Powody strachu ludzi władających Polską przed JOW-ami

Obrazek użytkownika Jacyl
Idee

Od dłuższego czasu media opiniotwórcze wmawiają nam że wybory jednomandatowe są niemożliwe w Polsce przy tych zapisach w Konstytucji RP.

A więc spróbujmy to przeanalizować.

O sposobie głosowania do Sejmu mówi art. 96 pkt. 2: „Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym”.

Omówmy więc pokrótce poszczególne cechy wyborów.

1. Powszechność wyborów

W każdym z systemów JOW wybory są powszechne.

2. Równe

Równość także jest zapewniona w JOW-ach.

3. Bezpośrednie

Każdy system wyborczy określony w JOW-ach jest wyborem bezpośrednim. Głosujemy bezpośrednio na konkretnego kandydata/kandydatów.

4. Proporcjonalne

I to właśnie tutaj mówi się nam, że JOW nie są proporcjonalne. Jest to kłamstwo, jedyny system jednomandatowy który nie jest proporcjonalny a większościowy został zastosowany właśnie w ostatnich wyborach do Senatu po to aby zniechęcić ludzi do okręgów jednomandatowych tzw. system „pierwszy na mecie”.

O proporcjonalności procedury wyborczej stanowi fakt czy wynik oddaje preferencje wszystkich głosujących, a nie tylko najliczniejszej grupy osób które skutecznie wzięły udział w głosowaniu (a więc nie zmarnowały głosu poprzez nieprawidłowe wypełnienie karty lub, w przypadku list partyjnych, nie oddały głosu na ugrupowanie nieprzekraczające progu wyborczego). Osiągnięta więc zostaje poprzez zastosowanie tzw. zamkniętych list partyjnych albo głosowanie indywidualne (na osobę) za pomocą skali rangowej w Brytyjskiej Reprezentacji Proporcjonalnej oraz w australijskim proporcjonalnym głosie alternatywnym. W tym ostatnim typie procedury wyborczej proporcjonalność uzyskiwana jest zarówno w ramach stosunkowego rozdzielania rangowych głosów wobec kandydatów, jak i poprzez spełniony warunek wyrównanej liczby ludności jednomandatowych okręgów (aspekt równej liczby ludności oraz głosowania rangowego nie pojawia się we wszystkich krajach stosujących jednomandatową ordynację; społeczeństwa te zwykle wykorzystują westminsterską metodę 'pierwszy na mecie' co bywa źródłem przekonania jakoby jednomandatowość wykluczała proporcjonalność wyboru reprezentantów).

Dla mnie osobiście najlepszym systemem jest System alternatywnego głosu (jednomandatowy z proporcjonalnym wyborem przedstawiciela okręgu) Pochodną Brytyjskiej Reprezentacji Proporcjonalnej jest ordynacja proporcjonalnego głosu alternatywnego. Jest to szczególny rodzaj jednomandatowej procedury wyborczej. Stosuje się ją m.in. w Australii, a także wyborach prezydenckich w Irlandii oraz w wyborach samorządowych w Stanach Zjednoczonych). W tym systemie wyborca posługuje się skalą rangową. Dysponuje głosem rangowym, a zatem głosuje szeregując kandydatów na karcie według własnych preferencji (przeważnie numerycznie - 1, 2, 3, itp.). Po zamknięciu lokali wyborczych następuje pierwsze przeliczenie głosów w okręgu po którym wykluczony zostaje kandydat z najmniejszym poparciem, a jego głosy rozdziela się proporcjonalnie do preferencji wyborców (jego głosy trafiają do kandydata który otrzymał na tych kartach preferencję nr 2, następnie 3 itd.). Następuje więc kolejna runda przeliczania głosów po której znowu wykluczony zostaje najsłabszy kandydat. Głosy przeliczane są wielokrotnie, aż do momentu w którym poprzez eliminację najmniej popularnych kandydatów w bezpośredni, proporcjonalny do sympatii wyborczych sposób, wyłoniony zostaje najbardziej preferowany przez wszystkich głosujących obywateli w danym okręgu zwycięzca. Zatem, w tym jednomandatowym systemie proporcjonalny wybór następuje w jednej turze głosowania (ale kilku turach liczenia głosów) i lepiej oddawane są preferencje wyborcze obywateli niż w metodach większościowych (jak np. w odmianie westminsterskiej 'pierwszy na mecie' gdzie brakuje proporcjonalnego odzwierciedlenia opinii obywateli lub w jednomandatowym większościowym systemie francuskim gdzie zanika chęć udziału w wyborach wśród tych głosujących których kandydat nie przeszedł do kolejnej tury).

5. Tajność

Wybory w okręgach jednomandatowych są tajne.

Tak więc wybory w okręgach jednomandatowych spełniają wszystkie warunki określone w art.96 pkt.2 Konstytucji RP.

Więcej o istniejących systemach głosowania na świecie tutaj http://www.niepoprawni.pl/blog/509/rozne-systemy-glosowania-polska

A jakie są główne powody ośmieszania tej idei przez „wodzów” różnych partii politycznych?

Oto one (według mnie):

1. Niezależność kandydatów na posłów od przywódców partyjnych.

2. Możliwość zmiany przywódcy danej partii w przypadku odejścia przywódcy od haseł wyborczych danej formacji politycznej.

3. Wytwarzanie się „niezależnych od wodza” liderów lokalnych, którzy realizują program wyboczy danej partii.

4. Aktywizacja wyborców. W takim systemie wyborca jest nijako zmuszony do analizy programów wyborczych poszczególnych kandydatów i partii ich reprezentujących aby dokonać właściwego wyboru. Taka aktywizacja zmusza do samodzielnego myślenia oraz rozmów o programach partii a nie o „wodzach” i ich wyglądzie.

5. System ten nijako automatycznie likwiduje klasę polityczną zwaną BMW (Bierny Mierny ale Wierny).

6. Wybrani w takim systemie wyborczym posłowie i senatorowie zdają sobie sprawę, że muszą starać się realizować przedstawiony przez siebie program wyborczy aby uzyskać reelekcję.

7. Programy partii stają się realistyczne a politycy zmuszeni są do realizacji tych programów, ponieważ nikt drugi raz nie uwierzy w „gruszki na wierzbie” danego kandydata.

8. Kampanie są merytoryczne i dotyczące spraw gospodarczych, światopoglądowych czy też obronnych a nie o tym co powiedział jeden polityk na temat innego. Dzisiaj mamy po prostu kampanie prowadzone w stylu „plotkarskim”.

Dlatego taki system wyborczy stanowi śmiertelne zagrożenie dla istniejącego establishmentu politycznego w Polsce i dlatego jest i będzie negowany przez wszystkie opcje polityczne będące w Sejmie .

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Na podstawie wyników do senatu, można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć że PO miałoby większość konstytucyjną (z niezależnymi kadnydatami Kutzem, Cimoszewiczem i Borowskim!)

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP otrzymał 63 mandaty. Zdobyli je:
1.Łukasz Abgarowicz
2.Anna Aksamit
3.Tadeusz Arłukowicz
4.Mieczysław Augustyn
5.Elżbieta Bieńkowska
6.Ryszard Bonisławski
7.Bogdan Borusewicz
8.Barbara Borys-Damięcka
9.Alicja Chybicka
10.Leszek Czarnobaj
11.Robert Dowhan
12.Jarosław Duda
13.Witold Gintowt-Dziewałtowski
14.Stanisław Gorczyca
15.Ryszard Górecki
16.Maciej Grubski
17.Piotr Gruszczyński
18.Andrzej Grzyb
19.Helena Hatka
20.Stanisław Hodorowicz
21.Stanisław Iwan
22.Stanisław Jurcewicz
23.Wiesław Kilian
24.Kazimierz Kleina
25.Bogdan Klich
26.Ryszard Knosala
27.Andrzej Kobiak
28.Marek Konopka
29.Tadeusz Kopeć
30.Jarosław Lasecki
31.Jan Filip Libicki
32.Zbigniew Meres
33.Jan Michalski
34.Andrzej Misiołek
35.Antoni Motyczka
36.Rafał Muchacki
37.Ireneusz Niewiarowski
38.Norbert Obrycki
39.Andrzej Owczarek
40.Maria Pańczyk-Pozdziej
41.Andrzej Person
42.Leszek Piechota
43.Józef Pinior
44.Aleksander Pociej
45.Marian Poślednik
46.Sławomir Preiss
47.Marek Rocki
48.Jadwiga Rotnicka
49.Jan Rulewski
50.Janusz Sepioł
51.Witold Sitarz
52.Andrzej Szewiński
53.Grażyna Sztark
54.Bogusław Śmigielski
55.Aleksander Świeykowski
56.Piotr Wach
57.Edmund Wittbrodt
58.Michał Wojtczak
59.Jan Wyrowiński
60.Roman Zaborowski
61.Adam Zdziebło
62.Piotr Zientarski
63.Marek Ziółkowski

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość otrzymał 31 mandatów. Zdobyli je:

1.Grzegorz Bierecki
2.Przemysław Błaszczyk
3.Jerzy Chróścikowski
4.Henryk Cioch
5.Grzegorz Czelej
6.Dorota Czudowska
7.Wiesław Dobkowski
8.Mieczysław Gil
9.Stanisław Gogacz
10.Beata Gosiewska
11.Henryk Górski
12.Jan Maria Jackowski
13.Kazimierz Jaworski
14.Stanisław Karczewski
15.Maciej Klima
16.Stanisław Kogut
17.Waldemar Kraska
18.Robert Mamątow
19.Marek Martynowski
20.Andrzej Matusiewicz
21.Władysław Ortyl
22.Michał Pająk
23.Bohdan Paszkowski
24.Bogdan Pęk
25.Janina Sagatowska
26.Michał Seweryński
27.Wojciech Skurkiewicz
28.Krzysztof Słoń
29.Kazimierz Wiatr
30.Grzegorz Wojciechowski
31.Alicja Zając

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe otrzymał 2 mandaty. Zdobyli je:

1.Andżelika Możdżanowska
2.Józef Zając

Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Dutkiewicz otrzymał 1 mandat. Zdobył go:

Jarosław Obremski

Kandydaci niezależni zdobyli 3 mandaty. Zdobyli je startujący z własnych komitetów wyborczych:

1.Marek Borowski
2.Włodzimierz Cimoszewicz
3.Kazimierz Kutz

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#197256