedniemu Sejmowi na wybór pięciu zamiast trzech sędziów, wyszedł ponad swoje kompetencje. „..(]]>źródło )]]>

'"Nie oddamy demokracji", "Rozwiązać TK" „..(]]>źródło)]]>

„Prezydent Andrzej Duda odebrał po północy ślubowanie od czterech nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego, Mariusza Muszyńskiego i Piotra Pszczółkowskiego. Sędziowie zostali zaprzysiężeni podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim – poinformowała Kancelaria Prezydenta.”]]> (źródło)]]>
--------
Mój komentarz

Chyba już wszyscy zdają sobie sprawę ,że to już po lewackim Trybunale Konstytucyjnym .Wzrok opinii publicznej , dzięki głupocie tandetnego bosa TK Rzeplińskiego i jego pomagierów zostały skierowane na niego, na Trybunał . Rzepliński prawie sam sobie pisał niekonstytucyjną ustawę o TK , Trybunał przywłaszczył sobie prawo do usunięcia prezydenta Dudy Długo by wymieniać .W każdym razie rozpoczną się przepychanki pomiędzy Sejmem , urzędem prezydenta , TK , ekspertami, ekspertyzami dzięki czemu z dnia na dzień Rzepliński i sam Trybunał będzie tracił na autorytecie i znaczeniu . Piłka znajdzie się po stronie Kaczyńskiego ,męża opatrznościowego , który w porozumieniu z Kukizem i być może spacyfikowanym przez Kamińskiego i CBA PSL zrobi coś z tym szambem Rzeplińskiego ośmieszającym Polskę i robiącym kabaret z tego organu państwa

Coraz więcej głosów opowiada się za nowym TK, za nowa ustawą , za zmianą konstytucji w tym zakresie, a to oznacza wybór zupełnie nowych sędziów. Czyli de facto w tej sytuacji głównym demiurgiem zostanie Kaczyński . Czyli jednym słowem Kaczyński na dziś dzień rozwalił Trybunał Konstytucyjny , który przypomina waląca się ruderę podpartą stemplami lewackich mediów i popychadeł Niemiec czyli Platformy oraz popychadeł lichwiarzy i ich banków, czyli Nowoczesnej. Oczywiście Kaczyński zadba a by w nowej ustawie , nowym zapisie konstytucyjnym o TK zostały wyrwane lewackie zęby jadowe Trybunału Konstytucyjnego, czyli jego uzurpacja praw do szerokiej interpretacji Konstytucji

Najlepiej jednak byłoby zlikwidować to instytucjonalne lewackie badziewie jakim jest TK i jego okrojone kompetencje przekazać do Sądu Najwyższego.

Jak to jest że lewacki sędzi o którego wyborze decydowano gdzieś pokątnie w gabinetach, czy knajpach ma kadencje dziewięć lat, prezydent tylko pięć ,a premier, co najwyżej cztery , no chyba że wygrają wybory. Jak to jest że Rzeplińskiego nikt nie może usunąć, a Rzepliński ze swoim TK może usunąć prezydenta.

Trybunał Konstytucyjny to lewacki przeżytek państwa w którym panami są lichwiarze, oligarchowie i ich banki i korporacje , w którym sparaliżowano władze ustawodawcza i wykonawczą. Bez likwidacji kompetencji TK nie da się stworzyć silnego ośrodka politycznego ,czyli nie da się zbudować nowoczesnego państwa , ani wolnego społeczeństwa.

video Michał Karnowski o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego
video Chińska lekcja dla Polski (Józef Białek)
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka ]]>Marek ]]>]]>Mojsiewicz]]> i  na  ]]>Twitt]]>erze  
Zapraszam do przeczytania pierwszego rozdziału nowej powieści ]]>„ ]]>]]>Pas Kuipera”]]>
Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1
]]>„ ]]>]]>Dobre złego początki „ ]]>]]>Na końcu którego będzie o bogini]]>]]>Kali]]>]]>„ ]]>]]>]]>]]>Nie]]>]]>należy]]>]]>nerwosolu pić na oko ]]>]]>„ ]]>]]>O rzeźbie Niosącego]]>]]>Światło ]]>]]>]]>]]>Impreza ]]>]]>]]>]]>Starskiego „ ]]>]]>]]>]]>Tych filmów już się oglądać nie da „ ]]>7.]]> „ ]]>]]>Mutant ]]>]]>„ ]]>]]>„ ]]>]]>Anne Vanderbilt „]]> ]]>„ ]]>]]>Fenotyp rozszerzony.lamborghini„]]> 10. ]]>„ ]]>]]>Spisek w służbach specjalnych „11.]]> ]]>Marzenia ]]>]]>ministra o]]>]]>łapówkach „]]> 12. ]]>„ ]]>]]>Niemierz i kontakt z cybernetyką „]]> 
 ]]>13„ Piękna kobieta zawsze należy do silniejszego „]]> 14 ” ]]>Z ogoloną głowa, przykuty do Jej rydwanu „]]>
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . ]]>Facebook „ Klechda Krakowska]]>
Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe
Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)

Komentarze

Do rozwalenia tego lewackiego TK jest jeszcze daleka i niebezpieczna droga .

Aby ta organizacje  rozwalić trzeba wiele stanowczości i zaparcia ,

Jak mozna zauwazyc to obrońcy TK maja sie dobrze wspierani przez media mętne i wszelkiej masci przeszkolonych i odpowiednio opłacanych ekspertów .

Zycze aby ta sprawa sie udal i zostało rozwalone te gniazdo os i trzmieli którzy kasaja jak im sie cos nie podoba  lub  jest nie po ich mysli .

Mam nadzieje ze PiSowi i Kukizowi 15 starczy sil oraz wytrzymalosci aby sprawę doprowadzic do pozytywnego Końca

Vote up!
2
Vote down!
0
#1500710