Koronka za konających

Obrazek użytkownika Tadeusz Rozłucki
Idee

W Krakowie-Łagiewnikach ruszyła nowa inicjatywa modlitewna, której celem jest pomoc duchowa osobom konającym. Akcja ta, w którą na razie włączyło się kilkadziesiąt osób, polega na odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia w intencji osoby umierającej. Stworzono specjalny system, który błyskawicznie za pomocą SMS-a lub e-maila powiadamia kilka osób biorących udział w tej akcji i prosi o modlitwę w intencji konającego.

O akcji tej szerzej poinformowała Ewa Czaczkowska na łamach „Gościa Niedzielnego”. Jak napisała, pierwsza prośba o modlitwę za osobę umierającą została wysłana tuż po północy 8 maja, 14 minut po uruchomieniu systemu. Umierała Emilka. System przekazał SMS-em wiadomość do pierwszych trzech osób, które wcześniej zgodziły się odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji osób konających.

Ta nowa inicjatywa modlitewna to dzieło Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik. Jak poinformowano średnio 40 -50 osób jest gotowych codziennie w ciągu dwóch godzin przyjąć SMS z imieniem osoby, za którą odmówią Koronkę. Jak wielkie znaczenie ma modlitwa za osoby konające pisała wielokrotnie w swym „Dzienniczku” Siostra Faustyna:

Wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz w ostatniej chwili zawisła od twojej modlitwy (Dz. 1777). Te słowa, które Jezus powiedział do św. Siostry Faustyny, odnoszą się także do nas, bo i my możemy uratować kogoś na wieczność przez odmawianie z ufnością w jego intencji
Koronki do Miłosierdzia Bożego.

W akcję może włączyć się każdy mieszkaniec Polski, który pragnie w taki sposób współpracować z miłosiernym Bogiem i deklaruje się odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji osoby umierającej. Po otrzymaniu sms-a lub e-maila z imieniem osoby umierającej, winien odpowiedzieć w ciągu trzech minut sms-em lub w ciągu 15 minut e-mailem: „Amen", które oznacza, przyjęcie informacji i odmówienie jeden raz Koronki do Miłosierdzia Bożego w jej intencji.

Jak informują organizatorzy w dziele „Koronka za konających” udostępniony numer telefonu: 505 060 205 i odpowiedni formularz jest przeznaczony do zgłaszania tylko osób konających. Pozostałe intencje np. z prośbą o powrót do zdrowia czy o modlitwę za osobę ciężko chorą są wpisywane do formularza na stronie internetowej: www.faustyna.pl

Więcej informacji o tej akcji modlitewnej na stronie internetowej: www.faustyna.pl

Ocena wpisu: 
Brak głosów