Kukiz proponuje rozpędzić cały ten Trybunał Konstytucyjny

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

„Kazirodztwo, miliony polskich chamów i obrona demokracji. Kim jest pomysłodawca KOD?”..”„Prof. Jan Hartman został wykreślony z rejestru członków Twojego Ruchu. Powodem jego publikacja dotycząca kazirodztwa” – ogłosiła w 2014 r. partia Janusza Palikota. Tekst Hartmana za niedopuszczalny uznał też tygodnik „Polityka” i zdjął go ze swojej strony. Dziś Hartman wraca jako lider obywatelskiej opozycji przeciw PiS: to on wymyślił nazwę Komitet Obrony Demokracji i jest jednym z jego liderów -  „...”Czas założyć nowy KOR. Tym razem chyba bez Macierewicza. Może KOD – Komitet Obrony Demokracji? Warszawko, rusz d...” – to ten wpis Jana Hartmana zapoczątkował działalność Komitetu Obrony Demokracji. „..”Organizacja ateistów mianowała mnie Ateistą Roku. Ateistą ubiegłego roku był prof. Jan Hartman. Insygnium wręczono mi na bankiecie urządzonym w Pałacu Kultury w restauracji »Trojka«”pisał 30 marca 2015 r. na swym blogu Jerzy Urban. „]]>..(źródło )]]>

]]>Apel do Prezydenta Dudy o wystąpienie z inicjatywą referendalną dotyczącą likwidacji Trybunału Konstytucyjnego”..]]>]]>.(źródło )]]>

Zdaniem posła, obecna sytuacja jest "patem partiokratyczny". "Będziemy mieli do czynienia z dyskusjami między dwoma największymi klubami. Ruch Kukiz'15 nie będzie wystawiał swoich kandydatów, a w przyszłości będziemy postulować likwidację Trybunału albo jego reorganizację” - powiedział Paweł Kukiz.Poseł wyjaśniał, że celem Ruchu Kukiz’15 będzie wprowadzenie rozwiązania wzorowanego na tym stosowanym w USA, gdzie o zgodności ustaw z konstytucją decyduje Sąd Najwyższy.Cała ta sytuacja z TK, biorąc pod uwagę zamach, jakiego dokonała PO, jest nieprzyjemna i upewnia nas w przekonaniu o walkę o nowy ustrój państwa; o państwo obywatelskie. Mamy do czynienia z partiokratycznym patem, walką o wpływy partii, o interesy pewnej grupy społecznej” - powiedział Kukiz.”...]]>(źródło)]]>

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wystąpił w Telewizji Republika, gdzie w rozmowie z Katarzyną Gójską-Hejkę odniósł się do kwestii nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 
Jarosław Kaczyński stwierdził, że działania Platformy Obywatelskiej związane z Trybunałem były dla tej partii ostatnią deską ratunku:
„Ustawa z 25 czerwca o Trybunale Konstytucyjnym miała dwa cele: Chodziło o to, by powstała trzecia izba parlamentu, która bez żadnej legitymacji, powstrzymywała reformatorskie działania naszej strony, a także działania zmierzające do pokazania tego, co działo się w Polsce przez ostatnie 8 lat”.jak dodawał prezes:
„Cel był oczywisty i jest oczywisty: utrzymanie pewnego rodzaju stosunków, określanych postkomunizmem, chodziło o to by ten stan stosunków społecznych, by tak naprawdę się nie zmienił, by nasza władza nic nie mogła uczynić. Trudno wytłumaczyć obywatelom, że jest prezydent, większość, ale nic nie da się zrobić”.
Kaczyński podkreślił, że Trybunał w dotychczasowym kształcie był de facto organem politycznym:
„Sędziowie łamią przepisy ustawy, która ich zobowiązuje do neutralności politycznej. Sędziowie wypowiadają się poprzez orzeczenia, to dotyczy wszystkich sędziów, sprawa tych wypowiedzi, sama przez się jest skandaliczna, powinna być przedmiotem postępowania dyscyplinarnego. Trybunał Konstytucyjny ma bardzo słabą legitymację, jest w istocie organem politycznym, jest w dzisiejszych realiach organem partyjnym. To trzeba zmienić, ograniczyć. Musimy tę sprawę rozwiązać w interesie miażdżącej większości Polaków. To, co słyszymy na sali sejmowej… Grupa ludzi ma decydować za społeczeństwo? Wielu przedstawicieli PO to o Trybunale mówi na sali sejmowej, to nie do przyjęcia, że nie ma demokracji, że jest system korporacyjny, ze są korporacje niezależne od systemu demokratycznego”..]]>(źródło)]]>

Opozycja rozdziera szaty w obronie demokracji, na którą rzekomo ktoś niemal codziennie przeprowadza zamachy. Jednym z nich miało być wczorajsze głosowanie ws. sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w czerwcu przez koalicję PO-PSL. Do trwającej dyskusji odniósł się poseł Paweł Kukiz.”...”"Uchwały o odwołaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego przegłosowane. PO, ZSL i Nowoczesna wspierane przez mainstream i salony krzyczą, że to nowa "nocna zmiana", że łamiemy prawo... To coś, czyli "konstytucja Kwacha", która sankcjonuje układ okrągło-stolcowy jest Prawem??? – pisze lider Ruchu Kukiz'15.  „..]]>(więcej )]]>

To bardzo zła wiadomość. Nie chce ustąpić z drogi bezprawia i siły. Ten wybór nie ma żadnej postawy prawnej. Może ją dać tylko werdykt Trybunału Konstytucyjnego – tak prof. Andrzej Zoll skomentował decyzję o tym, że Sejm dokona jutro wyboru 5-ciu sędziów TK, zanim ten ogłosi swój werdykt w sprawie konstytucyjności ustawy o ich wyborze.
Tylko wyrok ustalający nieważność wyboru 5 sędziów da podstawę do wyboru
– uważa Zoll.
Jego zdaniem przyjęcie ślubowania od 5ciu nowy sędziów przez prezydenta może dać podstawy do postawienia  go przed Trybunałem Stanu.
To będzie złamanie konstytucji. Prezydent był ostrzegany
– stwierdził.
Według Zolla Sejm przyjmując uchwały unieważniające decyzje z poprzedniej kadencji przekroczył granice prawa.
Sejm jest organem państwa. A organy państwa działają na mocy prawa i w ramach prawa. Nie ma podstaw prawnych do takich uchwał
Pytany o pomysł likwidacji Trybunału Konstytucyjnego - zgłaszany przez ugrupowanie Pawła Kukiza uderzył w jeszcze mocniejsze tony.
To byśmy byli nawet dalej od Białorusi. To jest doświadczenie faszyzmu i komunizmu, gdzie władza wykonawcza przejmowała omnipotencję bez żadnej kontroli niezależnego organu. To jest totalitaryzm. Kukiz dążydo totalitaryzmu.
(Ani Monika Olejnik, ani prof. Zoll nie zająknęli się ani słowem na temat tego, ze propozycja Kukiza zakłada przeniesienie kompetencji TK do Sądu Najwyższego. Nie zakłada więc całkowitej likwidacji organu kontrolnego – lecz jego zmianę.)”]]>..(źródło )]]>

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (]]>ang.]]> Supreme Court of the United States) – głowa władzy sądowniczej w systemie ]]>trójwładzy]]> funkcjonującym w ]]>Stanach Zjednoczonych]]>, obok władzy wykonawczej (]]>prezydenta]]>) i ustawodawczej (]]>Kongresu]]>). Jest sądem najwyższej instancji w sprawach podlegających prawu federalnemu. Jego zadaniem jest kontrola zgodności z ]]>konstytucją]]>działań władzy ustawodawczej i wykonawczej.
Rola tego sądu w amerykańskim życiu politycznym jest ogromna. Dla przykładu, do sądu należą decyzje w tak kluczowych sprawach jak legalizacja aborcji i małżeństw homoseksualnych. W 2000 roku kontrowersyjna decyzja sądu rozstrzygnęła spory o wynik wyborów prezydenckich, oddając zwycięstwo ]]>George W. Bushowi]]>.
Sąd składa się z 9 sędziów. Są oni wyznaczani przez prezydenta, potem ich kandydaturę musi zatwierdzić ]]>Senat]]>. Po wybraniu kadencja sędziego jest nieograniczona i z reguły służą oni do momentu, gdy wiek lub pogarszający się stan zdrowia skłoni ich do dobrowolnego odejścia na emeryturę. Ten system ma zapewnić pełną niezawisłość sędziów i uwolnić ich od jakichkolwiek presji politycznych.
Przewodniczącym Sądu Najwyższego jest jego prezes (The Chief Justice). Mimo iż jego pozycja w Sądzie jest określana jako primus inter pares, to w rzeczywistości ma on dosyć spory wpływ na pracę Sądu. Jest on powoływany w tej samej procedurze, co pozostali członkowie Sądu. Pełni on głównie funkcje administracyjne, tzn. przewodniczy jawnym rozprawom i zamkniętym obradom, a także reprezentuje Sąd na zewnątrz. Jeżeli w wyniku głosowania nad rozstrzygnięciem sprawy prezes znajdzie się w większości, to on wyznacza sędziego, który sporządzi uzasadnienie wyroku (opinion of the Court), przy czym może wyznaczyć samego siebie (jeżeli prezes znajduje się w mniejszości, o tym, kto sporządzi uzasadnienie decyduje sędzia o najdłuższym stażu w Sądzie Najwyższym spośród sędziów będących w większości). Głos prezesa traktowany jest na równi z głosem każdego innego sędziego Sądu Najwyższego, co oznacza, że gdy w głosowaniu pada remis (taka sytuacja zdarza się jeśli jakiś sędzia wyłącza się z rozpatrywania sprawy), Sąd Najwyższy nie wydaje merytorycznego rozstrzygnięcia i w mocy utrzymywany jest wyrok, który zapadł w niższej instancji (affirmed by an equally divided Court), aczkolwiek nie uzyskuje on precedensowego charakteru. W przypadku postawienia prezydenta w stan oskarżenia przez ]]>Izbę Reprezentantów]]>, prezes Sądu Najwyższego przewodniczy w ]]>Senacie]]> procesowi ]]>impeachmentu]]>. Pełni on również zaszczytną funkcję, jaką jest przyjmowanie przysięgi od nowo wybranego Prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Możliwość wyboru sędziów Sądu Najwyższego jest jednym z najważniejszych uprawnień prezydenta. Prezydenci zwykle wybierają kandydatów, którzy mają podobny ]]>światopogląd]]>. W ten sposób urzędujący prezydent może wycisnąć trwałe piętno na amerykańskim życiu politycznym, gdyż nominowany przez niego sędzia może służyć przez wiele lat po jego odejściu.
Amerykańska konstytucja nie precyzuje liczby sędziów Sądu Najwyższego – jest ona ustalana przez Kongres. Od 1869 roku w sądzie zasiada 9 sędziów, lecz wcześniej liczba ta była zmieniana, często ze względów politycznych. Ostatnia próba zmiany miała miejsce w 1937 roku, gdy prezydent ]]>Franklin Delano Roosevelt]]> zaproponował powiększenie składu orzekającego. Oficjalnie miało to ułatwić pracę starszym sędziom, w praktyce jednak miało na celu zwiększenie poparcia w sądzie dla działań politycznych Prezydenta. Propozycja ta nie uzyskała jednak poparcia w ]]>Kongresie]]>.”..]]>(źródło )]]>
-----
Ważne

„Rzepliński: „TK nie cofnąłby się przed delegalizacją partii, której cele byłyby skierowane na obalenie metodami niedemokratycznymi ustroju Polski”...”Rzepliński wskazywał, że Trybunał Konstytucyjny uzyskał prawo do orzekania o konstytucyjności partii politycznych w kontekście ich celów działalności.Prof. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego uważa, że polski system prawny zawiera możliwości reagowania na rozruchy uliczne i wzywanie przez partie narodowe do obalenia ustroju”....”Trybunał nie cofnąłby się przed delegalizacja parti politycznej, której celelub działalność byłyby skierowane poza wszelką wątpliwość – na obalenie metodami niedemokratycznymi systemu ustroju Polski. Gdyby państwo bało się pojedynczych okrzyków indywidualnych demonstrantów, to byłoby słabe państwo. „ ..]]>.(więcej )]]>
----------
Mój komentarz

Należy rozpędzić to całe lewackie tatałajsto zgromadzone w Trybunale Konstytucyjnym poprzez likwidację zbędnego i niepotrzebnego żłoba jakim jest Trybunał Konstytucyjny.

Kukiz jest tutaj głosem rozsądku. Pamiętajmy jednak ,że na całym Zachodzie lichwiarstwo rękami swoich lewackich parobków , takich jak na przykład Hartman dokonało faktycznego zamachu stanu pozbawiając realnej władzy władze ustawodawczą i wykonawczą.

Dokonano tego przy użyciu sztuczki jakim są Trybunały Konstytucyjne i Sądy Najwyższe. Organy te opanowane przez lewactwo metodą tak zwanego „Długiego marszu przez instytucje „,dzięki nieformalnym powiązaniom, zaczęły stanowić prawo , jak chociażby przyzwolenie w USA na nielegalny, niekonstytucyjny podatek dochodowy w 1913 roku. Legalizacja małżeństw gejowskich, wielokrotna zmiana stanowiska w sprawie kary śmierci. ( ]]>http://naszeblogi.pl/58896-agentura-w-trybunale-konstytucyjnym-plan-delegalizacji-pis]]>). Konstytucja USA to jedno wielkie gówno . Które już nic nie znaczy dla lewactwa , dla Sądu Najwyższego USA

W Polsce lewackiemu maniakowi Rzeplińskiemu marzy się chyba to samo , bo już zaczął dyrygować Sejmem kiedy i jak ma wybierać sędziów TK, już zaczął buńczucznie twierdzić ,że może zdelegalizować dowolna partie pod był pretekstem.

Rzepliński to niebezpieczny maniak próbujący marzący i pozycji irańskiego ajatollaha , który wprawdzie nie rządzi , ale o wszystkim decyduje .Takim niebezpiecznym maniakom jak Rzepliński należy jak najszybciej odebrać władzę , bo za chwilę zacznie legalizować homo małżeństwa , aborcję na życzenie , zacznie wysługiwać się lichwiarzom i zakaże rządowi nakładania podatków na obce koncerny, czy zakaże repolonizacji banków i mediów.

To całe stwierdzanie, czy coś jest zgodne z konstytucją czy nie , całe te procedury to zwykła szopka.

Depopulacja, drakońskie podatki , odbieranie dzieci przez urzędników, mafijne działanie urzędów skarbowych, mafia prokuratorska i sędziowska, mafia komornicza Tak ,to wszystko jest jak najbardziej zgodne z konstytucją.

Należy zlikwidować jak najszybciej Trybunał Konstytucyjny , jego kompetencje przenieść do Sądu Najwyższego . Przy czym należy pozbawić Sąd Najwyższy prawa do interpretacji konstytucji. Prawo to zagraża fundamentom państwa i jego suwerenności , bo bardzo łatwo ulokować tam agenturę lewacką , czy obcego wywiadu, co na jedno zresztą wychodzi i rozpocząć destabilizację polityczna państwa

To co robi Rzepliński i jego kumple z TK jest najlepszą ilustracją tej tezy i pokazuje jakie poważne zagrożenie dla Polski niesie istnienie takiej instytucjonalnej patologi jaką jest Trybunał Konstytucyjny i prawo władzy sądowniczej interpretacji Konstytucji .

video Rozmowy niedokończone: Trybunał Konstytucyjny - o co chodzi?
Video Fatalna decyzja Sądu Najwyższego USA legalizująca związki jednopłciowe
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka ]]>Marek ]]>]]>Mojsiewicz]]> i  na  ]]>Twitt]]>erze  
Zapraszam do przeczytania pierwszego rozdziału nowej powieści ]]>„ ]]>]]>Pas Kuipera”]]>
Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1
]]>„ ]]>]]>Dobre złego początki „ ]]>]]>Na końcu którego będzie o bogini]]>]]>Kali]]>]]>„ ]]>]]>]]>]]>Nie]]>]]>należy]]>]]>nerwosolu pić na oko ]]>]]>„ ]]>]]>O rzeźbie Niosącego]]>]]>Światło ]]>]]>]]>]]>Impreza ]]>]]>]]>]]>Starskiego „ ]]>]]>]]>]]>Tych filmów już się oglądać nie da „ ]]>7.]]> „ ]]>]]>Mutant ]]>]]>„ ]]>]]>„ ]]>]]>Anne Vanderbilt „]]> ]]>„ ]]>]]>Fenotyp rozszerzony.lamborghini„]]> 10. ]]>„ ]]>]]>Spisek w służbach specjalnych „11.]]> ]]>Marzenia ]]>]]>ministra o]]>]]>łapówkach „]]> 12. ]]>„ ]]>]]>Niemierz i kontakt z cybernetyką „]]> 
 ]]>13„ Piękna kobieta zawsze należy do silniejszego „]]> 14 ” ]]>Z ogoloną głowa, przykuty do Jej rydwanu „]]>
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . ]]>Facebook „ Klechda Krakowska]]>
Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe
Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (15 głosów)

Komentarze

tu sie z panem zgadzam i popieram.

Vote up!
5
Vote down!
0

marekpolo

#1500534

Panie Marku...

W całej rozciagłości zgadzam się z Pana wnioskami i refleksjami. Warto też zauważyć, że światowe lewactwo opanowane jest niemal w całości w obszarze liderowym przez srodowiska żydowskie i do tego w zdecydowanej większości masońskie. 

Trybunały Konstytucytjne to ich wymysł mający dać im władzę nad wiekszością ludności, która stanowi zdecydowaną narodową wiekszość w poszczególnych krajach.

J. Hartmann to tez szczególny przypadek żydowskiego masona pałającego nienawiścią do wszystkiego, co polskie i też wszelkich zasad etyczno-moralnych. To jest naprawdę dno...

Pozdrawiam

Vote up!
4
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1500538

Też się zgadzam. I popieram w tym wypadku wniosek Kukiza. Nie wiadomo, co nim kieruje, ale tym razem się przydał. Być może myliłem się w jego ocenie. Obecnie najważniejsza jest natychmiastowa likwidacja sowieckiego trybunału.

Vote up!
6
Vote down!
0

ppłk

#1500541

Zgadzam się i popieram.

Vote up!
3
Vote down!
0

Kolejorz

#1500546

Tylko nazwa zostala z TK lecz wartosc  TK jest marna  albo zadna , sedziowie sami dla siebie pisza ustawy , maja w doopie ludzi pracy , kaza ludziom pracowac do smierci , poza tym jest to ""cialao"" polityczne  oraz ulegle rzadzacym bez wzgledu kto rzadzi, wiele by mozna wytknoc niezgodnosci i stronniczosci TK-mu wiekszosc ludzi wie o tym ..

Pozatym ten caly jazgot od dwoch tygodni ""ekspertow , i znawcow "" Konstytucji  mowi sam za siebie , PiS powinien swoje robic i nie patrzec kto jazgocze  bo to i tak nie zmieni sytuacji .

Tak ,rozgonic te stado staruchow i darrmozjadow sa stronniczy i uzaleznieni od rzadzacych .

 

Vote up!
4
Vote down!
0
#1500557

Całkowicie zgadzam się z całościa artykułu.Szkoda ,że zdecydowana większość Polaków takich rzeczy niestety nie czyta!.

Po drugie  ponad 80 % Polaków wogóle nie zna  Konstytucji- (dane  moje osobiste ze szkoleń prawnej ochrony pracy), zatem ten fakt świadczy ,że  niewielu Rodaków  rozumie anarchizację Polski  rzekomo  w myśl prawa, poprzez orzeczenia  TK.- vide OFE.

Romuald Chutkowski

 

Vote up!
5
Vote down!
0

rach

#1500560

Na naszych oczach alarmuje Batman
- obraz Polski się zmienia. Widać
cyrk zawłaszczenia oraz festiwal
upartyjnienia. Pewnie za rok będą
tu represje i więźniowie sumienia!.

Lecz demokraci zapewnia to ludzie
lepsi od pisowskich zer!. Staniemy
murem w obronie demokracji!. My
zatrzymamy powrót totalitaryzmu
recydywę w kolejnej odsłonie PRL.

Pozdrawiam autora!

Vote up!
3
Vote down!
0
#1500567

Jest to już kolejny ważny sygnał ze strony Pawła Kukiza i jego ugrupowania, które choć mocno podkreśla swą niezlaeżność od środowisk PiS, w sprawach b. ważnych dla Polski, potrafi działać w jednym kierunku wraz z szerokim obozem reformatorskim. Zatem nie jest to opozycja zła, ale raczej nazwał bym ją pragmatyczną, zdroworozsądkową. Oznacza to że owszem starcia będą, kruszenie kopi także, ale na pewno można na tych ludzi liczyć w sprawach b. ważnych dla Polski. Co do Trybunału Konstytucyjnego (TK) jestem również za jego likwidacją z przeniesieniem jego kompetencji do Sądu Najwyższego (SN). Mniej urzędników i mniej kłótni oraz co najważniejsze mniej naszej kasy wyżerania!

Vote up!
3
Vote down!
-4

Sławomir Tomasz Roch

#1500574

Ja nie ufam tym co POpierali PO, a Kukiz był piewcą PO i to zagorzałym, można by rzecz że p;rawie fanatykiem.

Dzisiaj POkazał jak bardzo chce zmian, głosując wraz z POlszewikami i na tych ludzi mówi pan, że można im zaufać, kpi pan czy o drogę pyta.

Zobacz pań jakie cięgi dziś zebrał, od internautów za głosowanie razem z POlszewią, tylko Kornel Morawiecki głosował tak jak PIS, i udowodnił że jest patriotą i ma klasę, jako na człowieka który walczył całe życie, przeciw komunie.

Vote up!
7
Vote down!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1500579

Cos z tym facetem jakos nie tak czasami cos madrego palnie ,ale zaraz przy okazji zrobi jakas glupote .Kornel i paru patriotow z tej parti powinni odejsc do ZP 

Vote up!
7
Vote down!
0
#1500593

Ja też dalej nie mam do niego zaufania. Ściskał się nie tak dawno temu z Tuskiem, wiedząc kim jest ten drań i co robi z Polską. Liczy chyba na to, że ludzie tego nie pamiętają, nie udzielił też poparcia rządowi Beaty Szydło, a za swoje "piosenki" kpiące z katolickiej wiary nie przeprosił do dzisiaj.

Pozdrawiam

Vote up!
5
Vote down!
0

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1500598

Tego pan Kukiz już nie precyzuje. Rzuca hasła, uprawia lans, a jak przychodzi co do czego - zawodzi.

Miękki w krzyżu jak koci ogon.

Vote up!
5
Vote down!
-1

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#1500601

Przecież to były wielbiciel PO i gdy się skapnął że PO tonie, nagle stał się patriotą.

Jest on tylko POdstawiony i miał odebrać głosy PIS, czego wczoraj udowodnił głosując z POlszewią.

Pozdrawiam.

Vote up!
6
Vote down!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1500604

Witam! Temu Panu na razie nie mozemy zaufac! Jakby przyszlo zaglosowac ,za nowa konstytucja,to mialbym obawy!

Vote up!
6
Vote down!
0

ronin

#1500606