#FreeTommy - Akcja w obronie Tommiego Robinsona! Włącz się! Udostępnij!

Obrazek użytkownika DarekM
Idee

Apelujemy do brytyjskich polityków, sędziów, mediów oraz wszystkich mieszkańców Wielkiej Brytanii, nie pozwólcie na to! Interweniujcie! Działajcie! Wysyłajcie e-maile, pocztówki, listy. Akcja symboliczna ale musimy dać świadectwo, że nie ma przyzwolenia na łamanie wolności słowa poprzez polityczną poprawność.

TEKST PO ANGIELSKU:

A request for intervention. Tommy Robinson, a British social activist, is to spend 13 months behind bars for commenting, in front of the court house, an ongoing trial of an islamic gang dealing in sexual abuse of underage girls, some of whom were only 11 years old. Will, in today's Europe, the fight for bringing to justice people responsible for sexual crimes on children end up in prison?

Has political correctness in today's Great Britain led to a situation in which the authorities put embargo on news concerning crimes committed by Islam believers? Does political correctness also mean for the authorities more than to protect children against degenerates?

For us, Polish people, freedom of speech is equally the right and the value for which we have to fight uncompromisingly. We showed our fight not only in the 80s of XX century when millions of Polish people joined Solidarność which was a great contribution to freeing Middle-East Europe from communist jackboot, but also in modern times when dozens of thousands of young Poles took to the streets in the fight against introducing ACTA in the European Union. We won back then.

The case of Tommy Robinson is symbolic for us. This young man will go to a prison where the majority of the incarcerated is Muslim. They are perpetrators of the most serious crimes and have been directly threatening Tommy with death, and Islamic community wants revange on Tommy's loved ones.

Will, in the eyes of the whole world, the political murder on the journalist take place in Great Britain? We appeal for British politicians, judges, media and all residents of Great Britain - do not allow it! Intervene! Act!

Sincerely yours,

 

TEKST PO POLSKU:

Prośba o interwencję! Tommy Robinson, brytyjski aktywista społeczny, 13 miesięcy spędzi w więzieniu za to, że stojąc przed gmachem sądu komentował toczący się tam proces islamskiego gangu zajmującego się wykorzystywaniem seksualnym dziewczynek, z których niektóre miały zaledwie 11 lat. Czy w dzisiejszej Europie walka o wymierzenie sprawiedliwości wobec sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci będzie kończyć się w więzieniu?

Czy w dzisiejszej Wielkiej Brytanii polityczna poprawność doprowadziła do sytuacji, w której władze nakładają embargo na wiadomości dotyczące przestępstw wyrządzanych przez wyznawców islamu? Czy również polityczna poprawność dla rządzących znaczy więcej niż ochrona dzieci przed zwyrodnialcami?

Dla nas Polaków wolność słowa jest prawem i jednocześnie wartością, o którą trzeba bezwzględnie walczyć. Naszą walkę pokazaliśmy nie tylko w latach ’80 XX wieku, kiedy miliony Polaków wstąpiło do „Solidarności”, czym w wielkim stopniu przyczyniliśmy się do wyzwolenia Europy Środkowo-Wschodniej z jarzma komunizmu ale również w czasach nam współczesnych, kiedy to dziesiątki tysięcy młodych Polaków wyszło na ulice w walce przeciwko wprowadzeniu w Unii Europejskiej ACTA. Wówczas wygraliśmy.

Sprawa Tommiego Robinsona jest dla nas symboliczna. Ten młody człowiek trafił do więzienia, w którym większość osadzonych wyznaje islam. Są to sprawcy najgroźniejszych przestępstw, którzy bezpośrednio grożą Tommiemu śmiercią, a społeczność islamska chce zemsty na jego najbliższych.

Czy na oczach całego świata w Wielkiej Brytanii dojdzie do politycznego mordu na dziennikarzu?

Apelujemy do brytyjskich polityków, sędziów, mediów oraz wszystkich mieszkańców Wielkiej Brytanii, nie pozwólcie na to! Interweniujcie! Działajcie!

Z wyrazami szacunku,

 

E-maile: Kilkuset brytyjskich posłów: ]]>http://bit.ly/2mG9SAF]]>

Instytucje: mail@theroyaluk.com, mayt@parliament.uk, AndrewRT.Davies@Assembly.Wales, correspondence@attorneygeneral.gov.uk, publiccorrespondence@cabinetoffice.gov.uk, enquiries@culture.gov.uk, fcocorrespondence@fco.gov.uk, public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk, enquiries@cps.gov.uk, enquiries@supremecourt.uk, general.queries@justice.gsi.gov.uk, communication@nca.x.gsi.gov.uk, correspondence@walesoffice.gsi.gov.uk, psleaderofthelords@cabinetoffice.gov.uk, commonsleader@cabinetoffice.gov.uk, Andrea.leadsom.mp@parliament.uk

Adresy.

Her Majesty The Queen Buckingham Palace London SW1A 1AA

Theresa May: House of Commons London SW1A 0AA

Home Office Direct Communications Unit 2 Marsham Street London SW1P 4DF

United Kingdom The Supreme Court Parliament Square London SW1P 3BD

Ministry of Justice 102 Petty France London SW1H 9AJ United Kingdom

 

 

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)