"Rząd nie robi nic"

Obrazek użytkownika Leopold
Blog

Motto:
„Nie wyobrażam sobie coś bardziej obrzydliwego niż rządy Prawa i Sprawiedliwości” Jerzy Urban 

W 1981 roku pracowałem w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Koszalinie. Jako przewodniczący Komisji Informacji, Oświaty i Kultury zajmowałem się wyłącznie informacją – oświata i kultura musiały poczekać na spokojniejsze czasy, które nie nastąpiły. W mojej gestii było zorganizowanie sztandaru regionu, z czego ciągle nie miałem czasu się wywiązać, i przez co byłem notorycznie „rozliczany” na każdym zebraniu zarządu. Bo w sąsiednim regionie słupskim mieli już poświęcony sztandar, na który przysięgę złożył przewodniczący –zresztą tajny współpracownik SB. Spotykałem często gniewnych robotników („co wy tam k...wa robicie w tym zarządzie, pierdzicie w stołki”), a my padaliśmy ze zmęczenia. Teleks wypluwał stosy „makaronu”. Trzeba było zredagować biuletyn, wydrukować, złożyć, popakować (ci, co to robili, wiedzą, jaka to robota), rozwieść do zakładów pracy i wysłać w „teren” dostarczając o określonej godzinie na dworce PKS i PKP. Dlatego rzadko jestem skłonny zarzucać komukolwiek opieszałość czy brak działania.

Jaki jest rząd PiS-u każdy widzi.
Autorytaryzm, arogancja, bezczynność, chciejstwo, chwiejstwo, fiskalizm, frymarczenie, imposybilizm, impotencja, indolencja, kolesiostwo, misiewiczostwo, nepotyzm, niekompetencja, nieudolność, nieuctwo, niezdecydowanie, opieszałość, prywata, rozdawnictwo, uległość, tchórzostwo, zamordyzm, zaniechanie – to (w kolejności alfabetycznej) najczęściej spotykane zarzuty pod adresem rządów „dobrej zmiany na gorsze”. Jest też całkiem prawdopodobne, że w rządzie są osoby pracujące dla „suwerena zewnętrznego”, bo to długa tradycja w polskich dziejach.
Jednak nie można zapominać o kilku sprawach, które udało się rozwiązać znienawidzonym przez postępowy świat „populistom - pisiorom”.
Po pierwsze: spółki skarbu państwa pod kierownictwem „kolesi i Misiewiczów” przynoszą zysk zamiast tradycyjnych strat.
Po drugie: zdołano przyhamować gwałtowne zmniejszanie się liczby polskich obywateli. Mówił o tym na poznańskim wykładzie statystyk – demograf prof. Paradyż, według którego pozytywny wpływ programu 500+ na demografię jest wyraźny. Przyrost urodzeń ok. 20 tys. może się wydawać nieduży, ale jest to odwrócenie trendu – fakt w dłuższej perspektywie bardzo istotny. Na demografię korzystnie zadziałać też może obniżenie wieku emerytalnego (niepracująca babcia to skarb dla potencjalnej matki).
Po trzecie: dzięki polityce historycznej odzyskaliśmy swoją godność – Polska już nie jest „brzydką panną bez posagu”, która „straciła okazję, by siedzieć cicho”. Typowy dla krajów postkolonialnych upokarzający rozziew między najbogatszymi a najuboższymi uległ zmniejszeniu.
Po czwarte: demokracja może zostać umocniona. Jej solą jest klasa średnia posiadająca własność, a dzięki uwłaszczeniu lokatorzy - najemcy staną się „obywatelami” (w pierwotnym znaczeniu obywatelem był posiadacz nieruchomości).
Po piąte: bezczelne okradanie Polaków zostało ukrócone. Działający na zlecenie zewnętrzne lobbyści - zwyczajowo panoszący się w organach państwa - muszą się mitygować. Odzyskaliśmy kawałek suwerenności, gdyż jej miarą jest możliwość korzystania z efektów własnej pracy bez konieczności dzielenia się z „patronem”.
Jak to bywało w przeszłości, może posłużyć przykład nieco już zapomniany - „kontraktu jamalskiego”. Specjalista od budowy gazociągów inż. Witold Michałowski nazwał ten kontrakt „przekrętem stulecia” (jeszcze nie znał późniejszych afer) i zwrócił uwagę na zapomniany aspekt „wydarzenia smoleńskiego”:
„26 marca 2010 roku zespół ekspertów złożył w kancelarii Lecha Kaczyńskiego dokument, który pokazuje, że pakiet porozumień gazowych z Rosją został zawarty z ewidentną szkodą na rzecz polskiego obywatela, że posiadał fundamentalne błędy prawne, że nie pobieramy opłaty za tranzyt (przestrzeń tranzytowa jest jednym z bogactw naturalnych). Europejskie stawki za tranzyt gazu wynosiły wówczas 2.75 $ za1000 metrów sześciennych przepchnięcia na odległość 100 km. Długość rury od Krowiarek do granicy niemieckiej – 682 km. Miało być przetłaczane do 65 mld metrów sześciennych. Mogło być ok. miliarda dolarów rocznie. Prezydent Kaczyński nie mógł inaczej postąpić jak tylko anulować porozumienie i wykupić odcinek polski gazociągu. Ale 10 VI 2010 stało się to, co się stało. (...) Polscy negocjatorzy dostali 110 mln $ prowizji, za taki kształt porozumień gazowych, że w punkcie nr 5 zostało napisane "Polska gwarantuje swobodny tranzyt gazu".
Mimo znacznie zawyżonej ceny premier Tusk określił ten kontrakt jako „korzystny dla Polski i Polaków”.

Wydawać by się mogło, że bardzo dobre wyniki gospodarcze powinny działać uspokajająco na nastroje społeczne, które jednak nie poddają się racjonalności. Tylko działaniem emocji można wytłumaczyć wyniki ostatnich wyborów w takich miastach jak Elbląg, czy Świnoujście. Miejscowy elektorat powinien wiedzieć, że w wypadku odsunięcia PiS od władzy nie powstanie przekop Mierzei Wiślanej, ani tunel na wyspę Uznam (połączenie Świnoujścia z Niemcami nie wymaga tunelu). O tym, że wyniki gospodarcze zupełnie nie wpływają na decyzje wyborcze przekonaliśmy się już w 2007 roku, gdy PiS stracił władzę mimo szybkiego rozwoju ekonomicznego i poprawy poziomu życia. Jak to możliwe, że ludzie głosują wbrew swoim interesom, logice i rozsądkowi?
To się nie dzieje samoistnie. Potrzebna jest mrówcza praca nad elektoratem.

Skąd się wzięła Konstytucja! Konstytucja!

W 1989 roku Lech Wałęsa nieopatrznie obalił komunistów, ale naród demokratycznie, w wolnych wyborach, ponownie oddał im władzę w 1993 roku. Aby naród się nie rozmyślił, komuniści natychmiast przystąpili do pisania konstytucji. Zajęli się tym towarzysze sprawdzeni, najbardziej pryncypialni – A. Kwaśniewski (TW „Alek”), W. Cimoszewicz (TW „Carex”) i M. Mazurkiewicz.
 „Konstytucja była wynikiem kompromisu między rządzącą koalicją SLD – PSL, a demokratyczną opozycją skupioną wokół UW pod kierownictwem B. Geremka” - pisała ulubiona publicystka salonów – Janina Paradowska. Opisała ona też kilku posłów najbardziej zasłużonych przy pracy nad konstytucją. Jednym z nich był Marek Borowski, którego określiła jako „błyskotliwego” (jak tu nie być błyskotliwym będąc bratankiem Jakuba Bermana). Paradowska wymieniła też parlamentarzystę Jerzego Madeja (UW), który „usuwał rusycyzmy i poprawiał interpunkcję” (autorzy wyssali rusycyzmy z mlekiem matki, a interpunkcja polska trudną jest).
Przezornie nie określono progu frekwencyjnego i przy niedużej frekwencji, z niewielką przewagą głosów przeforsowano konstytucję. Niezawisły, ale zaprzyjaźniony Sąd Najwyższy uznał referendum za ważne. Propozycję, aby w tym samym referendum poddać pod głosowanie drugi projekt autorstwa Solidarności odrzucono mimo 2 mln podpisów. W konstytucji wyjątkowo długi fragment poświęcono sądownictwu uznając „nadzwyczajną kastę” za gwaranta „mocy i trwałości” uprzywilejowanej pozycji komunistów. Ustawa zasadnicza zawiera wiele nieścisłości i luk pozostawiających interpretację sędziom (sędzia Kamińska: „w końcu i tak my będziemy wydawać wyroki”). Aby „było tak, jak było” i w myśl zasady „raz zdobytej władzy nie oddamy nigdy”, sędziowie mieli być niezależni, nieusuwalni, niewybieralni i nieodpowiadający przed nikim. Ale konstytucja nie uchroniła komunistów przed utratą władzy, gdy Rywin przyszedł do Michnika z propozycją: „jest koszerny interes do zrobienia”.

Medialny zamach stanu

Dla ciemnych sił kontrolujących sytuację w Polsce niespodziewane dojście do władzy PiS-u i zwycięstwo Lecha Kaczyńskiego w 2005 roku było wypadkiem przy pracy. Siły te prawdopodobnie uwierzyły w produkowane przez siebie sondaże, co uśpiło ich rewolucyjną czujność.
Można sobie wyobrazić popłoch i powołanie sztabów kryzysowych w paru stolicach. W centrali na Łubiance z pewnością nastąpiły dymisje funkcjonariuszy odpowiedzialnych za „bliską zagranicę”, a nowa zmiana ze zdwojoną energią zabrała się do „naprawiania szkód”. Na ten cel uruchomiono ogromne sumy - w samej TVN wydano 4 miliardy zł w czasie antenowym do walki z PiS-em.
Niemal każdy mieszkaniec ziemi został poinformowany o „zbrodniach kaczyzmu”. Pewien Brazylijczyk dowiedziawszy się, że jestem z Polski, złożył mi wyrazy współczucia. Kiedy nie widziałem powodu, sprecyzował: „ledwo pozbyliście się komuny, a już macie faszyzm”. Nawet w Nowej Zelandii spotkałem gościa, który z troską pytał o sytuację w Polsce pod rządami „terrible twins” (strasznych bliźniaków).

Z tej mobilizacji i ogromu zaangażowanych środków nie zdawali sobie sprawy Kaczyńscy podejmując decyzję o dymisji rządu i rozpisaniu wcześniejszych wyborów w 2007 roku. W zamyśle była to okazja do pozbycia się uciążliwych, wyniszczających nie tylko wizerunkowo, koalicjantów. Lecz nieszczęsna koalicja z LPR-em i Samoobroną była niczym w porównaniu do ryzyka rozwoju sytuacji, która się zrealizowała.
Inna rzecz – nikt wtedy nie znał rozmiaru zewnętrznych umocowań Platformy Obywatelskiej. Myślano, że to nieco inna, niemal bratnia partia postsolidarnościowa. Przecież posłowie tej partii (z wyjątkiem Komorowskiego) głosowali za rozwiązaniem WSI, a poseł Karpiniuk przeprowadził zmniejszenie emerytur funkcjonariuszom SB (został za to nagrodzony zaproszeniem na wycieczkę do Katynia wraz z prezydentem Kaczyńskim).
W kampanię wyborczą zaangażowano olbrzymie środki - pamiętamy te czarne bilboardy - „Rządzi PiS, a Polakom wstyd”. Pieniądze napływały z różnych kierunków i dziwnych źródeł, także pozaprawnych.

W promocję kosmopolitycznych „Europejczyków” zaangażowała się Fundacja K. Adenauera. Nawiasem mówiąc, fundacja ta wykazuje powściągliwość w ujawnianiu składu osobowego swojej polskiej filii. Na stronie internetowej FKA daremnie szukać wymaganych przez prawo informacji o jej władzach (pewien dociekliwy internauta zdołał ustalić - Mazowiecki, Bartoszewski i Komorowski), nie ma też informacji, ile pieniędzy wydaje rocznie FKA . Jedyną informacją jest wykaz kilkunastu instytucji partnerskich m. in. Forum für Bürgerschaftliche Entwicklung in Warschau, która pod polskim adresem internetowym nosi nazwę Forum Obywatelskiego Rozwoju. Ze strony można się było dowiedzieć, że FOR rozpoczęło działalność we wrześniu 2007 r. (na miesiąc przed wyborami) i jest instytucją niezależną (!). Nie ma żadnej informacji o włożonym kapitale i o jego pochodzeniu – poza zdaniem, że „jego wyłącznym fundatorem jest prof. L. Balcerowicz”. W Radzie pod przewodnictwem fundatora jest też były minister Tadeusz Syryjczyk oraz Jan Wejchert współwłaściciel TVN. W Komitecie Programowym FOR znajdujemy nazwiska Wł. Bartoszewskiego, A. Olechowskiego, M. Safjana, A. Zolla, J. Fedorowicza i innych postaci znanych z postępowości. A więc na krótko przed wyborami zatroskany o Polskę Balcerowicz wyłożył własne pieniądze na niezależną, bezpartyjną i apolityczną kampanię „Zmień kraj. Idź na wybory”
Na stronie FOR zamieszczony był raport o przebiegu kampanii. Raport informuje, że dla odsunięcia PiS od władzy powołano koalicję «21października.pl».
W biurach koalicji były produkowane i rozpowszechniane brutalne „antykaczystowskie” hasła ("Skończyliśmy kwakać ze wstydu przed całym światem", "Wybory w Polsce, kraju kaczorów").
Organizatorami koalicji byli: Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR, Fundacja im. Stefana Batorego, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Stowarzyszenie Agencji Reklamowych, Związek Firm Public Relations, Instytut Spraw Publicznych, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Fundacja dla Wolności, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Forum Inicjatyw pozarządowych, Fundacja Projekt: Polska oraz Parlament Studentów RP. W skład koalicji weszło również około 150 innych organizacji pozarządowych z całej Polski.
W ramach kampanii - pisze dalej omawiany Raport - "przygotowano reklamy telewizyjne, radiowe i prasowe, które bezpłatnie emitowały największe stacje telewizyjne (TVP, TVN, TVN 24, Polsat) i telewizje adresowane do młodzieży (MTV, Viva), rozgłośnie radiowe (Polskie Radio, Radio Zet, RMF, TOK FM), dzienniki (Dziennik, Fakt, Gazeta Wyborcza, Przegląd Sportowy), tygodniki (Newsweek, Gala, Angora), wszystkie dzienniki regionalne oraz portale internetowe (Wirtualna Polska, Gazeta.pl, Onet.pl, O2). W pozyskiwaniu bezpłatnych emisji i publikacji bardzo pomogły firmy zrzeszone w PKPP Lewiatan, domy mediowe – Universal McCann i CR Media oraz członkowie Związku Pracodawców Prywatnych Mediów. W przygotowaniu strategii uczestniczyły firmy DDB, Satchi&Satchi oraz MillwardBrown SMG/KRC. Hasła kampanii oraz wszystkie kreacje bezpłatnie zaprojektowała agencja reklamowa PZL”
Celem koordynowanej przez FOR kampanii było maksymalne zwiększenie frekwencji w grupie młodych wyborców, ustalono bowiem, że dwudziestolatkowie są grupą najsilniej popierającą PO. Na pozornie neutralne politycznie mobilizowanie młodych wyborców wydatkowano olbrzymie sumy. Raport o kampanii podaje:„poparcie dla działań koalicji zgłosiło prawie 300 instytucji non-profit, mediów lokalnych, portali internetowych, szkół, oraz innych instytucji. Dla potrzeb kampanii wydrukowane zostały plakaty oraz naklejki, które zostały rozesłane do ponad 700 szkół w całej Polsce".

Strategię "apolitycznej" kampanii profrekwencyjnej opracowano na podstawie badań prowadzonych przy Instytucie Nauk Politycznych PAN dzięki środkom - m.in. Fundacji Batorego, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, ale także dzięki pomocy z Niemiec (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung).

Ogłoszony na stronie FOR raport zdradza, że elementem kampanii były również działania zniechęcające do udziału w głosowaniu osób starszych ("zabierz babci dowód").
Wynik wyborów potwierdził założenia kampanii zaprojektowanej przez koalicję "21 października". W raporcie czytamy: „3 mln wyborców, którzy zagłosowali pod wpływem kampanii, pokrywają się prawie całkowicie z wielkością grupy docelowej kampanii.”
Rewelacje zawarte w raporcie o kampanii "Zmień kraj. Idź na wybory” porażają - propagandziści ze sztabu Balcerowicza i Smolara, sami zdefiniowali wybory 21 października jako "medialny zamach stanu".

Tymczasem PiS niemal kompletnie pozbawiony kanałów komunikacji ze społeczeństwem, nie miał możliwości przeciwstawienia się czarnemu pijarowi, czy propagowania własnych dokonań. Klęska wyborcza była nieunikniona, a wraz z odsunięciem PiS-u od władzy uruchomiona została sekwencja zdarzeń złowrogich, czego uwieńczeniem była katastrofa smoleńska. „Zneutralizowanie” niemal całej elity politycznej (i wszystkich wykształconych w USA generałów) miało być „kropką nad i” - ostatecznym rozwiązaniem „kwestii polskiej” (niem. „endlosung”).
Miesiąc po tej tragedii w organie putinowskiej „Naszej Rosji” napisano - „Moskwa powinna teraz maksymalnie wykorzystać czas, który ma do dyspozycji, by sprawić, aby korzystne zmiany w stosunkach z Warszawą stały się nieodwracalne”.
„Wydarzenia z 7 i 10 kwietnia 2010 stały się punktem zwrotnym w relacjach między naszymi państwami. To, co się wydarzyło na wiosnę 2010 roku jest szansą”.

Efekt był odwrotny od zamierzonego – nastąpiła wielka mobilizacja Polaków i po 5 latach środowiska niepodległościowe uzyskały władzę.
Nieufność wobec rządzących jest w Polsce uzasadniona, bo wielokrotnie zawodziliśmy się na umiłowanych przywódcach. Jednak twardym dowodem na uczciwość rządu PiS są huraganowe ataki ze wszystkich możliwych stron. Warto sobie przypomnieć, że Komitet Obrony Demokracji powstał jednocześnie z powołaniem rządu – zanim rząd podjął działalność czy zdołał „złamać konstytucję”. Podobnie rzecz się ma z „naczelnikiem”, który nie wsiadł do samolotu, a którego
"trzeba wszelkimi metodami zwalczać. Obmową, działaniami operacyjnymi, wprowadzaniem agentury". To fragment instrukcji płk Lesiaka (kolegi Kuronia - tego od "szafy") pisany już w III RP, w latach 90 - tych.
Mamy bogatą scenę polityczną z licznymi partiami, które różnią się programami – "wprowadzimy euro", "zlikwidujemy IPN i CBA", "500+ na każde dziecko", "obniżymy podatki", "wprowadzimy homomałżeństwa".
Ale zasadniczym programem wszystkich partii totalnej opozycji jest odsunięcie PiS od władzy. Wszystkie te partie łączy jedność ideowa - są po prostu komunistyczne. Świadczy o tym zasada dynamicznej alokacji – przemieszcza się środki tam, gdzie są bardziej potrzebne. Ludowiec może przejść do socjalistów, chadek do liberałów, a jak poszperać to zawsze wyjdzie jakiś płk Mazguła. Nawet już się przestali maskować, o czym świadczy choćby sprawa nazw ulic w Warszawie.
Dla przypomnienia fragment definicji:
"Komunizm to metoda sprawowania władzy przez wąską grupę interesu. Obojętna jest instytucjonalna forma struktur; czy jest to partia, czy jest to bezpieka (lub wojsko), czy są to nieformalne i zdecentralizowane grupy o charakterze mafijnym".


 

Ocena wpisu: 
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 4 (głosów:16)

Komentarze

"Nie wyobrażam sobie coś bardziej obrzydliwego niż rządy Prawa i Sprawiedliwości" Jerzy Urban 

Nie dziwota ,że Naczelny Panświnista POstPRL-u brzydzi się rządami prawa i sprawiedliwości , jeszcze mocno niedoskonałymi. Pewnie wolałby bezprawie i niesprawiedliwość ,ewentualnie Korupcję, Oszustwa, Dewiacje ... ,jak dotychczas.

Tunel Świn(i)oujście Uznam ???

:-)

Jakieś nowe,niespodziewane "konotacje"

http://janpietrzak.pl/uploads/piosenki/czlowiek_z_kabaretu/CD3/09-cyrograf.mp3

   Wałęsa wychwalający Putina w Sputniku ... :-) "Pacta sunt servanta" :-)

Warto przypominać takie "wykopaliska" ,bo jak widać ciągle mają znaczenie i wpływ :-) ,a dobrze oddają zbiorową świadomość i emocje z początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Już wyrosło właściwie całe pokolenie ,które tego nie zna z autopsji i może dlatego daje się łatwo nabierać .  Drobny "lifting" i ... partia Palikota , o której Urban i Michnik zdaje się mówili ,że "im wyszła" . Czyżby teraz nowy "projekt" - Biedroń ? Dekoracje się zmieniają animatorzy troszkę mniej .

I wcale nie sugeruję jakiejś powszechnej ,czy nie daj Boże przymusowej immunizacji przez "profilaktyczne szczepienia" takimi utworami . Weterani i ci co otarli się o PRyL tego nie potrzebują .

:-)

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

Ludzie myślcie , to boli ,ale da się to wytrzymać .
Ceterum censeo, PKiN im. J.Stalina delendam esse.

#1577573

"trzeba wszelkimi metodami zwalczać. Obmową, działaniami operacyjnymi, wprowadzaniem agentury". To fragment instrukcji płk Lesiaka (kolegi Kuronia - tego od "szafy") pisany już w III RP, w latach 90 - tych.
 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1577575

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Czy t, ż scjlzm jst lpszy d kmnzm?

Pnwż wększść nszych pblcystów, kryfszy, lmnrzy brz dzł w nstjącym, prmnntnym fstwl pn hymnów pchwlnych n czść sncj... czy mmy cszyć  sę sncją PSwską?

Jdn rbą t, pnwż fktyczn wrzą w zlty sncyjnych rządów. Drdzy zś &ndsh; pwn tych jst węcj &ndsh; wychwlją będą wychwlć Płsdskg sncję w bw przd trtą stnwsk, czlnnych synkr, rdktrskch stłków, rządwych dtcj czy njnych grntów n bdn.

jdn drdzy są mprgnwn n fkty, n prwdę; jdn drdzy będą pć t swj hymny pchwln &ndsh; &bdq;rzwj mtryzcj w ltch 30.&rdq;, &bdq;dynmcznym rzwj gspdrk z sncj&rdq;, &bdq;gnlnym Płsdskm&rdq; &ndsh; ż d zchrypnęc.

Pdbn m sę rzcz bcn kdy jż wszyscy zchrypl n tmt pltyk 500+

Verita

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-7
#1577585

Rozumiem, że Verita woli komunizm. Cóż - kwestia gustu.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-1

Leopold

#1577598

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Rzmm, ż cszy sę Pn z pbyt w scjlstycznj . l t n kwst gst...tylk brk rzmn rzczywstśc.

Np. Cny nrg będą rsły bz względ n zpwnn prmr Mrwckg.

nrgtyk w n rpjskj zstł przksztłcn w rynk fnnswy wystwn n spklcj z strny wrtlng kptł krążącg p śwc w pszkwn wyskj rntwnśc. d 3 styczn 2018 r. cnch nrg w Plsc n dcydj jż rząd, kncrny nrgtyczn czy przs R, l glbln rynk fnnsw, któr mgą hndlwć nm, jk chcą&rdq; &ndsh; wyjśnją trzy rtykł strzgją, ż spklcj n rynk prwnń wywndj płty z msj C2 d 35-40 nwt 50 r z tnę (bcn jst t 25 r z tnę).

https://wprw.pl/2018/12/28/cny-nrg-bd-rsly-rzdwy-pln-rtnkwy-t-pdrwn-trp/

l...l...dłg Skrb Pństw pr cpt jst wyższy d dłg pr cpt gmny strwc, którą z tg pwd trzb lkwdwć!

   Czy nsz krj czk ztm ls strwc, tylk jszcz tym n wmy?

Rząd jszcz w tym rk przkż pln ż 2,1 mld zł n Fndsz Rprywtyzcj. t pmm dzry bdżtwj

http://nwygdn.nf.pl/

Nch żyj scjlzm !

https://www.ytb.cm/wtch?v=4gJZNbGVY

Verita

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-6
#1577606

Verito, należy rozumieć, iż gdy (jeśli) powtórnie dotrą do władzy Twoi faworyci, to wówczas nastanie ponownie czas "prosperity". Celowo używam cudzysłowu, gdyż dosłownie należałoby napisać złodziejstwa na kosmiczną skalę. Nie będzie podwyżek prądu, gdyż nie będzie prądu ponieważ sprzedadzą elektrownie, jak resztę polskiego majątku. Leopold ma rację przypominając metody totalnej negacji (jak u Ciebie Veritko, od 3 lat: wypisz, wymaluj, gdyż wcześniej było cacy!). Rozumiem, iż tak musisz, ale :

Jeśli jestem w błędzie, to przedstaw założenia, jak będzie wyglądał kraj wedle Ciebie! Nie wybrzydzaj i nie obrzydzaj, gdyż to już znane jest na pamięć, lecz przedstaw program: co będzie się działo z polską gospodarką, gdy Twoi faworyci obejmą władzę.

Tak na spokojnie. Nawet nie pytam Cię o opcję polityczną jaka Cię nastraja, lecz proszę o konkrety.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

Apoloniusz

#1577632

Gdzie wy czytacie to czego nie napisałam? Wtórni analfabeci czy co?

Nigdzie nie napisałam,że wolę komunizm !!! Nigdzie nie napisałam nic o jakichkolwiek faworytach, o jakiejkowiek prosperity.

Nawet nie napisałam, że ten rząd nie robi nic...bo owszem robi...długi  oraz  zarówno ten jak i tamten robi   ten sam szajs bo sposób wybierania jest do d....

Wiem,że niektórym złodziejom, aferzystom bardzo pasuje kochany PiS i ten rząd ..bo nikogo nie wciska za kraty, nikogo nie piętnuje, nawet z powietrza wypłukuje pieniądze....czysta magia.

Nigdy i nigdzie nie napisałam,że wcześniej było cacy? Nic nie muszę...tak widzę fakty !

Prawdziwy ogląd , czego nie mogę powiedzieć o wielbicielach socjalistycznej sanacji naczelnika , ani tamtego...ani tego.

Jacy faworyci? Jaka gospodarka? Jakie konkrety?

Czepiasz się, Apollo jak pijany płotu...albo ten czy tamten klawiatury.

Obie gównodowodzące partie służą szatanowi...tylko te lewicowe w różowej koszulce a te prawicowe w niebieskiej. Powtórzę za Cejrowskim konkret....wszyscy won, większość niestety , NP. Też.

Poczytaj co napisałam Michaelowi o agenturach

#1577614

https://www.youtube.com/watch?v=-EUM1IUTTOY

Albo co napisałam casium o NOW. Nic więcej nie mam do powiedzenia w tym temacie.

#1577613

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5

Verita

#1577634

Veritko!

Ja się z Tobą zgadzam  i w sprawie NOW, i w innych też!

Dlatego, nawet nie wiesz jak często, dostajesz ode mnie +a. Sam PLUS bez groszaków!!!

Miałam rację - podchodzisz do spraw emocjonalnie. Zbyt emocjonalnie. 

Myślisz, że takie P(r)Ohelmuty, albo takie c*ś proszydowskie są względem Ciebie uczciwe?

NIE. Nie są i cieszą się pewnie z uzyskanych efektów.

I nie mogą przeboleć, że miałaś/masz rację i aktualnie otrzymujesz zdecydowanie więcej PLUSÓW niż pał :-))

Verito.

Jesteś osobą inteligentną, więc na pewno rozumiesz aktualne przesłania niepoprawnego betonu?

Czy mam ci to wytłumaczyć ręcznie hahhhhaaa?

Zresztą odpowiedź znajdziesz dzisiaj choćby u "tango" (bez Cash'a) co to poszukuje na NP pożytecznych idiotów :-))

PS

Nigdy nie byłam i nie jestem Twoim wrogiem bo z każdego artykułu/komentarz biorę do serca to co najzdrowsze/najlepsze.

Pozdrawiam i w Nowym 2019 roku TOBIE życzę zdrowia i takiej samej pasji w podawaniu na tacy tego co dla Polaka Najlepsze!

C*** od 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

casium

#1577636

...cieszę się, że nawet jak się czasem różnimy...możemy się kochać. Odwzajemniam wszystkie ciepłe życzenia ...zaraz poczytam tango....choć takie długie teksty raczej omijam.

Na miłość boską...traktuję jako staropolski zwrot potoczny...wybacz, choć czasami czytając niektóre teksty chciałoby się wołać "Boże ,Ty widzisz..i nie grzmisz".

Pozdrawiam ciepło:-)

Teraz idę w tango

https://www.youtube.com/watch?v=00T_pojzqpw

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

Verita

#1577642

czy ma fatamorganę? Nie zgodzę się Rząd nic nie robi. Na samorządy Rząd nie ma wpływu, a tam kwitnie erupcja  "róbta co chceta". Niektórych ministrów ma nie najlepszych, to fakt. Ale wg mnie coś robią, a ważne ze chcą, będąc pod taką presją robactwa lewackiego. Tobie jak widać NIC NIE pasuje. Najlepiej byś tylko pluł (-ła) bo to na czasie. To PIS czy PAD nafajdolił PIS-owi z ustawą o sądach? A kim ty - wy jesteście i co oferujecie? Ja mam swoje zdanie i cieszę się z tego co jest, bo już tym kraju może być tylko gorzej. A jeśli masz nas za idiotów, to najpierw spójrz na siebie. Dzięki twoim eksperckim komentarzom, nie chce mi się czytać tego portalu. Nie pozdrawiam.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-4

Kolejorz

#1577639

Przecież wyraźnie napisałam ..że rząd robi bardzo dużo ...bardzo dużo długów, zamieszania i ..i szajsu.

Parę rzeczy mi pasuje...ale volksduesche raczej nie. Pluć też nie pluję...bo mamy tu jedną niepoprawną plujkę...i to wystarczy.

Cieszę się ,że tu nie zaglądasz...muszę się bardziej przyłożyć.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

Verita

#1577640

Teraz masz czytających Twoje wypociny za analfabetów? Błagam. Jeśli masz b,. dobre rozwiązania dla tego Rządu, to napisz do Premiera. Poprzyj je ekspertyzami lub nie. Postaraj się przekonać o celowości Twoich spostrzeżeń dla Polaków i Polski.     I dopiero po tym upubliczniaj swoje racje tu na tym forum. Na pewno zyskasz uznanie i szacunek. Więc zamiast nienawidzić, przyłóż się, a może zostaniesz zauważona przez Rząd.Szkoda Twojego talentu, aby się zmarnował. Za nienawiść nie pozdrawiam.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

Kolejorz

#1577691

...ale nie dla tego rządu...bo ten jest sprzedajny i do d.....

Jest szansa dla Polski. To nie ja zalazłam rozwiązanie....ale są ludzie mądrzy których warto posłuchać,,którzy ciągle szukają sposobu jak wygrać wojnę z korporacjami i FED-em ,który korumpuje wszystkie rządy. Nasz też.

Przecież nasze państwo funkcjonuje na majątku pochodzącym z grabieży.  Czyli  ch...d...i kamieni kupa. 

Czy to się uda? Czy Polska potrafi wykorzystać swoje położenie geostrategiczne i bogactwa naturalne z jednej strony...a z drugiej czy potrafi , przy pomocy USA zablokować roszczenia żydowskie a uzyskać reperacje wojenne od Niemiec?

Nie wiem !  Czy to zależy od Polaków? Nie wiem?

Jedno wiem...daleko od tego rządu ! Za to co zrobił  i co zaniedbał tylko w tym roku należy mu się trybunał stanu !!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=xG3OHR0wOHo

P.S. Pozdrawiać nie trzeba ...naucz się lepiej co znaczy słowo "nienawiść" i szastaj nim tak jak Niepoprawni, trollami, antysemityzmem, onucami czy kacapami. To są właśnie oznaki wtórnego analfabetyzmu.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

Verita

#1577696

Verita wpadła????

Oj joj

w tym wieku?

no to niezły świąteczny pasztet :))

 

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

Prezydent Andrzej Duda 2020
Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1577641

Zadałem Ci kilka konkretnych pytań gdyż od Twego jątrzenia zbiera mi się na chorobę morską, a Ty zamiast spokojnie opowiedzieć się skąd przybywasz, kto Twym fanem i jak macie ułożyć Polskę - opowiadasz jakieś dyrdymały. Jesteś osobą gramotną, potrafisz czytać ze zrozumieniem więc nie każ mi  (a być może wielu innym) zgadywać. Nie twierdzę, że Ci płacą, lub że tzw. oficer prowadzący koryguje Twoją misję na Niepoprawnych. Nie, nie twierdzę, jednakowoż skoro nie po drodze Ci z PIS-ami, ani PO Cię nie bawi, nie po drodze Ci z RN (wbrew pozorom) więc jesteś od czerwonych? OK. Witamy, w naszym kurniku. Zero zdziwienia w przyszłości (jeśli zgadłem), pozostaje tylko zaspokojenie mojej ciekawości jak to ma wyglądać ów "Day after" (był onegdaj taki film o wojnie jądrowej). Opowiedz nam co nas czeka? Jaki sprawicie dobrobyt, jak to będziecie rządzić bez zadłużania kraju, bez za...go 500+ i innych plusów. Chętnie się dowiem. 

Pozdrawiam cieplutko!

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

Apoloniusz

#1577643

Karmienie trolli nie ma sensu.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

Leopold

#1577647

  Kto  woła łapać złodzieja? Złodziej!

Kto to zarzuca komuś że woli komunizm? Prawdziwy komunista ...i ci, którym  z komunistami było i jest po drodze...tak jak PiSowcom.

Jednym ze sztandarowych haseł Zjednoczonej Prawicy przed wyborami parlamentarnymi 2015 była ostateczna dekomunizacja Rzeczypospolitej. Polacy wierzyli, że jedyną siłą polityczną, która może w sposób realny rozliczyć zbrodnie PRL jest ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego.

Minęły trzy lata i co? I nic… Komunistyczni aparatczycy, „architekci stanu wojennego”, tzw. nieznani sprawcy i wielu innych „czerwonych zbrodniarzy” nadal jest na wolności i śmieje się w twarz tym, których w PRL prześladowali, bili, torturowali, poniżali i zabijali. Lustracja stała się zapomnianym mitem. Aneks WSI pozostaje tajny. Jaruzelski z Kiszczakiem w dalszym ciągu są generałami. Na patronów warszawskich ulic przywrócono stalinowskich zbrodniarzy. Nadal nie wznowiono śledztwa w sprawie śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki i wielu innych Polaków zakatowanych przez „czerwone morderców”…

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt: coraz głośniej się mówi o możliwym sojuszu Prawa i Sprawiedliwości ze spadkobiercą PZPR i kontynuatorem tej partii, czyli Sojuszem Lewicy Demokratycznej.

Dla dobra Polski oczywiście…

 http://www.pch24.pl/komunisci-zli-i-nasi--pis-i-reglamentowana-dekomunizacja,65107,i.html#ixzz5bALjGM3L

 

 

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

Verita

#1577659

Grzegorz Braun wyciąga logiczne konsekwencje z całokształtu działalności krakowskiego polityka i metaforycznie puentuje: “Minister Gowin powinien wisieć na latarni”.

Konsekwencją generalną będzie zatem drastyczna zapaść kultury narodowej, której istotnym elementem jest przecież cyrkulacja myśli pomiędzy Akademią a społeczeństwem, a przynajmniej jego czytającą publicznością, zwaną kiedyś inteligencką.

Naukowcy mają zostać zamknięci w getcie akademickim, pozbawionym styczności z szerszymi kołami, zaś społeczeństwu za strawę “duchową” ma pozostać głupawka telewizyjna i kolorowych czasopism. To nie może być tylko głupota czy brak wyobraźni decydujących o tym, to jest szatański plan ogłupienia narodu, w tym widać rękę Kusego.”

 

Od spania w warsztacie samochodowym nie zostaniesz mechanikiem.

Od chodzenia do kościoła...nie zostaniesz katolikiem.

Od zawiązania muszki pod szyją....

https://wrealu24.pl/gowin-globalista-przylozyl-topor-do-cywilizacyjnego-pnia/

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

Verita

#1577660

Należałoby rozliczyć tych członków tzw. solidarności co to dalej mają wiele do powiedzenia a dopuścili i zgadzają się z przewałem komunistycznym przy stole bez kantów?

PS

Mężczyźni zazwyczaj za mało wchodzą w siebie. Za mało analizują swe czyny i pragnienia, stąd dużo w nich bezmyślności. Za mało widzą ostatecznych, czyli najgłębszych, konsekwencji tego, co czynią albo nie czynią oraz czego pragną, albo nie pragną. Właśnie dlatego Bóg stworzył kobietę, aby była pomocą dla mężczyzny.

No i oczywiście wychowania mężczyzny nie kończy jego matka, ale jest ono powierzone różnym kobietom - koleżankom, narzeczonym, żonom i wielu innym, które Bóg stawia na jego drodze.

Bywa tak, że mężczyzna bywa niereformowalny do końca swoich dni. To tak jak z pewnymi zwierzątkami. Milusie są, ale uparciuch wielkie :-))

Pozdrawiam

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

casium

#1577661

Za wychowanie mężczyzn są odpowiedzialni przede wszystkim ojcowie

..Ale cóż takich mamy ojców jak obecne elity, jak współczesne rodziny, które są często rozbite.

Już nie tylko ojciec ale i matka często zmuszone są pracować poza krajem, miastem stałego zamieszkania. Dzieci od małego są pozostawione sobie i złym wpływom przygodnego otoczenia. Szkoła i nowożytna pedagogika, której ojcem był wielki Rousseau też wniosła dużo złego w wychowanie młodych...dlatego mamy takich „zawiedzonych” mężów i ojców na kopy. Teraz doszły do tego jeszcze eurosieroty....bo ojcowie tyrają za kółkiem ciężarówek lub w czeskich kopalniach.

Niech żyje PiS i Unia Europejska, kolejny etap do NWO.

Socjaliści wszystkich krajów łączcie się !

Trzymaj się ciepło...lepiej żaden niż byle jaki:-)

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

Verita

#1577686

"Milusie" tyczyło upartych zwierzątek... tylko:-))

PS

Widział kto chłopa milusia? W zasadzie to ja znałam 13 lat jednego na wsi - kota dachowca zwanego "Milusiem". Już, niestety, wyciągnął łapki. Odszedł cicho w stodole na sianie... 

Qwa - nawet kota skurczybyki nie odrobaczą, a co tu dopiero mówić o leczeniu!

Znieczulica  i tyle! 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

casium

#1577687

..no, może...jeszcze dla niektórych:-)

https://www.youtube.com/watch?v=cPenAowqEUI

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

Verita

#1577648