Edukacja w nowej Konstytucji. Propozycja ram administracyjmych do przemyślenia i być może, przedyskutowania.

Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Idee
Dlaczego należałoby umieścić system edukacji młodych Polek i Polaków w Konstytucji? Odpowiedzź jest dużo prostsza niż wydawałoby się. Trzeba koniecznie zatrzymać wynaradawianie polskich dzieci! Trzeba koniecznie zatrzymać "parade napraw i reform" systemu edukacjii, bowiem co jeden minister lub ministra to dostaje fijoła na punkcie "reform". W normalnym kraju regulują to ustawy, w Polsce po ponad 70 latach "reformatorów" a już szczgólnie w ostatnich 26 latach, system edukacji dzieci i młodzieży polskiej doprowadza wręcz do rozpaczy. Nie interesują mnie zalecenia i wytyczne różnych jewro agencji. Wszyscy wiedzą jakie cele one mają. Dlatego czas na unikatowy polski system edujacji na stałe zapisany w Konstytucji i nie do ruszenia przez "świetych reformatorskich głupców". Nowy system óswiaty i edukacji ma wychować młodych polskich patriotów o szerokich horyzontach myślowych a jednocześnie bardzo dobrze, o ile nie najlepiej wykształconych na świecie. Młódzi świetnie wykształceni patrioci będą siłą napędową coraz głębszych zmian w Polsce za 20 do 30 lat. Polaka jest bowiem krainą mlekiem i miodem płynącą i pierwsze co należy zrobić to odsunąć zdegenerowanych pseudopolaków od stanowisk decydenckich. 
Poniżej w punktach jest przedtawiona propzycja do duskusji na forum.
 
Szkołę zaczynają dzieci w wieku lat siedmiu.
 
Szkoła jest podzielona na dwa etapy
        1.        * 10 letnia szkoła ogólnokszałcąca
        2.       * 4 letnia szkoła zawodowa rozszerzona o  programy technologiczne i kierunkowe. Krótko mówiąc nauka zawodu. Po
                   ukończeniu tych 4 lat każdy uczeń dostaje dyplom czeladnika w zawodzie którego się uczył na zajęciach praktycznych
                   Rozszerzone programy kierunkowe, to nic innego tylko poszerzone programy z przedmiotów ogólnokształcących,
                   w których uczniowie wykazują zdolności i je lubią.
 
Uczniowie nie zmieniają szkiły czy klasy, są w tej samej klasie, spotykają się na niektórych lekcjach, rozchodzą na inne. Mają lekcje ogólne, lekcje technologii w podstawowym zakresie w zawodzie który wybrali oraz lekcje o poszerzonym a nawet bardzo poszerzonym programie naukowym.
        3.     Matura
                * Matura jest rozszerzona. Egzaminy maturalne są jednocześnie egzaminami wstępnymi na wyższe uczelnie.
                * Matury są zbiorcze. Odbywają się, w zależności od liczby maturzystów w jednym lub kilku miejscach w danym 
                   mieście czy miasteczku. Na maturze grupowej musi być conajmniej 350 uczniów, jeśli nie ma, to należy zgrupować 
                   kilka klas maturalnych z różnych miasteczek w centralnie położonym misteczku lub mieście.
                * Matury są ustne i pisemne
                * Egzaminatorzy maturalni to nauczyciele ze szkół, profesorowie wyższych uczelni i ... rodzice. Wybierani są drogą     
                   losowania na trzy miesiące wcześniej, a na dzień przez maturą dowiadują się gdzie będą prowadzili matury.
                * Egzaminatorzy muszą być z odległości conajmniej 150 km od miejsca matur.
                * Matury zaczynają się 1-go Maja, kończą 28 Maja. Sesja poprawkowa zaczyna się 1 września kończy 15 września tego 
                    samego roku.
 
       4.     Przedmioty obowiązkowe na maturze:
               * Język polski
              * język obcy
              * matematyka
              * fizyka
              *  wychowanie obywatelskie
              * historia
              * przedmiot zawodowy/technologia
Przedmioty obowiązkowe zdawane będą pisemnie i ustnie
 
             * przedmioty dodatkowe, jeden do wyboru na maturę
                 -  chemia
                - wychowanie fizyczne
                - biologia
                -  drugi jezyk obcy

 
    5.    Po maturze w paździrniku tego samego roku wszyscy zdrowi, bez wyjątków, kobiety i mężczyźni sa powołani do
            odbycia jednorosznej zasadniczej służby wojskowej.
             * Jedynymi wyjątkami będą chorzy umysłowo oraz ludzie w dużym stopniu okaleczeni fizycznie
             * po jednorocznej służbie wojskowej wszyscy mają prawo do dalszej edukacji, pozostania w wojsku jako zawodowi
                żołnierze, lub też poszukania prcy w swoim wyuczonym zawodze. Dalsza edukacja to dwuletnie technika lub 
                pięciletnie lub nawet siedmioletnie wyższe  uczelnie.
 
Tak ogólnie wyglądałyby ramy systemu wychowania młodych pokoleń Polaków. Oczywiście ramy te muszą być wypełnione  programami nauczania, tak aby uczeń się nie nudził na lekcjach, a jednocześnie programy nie mogą być przeładowane zbyteczną wiedzą, którą można znaleźć na internecie. Programy nie mogłyby być "reformowane" przez różnych "reformatorów", a jedynie uzupełniane o najnowsze osiągnięcia inżynieryjne oraz naukowe, przy jednoczesnym skreślaniu zdezaktualizowanych
.
Reasumując młody człowiek wchodziłby w dorosłe życie 22 lat, praktycznie ukształtowany i samodzielny, natomiast kończąc studia w zależności od kierunku studiów.wchodziłby w życie w wieku 27-29 lat, niewypalony, pełen pomysłów i co najważniejsze bardzo wykształcony.  Gotowy złapać byka za rogi.
Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.7 (głosów:7)

Komentarze

10 lat odsiadki - za co???

W wieku 17 lat czlowiek jest dojrzały fizycznie - i powinien być dojrzały społecznie.

Kto chce się kształcić wyżej - proszę bardzo.

Podstawówka - 6 lat, szkoła średnia - 4 lata - i matura.

Do szkoly - siedmiolatki.

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1
#1479860

W zasadzie to masz rację Dziewczynki są dojrzałe fizycznie już w wieku lat 10. W ciąże mogą zajść nawet wcześniej. Chłopcy w wieku lat 12-13 już mogą iść do pracy. Są dojrzali fizycznie.

Pytanie czy chcesz mieć naród matołów. Bezrozumnych, niewykształconych bydląt roboczych? Czy może lepiej jak Polacy będą narodem wykształconym, nie tylko zawodowo, ale również patriotycznie, historycznie i socjalnie. Zapamiętaj jedno, im bardziej wszechstronnie patriotycznie wykształcony człowiek, tym mniej lewactwa.

Piszesz o dojrzałości społecznej w wieku lat 17. Piszesz o całości czy jednostkach? Jednostki mogą się trafić, ogół ma serdecznie w d...e społeczeństwo i dojrzałość społeczną. Siedemnastolatek myśli gdzie by tu się zabawić, wypić i zaru....ć. I to niezależnie, czy mówimy o nastolatkach płci żeńskiej czy męskiej. I niech się bawią, dlaczego nie, bo później jak wejdą w kierat........

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-3

AK-N

#1480026

Dojrzewa życiowo ten, kto wcześnie jest wychowywany przez pracę. Ten, kto oprócz praw ma również obowiązki.

Zbyt długie przebywanie z getcie zwanym szkołą powoduje impotencję życiową.

Szczególnie szkodliwe jest zbyt długie zamieszkiwanie z rodzicami. Ostatnio coraz dłuższe.

Co do wykształcenia: w ciągu 11 lat - jeśli nauczanie jest na dobrym poziomie - można opanować potężną wiedzę.

Niestety - w naszym kraju chodzenie do szkoły to potworna strata czasu. Zabrane dzieciństwo i młodość - kiedy umysł jest chłonny, osobowość plastyczna, dająca się kształtować. Szkoła uczy dżwigania coraz cięższego plecaka z makulaturą, niezadawania pytań i dwój-myślenia.

 

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#1480161