Sądy: Dość zbrodni prokuratury przeciw Polakom!

Obrazek użytkownika Mariusz Cysewski
Kraj

5 listopada 2013 r. w Sądzie Rejonowym Katowice Zachód odbyło się posiedzenie w sprawie zażalenia Mariusza Cysewskiego na kolejne bezprawne postanowienie prokuratury (sygn. III Kp 497/13). Przewodniczy pani sędzia Beata Niedziela-Bujak. W związku z tym, że w dniu posiedzenia (5 listopada) milicja moskiewska dokonała napadu na dom Adama Słomki, lidera KPN-OP, a dodatkowo sędzia wykluczyła jawność rozprawy przez odmowę zgody na nagrywanie posiedzenia - M. Cysewski złożył wniosek o odsunięcie od sprawy wszystkich sędziów Sądu Rejonowego Katowice Zachód, zarzucając im współodpowiedzialność za przestępstwa prokuratury takie jak to, którego ofiarą padł tego dnia A. Słomka. Rozpatrywanie zażaleń w warunkach terroru rządu okupacyjnego mija się z celem

O napadzie Moskali na dom A. Słomki i o jego uprowadzeniu zob. też:
http://www.youtube.com/watch?v=32SdJ7bm_fgb
http://naszeblogi.pl/42071-porwanie-adama-slomki-dalsze-informacje
http://naszeblogi.pl/42115-porwanie-slomki-kim-jest-prokurator-wilczynski

Kontakt: tel. 511 060 559
ppraworzadnosc@gmail.com
https://sites.google.com/site/wolnyczyn
http://mariuszcysewski.blogspot.com

Brak głosów