Czy kara śmierci odstrasza?

Obrazek użytkownika Henryk Dąbrowski
Świat

Poprzednie trzy artykuły [1,2,3] uświadomiły nam jak słaba jest reakcja aparatu sprawiedliwości na zabójstwa obywateli w USA i Japonii oraz pokazały jak różne modele działań są realizowane na świecie. Należy podkreślić, że jeśli raz na kilkaset zabójstw orzekana jest i wykonywana kara śmierci, to oddziaływanie odstraszające tej kary zanika, bowiem przestaje ona być realną możliwością w umyśle przestępcy. Z przedstawionych we wspomnianych artykułach danych wynika, że możemy wydzielić niestępujące rodzaje oddziaływania odstraszającego

 

a) odstraszanie bezpośrednie (Rhe < 50)
Występuje, gdy kara śmierci stosowana jest często, zazwyczaj nie tylko za zabójstwa. Społeczeństwo jest świadome, że władza nie zawaha się skazać przestępcę na karę śmierci i wykonać wyrok. Morderca wie, że zapłaci życiem za zabójstwo – nie ma miejsca na rozważanie (świadome lub nie) czy morderstwo się opłaci.

 

b) odstraszanie psychologiczne (50 < Rhe < 150)
Występuje, gdy kara śmierci jest stosowana na tyle często, że w społeczeństwie jest dobrze zapamiętana korelacja: jeśli zabijesz człowieka, to możesz zapłacić za to własnym życiem. Współcześnie pamięć ta jest wzmacniana przez media, które chętnie podają wiadomości o skazaniu na karę śmierci lub o egzekucji więźnia na pierwszych stronach. W takich społeczeństwach panuje duże poszanowanie dla prawa.

 

c) odstraszanie „biznesowe” (Rhe > 150)
Występuje, gdy kara śmierci jest stosowana bardzo rzadko, tak rzadko, że przestępca nie musi brać jej praktycznie pod uwagę. Morderca jest świadomy swojego bezpieczeństwa, a bycie przestępcą przypomina wybór sposobu na życie. Jak w każdym zawodzie sukces przynosi korzyści materialne, a porażka chwilowe wyłączenie z działalności z możliwością dokształcenia się i nawiązania nowych zawodowych kontaktów w ciepłej i wygodnej więziennej celi. Dlatego nazwałem to odstraszanie „biznesowym”, bowiem ujawnia się jako element gry na rynku działalności przestępczej. Zwykły rozsądek nakazuje graczom (przestępcom) unikać zbyt ryzykownych przedsięwzięć i znajduje to swoje odbicie w analizach statystycznych.

 

Chciałbym podkreślić, że przedstawiony wyżej podział jest jedynie próbą ujęcia problemu przez autora. Wybór wartości wskaźnika reakcji Rhe dla każdej z wymienionych grup nie jest poparty żadną gruntowną analizą, a jest jedynie próbą wnioskowania z zebranych danych i opisu ujawnionej rzeczywistości.

 


Czy kara śmierci odstrasza? Czytelnikowi należy się wyjaśnienie, że tak postawione pytanie jest jedynie skrótem myślowym. Oczywiście to nie obecność kary śmierci w kodeksie karnym ma działać odstraszająco, ale wykonywane egzekucje. Wiemy, że przeciwnicy kary śmierci twierdzą, iż najwyższy wymiar kary i związana z nim egzekucja nie odstrasza przestępców. Niestety, nie poznamy ich odpowiedzi na poniższe pytania

 

  • Dlaczego mordercy składają apelacje od wyroków, aby uniknąć egzekucji, której przecież wcale się nie obawiają?
  • Dlaczego przeciwnicy orzekania kary śmierci i związanej z tym egzekucji organizują protesty przeciwko mającej się odbyć egzekucji, skoro egzekucja nie wywołuje u skazanego lęku?
  • Jeśli występująca u przeciwników kary śmierci potrzeba obrony mordercy przed egzekucją wynika z projekcji własnych lęków, to skąd czerpią oni pewność, że mordercy są tych lęków pozbawieni?
  • Przypuśćmy, że istotnie część przestępców nie obawia się najwyższego wymiaru kary i egzekucji. Dlaczego przeciwnicy kary śmierci pragną, aby żaden się nie obawiał?

 


Czytelnik powinien zdawać sobie sprawę, że ta nielogiczna i niespójna sugestia, jakoby kara śmierci nie odstraszała przestępców, funkcjonuje w przestrzeni publicznej tylko dlatego, że jest wspierana przez postępowe media, które nadały jej status PRAWDY i status ten usilnie podtrzymują wbrew faktom. Obecnie sytuacja zmieniła się diametralnie. Nie musimy już ograniczać się do wskazywania logicznych sprzeczności w stwierdzeniach przeciwników kary śmierci. Dzięki badaniom nad „biznesowym” (ekonomicznym) modelem odstraszania, zapoczątkowanym w połowie lat siedemdziesiątych przez Isaaca Ehrlicha [4], potrafimy wykazać z matematyczną precyzją, że kara śmierci odstrasza. Odpowiadając na zadane w tytule pytanie, przywołamy świadectwo złożone przed Senacką Komisją Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych przez profesora Paula Rubina [5] w dniu 1 lutego 2006 roku [6]. Czytamy

 

Najnowsze badania zależności między karą śmierci i zabójstwem doprowadziły do zgody wśród większości ekonomistów, którzy badali ten problem, że kara śmierci odstrasza morderców. Wczesne badania z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przyniosły sprzeczne rezultaty. Jednak ostatnie badania wykorzystują lepsze dane i bardziej wyrafinowane techniki statystyczne. Obecnie publikowane badania konsekwentnie pokazują, że kara śmierci ma silny efekt odstraszający, a każda egzekucja powstrzymuje od 3 do 18 morderstw. Jest to prawdą nawet dla zbrodni, które skłonni bylibyśmy uznać za nie podlegające odstraszaniu, takie jak zbrodnie z namiętności. (W niepublikowanych pracach, które nie zostały naukowo ocenione, uzyskano rezultaty, które są sprzeczne z tym ogólnie przyjętym twierdzeniem)
(...)
Możemy łatwo posumować: prawie wszystkie obecne badania i wszystkie badania publikowane wskazują na znaczący efekt odstraszający kary śmierci. Tylko jedna praca kwestionuje te wyniki. Dla ekonomisty, nie jest to zaskakujące: oczekujemy, że przestępcy i potencjalni przestępcy będą reagowali na sankcje, a egzekucja jest najbardziej dotkliwą sankcją jaką dysponujemy.

 


Czytelnik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jest to fakt o podstawowym znaczeniu. Jeśli bowiem kara śmierci odstrasza, to każda egzekucja oznacza ochronę życia. Pamiętaj, że każdy „sukces” przeciwników kary śmierci, został okupiony śmiercią niewinnych ludzi. Pamiętaj, że za każdą niewykonaną egzekucję społeczeństwo zapłaci cenę najwyższą. Twoje milczenie w zupełności wystarczy, aby zło triumfowało – bowiem dopuszczalne jest każde kłamstwo i każda manipulacja.

 

 

 

 

[1] Henryk Dąbrowski, Kara śmierci: topór kontra karabin maszynowy (USA), (LINK)

[2] Henryk Dąbrowski, Kara śmierci: topór kontra karabin maszynowy (Japonia), (LINK)

[3] Henryk Dąbrowski, Kara śmierci: lista państw świata według wskaźnika reakcji, (LINK)

[4] Wikipedia, Isaac Ehrlich, (]]>LINK]]>)

[5] Paul Rubin, Emory University, (]]>LINK]]>)

[6] US Senate Committee on the Judiciary, An Examination of the Death Penalty in the United States, (]]>LINK]]>)

 

 

 

 LINK

]]>Zobacz wszystkie artykuły dotyczące kary śmierci]]>

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek

Lista książek i prac naukowych do których odwoływał się profesor Paul Rubin składając świadectwo przed Senacką Komisją Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w dniu 1 lutego 2006 roku.


J.T. Sellin, The Death Penalty (1959)

H. Eysenck, Crime and Personality (1970) (]]>LINK]]>)

Gary Becker, "Crime and Punishment: An Economic Analysis", Journal of Political Economy 76 (1968) p. 169

Isaac Ehrlich, The Deterrent Effect of Capital Punishment: A Question of Life and Death, Am. Econ. Rev. 65 (1975) p. 397 (]]>LINK]]>)

Isaac Ehrlich, Capital Punishment and Deterrence: Some Further Thoughts and Additional Evidence, J.Pol. Econ. 85 (1977) (]]>LINK]]>) p. 741

Isaac Ehrlich, Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation Vol. 81 The Journal of Political Economy No. 3 (May, 1973), pp. 521-565 (]]>LINK]]>)

James A. Yunker, Is the Death Penalty a Deterrent to Homicide? Some Time Series Evidence, Journal of Behavioral Economics 5 (1976) p. 45

Dale O. Cloninger, Deterrence and the Death Penalty: A Cross-Sectional Analysis, Journal of Behavioral Economics 6 (1977) p. 87

Isaac Ehrlich & Joel Gibbons, On the Measurement of the Deterrent Effect of Capital Punishment and the Theory of Deterrence, Journal of Legal Studies 6 (1977) p. 35

W. J. Bowers & J.L. Pierce, The Illusion of Deterrence in Isaac Ehrlich's work on Capital Punishment, Yale Law Journal 85 (1975) p. 187

Peter Passell & John B. Taylor, The Deterrent Effect of Capital Punishment: Another View, American Economic Review 67 (1977) p. 445

Stephen A. Hoenack & William C. Weiler, A Structural Model of Murder Behavior and the Criminal Justice System, American Economic Review 70 (1980) p. 327

Michael McAleer & Michael R. Veall, How Fragile are Fragile Inferences? A Re-Evaluation of the Deterrent Effect of Capital Punishment, Review of Economics and Statistics 71 (1989) p. 99

Edward E. Leamer, Let's Take the Con out of Econometrics, American Economic Review 73 (1983) p. 31

Walter S. McManus, Estimates of the Deterrent Effect of Capital Punishment: The Importance of the Researcher's Prior Beliefs, Journal of Political Economy 93 (1985) p. 417

T. Black & T. Orsagh, New Evidence on the Efficacy of Sanctions as a Deterrent to Homicide, Social Science Quarterly 58 (1978) p. 616

Stephen A. Layson, Homicide and Deterrence: A Reexamination of the United States Time-Series Evidence, Southern Economic Journal 52 (1985) p. 68

James P. Cover & Paul D. Thistle, Time Series, Homicide, and the Deterrent Effect of Capital Punishment, Southern Economic Journal 54 (1988) p. 615

George A. Chressanthis, Capital Punishment and the Deterrent Effect Revisited: Recent Time-Series Econometric Evidence, Journal of Behavioral Economics 18 (1989) p. 81

Jeffrey Grogger, The Deterrent Effect of Capital Punishment: An Analysis of Daily Homicide Counts, J. of the American Statistical Association 85 (1990) p. 295

Samuel Cameron, A Review of the Econometric Evidence on the Effects of Capital Punishment, Journal of Socio-Economics 23 (1994) p. 197

K.L. Avio, Capital Punishment, in The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law (Peter Newman, ed. 1998)

Hashem Dezhbakhsh, Paul H. Rubin, and Joanna M. Shepherd, Does Capital Punishment Have a Deterrent Effect? New Evidence from Postmoratorium Panel Data, American Law and Economics Review 5 (2003) p. 344 (]]>LINK]]>)

Joanna M. Shepherd, Murders of Passion, Execution Delays, and the Deterrence of Capital Punishment, Journal of Legal Studies 33 (2004) p. 283 (]]>LINK]]>)

Hashem Dezhbakhsh & Joanna M. Shepherd, "The Deterrent Effect of Capital Punishment: Evidence from a "Judicial Experiment", Economic Inquiry, Western Economic Association International, vol. 44(3) (2006) pp. 512-535

Paul R. Zimmerman, State Executions, Deterrence, and the Incidence of Murder, Journal of Applied Economics, Vol. VII, No. I (2004), pp. 163-193 (]]>LINK]]>)

Paul R. Zimmerman, Estimates of the Deterrent Effect of Alternative Execution Methods in the United States: 1978–2000, American Journal of Economics and Sociology 65 (2006) pp. 909–941

H. Naci Mocan and R. Kaj Gittings, Getting Off Death Row: Commuted Sentences and the Deterrent Effect of Capital Punishment, 46 Journal of Law and Economics 453 (2003). (]]>LINK]]>)

Lawrence Katz, Steven D. Levitt, & Ellen Shustorovich, Prison Conditions, Capital Punishment, and Deterrence, 5 American Law and Economics Review 318 (2003).

Dale O. Cloninger & Roberto Marchesini, Execution and Deterrence: A Quasi-Controlled Group Experiment, Applied Economics 33 p. 569-576 (2001). (]]>LINK]]>)

Harold J. Brumm and Dale O. Cloninger, Perceived Risk of Punishment and the Commission of Homicides: A Covariance Structure Analysis, 31 Journal of Economic Behavior and Organization 1 (1996).

James A. Yunker, A New Statistical Analysis of Capital Punishment Incorporating U.S. Postmoratorium Data, 82 Social Science Quarterly 297 (2002).

Isaac Ehrlich & Zhiqiang Liu, Sensitivity Analysis of the Deterrence Hypothesis: Lets Keep the Econ in Econometrics, 42 Journal of Law and Economics 455 (1999). (]]>LINK]]>)

Zhiqiang Liu, Capital Punishment and the Deterrence Hypothesis: Some New Insights and Empirical Evidence, Eastern Economic Journal, Vol. 30

Joanna M. Shepherd, "Deterrence versus Brutalization: Capital Punishment's Differing Impacts among States," 104 Michigan Law Review November 2005, 203-255.

John J. Donohue and Justin Wolfers, "Uses and Abuses of Empirical Evidence in the Death Penalty Debate," 58 Stanford Law Review 789.
 

 

Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (22 głosy)

Komentarze

Rozmontowywanie spoleczenstw calego cywilizowanego Globu przez pewna grupe ludzi, a tym samym  manipulacja

podstawowych formy etycznych i moralnych  od pewnego czasu stawia na glowie popdstawowe pytanie, kara smierci, czy

sprawiedliwosc? Zaczeto bowiem rozglaszac wszem i wobec, wmawiajac, ze kara smierci sprawiedliwoscia nie jest.

Nalezy wiec postawic proste pytanie, a co z ofiara mordu ? czy ona nie ma prawa do sprawiedliwosci ?

Moze jednak najsampierw  powinnismy zadac pytanie, co ma w dzisiejszym Swiecie oznaczac slowo sprawiedliwosc ?

 

 

 

Zyjemy wiec w takim Swiecie, w ktorym eutanazja jest dzisiaj w wielu krajach zalegalizowana i wykonywana,

mordowanie nienarodzonych dzieci, tzw. przerywanie ciazy jest rowniez zalegalizowane i praktykowane,

i w koncu kara smierci jest w wielu krajach zabroniona. Nastrecza sie wiec pytanie, czy obecna cywilizacja jest za zyciem,

czy za smiercia? Mozna pokusic sie nawet o dalsze pytanie. Czy usmiercenie Boga Stworcy w okresie Oswiecenia,

nie bylo zapoczatkowaniem  mordu ludzkosci ? 

pzdr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vote up!
12
Vote down!
-3

chris

#1481894

Dopuszczalne jest każde kłamstwo i każda manipulacja... Niestety.

Rozważania na temat kary śmierci ująłem w cyklu artykułów. Znajdzie je Pan tutaj http://henryk-dabrowski.pl/
 

Myślę, że zdziwi się Pan niezmiernie jak wiele kłamstawa i manipulacji stoi za sukcesami przeciwników kary śmierci.

Pozdrawiam

Vote up!
8
Vote down!
-6
#1481908

Za to eliminowani sa na różne sposoby ludzie "nieprzydatni" z punktu widzenia biznesu. Czyli nieprodukcyjni, a jeszcze - co gorsza - staroświeccy, religijni, kulturalni, niepodatni na propagandę NWO.

Vote up!
7
Vote down!
-2

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#1481914

ci wszyscy, ktorych wymienilas, sa zainpregnowani na taka lewacka propagande i dlatego nadaja sie jedynie do utylizacji...

Lewacko-libertynskie dziadostwo jest przeciw karze smierci, ale nas, to utopiliby w lyzce wody....

ciekawe nieprawdaz ???

maja serce dla mordercow, ale dla pozostalej czesci spoleczenstwa, to juz nie za bardzo...

no chyba, ze pedaly i inne dewiaty, to tak, to i owszem...

Jak mozna mordowac nie narodzone duzieci i starcow czy nieuleczalnie chorych, ale dbac

i byc wyczulonym na mordercow,  przeciez, to zakrawa na jakas ogolnoswiatowa chorobe psychiczna

i takie kreatury ludzkiej  ulomnosci  maja prawo glosu wyborczego i dostep do wyksztalcenia,

a w konsekwencji do wladzy...

Dlatego jestem przeciwny, by kazdy mial dostep do wyksztalcenia wyzszego..czy nawet sredniego.

Debile, kretyni i inni odbiegajacy od spolecznych norm, w zadnym razie nie powinni miec prawa glosu wyborczego.

Zyjemy w Swiecie, w ktorym zrujnowana psychicznie mniejszosc dyktuje wiekszosci swoje prawa,

miedzy innymi w tak waznych zagadnieniach jak kara smierci.

To powinno dac nam do zrozumienia w jakim rezimie obecnie swiat jest pograzony.

W koncu temat zycia i smierci, to sprawy pierworzedne.

pzdr.

Vote up!
8
Vote down!
-4

chris

#1481926

Nie, nie zdziwie sie, brzydze sie lewactwem i libertynizm jest mi wstretny.

Interesuje sie rowniez tym tematem. Tematem, ktory w prawicowej czesci spoleczenstwa za molo

i za rzadko podnoszony jest na forum spolecznym, zreszta z wielka szkoda, bo libertyni i zydowska lewica doskonale

wykorzystuja to w wielu  przestrzeniach zycia, naturalnie dla swoich potrzeb.

Jest on bowiem priorytetowym w swietle naszej cywilizacji,  czy wogole ochronie zycia i jakiejkolwiek przyszlosci

dla calej ludzkosci.

 W koncu negacja kary smierci, to negacja Boga i dlatego lewactwo zydowskie ,jak rowniez inni wszelakiej masci  libertyni

walczac z Bogiem przypuscili atak rowniez na te delikatna strone zycia, jaka jest sprawiedliwosc we wspolnocie.

Negowac kare smierci w stosunku do mordercow, to w prostej lini gwalt na prawie do zycia kazdego czlowieka.

pzdr.

ps. naturalnie przeczytalem juz wszystkie wczesniejsze artykuly w tym temacie, dziekuje

 

 

 

 

Vote up!
8
Vote down!
-4

chris

#1481915

Zdecydowanie za mało jest dyskusji. Dyskusja jest bowiem nieformalnie ZAKAZANA. Nie wiem, czy zwrócił Pan na to uwagę. Kiedy była kara śmierci w kodeksie karnym, to postępowe media ciągle i ciągle wracały do tematu konieczności zniesienia kary śmierci. Teraz obowiązuje cisza.

Niezmiernie ucieszył mnie fakt, że przeczytał już Pan wszystkie artykuły poświęcone karze śmierci. :)   Proszę o polecanie strony http://henryk-dabrowski.pl znajomym. Na tej stronie jest dogodny układ artykułów (tematyczny), a artykuły są bardziej czytelne.

Jest tylko jeden sposób walki z kłamstwem - ukazywanie prawdy jak największej ilości ludzi.

Pozdrawiam

 

Vote up!
7
Vote down!
-7
#1481919

Stapamy po tej samej sciezce, ja rowniez dookola i zawsze, gdy jest to mozliwe prostuje wszelakie klamstwa w tym temacie.

Jakzeby inaczej ? zaden normalny na umysle czlowiek nie jest w stanie zaprzeczyc tej prawdzie,

prawdzie do zycia kazdego czlowieka, wszakze sam jest czlowiekiem, wiec z gruntu rzeczy  bylby to nonsens. 

Ta walka lewactwa jest bardzo prosta, morderca ma uniknac wyroku, by w swej wdziecznosci dolaczyl do owego  

i do konca zycia  wyglaszal ich herezje...to jest jasne jak slonce.

Glownym zadaniem tych dewiatow, to deprawacja i demonizacja ludzi.

Oni zawsze uderzaja w tematy delikatne i wrazliwe spolecznie.

pzdr.Krzysztof

Vote up!
6
Vote down!
-4

chris

#1481920

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika JSC (niezweryfikowany) nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

- ile ludzi nie zostałoby pozbawionych życia przez ludzi owładniętych tym strachem (albo nawet obsesją) przed wykonaniem kary śmierci, gdyby sprawa nie byłaby eskalowana do ostateczności?
- czy to było sprawiedliwe: wyborcza.pl/1,76842,15698239,Japonczyk_czekal_na_smierc_w_wiezieniu_prawie_pol.html?
- czy terroryści z pasem boją się kary śmierci?
- dlaczego skazanym zakazuje się samobójstwa?
- jeśli kara śmierci jest dopuszczalna to dlaczego nie dopuszcza się kar cielesnych mniejszej rangi?
- czy ryzyko śmierci w różnych strzelaninach itp. mniej odstrasza bandytów niż kara śmierci?

Vote up!
3
Vote down!
-5
#1481921

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Henryk Dąbrowski został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Artykuł jest poświęcony problemowi odstraszania. Z rezultatami moich przemyśleń i analiz w innych sprawach związanych z karą śmierci można zapoznać się na stronie http://henryk-dabrowski.pl  Nie widzę najmniejszego sensu, abym wielokrotnie wpisywał te same teksty. Jest Pan zainteresowany problemem KS? Odsyłam na stronę.

Pana pytania nie są niewygodne. Co wynika z faktu, że terroryści nie boją się kary śmierci? Co wynika z pozostałych pytań? Chyba tylko szansa skierowania dyskusji w ślepy zaułek....

Vote up!
3
Vote down!
-7
#1481922

takie niewygodne pytania, zadaje wlasnie ta durna lewaczka z pierwszego filmu , ktory powyzej wkleilem.

Nie bede podawal nazwaska tego pustoglowia, by jej reklamy nie czynic. Dosyc powiedziec, ze to profesorka...

celowo pisze profesorka, by sie bardziej z profanacja kojarzylo, a nie z profesura...

Takie lewackie profesorki po postkomunistycznych uczelniach,

( gdzie ani etyki, ani laciny,ani  greki, slowem jedynie indoktrynacja, calkowite uwstecznienie potencjalu intelektualnego,

i tasmowa   produkcja sztywno  uformowanych akademickich lemingow )

lasuja mlodiezy w glowach,  wprowadzajac niemale emocjonalne burze, bo przeciez temat jest niezwykle wazny.

Cala ta sytuacja jest rowniez barometrem tego, jak daleko zaszlismy juz w niebyt duszy,

przy rownoczesnym wrecz zachlysnieciu sie naga konsumpcja...rowniez ta intelektualna...albo raczej pseudointelektualna.

pzdr.

Vote up!
4
Vote down!
-4

chris

#1481924

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Henryk Dąbrowski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Takich "niewygodnych" pytań mogę postawić dziesiątki w odpowiedzi na "niewygodne" pytania powyżej. I cóż, będziemy mieli dyskusję przez zadawanie niewygodnych pytań? A wygra ten kogo "niewygodne" pytania będą "bardziej niewygodne"?

Vote up!
1
Vote down!
-4
#1481929

W Polskim kodeksie karnym powinna ona być uwzględniona w przypadkach udowodnionego morderstwa bez względu na okoliczności w jakich takowe morderstwo zaistniało,wyłączajac działania wojenne.Brak kary śmierci jest posrednim dopuszczeniem do popełniania tego rodzaju przestępstwa przez zmanierowanych obronców życia,którzy są przeciw karze śmierci a jednoczesnie dopuszczają aborcję.

Vote up!
4
Vote down!
-3

Jeszcze zaświeci słoneczko

#1481927

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika JSC (niezweryfikowany) nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Te też były udowodnione:
http://wiadomosci.onet.pl/na-tropie/wyrok-smierci-przez-pomylke/14zcr
http://joemonster.org/art/14826

Czytając takie rzeczy naprawdę się dochodzi do wniosku, że można poddać w wątpliwość samo pojęcie udowodnienia ponad wszelką wątpliwość...

Vote up!
2
Vote down!
-4
#1481928

Zwróćmy uwagę, że istnieją takie przypadki morderstw, kiedy nie ma wątpliwości co do sprawcy. Przykładowo

  • morderca zabija pracownika banku i zostaje zatrzymany natychmiast po wyjściu z budynku
  • morderca gwałci i zabija wiele kobiet kradnąc różne osobiste przedmioty - pozostawione ślady DNA i odnalezione przedmioty nie pozostawiają wątpliwości
  • morderca zabija jednocześnie wiele przypadkowych osób i zostaje ujęty na miejscu zbrodni przez świadków zdarzenia

W wymienionych przypadkach pomyłka nie jest możliwa, zatem używanie argumentu pomyłki jako argumentu ogólnego za usunięciem kary śmierci z kodeksu karnego jest zwykłym nadużyciem.

 

To jest cytat. Więcej tutaj:

http://niepoprawni.pl/blog/956/brak-kary-smierci-w-kodeksie-karnym-jest-pogarda-dla-ofiar-5c

Vote up!
3
Vote down!
-4
#1481931

i straszno - a tak naprawde to zalosny wpis z cyklu cdn.

Vote up!
6
Vote down!
-2

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1481932

tak zawiedzony ?

, ze tak enigmatycznie zalosc swoja wyraza...

Vote up!
2
Vote down!
-3

chris

#1481936

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Henryk Dąbrowski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Czy coś wymagającego większego wysiłku umysłowego jest Pan w stanie napisać? Jeśli nie, to po co głupoty wypisywać?

Vote up!
3
Vote down!
-5
#1481937

byleby cokolwiek wpisac...i pomamrotac cos pod nosem...

pzdr.

Vote up!
3
Vote down!
-4

chris

#1481939

Libertyni i lewacy, ktorzy kreuja obecnie europejskl swiatopoglad uzywaja kary smierci jako pomostu 

do zupelnej zmiany spojrzenia na sprawiedliwosc i kare. 

Nie tylko, ze udalo im sie dokonac prania mozgu wiekszosci ludzi na tym globie ( zalegalizowanie eutanazji i aborcji )

to teraz coraz czesciej chca opanowac wymiar sprawiedliwosci. To kolejny obszar ich dzialan od dziesiatkow lat.

pzdr.

Vote up!
4
Vote down!
-3

chris

#1481934

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika JSC (niezweryfikowany) nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Karzemy tylko frajerów, którzy dali się złapać...(a i tak twoje przypadki można też podważać:
1) Musisz udowodnić, że w całym budynku nie było osób trzecich
2) Skąd pewność, że w przyszłości nie pojawią się nowe metody dochodzeniowe, które nierozerwany łańcuch postawią w nowym świetle
3) Dowody mogły być podrzucone)
a resztę kunktatorsko puszczamy wolno.

Vote up!
1
Vote down!
-4
#1481940

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Henryk Dąbrowski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Ja też myślę, że ciebie tutaj podrzucili. Wiele rzeczy daje się wymyślić. Zacznij od strony http://henryk-dabrowski.pl.

Vote up!
3
Vote down!
-6
#1481943

Tylko wizja kary śmierci może powstrzymać rękę mordercy!!!

Jestem zaskoczony tak wielką ilością pie....ek i bełkotów,załączonych jako komentarze do tego artykułu

Vote up!
4
Vote down!
-1

przeciw bezprawiu

#1481947

pelna zgoda !

Problemem jest to, iz libertyni czynia z tego belkotu wiedze i to na poziomie akademickim i probuje dorabiac do tego jakies

filozoficzne aspekty i to jest juz wiecej niz farsa...

pzdr.

Vote up!
3
Vote down!
-2

chris

#1481977

Witam i dziękuję za akceptację. 

Przykro mi,kiedy dostrzegam jak wielu moich rodaków nie potrafi odnaleźć się w istniejącej rzeczywistości

pzdr.

Vote up!
2
Vote down!
-1

przeciw bezprawiu

#1481986

Witam Pana,

to co Pan pisze, to cena jaka placi nasz zdeprawowany Narod za lata komunistycznej niewoli.

pzdr.

Vote up!
4
Vote down!
-2

chris

#1481990

W zasadzie tematem dyskusji jest wykonanie kary smierci w przypadku udowodnionego morderstwa.

Slowem aspekt etyczny i moralny odnoszacy sie wprost do wiary katolickiej.

My nie dywagujemy odnosnie nie udowodnionego morderstwa.

To sa dwa rozne tematy.

Nie udowodnione morderstwo nie obliguje do wykonania kary smierci, rzecz oczywista.

pzdr.

Vote up!
5
Vote down!
-2

chris

#1482000

CSI dzięki najnowszej metodzie śledczej odkryje, że udowodniona wina jest niezawiniona, po fakcie?

Vote up!
3
Vote down!
-4
#1482003

o tym rowniez jutro...w tym tasiemcu ;-)

pzdr.

Vote up!
4
Vote down!
-2

chris

#1482005

nie jest zadnym argumentem. Nasze cale zycie we wszystkich plaszczyznach konfrontowane

jest kazdego dnia z mnostwem pomylek. Zwazajac na owe pomylki musielibysmy wobec tego zaniechac 

czynic cokolwiek...wiec , to jest nonsens, nonsens a priori !

pzdr.

 

Vote up!
4
Vote down!
-4

chris

#1481942

uniemożliwia przywrócenie w pełni "dóbr skonfiskowanych" i/lub wypłacenie odszkodowania.

Vote up!
4
Vote down!
-4
#1481945

Zdarza się (często), że mordercy są zwalniani z więzienia. Wychodzą na wolność i zabijają ponownie. Ich ofierze nic życia nie przywróci. Czy nie uważasz (w związku z tym i przez analogię do wpisu, który uczyniłeś wyżej), że żaden morderca nigdy nie powinien wyjść z więzienia?

Czy stać cię na jednakową troskę o bandytów i niewinnych obywateli.

Vote up!
4
Vote down!
-4
#1481946

wykonaniu niesłusznie zasądzonej kary śmierci?

Vote up!
3
Vote down!
-3
#1481948

Czy nie uważasz, że żaden morderca nigdy nie powinien wyjść z więzienia?

Vote up!
4
Vote down!
-5
#1481949

ale cios trafia w karę dożywocia.

Vote up!
2
Vote down!
-3
#1481950

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Henryk Dąbrowski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Sam ustawiłeś się do ciosu. Oczywiście to nie jest możliwe, bowiem przeciwnicy kary śmierci są zbyt doskonali, zatem to napewno ja ustawiłem ciebie do ciosu.

Cios nie trafia w karę dożywocia, bo po prostu mordercy powinni wisieć lub siedzieć. Czy doczekam się odpowiedzi?

Vote up!
3
Vote down!
-5
#1481953

że w Polsce, której ty żyjesz, nie obowiązuje kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Vote up!
2
Vote down!
-3
#1481955

problemem sa dobra materialne, czy zycie ofiary ????

Vote up!
4
Vote down!
-4

chris

#1481972

czyli życie i zdrowie, także psychiczne, dobre imię, mienie jeśli skonfiskowane itp.
Znasz sposób zwrócenie tego i innych dóbr związanych z ukaraniem śmiercią niewinnego człowieka albo jakieś alternatywne odszkodowania, które mogłaby dostać bezpośrednia ofiara mordu (nazwiesz to inaczej?) w majestacie prawa?

Vote up!
3
Vote down!
-3
#1481983

Odnosnie tego aspektu odsylam do filmu w pierwszym komentarzu, prof. Wolniewicz dosadnie odniosl sie w tym temacie.

pzdr.

Vote up!
4
Vote down!
-2

chris

#1481994

więc możesz zacytować?

Po za tym gdybyś trafił do celi śmierci, czego nie życzę najgorszemu wrogowi, za czyn którego nie popełniłeś, śpiewałbyś inaczej...

Vote up!
2
Vote down!
-2
#1481997

Przepraszam, moze jutro, to bedzie niemalze elaborat...poprostu tasiemiec...

prosze byc nieco wyrozumialy, ale zapewniam jutro  spelnie Panska prosbe...

pzdr.

ps.

odnosnie co by bylo, gdybym trafil, odnioslem sie powyzej...mowimy o udowodnionym morderstwie,

a nie o aspekcie pomylki..., to jest calkiem inny temat.

Ale i ten ujmuje prof. Wolniewicz, jutro napisze...

Vote up!
3
Vote down!
-2

chris

#1482002

Nikt do celi śmierci nie trafia bez udowodnienia mu winy.

Vote up!
1
Vote down!
-1
#1482152

Obiecalem wczoraj, ze napisze Ci przebieg rozmowy powyzszego filmu.

Ogranicze sie jedynie do jej czesci, ktora sam wybralem jako argument, czy tez punkt widzenia odnosnie pomylki,

na ktora to tak pledujesz, jako argument negujacy kare smierci.

cyt:

Sprawa omylki.

Powiada sie, ze sedziowie podobnie jak my wszyscy sa omylni, to jest oczywiscie prawda i zatem nie wolno powiezac wladzy zycia i smierci pod sady.Ja bym tutaj postawil takie pytanie, czy abolicjanolisci uznali by kare smierci, jezeli by byla zawsze trafnie orzekana ? i po drugie i czy w rzeczywistosci nie istnieja przestepstwa wykryte doskonale, bo wy ciagle powolujecie sie na niedoskonale wykrycia. Sa doskonale wykryte przestepstwa np. jezeli jest to terrorysta okazujacy swiatu twarz bez maski w swietle jupiterow, kiedy kidnaper przylapany zaraz po zgladzeniu swojej ofiary, a wiec odpowiedz negatywna oznacza, ze dogmat abolicji stawia sie wyzej niz sama rzeczywistosc. Ponadto argument z omylki dziala tez w druga strone, wielokrotnie omylkowo uniewinniano groznych przestepcow i nikt z tego powodu nie domagal sie likwidacji prawa karnego w imie jakis eurodycznych utopii, krotko mowiac omylka jest wbudowana trwale w swiat ludzkich decyzji i na to nie ma rady. To jest element prawa karnego, w zamian poprostu zwiekszenia szans wlasnego przezycia w cywilizacji.Musimy przyjac na siebie ryzyko bycia ukaranymi omylkowo.Bezpieczenstwo spoleczne tyle wlasnie musi kosztowac, chyba, ze wolimy zyc w ciaglym strachu bez niedoskonalego z koniecznosci prawa.

 

Joko, ze niedoczytalem sie u Ciebie pytan natury teologicznej, skupilem sie na filozofie dr. Bartule,

mysle, ze ten intelektualny aspekz tego tematu moze Cie zadowolic.

pzdr.

 

Vote up!
3
Vote down!
-2

chris

#1482175

wieszamy tylko frajerów dali się złapać, z czego od razu trzeba wyłączyć, tych złapanych przez osoby, które mogą zamieszanie choćby czysto teoretycznie w spisek przeciwko złapanemu, a resztę trzeba puścić wolno.

Może lepiej zrezygnować z kary, która z racji swego ciężaru tak podnosi ciężar dowodu, że wydawanie wyroków skazujących powinne być praktycznie sporadyczne.

PS. Czy według ciebie zabicie niewinnego człowieka bez jakiekolwiek uzasadnienia nie jest mordem w majestacie prawa?

Vote up!
0
Vote down!
-1
#1482181

przepraszam, lecz nie prowadze jalowych dyskusji.

Art for Art nie jest moja dewiza.

Poprzez filmy przekazalem poglag teologiczny , jak rowniez intelektualny, swiecki.

Z lewactwem nie dyskutuje.

Dla mnie ofiara mordu miala rowniez prawo do zycia, ktore samo w sobie musi byc chronione wzgledem przyszlej ofiary.

Pan pleduje za wolnoscia w imie mordu. Dla mnie jest to stanowisko nie do przyjecia.

Czytam w panskich komentarzach, ze konsensusu nie osiagniemy.

 

 

Vote up!
3
Vote down!
-2

chris

#1482188

pora się rozejść. Powiem tylko na odchodnym:
Rozumiem, że jeśli twoje dowody na niewinność zostaną obalone nie będziesz się chwytał innych manewrów w stylu prośba o akt łaski.

Vote up!
0
Vote down!
-1
#1482194

Moj punkt widzenia w tej sprawie jest czytelny. Gdy udowodni sie wine mordercy -  kara smierci !

Powtarzam, gdy wina zostala udowodniona...

Po to ma byc wymiar sprawiedliwosci i policja, by wine udowodnic.

Zniesienie kary smierci a priori uwazam za nonsens, a  w stosunku do ofiar mordu za wielka tragedie.

 

Prosze nie karmic mnie lewacka propaganda, bowiem jestem zaimpregnowany na podobne praktyki.

Zycie pokazuje kazdego dnia i na calym swiecie do czego dprowadza lewactwo.

 

Czlowiek pracuje caly miesiac - dostaje wynagrodzenie, wynajmuje mieszkanie - placi czynsz.

Morduje innego czlowieka - musi poniesc kare smierci... proste prawda ???

inne propozycje mnie nie interesuja...a dywagacje to juz wogele nie...

 

 

Vote up!
3
Vote down!
-2

chris

#1482205

Mam identyczne stanowisko.

 

Jestem za karaniem śmiercią, lecz tylko w procesach, gdzie bezdyskusyjnie udowodniono sprawstwo.

Teraz w erze DNA jest to nie takie trudne.

Vote up!
3
Vote down!
-1

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1482028

odkrycie DNA to wielki dzwon dla kryminalistyki, który każe naprawdę przemyśleć pojęcie udowodnienia ponad wszelką wątpliwość.

Vote up!
2
Vote down!
-3
#1482052

cieszy mnie, gdy czytam prosta prawde...nareszcie kolejny normalny czlowiek...

przeciez, te tematy , to oczywista oczywistosc...rowniez dla Katolikow.

To lewactwo od jakiegos czasu posluzylo sie tym tematem, by rozwalac dotychczasowy system prawa karnego

i uderzyli w samo pojecie sprawiedliwosci.

pzdr.

Vote up!
2
Vote down!
-1

chris

#1482410

Jakie uczelnie społeczne wypuszczają  na  wolność   medycyników… z elitarnych kursów ludobójców ?

Pod specjalnym  nadzorem „prokuratorskim”, czy „rządowym” od  1997roku, czy wcześniej ?

Pytanie  kieruję- do  kolejnych  premierów, prezydentów, ministrów „zdrowia i sprawiedliwości”

Spraw  wewnętrznych  internistycznych specjalistów PO  eksternistycznych egzaminach medialnych…

Media głównego nurtu- znanych znawców najskrytszych tajemnic - społecznych POtrzeb  wewnętrznego ludobójstwa – PotrzebnEgo „władzom”  do  „operacyjnego’’ profesjonalnego trzebienia populacji kreatywnych pro gospodarczych Obywateli Polski…- W II Połowie 2014roku,  podały PRZECIEKawą  [(dez)informację?] iż w 2014 roku  zmniejszyła  się liczba  zgonów Obywateli Polski o 150 tysięcy…

O czym ta  PRZECIEKawa informacja  medialna  może  świadczyć… ?

Może o  wnioskach POkontrolnych wyciągniętych  z Polski  przez FBI i innych stałych międzynarodowych służb  kontrolerów Polskich  służb… do odpowiedzialnego inwigilowania „ściganych służb  zdrowia i sprawiedliwości” …?

Wobec  Powyższego, prawne „zakazy  wykonywania kary śmierci”  mają na  celu  gwarantować  dobre (kontrolowane) życie funkcjonariuszom współodpowiedzialnym  za radykalne  łamanie elementarnych praw  obywatelskich w POlsce „władzy”…

Władzy bioLogicznej "racjonalnej" POdpierajacej  budżet  ZUSu – szpitalnymi (tajnymi ?)  procederami  znanymi  z praktyk „łowców skór”...

rządzących znanymi  parlamentarzystami (tylko z Łodzi ?) + znanymi lekarzami, sędziami, „biegłymi sądowymi” ministrami, premierami, prezydentami...

 nie prokuratorami – spokojnie  obserwującymi i  ewidencjonującymi fakty - jakie  przestępstwa i zbrodnie zarządzają Rządzący rządami "administratorów" (............)

–  PRAWIE wszystko POzostanie  do  rozliczenia w „imperium prokuratorskim” (miedzy rządowym) AUDYTEM biLansu - wieloletnich „zysków gospodarczych”  i bioLogicznych  strat Polaków w POlsce...

POlitycznie lansowanej jako państwo prawa – (teorEtycznego ?) …

Do osądzenia (chyba) przez Międzynarodowy Trybunał Karny na Księżycu - najbliższym naturalnym satElicie obserwatorium wirtualnych  moratoriów elit  LUDzKości.

Pozdrawiam.

J.K.  - ojczystegoiowego@interia.pl

Vote up!
3
Vote down!
-2
#1481961

bardzo trafna konkluzja, dlatego kara smierci !

pzdr.

Vote up!
2
Vote down!
-2

chris

#1482140

Witam! Moim skromnym zdaniem,jezeli ktos bezpodstawnie z premedytacja zabiera zycie drugiego czlowieka,to nasuwa sie pytanie,ze moze jednak najwyzsza kara? Jednak na kilkudziesieciu skazanych jezeli okaze sie, ze jeden czlowiek przez fatalny zbieg okolicznosci takze zostal skazany,to nasuwaja sie watpiliwosci ,co do slusznosci stosowania tej kary. Pozdrawiam!

Vote up!
3
Vote down!
-1

ronin

#1481964

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Henryk Dąbrowski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Po pierwsze: Brak kary śmierci w kodeksie karnym jest pogardą dla ofiar

 

Po drugie: w poprzednich artykułach pokazałem, że w czasach największych sukcesów Postępu w USA trzeba było ponad 60000 (sic!) zabójstw, aby jeden zabójca zapłacił głową. Takie są realia.

 

Po trzecie: proszę podać nazwiska niewinnie skazanych i straconych. Zna Pan takie przypadki?

Vote up!
3
Vote down!
-5
#1481967

Witam! Chyle czola nad Panskim trudnym ,dla opiniotworcow artykulem! Powiem 60-40% popieram! Jednak zastrzezenia pozostaja! Boje sie niekompetencji sadow , ktore w panstwach bezprawia, w imie prawa moga ferowac niecne wyroki! A zycie jest najwyzsza dana nam wartoscia! Pozdrawiam Pana! 

Vote up!
3
Vote down!
-2

ronin

#1481969

Na wtepie odsylam do filmow, ktore powyzej zamiescilem, tj. w pierwszym poscie.

Odnosza sie one scisle, do Twoich watpliwosci:

cyt:..., to nasuwaja sie watpliwosc, co do slusznosci...

Po wtore dlaczego piszesz, nie Tobie osadzac ?

My nie rozpatrujemy w kwesti wymiaru pozaziemskiego, ze Bog bedzie ocenial, to oczywiste.

My dyskutujemy, jak my sobie radzimy z tym problemem, tu i teraz.

Moim zdaniem kazdy ma prawo do oceny, ba , nawet obowiazek...

Tutaj nie ma miejsca na niezajmowanie stanowiska w tej waznej sprawie.

Wylaczenie sie z spolecznego dyskursu, daje tym samym przyzwolenie na ewentualne

popieranie tezy lewactwa. Tutaj nie ma miejsca na neutralnosc...

Powtarzam odnosnie Twoich watpliwosci odsylam do pierwszego filmu,

by sie zbednie nie powtarzac...

pzdr.

 

Vote up!
4
Vote down!
-3

chris

#1481975

Ta uwaga jest wyjątkowo celna. Poruszył Pan problem milczenia - nie stać nas na luksus milczenia. Może warto przypomnieć raz jeszcze zakończenie artykułu

 

Czytelnik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jest to fakt o podstawowym znaczeniu. Jeśli bowiem kara śmierci odstrasza, to każda egzekucja oznacza ochronę życia. Pamiętaj, że każdy „sukces” przeciwników kary śmierci, został okupiony śmiercią niewinnych ludzi. Pamiętaj, że za każdą niewykonaną egzekucję społeczeństwo zapłaci cenę najwyższą. Twoje milczenie w zupełności wystarczy, aby zło triumfowało – bowiem dopuszczalne jest każde kłamstwo i każda manipulacja.

Vote up!
4
Vote down!
-4
#1481980

Zebym byl dobrze zdrozumiany. Ja w zadnym razie nie atakuje ronina. Wiem ze wszystkich jego komentarzy,

ze jest porzadnym patryjota, do spraw wagi panstwowej odnosi sie zawsze bardzo czytelnie. Zwrocilem jedynie uwage,

ze w tym waznym temacie, nie ma miejsca na jakies procentualne ustawienie sie do tego zagadnienia...

Tutaj nie ma jakiegos 60 %  - ale..., bo wlasnie, to " ale " wykorzystuja lewacy do popierania swoich chorych tez...

Temat ten bowiem stanowi rowniez o obrazie naszej przyszlej Rzeczpospolitej.

Temat kary smierci bylby bardziej czytelny i oczywisty, gdyby Rzeczpospolita byla blizej Boga,

a nie bladzila posrod partyjniactwa i falszywej demokracji.

 

pzdr.

 

 

Vote up!
4
Vote down!
-3

chris

#1481985

Witam Pana! Jak Pan zauwazyl,ja sie nie odcinam od tematu,ale jednak moje opory sa naturalne Jestem katolikiem! Jednak Panu dopowiem,ze obrona Ojczyzny, obrona przed mafijnym niszczacym ukladem ,to inny wymiar! Stane z bronia w reku! Pozdrawiam!

Vote up!
5
Vote down!
-1

ronin

#1481984

Witam roninie ! w zadnym razie Pana nie atakuje, Prosilem, by spokojnie wysluchal Pan argumentow w filmach,

prof. Wolniewicz bardzo ladnie ujal ten temat.Jestem rowniez katolikiem. Podsuwam Panu kolejny film,

w ktorym ks. prof. Roman Sieron bardzo czytelnie porusza temat kary smierci dla mordercow.

serd.pzdr.

Krzsztof

 

Vote up!
5
Vote down!
-2

chris

#1481987

Wyobrażacie sobie (?) funkcje treści (j)elit -  „rządzących”  - obozowo marnotrawiących"gładzących" kapitał  ludzki - LUD dobijających… 

Jeśli  nie  to WY OBRAŻACIE sobie siebie ... tylko tak sobie POpróżnicy próżnicyników…

ZAniedbujących  boje o wyobrażenie  sobie (czynników) TEgo - czego  faktycznie  boi się  ”władza” – nie  zezwalająca (dopiero od  1998 roku ???)  „służbom  ścigania”  na przyzwoite dopilnowanie aby  kontynuować obywatelskie  śledztwa policyjno- prokuratorskie…

 – rozpoczęte profesjonalnie krótko przed  wykonaniem politycznego wyroku kary śmierci  na gen, M. Papale…

i  wielu „znanych seryjnych samobójcach”  …zbyt  wiele  wyobrażających sobie ( służbowo znających ?)…

PRZEZ KOGO - dla  kogo (?)  mianowanych (zbiorowych) ludobójców - nietykalnych organizatorów POlitycznych KATAstrof …astrofizycznych, teorEtycznych czy POetyckich… ?

Pozdrawiam.

Vote up!
5
Vote down!
-3
#1482031

Dobrze spletowales tych, ktorzy sa przeciw karze smierci.

Oni dobrze wiedza, czego pilnuja. Gdyby byla kara smierci, to leb pod topor, a nie kolejne stanowiska w kolejnych rzadach...

 

pzdr.

 

Vote up!
3
Vote down!
-2

chris

#1482145

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

już na NP  była chyba ze dwa razy dyskutowana.Na ogół wypowiadający się raczej byli przeciw. Ja jestem za.Bo kościół katolicki dopuszcza. W KKK jest wystarczające uzasadnienie.Widać tym razem "pacyfiści " są na urlopie. Pozdrawiam

Vote up!
2
Vote down!
-4

Verita

#1482375

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika JSC (niezweryfikowany) nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

1 list Jana 3,15
„Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą,
a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.”

Vote up!
0
Vote down!
-2
#1482388

Pan Bóg zakazuje zabijania, chyba że pani chodzi do kościoła wyznawców makaronowego potwora spagetti. A sugestia pani że kościół katolicki pozwala na zabijanie, to kłamstwo z pani strony.

Vote up!
2
Vote down!
-1

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1482393

w Evangelium Vitae znajdujemy:
W każdym razie pozostaje w mocy zasada wskazana przez nowy Katechizm Kościoła Katolickiego: „Jeśli środki bezkrwawe wystarczają do obrony życia ludzkiego przed napastnikiem i do ochrony porządku publicznego oraz bezpieczeństwa osób, władza powinna stosować te środki, gdyż są bardziej zgodne z konkretnymi uwarunkowaniami dobra wspólnego i bardziej odpowiadają godności osoby ludzkiej”

Vote up!
1
Vote down!
-1
#1482397

i jak to sie ma do morderstwa ????

coz to za manipulacja ?

my dyskutujemy tutaj o wymierzaniu kary smierci w przypadku udowodnionego morderstwa...,

a nie o jakis dzialania prewencyjnych,  czy zachowaniach  samoobrony...

 

Vote up!
2
Vote down!
-1

chris

#1482406

że pojęcie udowodnionego morderstwa stoi na śliskim gruncie.

Vote up!
0
Vote down!
0
#1482416

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Verita nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

weź do ręki Katechizm Kościoła Katolickiego ...i wszystko będzie jasne, jeżeli tylko potrafisz czytać ze zrozumieniem.Albo wygoogluj....też wystarczy.A tak na marginesie, to ja nigdy nie kłamię.Brzydzę się kłamstwem.Oczernianie kogoś na ogólnym portalu i zarzucanie komuś kłamstwa to nie tylko grzech, ale i podły czyn.Czym ty chcesz podciągnąć swoje nieszczęsne ego?

Vote up!
2
Vote down!
-3

Verita

#1482402

Jaja pani sobie robi, czy o drogę pani pyta.

Proszę pokazać gdzie i kiedy kościół pozwalał na zabijanie, oraz który kapłan oficjalnie o tym mówi.

Jak pani mi to udowodni, to odszczekam to co napisałem

Vote up!
1
Vote down!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1482413

A czy posluchales moj Drogi  ks.prof Sieronia, ze zapytam ? fimik masz powyzej...

polecam rowniez filmiki w pierwszym komentarzu... prosze uwaznie i na spokojnie wysluchac...

pzdr.
Krzysztof

Vote up!
1
Vote down!
-1

chris

#1482405

Zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bodu, a Pan Bóg jest przeciw zabijaniu.

Nie zabijaj, znasz takie przykazanie z Dekalogu 10ciu przykazań.

Prawy katolik, nie ma takiego problemu, życie czy zabijanie.

Vote up!
2
Vote down!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1482418

Prosze posluchac ks.prof. Sieronia.Nie chce sie powtarzac, ale nie masz racji.

serd.pozdr.Szczesc Boze

Krzysztof

Vote up!
1
Vote down!
-1

chris

#1482479

ks.prof.Roman Sieron bardzo przejrzyscie i czytelnie wyjasnia te kwestie, prosze kupic sobie sluchawki lub glosniki.

My piszemy o morderstwie, a nie zabojstwie.. MORD...

czy adwersarz jest od swiadkow jechowy, ze tak plywa w biblijnych tekstach...

czy probuje wykoleic te dyskusje ?

bo czyms takim mi to pachnie...

 a moze lewak, ktory wie, ze dzwonia, jeno nie wie w ktorym kosciele...

Katolik bowiem doskonale orientuje sie w tym temacie...

Vote up!
1
Vote down!
-2

chris

#1482403

Dziwi mnie, że nikt nie dyskutuje o tekście artykułu. Tekst jest o odstraszaniu, a odstraszanie powoduje konsekwencje. Można milczeć, można nie przyjmować do wiadomości ich istnienia, ale one są. I wszyscy milczą.

 

Czytelnik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jest to fakt o podstawowym znaczeniu. Jeśli bowiem kara śmierci odstrasza, to każda egzekucja oznacza ochronę życia.

Pamiętaj, że każdy „sukces” przeciwników kary śmierci, został okupiony śmiercią niewinnych ludzi. Pamiętaj, że za każdą niewykonaną egzekucję społeczeństwo zapłaci cenę najwyższą. Twoje milczenie w zupełności wystarczy, aby zło triumfowało – bowiem dopuszczalne jest każde kłamstwo i każda manipulacja.

 

Jeśli chodzi o problem stosunku chrześcijaństwa do kary śmierci, to został on przedstawiony w artykule

http://niepoprawni.pl/blog/henryk-dabrowski/ksiega-powtornie-powtorzonego-prawa

Warto najpierw przeczytać, zamiast toczyć jałowe spory.

 

 

Vote up!
2
Vote down!
-1
#1482408

Najpierw aspekt zasadniczy, a nastepnie deser ;-)

nikt nie powiedzial, ze na tym mamy zakonczyc...

pzdr.

Vote up!
1
Vote down!
-1

chris

#1482412