Kaczyński oskarża Tuska o uległość wobec USA

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

Paweł Majewski wywiad . Jarosławem Kaczyński „ Dziś mamy do czynienia z całkowitą zmianą geopolityczną w Europie. Ład, który powstał w 1945 r., a potem domknął się po latach 1989–1991, dziś po prostu nie istnieje.”....”Ale premier mówi dziś o Rosji innym tonem niż wcześniej. No właśnie, mówi. Ale jego wcześniejsze działania ośmielały i zachęcały Putina do posunięć, jakie dziś widzimy. To oznacza, że gdyby pan rządził w ostatnich latach w Polsce,  Putin byłby dziś inny? Nie, tu polityka Tuska nie miała aż tak wielkiego znaczenia. Ważniejsza była polityka Waszyngtonu i Berlina wobec Rosji, w którą Tusk się, niestety, wpisywał. My byśmy prowadzili zupełnie inną politykę. Ja bym się bardziej zaangażował w sprawę Gruzji, by została bardziej podjęta przez Zachód. Rząd Tuska przekonywał, że misja mojego świętej pamięci brata to była samotna kawaleryjska szarża. A przecież on leciał do Tbilisi w porozumieniu z  prezydentem USA George'em W. Bushem, który poparł tę wyprawę. Nie można sobie wyobrazić mocniejszego poparcia. To trzeba było wykorzystać i potem kontynuować.Podobnie jak próbować budować poparcie na Ukrainie, choć tam przez długi czas nic się nie dało załatwić. Zamiast tego rząd Ukrainę przez długi czas ignorował.”...”Nie wiem, czy nas określano mianem rusofobów, ale to my doprowadziliśmy do tego, że Angela Merkel broniła polskich interesów na szczycie w Samarze. To my doprowadziliśmy do tego, że cała Unia postawiła się Rosji. Zapewniam, myśmy na początku próbowali podejmować dialog z Rosją. Gdy zobaczyliśmy, że się nie da, zaczęliśmy grać inaczej. Oczywiście, Polska jest za słaba, by powstrzymać powrót czynnego imperializmu rosyjskiego. Jej mogą się przeciwstawić USA czy Unia Europejska, ale oczywiście z naszym udziałem. „....”Co UE i USA mogą zrobić dziś? Optymiści uważają, że wystarczy przycisnąć rosyjskich oligarchów. Uderzyć w kilkadziesiąt, kilkaset osób finansowo, a nawet skonfiskować ich mienie. Oligarchia rzuciłaby się wówczas Putinowi do gardła i albo go odsunęła, albo zmusiła do zmiany polityki. Ja jednak nie jestem takim optymistą.A co uważają pesymiści? Raczej realiści niż pesymiści. Wariant realistyczny mówi, że uderzenie w oligarchów to dopiero pierwszy krok. Rosja to chory człowiek, a kroplówką są pieniądze ze sprzedaży surowców. Trzeba więc doprowadzić do obniżenia cen ropy, a z czasem uniezależnić się od rosyjskiego gazu. Niektóre z tych działań można przeprowadzić stosunkowo łatwo. To oczywiście niesie inne koszty, ale trzeba pamiętać, że dziś na świecie nie ma ważniejszej sprawy niż ograniczenie rosyjskiego ekspansjonizmu. Trzeba też Rosji zostawić furtkę, przez którą w takiej sytuacji będzie mogła się wycofać.”....”. Chcemy, by w PE byli ludzie, którzy będą potrafili coś zdziałać, znają świat, potrafią twardo stawiać nasze polskie interesy. Jak na przykład prof. Zdzisław Krasnodębski. W Parlamencie Europejskim potrzebni są ludzie, którzy nie mają kłopotów komunikacyjnych, bo swoją erudycją i znakomitą znajomością języków imponują innym. To buduje prestiż, powagę i jest dowodem dobrego merytorycznego przygotowania do pełnienia funkcji, którą się sprawuje. „....” „...”Ale jeśli chodzi o polską jedność, to naprawdę, proszę pytać tamtą stronę. To oni prowadzili politykę wobec Wschodu, która, najłagodniej mówiąc, zawiodła. Rząd więc zamiast rozliczać nas, powinien się z tego wszystkiego wycofać, również z atakowania naszej polityki wschodniej i totalnej krytyki, którą nazwano już „przemysłem pogardy". „.]]>(źródło ) ]]>

Tłumaczył Mateusz Wiatr „ Henry Hazlitt „Droga do totalitaryzmu „....”Pomimo ostatecznego i oczywistego celu władców Rosji, jakim jest szerzenie komunizmu oraz podbicie całego świata, a także pomimo ogromnej siły, którą mogą dysponować za sprawą broni, takiej jak pociski sterowane czy bomby atomowe i wodorowe, obecnie największe zagrożenie dla amerykańskiej wolności pochodzi z wewnątrz kraju. Jest to groźba rozwoju i szerzenia się ideologii totalitaryzmu. „...”Totalitaryzm w skrajnej formie jest doktryną, w której rząd — państwo — całkowicie kontroluje jednostkę. American College Dictionary, w oparciu o Webster’s Collegiate, definiuje totalitaryzm jako termin „odnoszący się do scentralizowanej formy rządów, w której podmioty u szczytu władzy nie uznają  i nie tolerują partii politycznych o innych poglądach”. „....”Ten brak tolerancji wobec innych partii nie uważam za stanowiący istotę totalitaryzmu, ale raczej za jedną z jego następstw. Istotą totalitaryzmu jest to, że rządzący sprawują całkowitą kontrolę. Głównym celem (tak samo jak w doktrynie komunizmu) może być tylko pełna kontrola „gospodarki”. Ale „państwo” (określenie kliki, która rządzi) może kontrolować gospodarkę tylko wtedy, gdy posiada całkowitą kontrolę nad importem, eksportem, nad cenami, stopami procentowymi i płacami, nad produkcją i konsumpcją, nad aktami kupna i sprzedaży, nad pozyskiwaniem i wydawaniem dochodów, nad miejscami pracy, nad zawodami i pracownikami — nad wszystkim, co oni robią, co otrzymują i w jakim kierunku idą — i w końcu nad wszystkim, co mówią, a nawet myślą. „....”Jeśli całkowita kontrola gospodarki musi w swoim ostatecznym kształcie oznaczać kontrolę nad tym, co ludzie robią, mówią czy myślą, wtedy pozostaje tylko określić szczegóły i następstwa, aby stwierdzić, że totalitaryzm likwiduje wolność prasy, wolność wyznania, wolność zgromadzeń, wolność przemieszczania się, możliwość zrzeszania się w opozycyjne partie polityczne, możliwość głosowania przeciwko rządzącym. Te ograniczenia są jedynie produktami idei totalitaryzmu. „...”Kiedy zrozumiemy „totalizm” totalitaryzmu, łatwiej nam będzie zrozumieć jego różne stopnie. Lub — skoro z definicji totalitaryzm jest totalny — precyzyjniej byłoby powiedzieć, że łatwiej nam będzie zrozumieć kolejne etapy na drodze do totalitaryzmu. „...”Trochę trudno jest określić, co dokładnie oznacza wolność — używa się tego pojęcia w sposób mglisty i sprzeczny. Ale nie jest zbyt trudno określić, co oznacza niewolnictwo. I nie jest trudno rozpoznać totalitarny umysł, kiedy się na taki natkniemy. Jego znakiem szczególnym jest pogarda dla wolności — to znaczy pogarda dla wolności innych „...”Trochę trudno jest określić, co dokładnie oznacza wolność — używa się tego pojęcia w sposób mglisty i sprzeczny. Ale nie jest zbyt trudno określić, co oznacza niewolnictwo. I nie jest trudno rozpoznać totalitarny umysł, kiedy się na taki natkniemy. Jego znakiem szczególnym jest pogarda dla wolności — to znaczy pogarda dla wolności innych. Jak stwierdził to de Tocqueville we wstępie do swojego dzieła Dawny ustrój i rewolucja:Sami despoci nie przeczą, że wolność jest rzeczą wyborną; tyle, że chcą jej jedynie dla siebie i utrzymują, że wszyscy inni są jej zupełnie niegodni. Tak więc tym, co nas różni, nie jest bynajmniej opinia o wolności, ale mniejszy albo też większy szacunek dla ludzi; i można z pewnością twierdzić, że rozmiłowanie w rządach absolutnych pozostaje w ścisłym stosunku do pogardy dla własnego kraju”...”Istnieją trzy główne tendencje lub zasady uwidaczniające dążenie do totalitaryzmu. Pierwsza i zarazem najważniejsza — ponieważ dwie pozostałe wywodzą się od niej — to nacisk na ciągłe zwiększenie władzy rządu — na osiągnięcie szerszego zakresu interwencjonizmu. Jest to tendencja do tworzenia coraz większej ilości regulacji wobec każdej sfery gospodarki oraz do ograniczenia wolności jednostki. Stały wzrost wydatków rządowych jest elementem tej tendencji. W efekcie oznacza to, że jednostka dysponuje coraz mniejszymi środkami na dobra, które sama chce nabyć, podczas gdy rząd zabiera jej coraz więcej dochodu i przeznacza go na rzeczy, które on uważa za słuszne. Jedną z podstawowych cech totalitaryzmu (a także działań podejmowanych w socjalizmie, państwie paternalistycznym czy keynesizmie) w uproszczeniu jest to, że obywatel nie może wydawać swoich własnych pieniędzy w świadomy sposób. Wraz ze wzrostem kontroli rządu, wolna wola jednostki, czyli indywidualna kontrola nad własnymi sprawami we wszystkich sferach, jest coraz bardziej ograniczana. Podsumowując, zakres wolności jest stale pomniejszany. „....”Zwiększona przez interwencje gospodarcze władza  pozwala rządzącym na dalsze działania, które zachęcają do przeprowadzenia kolejnych interwencji, zwiększających siłę państwa, i tak dalej.Najbardziej dosadne stwierdzenie odnośnie powyższego zjawiska, z jakim kiedykolwiek miałem okazję się spotkać, zostało zawarte w wykładzie wybitnego szwedzkiego ekonomisty ]]>Gustava Cassela]]>. „....”Rządowa dominacja w sprawach gospodarczych, którą zwolennicy gospodarki planowanej chcą ustanowić, jest, jak już widzieliśmy, w konieczny sposób połączona z oszałamiającą ilością rządowych ingerencji, wykazujących tendencję rosnącą. Arbitralność, błędy i nieuniknione sprzeczności prowadzenia takiej polityki, jak codzienne doświadczenia pokazują, doprowadzą do zwiększenia popytu na bardziej racjonalną koordynację różnych dziedzin życia i, co za tym idzie, na ujednolicenie przywództwa. Z tego powodu centralnie planowana gospodarka zawsze będzie przeistaczać się w dyktaturę. Istnienie parlamentu nie jest gwarancją na to, że centralnie planowana gospodarka nie zmieni się w dyktaturę. Wręcz przeciwnie, doświadczenie pokazuje, że ciała przedstawicielskie nie są w stanie spełniać wszystkich niezliczonych funkcji związanych z przewodnictwem gospodarczym bez uwikłania się w spory między konkurującymi grupami interesu. Konsekwencją jest upadek moralny, prowadzący do partyjnej — jeśli nie indywidualnej — korupcji. Przykłady takiej degradacji są spotykane w wielu krajach, gdzie postępuje ona z prędkością tak wielką, że z pewnością napawa ona każdego honorowego obywatela najgorszymi obawami o przyszłość systemu przedstawicielskiego. Lecz oprócz tego, system ten prawdopodobnie nie może być zachowany, jeśli parlamenty są stale przepracowane, bo poszukują odpowiedzi na nieskończoną liczbę możliwie najbardziej zawiłych pytań związanych z prywatną gospodarką. System parlamentarny może być ocalony jedynie dzięki mądremu i rozważnemu ograniczeniu funkcji parlamentu. (…) Dyktatura gospodarcza jest bardziej niebezpieczna, niż ludziom się wydaje. W momencie, gdy ustalona zostaje autorytarna kontrola, nie zawsze będzie można ograniczyć ją tylko do sfery gospodarczej. Jeśli pozwolimy na likwidację wolności gospodarczej i samodzielności, siły walczące o wolność utracą tyle siły, że nie będą w stanie zagwarantować żadnego efektywnego oporu wobec postępującej destrukcji konstytucyjności i życia publicznego. Jeśli opór słabnie — a społeczeństwo być może nie ma nawet pojęcia, co się dzieje — takie fundamentalne wartości jak wolność osobista, wolność myśli i słowa, niezależność nauki są stale narażone na zagrożenia. Do stracenia jest to, co cała cywilizacja odziedziczyła po przodkach, którzy poświęcili się, by utworzyć jej zręby, a niektórzy nawet oddali za to życie. „...]]>(źródło ) ]]>

Marek Kozuba „ W Polsce przybywa żołnierzy USA „ Do Powidza lada dzień przylecą amerykańskie herkulesy. Już teraz ćwiczy u nas m.in. Gwardia Narodowa.Trzy amerykańskie samoloty transportowe przylecą do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego.”....”Od kilku tygodni w Łasku stacjonuje 12 amerykańskich F-16 oraz 300 osób personelu. Ich przylot do Polski został przyspieszony sytuacją za wschodnią granicą. Na początku marca sekretarz obrony USA Chuck Hagel poinformował, że podczas kryzysu na Ukrainie Stany Zjednoczone zwiększą pomoc militarną dla swych sojuszników w NATO, w tym dla Polski i krajów bałtyckich. „...”Od kilku dni w Polsce jest też inna grupa ok. 30 żołnierzy amerykańskich. To żołnierze z 16. Brygady Wsparcia Logistycznego z Baumholder w Niemczech oraz z Gwardii Narodowej ze stanu Illinois. „...”Przedstawiciele naszej armii podkreślają, że to właśnie Amerykanie udostępnili im interaktywny system symulacji pola walki: JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation) i JEMM (Joint Exercise Management Module). „....]]>(źródło ) ]]>

„Uniwersalne karty obsługiwane przez narodową firmę pozwoliłyby uniknąć blokowania ich przez zagranicznych potentatów.Z propozycją powrotu do idei narodowej karty i stworzenia w Rosji własnego centrum obsługi transakcji bezgotówkowych wystąpił Herman Gref, prezes Sbierbanku. Pomysł ma związek z sytuacją z piątku, kiedy w ślad za amerykańskimi sankcjami Visa i MasterCard zablokowały transakcje siedmiu rosyjskich banków. W weekend częściowo wycofały się z decyzji, ograniczając blokadę do banku Rossija i jego spółek zależnych. Bank ten znalazł się na amerykańskiej czarnej liście.”....]]>(źródło ) ]]>

Bloomberg „Agencje ratingowe Standard&Poor's i Fitch obniżyły perspektywę oceny kredytowej Rosji ze stabilnej do negatywnej, co sugeruje, że kolejnym ich krokiem będzie obniżka ratingu. Jednak inwestorzy już traktują rosyjskie obligacje jak śmieciowe.Koszt zabezpieczenia przed niewypłacalnością rosyjskiego rządu z tytułu emisji obligacji podskoczył do najwyższego poziomu od dziesięciu miesięcy. Wśród krajów uznawanych przez inwestorów za bezpieczniejsze pod tym względem są m. In. Kostaryka i Gwatemala.Przez co najmniej dwa kwartały gospodarka Rosji, dziewiąta na świecie, będzie się kurczyła na skutek sankcji  Zachodu w związku z aneksją Krymu, twierdzą analitycy banków, w tym także państwowego VTB Capital.  Przewidują oni, że restrykcje, które dotąd są ograniczone, zostaną rozszerzone i uderzą w określone dziedziny.
Moskiewski indeks giełdowy Micex w tym roku spadł już o 13,1 proc. w porównaniu z 5,8-proc. stratą MSCI Emerging Markets Index. Rosyjski rubel do dolara traci 9,3 proc. i obok argentyńskiego peso jest  najgorszą walutą spośród 24  rynków wschodzących monitorowanych przez Bloomberga.”...]]>(źródło ) ]]>

„Rosja to regionalne mocarstwo, które grozi swoim najbliższym sąsiadom w wyniku słabości, a nie siły. Nie jest zagrożeniem nr. 1 dla Ameryki. Bardziej obawiam się możliwości wybuchu bomby atomowej na Manhattanie - powiedział na zakończenie szczytu ds. bezpieczeństwa nuklearnego w Hadze Barack Obama. Podkreślił, że świat nie uznaje prawomocności "tak zwanego referendum na Krymie". „....(]]>źródło ) ]]>

Janusz Korwin Mikke „P.red.Rafał A.Ziemkiewicz był kiedyś niezależnym publicystą. Był rzecznikiem prasowym UPR, poten z UPR wystąpił – bo chciał być niezależny, potem walczył z Salonem i Adamem Michnikiem, potem związał się z lewicowym PiSem – ale zawsze był niezależny. To się już skończyło. Miał wystąpić na Kongresie Prawicy – ale na kilka dni przedtem oświadczył, że redakcja Jego pisma („Do Rzeczy” chyba) Mu zabroniła. „.]]>..(źródło ) ]]>

„ Niemcy nie wesprą wschodnich rubieży NATO „..”W poniedziałek rzecznik prasowy ministerstwa obrony Niemiec "tłumaczył" swoją zwierzchnik, wyjaśniając że Berlin nie popiera wysyłania dodatkowych oddziałów na wschodnie granice NATO, a jedynie wzmożone ćwiczenia i operacje defensywne. Takie jak Baltic Air Policing, czyli działania na rzecz bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii. W ten sposób Berlin chce mieć ciastko i zjeść ciastko. - Należy potwierdzić, że NATO istnieje nie tylko na papierze, lecz, że można na Sojusz liczyć - przekonuje minister von der Leyen. Ale gdy Brytyjczycy deklarują wzmocnienie i Baltic Air Policing dodatkowymi maszynami Eurofighter, Niemcy dbają by ich Eurofightery zbytnio nie drażniły Rosjan. „...]]>(źródło ) ]]>

Tomasza Sakiewicz „ O ślepocie urzędującego premiera Polski na niebezpieczeństwo rosyjskiej ekspansji nie trzeba chyba nikogo z czytelników „Gazety Polskiej” przekonywać. W czasie gdy Lech Kaczyński organizował pomoc dla napadniętej przez Rosję Gruzji, Tusk i jego fircykowaty minister spraw zagranicznych próbowali, jak mogli, tę pomoc zablokować. Wkrótce też porzucono wsparcie prozachodniej polityki Ukrainy. Ten trend w polityce polskiego rządu był na tyle istotny, że kiedy Jarosław Kaczyński wybierał się na Majdan, Radosław Sikorski, obrażając Ukraińców, dezawuował wprost potrzebę pomocy dla ukraińskiej rewolucji. „...”Od kilku tygodni mamy jednak najwyraźniej inny rząd. Tusk straszy, że pierwszego września dzieci mogą nie pójść do szkoły (to chyba sugestia wybuchu kolejnej wojny światowej), minister spraw zagranicznych wzywa USA na pomoc, a PO gości na swoim zjeździe jednego z liderów rewolucji na Ukrainie. „....”Dlaczego tak się zachowuje? Chodzi o decyzje nowego patrona politycznego. Dotychczas patronem działań ekipy PO–PSL były Niemcy i Rosja. Teraz stały się nim przede wszystkim USA. Oczywiście wpływ Berlina nie zniknął, stąd pewna niespójność wypowiedzi rządu, ale jednak jest to polityka nastawiona na przeciwstawienie się Rosji. „...]]>(źródło ) ]]>

Macierewicz „Lech Kaczyński, mimo problemów, z jakimi musiał się borykać, był samodzielnym politykiem i skutecznie bronił suwerenności państwa. I dlatego uważam, że był najwybitniejszym polskim prezydentem. „....”Moim zdaniem Lech Kaczyński był najwybitniejszym prezydentem w dziejach Polski. Największym sukcesem jego prezydentury było zbudowanie sojuszu państw i narodów Europy Środkowej. Wcześniej ideę porozumienia państw położonych między Rosją a Niemcami propagował Józef Piłsudski – uniemożliwiła wówczas jej realizację słabość Polski i sytuacja geopolityczna. Te okoliczności zmusiły nas do zawarcia traktatu ryskiego po wojnie polsko-bolszewickiej. Oznaczało to rezygnację z programu budowy szerokiego porozumienia Europy Środkowej. W latach 40. wrócił do tego pomysłu, choć w innym zakresie, Władysław Sikorski. Dziś jest oczywiste, że budowa sojuszu w Europie Środkowej to nasza racja stanu. Prezydent Lech Kaczyński ideę przekształcił w realny projekt polityczny. Dzięki sprzyjającym warunkom gospodarczo-politycznym udało się to przeprowadzić w ciągu czterech lat, a więc błyskawicznie. Z tej koncepcji dzisiaj pozostały tylko drzazgi, ale mam nadzieję, że dzięki solidnym fundamentom narodowym, kiedy zmieni się władza w Polsce, będzie można do niej powrócić. Sojusz środkowoeuropejski w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi jest fundamentem polskiej racji stanu. Podobnie jak od ponad 300 lat podstawą racji stanu Wielkiej Brytanii jest utrzymanie równowagi sił w Europie i niedopuszczenie do powstania tam państwa hegemona, a racją stanu Rosji imperialnej jest sojusz z Niemcami. „...]]>(więcej )]]>

Sławomir Sieradzki „Berlin gra na rozerwanie sojuszu Polski i USA „...”Lewacki, komunizujący, niskonakładowy (ok. 60 tysięcy sprzedaży) dziennik niemiecki „Tageszeitung” opublikował artykuł pod obraźliwym dla Polski tytułem: „Polen als Handlanger der CIA” – „Polacy sługusami CIA”. „....'Czy należy się przejmować tego typu artykułami? Niestety tak. Niewielu by się dowiedziało o istnieniu tego artykułu, gdyby nie jego publikacja na polskojęzycznej stronie internetowej rządowej stacji radiowo-telewizyjnej „Deutsche Welle”. Czyli pojawiła się kalkulacja na to, że paszkwil rozpowszechni się w Polsce (już go opublikował niemiecki portal Onet.pl), „.....”Chodzi być może o nacisk na uległe Berlinowi pod każdym względem obecne władze polskie, aby zmusić je do definitywnego zerwania specjalnych relacji z Waszyngtonem. „....”W wielu aspektach Polska po 2007 r. stała się faktycznym „niemieckim sługusem”. Nie ma rzeczy,w której klienckie władze Polski nie ustąpiłyby; czy to w kwestii mniejszości narodowych, czy w sprawie rury bałtyckiej na podejściu do portu w Świnoujściu.Jednak Warszawa nie przestała mieć dobrych, choć coraz chłodniejszych - za sprawą postępowania administracji Baracka Obamy – relacji z USA. Bo to, przynajmniej po polskiej stronie, dzieje się siłą inercji, tradycji.Ale jeśli uda się Niemcom jeszcze bardziej osłabić nasze, bezpośrednie transatlantyckie relacje, już tylko Berlin będzie punktem odniesienia dla dzisiejszych niesamodzielnych polskich władz. No chyba, że te władze się zmienią „...]]>(więcej ) ]]>

Rosyjska stacja telewizyjna NTV, odnosząc się do manifestacji na Ukrainie, podała, że za protestami na Ukrainie stoją Stany Zjednoczone, a Polska i Litwa dbają o ich interesy geopolityczne. „....”"Polska chce wrócić do tego, co było czterysta lat temu, kiedy istniała Rzeczpospolita, a Ukraina była polską kolonią" - powiedział przytoczony przez stację telewizyjną NTV rosyjski politolog Siergiej Markow.Zdaniem S. Markowa porozumienie Ukrainy i Unii Europejskiej jest korzystne przede wszystkim dla Polski. "Właśnie Polacy są głównymi animatorami umowy. Polskie elity marzą o tym, by Polska wewnątrz Unii Europejskiej znalazła się na jednej płaszczyźnie z Francją i Niemcami. Polacy chcą ustanowić kontrolę nad terytorium Ukrainy, zdobyć kontrolę nad ukraińską gospodarką" - powiedział politolog. „.....”Dlaczego jednak ukraiński protest oficjalnie popierają i nieoficjalnie sponsorują Stany Zjednoczone? Dlaczego swoich delegatów na Majdan wysyłają najbliżsi sojusznicy USA w Europie - Litwa i Polska?" - pytali dziennikarze w reportażu NTV. „.....”"Istnieje poważne podejrzenie, że wielu na Zachodzie postępuje zgodnie z zaleceniem Zbigniewa Brzezińskiego, który wciąż żyje i niezmiennie powtarza, że najważniejsze jest oderwanie Ukrainy od Rosji, bo dzięki temu nastąpi krach Rosji" - przytoczyła komentarz rosyjskiego politologa Siergieja Michjejewa stacja NTV.”.....”"Niektórzy europejscy politycy nie ograniczyli się do zaocznego udziału w wydarzeniach na Ukrainie, bowiem na euromajdan do Kijowa przyjechali wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Protasiewicz, poprzedni przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i były premier Polski, lider partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński" - powiedziano w rosyjskiej stacji NTV.NTV poinformowała również, że organizatorzy protestów na Ukrainie byli szkoleni przez amerykańskie organizacje pozarządowe w ramach projektu Tech Camp, prowadzonego z inicjatywy amerykańskiego Departamentu Stanu. NTV podkreśliła przy tym, że szkolenia odbywały się na terenie Ambasady USA w Kijowie. „.....” Kanał 1 podał także, że Polska podjęła się opracowania nowego planu integracji Ukrainy z Unią Europejską, i temu celowi - według rosyjskiej stacji telewizyjnej Kanał 1- poświęcone było posiedzenie polskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN). „....”Z kolei Rossija, inna rosyjska telewizja państwowa, w swoim programie informacyjnym "Wiesti" przekazała, że na zwołanym w trybie pilnym posiedzeniu polskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego rozmawiano o tym, jak można doprowadzić do zmiany reżimu w Kijowie. Jak podała stacja Rossija, istnieje podobieństwo między pomarańczową rewolucją i obecnymi wydarzeniami na Ukrainie. "I dziewięć lat temu, i dzisiaj Majdan podburza Polska. Z tą tylko różnicą, że wtedy to był Aleksander Kwaśniewski, a dzisiaj jest to Jarosław Kaczyński" - podała rosyjska stacja telewizyjna Rossija."To, czym Polska zajmuje się dzisiaj na Ukrainie, to tworzenie buforu przed Rosją, dlatego że całym sensem prowadzonej przez Polskę od wieków polityki jest obrona: z jednej strony - przed Rosją i z drugiej - przed Niemcami. Przed Niemcami broni ją dzisiaj Waszyngton" - wyjaśniła stacja telewizyjna Rossija. „...]]>(więcej )]]>
----------------
Mój komentarz

Jarosław Kaczyński „ „ Dziś mamy do czynienia z całkowitą zmianą geopolityczną w Europie. Ład, który powstał w 1945 r., a potem domknął się po latach 1989–1991, dziś po prostu nie istnieje.”.....” To oznacza, że gdyby pan rządził w ostatnich latach w Polsce,  Putin byłby dziś inny? Nie, tu polityka Tuska nie miała aż tak wielkiego znaczenia. Ważniejsza była polityka Waszyngtonu i Berlina wobec Rosji, w którą Tusk się, niestety, wpisywał.”......” Ja bym się bardziej zaangażował w sprawę Gruzji, by została bardziej podjęta przez Zachód. Rząd Tuska przekonywał, że misja mojego świętej pamięci brata to była samotna kawaleryjska szarża. A przecież on leciał do Tbilisi w porozumieniu z  prezydentem USA George'em W. Bushem, który poparł tę wyprawę. Nie można sobie wyobrazić mocniejszego poparcia. To trzeba było wykorzystać i potem kontynuować.

------------------
Mój komentarz

Chciałbym zwrócić uwagę Państwa na niezwykle istotny fragment wywiadu jaki Kaczyński udzielił Pawłowi Majewskiemu .
Wbrew temu co w ramach propagandy pogardy prezentowały reżimowe media, które wyprawę prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Gruzji w towarzystwie pozostałych prezydentów pokazywały jako bezsensowną , źle przygotowaną , jako spontaniczne awanturnictwo . Okazuje się jednak ,że była to doskonale przygotowana logistycznie i politycznie akcja . Lech Kaczyński wykorzystał wspólne interesy geopolityczne ze Stanami Zjednoczonymi , aby aktywnie prowadzić oparta na polskiej racji stanu politykę wschodnią .

Jarosław Kaczyński oskarża Tuska nie tylko o ulegnie Niemcom , ale również ...Stanom Zjednoczonym. . Sakiewicz pisze w tym samym duchu . Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie dogłębna, już dawno wypracowana doktryna Obozu Patriotycznego zakładająca silny i sojusz Polski właśnie ze Stanami Zjednoczonymi .

Aby zrozumieć różnicę pomiędzy Kaczyńskim i Tuskiem w kontekście relacji polsko amerykańskich warto zwrócić uwagę na to co różni Kaczyńskiego i Amerykanów . Amerykanie forsują na całym świecie ustrój zwany Konsensusem Waszyngtońskim , który gorąco popiera Tusk a w większości punktów zwalcza Kaczyński. Twórcy Konsensusu Waszyngtońskiego dążą do ustanowienia politycznej poprawności religia państwową , popiera homolobby, ustrojem gospodarczym ma być tak zwany socjalizm niemiecki . Innymi słowy słabe państwo w rozumieniu słabego ośrodka politycznego i nowy kolonializm .
Wejście USA do Polski , a już wkrótce nastąpi transfer technologii i wejdą tutaj amerykańskie koncerny, które będą wypierać niemieckie, co być może doprowadzi do odwrócenia procesu budowy przez Niemcy z Polski i innych krajów Europy Środkowej obszaru gospodarki peryferyjnej Niemiec .
I tutaj zanim przejdę dalej wart pochylić się nad wypowiedzią profesora Kieżuna

Profesor Kieżun „ Na Zachodzie liczy się przede wszystkim nie patriotyzm czy interes państwowy, ale interes kapitałowy. Rządzi kapitał, który jest w dużej mierze rabunkowy. Obecnie nie rządzą rządy, ale wielkie koncerny. One mają kapitał przekraczający budżet szeregu państw. „..]]>.(więcej ) ]]>

Kaczyński wbrew USA chce aby państwo polskie i prawo było oparte na aksjologi chrześcijańskiej. Chce zbudować silny ośrodek władzy politycznej , wzorem Orbana wziąć za pysk zachodnie koncerny i rody zachodnich oligarchów , którzy są właścicielami tychże koncernów.
I oczywiście Stany poprą wyjście Polski z niemieckiej strefy wpływów i zbudowanie jakiejś formy sojuszu środkowoeuropejskiego , ale już na pewno nie poprą , o ile nie będą musiały budowy ścisłego sojuszu , konfederacji czy nawet federacji Polski i Ukrainy

„Lech Kaczyński opowiedział się za Europą współpracy, wolną od dominacji państw. W takiej Europie Polska i Ukraina mogłyby być jednym z ważniejszych sojuszy dużych państw. Jego zdaniem, nasza współpraca powinny dotyczyć gospodarki, kultury, a przede wszystkim kwestii politycznych. Polski prezydent ponownie zadeklarował poparcie dla unijnych i NATO-wskich aspiracji Ukrainy.” ...(]]>więcej]]>)

A stawka jest duża. Jak duża to można przekonać się z tekstu Hazlitta , który pokazuje jak rody zachodnich oligarchów przejmują całkowita kontrole nad ośrodkami politycznymi państw zachodnich i budują totalitarne społeczeństwa neo niewolnicze.
Dlatego tak ważne jest zrozumienie różnicy pomiędzy strategicznym sojuszem polsko amerykańskim wynikającym z uwarunkowań geopolitycznych , który Kaczyński chce wykorzystać dla realizacji celów polskiej racji stanu , a statusem Polski jako koloni politycznej i gospodarczej Ameryki i amerykańskich oligarchów , do czego może doprowadzić kolaboracyjny rząd Tuska i Sikorskiego
Czy Sikorski jest agentem USA jak sugerują Rosjanie ? ( ]]>http://naszeblogi.pl/45015-twierdzi-ze-sikorski-jest-agentem-cia]]> )

Marek Jurek „Atak Parlamentu Europejskiego na Węgry jest uderzeniem w takie wartości, jak suwerenność państw członkowskich UEczy prawa rodziny. Odpowiedzią na to może być tylkobudowanie silnej opinii chrześcijańskiej w Europie,niezbędnej do prowadzenia polityki opartej na chrześcijańskich wartościach. Polityki takiej, jakiej uczył nas bł. Jan Paweł II.„...”Europejska opinia publiczna dostaje jasny sygnał – próby opierania polityki na chrześcijańskich wartościach, jak uczynił to Viktor Orbàn na Węgrzech, są w UE nieakceptowalne. „....”Polski rząd powinien z góry zapowiedzieć, że nie wyrazi zgody na żadne działania wymierzone przeciw Węgrom.Więcej – polska dyplomacja powinna aktywnie zachęcać inne państwa w Europie do zajęcia podobnego stanowiska, odwołując się do wszystkich wartości zakwestionowanych przez autorów antywęgierskiego raportu: suwerenności państw członkowskich Unii, wolności podatkowych, praw rodziny. „...]]>.(więcej ) ]]>

video Krzysztof Wyszkowski o Agenturze Wpływu (24.03.2014)
video Wojna na Ukrainie nie jest nam potrzebna, dążą do niej USA i UE! - konferencja KNP 25.03.2014
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka ]]>Marek Mojsiewicz]]>  i ]]>Twitte]]>

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)