Alternatywa Konserwatywno-Narodowa - blog

Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Idee
  1. Prawo krwi obowiązuje przy nabywaniu obywatelstwa polskiego
  2. W przypadku małżeństw mieszanych dopiero trzecie pokolenie nabywa prawo do obywatelstwa, pod warunkiem, że nikt nie opuścił Polski na dłużej niż  jeden rok.

Prawa obywatela

  •  prawo do głosowania
  • prawo do kandydowania na posła i senatora
  • prawo do pracy w urzędach państwowych i samorządowych
  •  prawo do bezpłatnej nauki w 10 letnich...
4.9
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Idee
Wojsko Polskie przestaje istnieć z dniem 31.12._____ o godzinie 0:00. W dniu 01.01_______ 0 godzinie 0:00:01powstają Narodowe Siły Zbrojne. Wszyscy zawodowi żołnierze, podoficerowie, oficerowie i generalicja z którymi nie zostaną podpisane nowe kontrakty zostaje przeniesiona do cywila, ale nie do rezerwy czy w stan spoczynku. Szczególnie przydatna kadra podoficerska i oficerska może być...
4.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Idee
Ustawa wprowadzająca JOW-y praktycznie nic nie daje, bo będzie to tylko ustawa która dziś zostanie wprowadzona, a jutro zostanie "wyprowadzona" inną ustawą, i to być może nawet przez ten sam Sejm.   Inaczej rzecz się ma, kiedy JOW-y zostają połączone z nową ordynacją wyborczą, która to zostaje połączona z nowym podziałem administracyjnym kraju, i to wszystko razem, jako jedno zostaje zapisane w...
4.25
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.3 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Idee
Dlaczego należałoby umieścić system edukacji młodych Polek i Polaków w Konstytucji? Odpowiedzź jest dużo prostsza niż wydawałoby się. Trzeba koniecznie zatrzymać wynaradawianie polskich dzieci! Trzeba koniecznie zatrzymać "parade napraw i reform" systemu edukacjii, bowiem co jeden minister lub ministra to dostaje fijoła na punkcie "reform". W normalnym kraju regulują to ustawy, w Polsce po ponad...
3.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Blog
POLITYKA PIASTOWSKA CZY JAGIELLOŃSKA. Bardzo wiele mówi się w jakim kierunku winna póść Polska. Jaką politykę prowadzić. Piastowską czy Jagiellońską. Przecież  jadna nie wyklucza drugiej. Z tym, że aby prowadzić efektywną politykę jagiellońską, pierwszeństwo powinna mieć polityka Piastowska. A tak wogóle to chyba czas najwyższy uściślić jaką polityką oznaczają te dwa terminy, bowiem co jeden...
4.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (13 głosów)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Blog

Czas już napisać coś o tym czwartym modercy Polaków. Kto wie czy nie najgorszym. Atakującym i zabijającym z ukrycia, po cichu. Zabijający ludność cywilną i wykrwawionych żołnierzy. Robiących dywersję na tyłach. Mordujących skrytobójczo i pod osłoną innych. Nienawidzących Polaków tylko dlatego że kiedyś ci sami Polacy udzielili ich przodkom gościny i pomogli przetrwać w momencie kiedy cała Europa...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Blog
Siły ukraińskich Nacjonalistów były liczne i zdecydowane przeprowadzić czystkie etniczną na Polakach, a dokładniej chodziło o wymordowanie Polaków i Polek począwszy od kołyski a skończywszy na zniedołężniałych starcach i wszystkiego co pomiędzy. Ściśle współpracowali w ludobójstwie Polaków zarówno z Nimcami, jak i Rosją. W przypadku Niemców utworzone zostały oddziały Waffen SS złożone z...
5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Blog
Drugim mordercą Narodu Polskiego były Niemcy. W przypadku Niemiec skoncetrujmy się tylko na II wojnie światowej, którą  to wywołały właśnie Niemcy. Wcześniej  Niemcy germanizowały Narod i tereny które przypadły im po rozszarpaniu Rzeczypospolitej, wraz z Rosją i Austro-Węgrami. Co ciekawe żaden z tych "bohaterów" nie próbował wojny z Polską sam, zawsze w kupie. Wiedzieli bowiem jedno. Oddzielnie...
4.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (14 głosów)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
BlogOprócz wcześnejszych i późniejszych masowych mordów i wywózek, od 1944 roku zaczęła się masowa grabież majątku narodowego Polski, bo za takowy można uznać majątek na ziemiach zachodnich.Źródło.

Biuro Analiz Sejmowych

OPINIA ZLECONA

Dr hab. Zygmunt Woźniczka

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zakład Teorii i Historii Kultury

Nr zlecenia:737/14A Warszawa, 6 maja 2014 r

Demontaże...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Blog
ROSJA 1  LUDOBÓJSTWO   Palmę pierwszeństwa w ludobójstwie narodu Polskiego bezapelacyjnie dzierży Rosja. Carska czy sowiecka, żadna różnica. Tylko w ciągu ostatnich 200 lat Rosja wymordowała lub wywiozła na Syberię lekką ręką licząc ok. 3 do 5 milionów Polaków lub osób pochodzenia polskiego.   Po każdym Powstaniu dziesiątki tysięcy było wywożonych na Syberię.  Powstanie Kościuszkowskie, tylko w...
5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Kraj
           W niedługim czasie nastąpi próba wrzucenia projektu Nwej Konstytucji RP na Niepoprawnych, i tylko na niepoprawnych. Projekt Konstytucji idzie bardzo daleko. Jest bardzo innowacyjny w wielu aspektach. Pewnych rzeczy nie ma w innych konstytucjach. Z prostej przyczyny. Warunki Polskie są bardzo specyficznymi warunkami. tutaj połowiczne załatwienie czegokolwiek nie ma najmniejszego sensu....
4.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (11 głosów)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Idee

Art. 11.

1.    Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.

2.    Finansowanie partii politycznych jest jawne i nie może być z budżetu Państwa.

3. Partie mogą się utrzymywać tylko i wyłącznie ze...

3
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (2 głosy)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Idee

Rozdział I

RZECZPOSPOLITA POLSKA

Art. 1.

1.    Państwo Polskie jest Rzeczpospolitą.

2.    Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.

3.    Religią panującą jest religia rzymskokatolicka.

4. Żaden z rodziałów, punktów, podpunktów i paragrafów Konstytucji nie może być zmieniony przez Sejm, Senat, Zgromadzenie Narodowe, Prezydenta czy grupę obywateli.

5.  Dopuszcza się wprowadzenie...

2.35
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.4 (3 głosy)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Idee

Preambuła

W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego

My, Naród Polski,wspominając z wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze wysiłki swoje sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały, nawiązując do świetnej tradycji wiekopomnej Konstytucji 3 Maja, do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom...

3.15
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.2 (6 głosów)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Idee

AK-N. Co to jest? Jest to grupa ludzie, którzy doszli do wniosku, że czas najwyższy zbudować solidne podstawy dla działania Państwa Polskiego. A tą podstawą powinna być Konstytucja. Po wielu dyskusjach, doszliśmy do następnego wniosku, że musi to być Konstytucja typu republikańskiego z bardzo silną władzą wykonawczą. W tym przypadku całą władzę wykonawczą ma sprawować Prezydent. Wszystkich bowiem...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)