Morderstwa, egzekucje, odstraszanie - amerykański eksperyment

Obrazek użytkownika Henryk Dąbrowski
Świat

 

Wiemy, że przez wiele lat siły Postępu kwestionowały istnienie odstraszającego efektu kary śmierci. Media oraz "autorytety" propagowały oficjalne stanowisko ONZ, a na stronie Amnesty International nadal możemy przeczytać

Wyniki badań relacji między stosowaniem kary śmierci a współczynnikiem zabójstw przeprowadzone dla Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1988 roku i uzupełnione w 1996 oraz 2002 roku stwierdzają, że: „...badania nie dostarczyły naukowego dowodu na to, że kara śmierci ma większy efekt odstraszający niż kara dożywotniego więzienia. Jest mało prawdopodobne by udało się uzyskać taki dowód w przyszłości. Hipoteza o odstraszającym działaniu kary śmierci wciąż nie znajduje potwierdzenia”


Godność ofiar nie ma dla ONZ najmniejszego znaczenia. Fakt, że decyzje podjęte na podstawie nieudowodnionego domniemania (o jednakowym odstraszaniu kary śmierci i kary dożywotniego więzienia) mogą skutkować śmiercią wielu niewinnych osób, nie działa na ONZ odstraszająco. Postęp ma swoją cenę, życie ofiar znaczy zbyt mało, a liczy się godność i życie morderców.

 

Na nieszczęście dla przedstawicieli Postępu, najnowsze, niezależne i nie przeprowadzane dla ONZ badania potwierdzają tezę, że kara śmierci ma duży efekt odstraszający. Jak do tego doszło? Decydujące znaczenie miały następujące wydarzenia w Stanach Zjednoczonych

 

02.06.1967 Ostatnia egzekucja przed formalnym zawieszeniem kary śmierci. Rozpoczyna się nieformalne moratorium na wykonywanie wyroków śmierci.
02.07.1972 Sąd Najwyższy uznaje, że większość stanowych ustaw dotyczących kary śmierci jest niezgodna z konstytucją (sprawa Furman v. Georgia[2]). Powoduje to faktyczne i formalne zawieszenie wykonywania kary śmierci w USA
02.07.1976 Sąd Najwyższy uznaje karę śmierci za zgodną z konstytucją Stanów Zjednoczonych (sprawa Gregg v. Georgia[3]). Wyrok oznacza, że stany, które dostosowały swoje prawodawstwo mogą wykonywać wyroki śmierci.
17.01.1977 Pierwsza egzekucja po decyzji Sądu Najwyższego w sprawie Gregg v. Georgia. Koniec moratorium na wykonywanie kary śmierci w USA.

 

Widzimy, że w Stanach Zjednoczonych w okresie od 03.06.1967 do 16.01.1977 nie został wykonany ani jeden wyrok śmierci, zaś okres względnej bierności wymiaru sprawiedliwości trwał jeszcze dłużej. Tabela przedstawia ilość wykonanych wyroków śmierci w poszczególnych latach

 

 

Cały artykuł dostępny jest tutaj:
]]>http://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Morderstwa,_egzekucje,_odstraszanie_-_ameryka%C5%84ski_eksperyment]]>
 

 

 


PS.

Nieporawnym Czytelnikom chciałbym wyjaśnić, że link do oryginalnej strony podałem tylko dlatego, iż artykuł zawiera tabele i obrazki. Przerabianie tego typu artykułów jest uciążliwe i czasochłonne, a efekt i tak znacznie odbiega od oczekiwanego.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)