Herezja globalistyczna

Obrazek użytkownika Zebe
Idee

Gdybym napisał, że przyczyną obecnego , światowego kryzysu ekonomiczno-gospodarczego jest globalizacja, to zapewne bym przesadził. Napiszę więc, że to globalizacja ukształtowała grunt dla zjawisk, które z obecnym kryzysem są związane. Jedna z definicji globalizacji brzmi:

 
Globalizacja jest to proces występujący w gospodarce światowej, charakteryzujący się przede wszystkim nasileniem (się) mobilizacji i przepływu dóbr, kapitałów i siły roboczej w skali ogólnoświatowej, rozwój transportu, komunikacji, telekomunikacji oraz szybki przepływ informacji w mediach. Tej ewolucji gospodarczej towarzyszą przeobrażenia w sferze społecznej, kulturowej, ustrojowej i politycznej,  prowadzące do konfrontacji i zbliżenia w tym zakresie między państwami, narodami, ludźmi całego świata. Globalizacja ma więc swój wymiar gospodarczy , społeczny, polityczny i kulturowy.
 
Trwa więc spór pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami globalizacji. Wg zwolenników, to jedynie słuszna droga rozwoju na miarę nowej, wspaniałej cywilizacji przyszłości. Przeciwnicy zaś mówią o zagrożeniach, które globalizacja  przynosi. Dziś wydaje się, że wiele z tych obaw jest uzasadnionych. Ten tekst o nich właśnie traktuje.
 
Tak więc globalizacja gospodarki może z jednej strony dawać szanse związane z większą otwartością gospodarek, wyrównywaniem różnic rozwojowych, poczuciem wspólnoty interesów, z drugiej zaś czyni narodowe gospodarki wrażliwymi na każde załamanie na rynkach światowych, jak krach finansowy, recesja, kryzysy strukturalne, wzrost bezrobocia itp.

Globalizacja bowiem  w równym stopniu dzieli i jednoczy. Przepływ informacji odbywa się w skali globu co powoduje, że ludzie „globalni” zaczynają kierować „ludnością lokalną” co dla tych drugich nie jest położeniem przyjemnym. Biznes, finanse i wymiana informacji prowadzi do zdecydowanego zróżnicowania warunków życia całych populacji, a różnica między najbogatszymi, a najbiedniejszymi jest coraz większa.

Konsekwencją tego są licznie obserwowane  protesty i akty terroru.
Globalizacja wpływa paraliżująco na sprawność decyzyjną rządów narodowych, powoduje wzrost biurokracji oraz upadek szeregu podmiotów takich jak – drobne, mało konkurencyjne przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolne i małe firmy. Spowoduje również upadek placówek naukowo – badawczych, oraz obniżenie prestiżu wielu instytucji.
Analizując zjawiska społeczne, można zauważyć  spadek przyrostu naturalnego w krajach wysokorozwiniętych, spadek autorytetów statusowych, podstawą statusu są osiągnięcia i pieniądze, więzi  z kościołem staja się bardziej liberalne, a władza staje się pojęciem abstrakcyjnym.
Do kolejnych zagrożeń wynikających z globalizacji należy niszczenie rodzimej produkcji. Programy dostosowawcze Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego wspierają orientację proeksportową oraz finansują olbrzymie infrastrukturalne obiekty, które są zaprzeczeniem zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju państw słabych gospodarczo i które wykorzystując liberalizację handlu – zniesienie barier dla swobodnego przepływu towarów i kapitału w celu otworzenia krajowych rynków dla zachodnich inwestorów, jak również zniesienie barier ochronnych na import towarów .
 
Wielkie korporacje swobodnie penetrują te słabe rynki  powodując upadek lokalnych, małych przedsiębiorstw, które nie mają szansy w konkurencji z tanimi (gdyż produkowanymi na wielką skalę) produktami. Globalizacja gospodarki oznacza utworzenie gospodarki światowej, która z jednej strony umożliwia swobodny przepływ dóbr, usług i czynników wytwórczych, ale z drugiej zaś strony prowadzi  do zaniku granic, jeśli chodzi o działalność gospodarczą. Kapitał można swobodnie się przemieszczać, inwestując tam, gdzie warunki ku temu są najkorzystniejsze (np. niskie podatki, tania  siła robocza).
Dużym zagrożeniem jest również sprzedaż przedsiębiorstw państwowych zagranicznym inwestorom, której ubocznym skutkiem jest redukcja zatrudnienia lub obniżenie płac, jak również prywatyzacja służby zdrowia i szkolnictwa, która wprowadza opłaty za dostęp do nich i zmniejszenie wydatków budżetowych na cele społeczne i kulturalne (zdrowie, edukacja).
W wyniku procesów globalizacyjnych następuje również niszczenie środowiska, które odbywa się na zasadzie transferu brudnych technologii – przenoszeniu produkcji do rejonów świata o niższych standardach ekologicznych. Standardy ochrony środowiska są niższe w krajach mniej rozwiniętych i przeniesienie produkcji do tych rejonów jest bardziej opłacalne, ponieważ obniża koszty produkcji.
Żeby zminimalizować koszty likwidacji odpadów eksportuje się je do krajów biedniejszych i utylizacja kosztuje znacznie mniej.
Następuje również wspieranie konsumpcyjnego stylu życia, dzięki czemu można jeszcze więcej sprzedawać i jeszcze bardziej nakręcać zyski nie zwracając uwagi na jakość życia.
Samo słowo "globalizacja" to teraz taki modny frazes, słowo klucz, którym można otworzyć wszystko. Ilu z nas jednak wie, czym ona tak naprawdę jest?
 
A sprawa wbrew pozorom wcale nie jest taka prosta, bo za kurtyną sloganów mamy długi złożony proces przekształceń ekonomicznych, politycznych i kulturowych wzajemnie się stymulujących.
Tak naprawdę to trudno je nawet porozdzielać i omówić odrębnie. Bo jak na przykład można oderwać od siebie politykę, podporządkowane jej media kreujące styl bycia i pop kulturę, która dobrze się sprzedaje dzięki wielkim koncernom, jak zrozumieć korupcje władzy bez odniesienia do świata biznesu i mafii i pominąć w tym szarego człowieka, który jednego dnia na przykład traci pracę, oszczędności, ale i świat wartości, w którym żył do tej pory wali mu się na głowę.
 
Dlatego więc tak trudno  objąć dziś zmysłami współczesny świat. Trudno zrozumieć całość mechanizmów, którymi to wszystko się kieruje. Tak samo jest z kryzysem, który zrodził się z gry na światowych giełdach i w głowach rządzących. Tak, niewątpliwie globalizacja ma w tym swój udział. Nietrudno zauważyć, że fundamentem zjawiska globalizacji jest neoliberalizm.
 

Pytanie o to jak to się potoczy, czy może nawet skończy, zahacza wprost o herezję.

 

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Jan Bogatko

...ale globalizacja to także wolność, od warunkiem równowagi podmiotów, inaczej Chiny kupią sobie świat na wyprzedaży,

pozdrawiam,

tekst daje dużo do myślenia,

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Jan Bogatko

#103352

Wolność rozumiana liberalnie nie jest wolnością, która służy społeczeństwom, to wolność większa dla silniejszych i pozorna dla słabszych. W liberalizmie nigdy nie będzie równowagi podmiotów, bo sama doktryna to wyklucza.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#103381

Najgorszym efektem globalizacji jest fakt, o którym nikt nie mówi oficjalnie, skrzętnie ukrywając, że władzę nad narodami, światem, obejmują prywatne osoby, które bez jakiejkolwiek kontroli, mogą, poprzez niby powiązania gospodarcze wpływać na jednostkę w każdym państwie, podporządkowując finansowo rządy poszczególnych państw??? Pzdr.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#103362

Powiedziałbym, że określone grupy interesów, które posiadają w rękach instrumenty do sterowania procesami ogólnoświatowymi.Globalizacja jest zagrożeniem dla rządów narodowych, jest zagrożeniem dla demokracji w rozumieniu cywilizacji europejskiej. W sferze kulturowej wywraca do góry nogami dotychczasowe osiągnięcia cywilizacyjne starego świata. Doprowadza do "kogel mogla" system wartości. Jednym słowem wprowadza zamęt na skalę trudną dziś do opisania.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#103385

I to jest moim zdaniem najwłaściwszym stwierdzeniem.
To działania opakowane w błyszczący papierek z pozytywką grającą hipnotyzującą melodię. Najprościej ujmując jest to w moim przekonaniu dążenie do korporacjonizmu w wymiarze światowym.

W. red

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

W. red

#103475

To prosta droga do podziału świata pomiędzy kilka dynastii,przy czym teraz rolę Habsburgów,Burbonów czy Kondeuszy przejmą pseudoPOnadnarodowe ,których jedynym celem będzie POdPOrządkowanie sobie jak największej części świata. Koniec Demokracji,jaka by ona nie była,koniec wolnego rynku i konkurencji. Jeśli ktoś POpiera POwrót średniowiecznego fedalizmu to sam sobie idiota jest winien.
Pozdrowienia
zib1

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Pozdrowienia
zib1

#103398

globalne bniewolnictwo. Zadłużeni bezpaństwowcy, nawet bez rodziny.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#103406

Z mojego punktu widzenia to wygląda tak, jeszcze 10 lat temu wyśmiałbym Pana wpis jako "teorie spiskowe", 5 lat temu przeczytałbym z uwagą i zastanowił. Dzisiaj obawiam się, że "rząd światowy", "wspólna globalna waluta" i "powszechna unifikacja" są omawiane w kuluarach ONZ-u i UE. I nie są to już "teorie spiskowe", tylko twarde fakty, co napawa jeszcze większym strachem. Jak wygląda "mediokracja" w Polsce to sami widzimy, jak wyglądałaby "globalna mediokracja" tego możemy się jedynie domyślać.
Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

#103479

Chyba najwyższy czas zacząć się bać. Ale tu nawet strach się bać widząc do czego to zmierza.

W. red

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

W. red

#103540