Pomniki sowieckie

Obrazek użytkownika tomeks
Blog

Pomniki sowieckie – to pomniki upamiętniające radzieckich żołnierzy „wyzwalających” Polskę spod niemieckiej narodowosocjalistycznej okupacji. Pomniki te to również symbol nowej okupacji Polski, jakiej doznaliśmy po zakończeniu drugiej wojny światowej. Wojny w której do walki wystawiliśmy czwartą co do wielkości armię świata, byliśmy jedynym państwem biorącym udział w konflikcie, które posiadało struktury podziemne. Należy również przypomnieć, że to polscy bohaterowie zatrzymali triumfalny pochód komunistycznej rewolucji na Zachód w Bitwie Warszawskiej, za to w ćwierć wieku później dostaliśmy narzucony nam siłą ustrój komunistyczny, który do tego o zgrozo upamiętniono pomnikami. Pomniki tej czerwonej okupacji naszego kraju i regionu znajdują się drogi czytelniku na terenie całego Zagłębia Dąbrowskiego. To okropne bo gdzie się nie ruszyć tam zaraz wyłania się jakiś pomnik czerwony, z Pałacem Kultury Zagłębia na czele, przed pałacem na Placu Wolności pomnik trzech rewolucjonistów, przechrzczony przez młodych na pomnik Hendrixa. To dopiero obraza dla muzyka rockowego aby jego znamienitym imieniem nazywać pomnik rewolucjonistów komunistycznych!
A oto czytelniku szczegółowe przedstawienie i krótkie omówienie sowieckich pomników zlokalizowanych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego:
Będzin:
Ul. Kościuszki
Pomnik – nagrobek ku czci żołnierzy AR – w styczniu 1945 r. podczas wyzwalania Będzina i okolicy spod okupacji hitlerowskiej śmierć poniosło 12 żołnierzy radzieckich z 4 korpusu pancernego gwardii 1 Frontu Ukraińskiego .
Ul. 22 lipca
Pomnik ku czci bojowników o wolność i socjalizm . Kolejny przykład głupoty bo socjalizm nie ma nic wspólnego z wolnością.
Ul. 22 lipca, gmach Sądu
Tablica ku czci członków PPR – poległych w walce o wolność z hitlerowskim okupantem .
Grodziec
Ul. Różyckiego
Pomnik Wdzięczności AR – dla uczczenia żołnierzy 1 Frontu Ukraińskiego, uczestniczących w styczniu 1945 r. w wyzwalaniu Będzina spod okupacji hitlerowskiej .
Łagisza
Pomnik ku czci żołnierzy AR – poległych w styczniu 1945 r. podczas wyzwalania tych terenów spod okupacji hitlerowskiej .
Wojkowice
Ul. Kijowska
Pomnik ku czci żołnierzy AR – poświęcony żołnierzom 1 Frontu Ukraińskiego, poległym w styczniu 1945 r. w walkach o wyzwolenie Wojkowic Komornych .
Czeladź:
Mogiła zbiorowa żołnierzy AR – poległych podczas walk wyzwoleńczych w styczniu 1945 r. z okupantem hitlerowskim.
Pomnik poświęcony żołnierzom AR – 27 stycznia żołnierze radzieccy z czwartego korpusu pancernego gwardii i 59 armii 1 Frontu Ukraińskiego wyzwolili Czeladź po ciężkich walkach z wojskami hitlerowskimi. Dla uczczenia pamięci żołnierzy poległych w dzielnicy Piaski wzniesiono pomnik .
Dąbrowa Górnicza:
Mogiła Franciszki Lipskiej – zasłużonej działaczki o wyzwolenie narodowe i społeczne, zmarłej podczas okupacji hitlerowskiej . Wg mnie po prostu zwykłej komunistki ot co tu dużo w bawełnę owijać.
Tablica ku czci Stanisława Krzynówka. – organizatora konspiracji antyhitlerowskiej na terenie Dąbrowy Górniczej, współzałożycielem Stowarzyszenia Przyjaciół ZSRR, a następnie PPR. Aresztowany w 1943 r. przez Gestapo, następnie stracony. Oto kolejny przykład uczczenia komunisty !
Pomnik Bohaterom Czerwonych Sztandarów – wzniesiony przez społeczeństwo dla uczczenia uczestników walk o wyzwolenie narodowe i społeczne . Bardzo ciekawe stwierdzenie z tym wyzwoleniem, bo moim zdaniem dzięki wspaniałym wyzwolicielom z Armii Radzieckiej (Czerwonej) co należy stanowczo podkreślić i głośno powtarzać z jednej hitlerowskiej okupacji wpadliśmy kolejną jeszcze gorszą okupacje komunistyczną trwającą 45 lat.
Gołonóg:
Zbiorowa mogiła działaczy ruchu robotniczego – zamordowanych przez hitlerowców 16 listopada 1944 za współpracę z partyzantami Armii Ludowej .
Mogiła Romana Piecucha – komendanta Armii Ludowej, członka PPR, rozstrzelanego w Gołonogu 24 grudnia 1944 r .
Pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej – 26-27 stycznia 1945 r. w walkach o wyzwolenie Dąbrowy Górniczej i Gołonoga nie będącego wtedy jeszcze dzielnicą Dąbrowy Górniczej, spod okupacji hitlerowskiej zginęło 144 żołnierzy „wyzwoleńczej” armii, z oddziału 4 korpusu pancernego gwardii i 59 armii 1 Frontu Ukraińskiego. Poległych pochowano w mogile zbiorowej, w miejscu upamiętnionym pomnikiem – dobrze znana mieszkańcom Dąbrowy Górniczej „Czerwona gwiazda” .
Łosień:
Ul. Gołonoska, róg Ząbkowieckiej,
Pomnik żołnierzy AR – wzniesiony dla uczczenia żołnierzy z 4 korpusu pancernego gwardii i 59 armii 1 frontu Ukraińskiego, poległych w walkach o wyzwolenie tych ziem spod okupacji hitlerowskiej .
Ul. Krasówka
Pomnik ku czci żołnierzy AR – poległych w styczniu 1945 r. w walkach z okupantem hitlerowskim .
Ul. Laskowa
Mogiły żołnierzy AR – poległych w styczniu 1945 r. w walkach z okupantem hitlerowskim.
Tomaszowa Góra,
Pomnik żołnierzy AR – wzniesiony dla uczczenia poległych podczas walk o wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej .
Strzemieszyce:
Ul. Majewskiego
Pomnik ku czci żołnierzy AR – wzniesiony dla uczczenia poległych w styczniu 1945 r. podczas wyzwalania Strzemieszyc spod okupacji hitlerowskiej .
Strzemieszyce Małe:
Ul. Świerczyna
Pomnik ku czci żołnierzy AR - upamiętnia męstwo żołnierzy AR poległych w czasie wyzwalania ziem polskich spod okupacji hitlerowskiej .
Strzemieszyce Wielkie:
Ul. Kościuszki
Pomnik ku czci żołnierzy AR – walczących z okupantem hitlerowskim o wyzwolenie ziem polskich. Na pomniku upamiętniono daty 20-25 stycznia 1945 r. kiedy oswobodzone zostały Strzemieszyce Wielkie i okoliczne miejscowości .
Ujejsce:
Pomnik żołnierzy AR – wzniesiony dla uczczenia żołnierzy poległych w styczniu 1945 r. podczas wyzwalania Zagłębia Dąbrowskiego spod okupacji hitlerowskiej .
Ząbkowice:
Ul. Cmentarna, cmentarz parafialny
Pomnik i mogiła zbiorowa żołnierzy AR – poległych w walkach o wyzwolenie Ząbkowic spod okupacji hitlerowskiej w styczniu 1945 r.
Ul. Szosowa
Pomnik ku czci mieszkańców Ząbkowic – poległych w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne . Wyzwolenie to oczywiście z wolnością nie miało rzecz jasna nic wspólnego!
Ul. Waryńskiego
Obelisk ku czci żołnierzy AR – zmarłych na terenie Ząbkowic jeńców wojennych oraz poległych podczas wyzwalania Zagłębia Dąbrowskiego w styczniu 1945 r .
Al. Wolności
Pomnik Wdzięczności AR – jest wyrazem hołdu dla żołnierzy poległych w styczniu 1945 r. w walkach o wyzwolenie ziem polskich spod okupacji hitlerowskiej .
Ul. Ząbkowicka
Pomnik ku czci żołnierzy AR- poległych w styczniu 1945 w walkach z hitlerowcami na terenach Zagłębia Dąbrowskiego .
Ul. Żeromskiego
Pomnik poświęcony bojownikom poległym w walce o wolność i demokrację. - Odsłonięty w 20 rocznicę utworzenia PPR . To dopiero bzdura! Polska Partia Robotnicza, późniejsza Polska Zjednoczona Partia Robotnicza walczyła o wolność i demokracje? Arcyciekawe, nazywać czerwone komunistyczne zniewolenie wolnością i demokracją! Dlaczego to ma tak dziwić jak w końcu propaganda komunistyczna opierała się na modelu wszechmocy propagandy, tym samym na, którym opierała się propaganda hitlerowska, a że od narodowego socjalizmu do komunizmu tylko jeden krok, to stosowano bardzo chętnie różne kłamstwa i korzystano z rad samego mistrza hitlerowskiej propagandy Józefa Goebbelsa, który to powtarzał jak mantrę, że kłamstwo powtarzane sto razy stanie się prawdą.
To właśnie dlatego czerwona propaganda w Polsce powtarzała ludziom, że Armia Radziecka oswobodziła Polskę i zaprowadziła w naszym kraju wolność i demokrację!
Jaworzno:
Pomnik ku czci żołnierzy AR – 23 stycznia 1945 r. w walce o wyzwolenie Jaworzna spod okupacji hitlerowskiej poległo 147 żołnierzy radzieckich z 59 armii 1 Frontu Ukraińskiego. Zwłoki poległych pochowano w 16 zbiorowych i jednej pojedynczej mogile na cmentarzu żołnierzy radzieckich. Wśród mogił wzniesiono pomnik .
Pomnik ku czci bojowników - poległych w walce o społeczne i narodowe wyzwolenie Polski w latach 1846-1945 .
Pomnik ku czci Jana Martyniaka – żołnierza Gwardii Ludowej, poległego 10 czerwca 1943 r. podczas akcji mającej an celu odbicie radzieckich jeńców wojennych .
Byczyna:
Ul. Baranowskiego
Obelisk ku czci poległych - w walce z okupantem hitlerowskim działaczy PPR, PPS partyzantów .
Szkoła podstawowa
Tablica ku czci ofiar terroru – dla uczczenia pamięci poległych członków antyhitlerowskiego ruchu oporu nadano szkole imię Partyzantów Armii Ludowej, a w budynku wmurowano tablicę pamiątkową .
Ul. Krakowska
Pomnik ofiar wojny – Poświęcony poległym w walce o wolność mieszkańcom d. brygady Byczyna, działaczom KPP, PPR i PPS, żołnierzom WP, partyzantom AL., a także poległym na tej ziemi żołnierzom AR, oraz wszystkim pomordowanym przez hitlerowców w okresie lat 1939-1945 .
Jeziorki Byczyńskie
Ul. Gwardii Ludowej
Pomnik dla uczczenia pamięci członków ruchu oporu: PPR, AK, GL iAL – poległych w walce z okupantem w latach 1939-1945 .
Pechnice
Mogiła Jana Martyniaka, żołnierza GL – poległego 10 czerwca 1943 r. podczas akcji uwalniania radzieckich jeńców wojennych .
Sielec
Pomnik nagrobny żołnierza AR – Wystawiony na mogile nieznanego żołnierza radzieckiego, poległego podczas wyzwalania miasta spod okupacji hitlerowskiej .
Klucze
Pomnik i mogiła żołnierza AR – upamiętnia 27 żołnierzy AR, którzy polegli w styczniu 1945 r., w walce z hitlerowskim okupantem .
Łazy:
Tablica ku czci pomordowanych komunistów – odsłonięta w 30 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem (jak wiadomo prawidłowa nazwa brzmi nad narodowym socjalizmem, bo faszyzm był tylko we Włoszech, a w hitlerowskich Niemczech panował narodowy socjalizm), poświęcona członkom KPP i PPR, zamordowanym w latach 1939-1945 .
Grabowa-Bojec
Tablica ku czci poległych partyzantów – odsłonięta w miejscu potyczki stoczonej 16 czerwca 1944 r. przez oddziały GL PPS Gerarda Woźnicy ps. „Hardy” z hitlerowcami. Partyzanci, straciwszy kilkunastu ludzi zdołali się wyrwać z oblężenia .
Ogrodzieniec:
Pomnik ku czci żołnierzy AR – 21 armii 1 Frontu Ukraińskiego, która 18 stycznia 1945 r. wyzwoliła Ogrodzieniec i okolice .
Olkusz:
Pomnik mauzoleum na cmentarzu żołnierzy AR – 20 stycznia 1945 r. w walkach o wyzwolenie Olkusza i okolic zginęło 1099 żołnierzy radzieckich z 5 armii pancernej gwardii i 59 armii 1 Frontu Ukraińskiego .
Poręba Dzierżna:
Głaz i mogiła ofiar terroru na miejscu kaźni – 7 sierpnia 1944 r. oddział partyzancki Armii Ludowej im. Bartosza Głowackiego urządził zasadzkę przy szosie Żarnowiec – Wolbrom na samochody niemieckie. Partyzanci zabili 5 Niemców i zdobyli wojskowy plan linii umocnień. W odwecie hitlerowcy spacyfikowali wieś Poręba Dzierżna, mordując 39 mieszkańców. Egzekucji dokonano w zabudowaniach Jana Laskowskiego, które następnie podpalono wrzucając do ognia ciała zamordowanych oraz niektóre żyjące jeszcze osoby. Zwłoki pochowano na miejscowym cmentarzu .
Rokitnica:
Pomnik żołnierzy AR – poświęcony pamięci żołnierzy 21 armii 1 Frontu Ukraińskiego, poległych w styczniu 1945 r. w walkach o wyzwolenie Rokitnicy .
Siewierz:
Cmentarz
Mogiła zbiorowa żołnierzy AR – kryje prochy żołnierzy AR poległych w styczniu 1945 r. podczas wyzwalania ziemi siewierskiej spod okupacji hitlerowskiej .
Sosnowiec:
Ul. Chemiczna
Tablica poświęcona Anastezemu Kowalczykowi – wybitnemu rewolucjoniście, działaczowi KZMP, KPP, PPR, który zginął w 1943 r. aresztowany przez hitlerowców popełnił samobójstwo, połykając w czasie śledztwa cyjanek potasu .
Ul. Wiejska
Pomnik ku czci żołnierzy AR – w walkach o wyzwolenie miasta w styczniu 1945 r. brały udział jednostki 59 armii i 4 samodzielnego korpusu pancernego gwardii 1 Frontu Ukraińskiego. Sosnowiec został wyzwolony 27 stycznia 1945 r.
Al. Zwycięstwa, ratusz
Tablica ku czci członków PPR – poświęcona bojownikom PPR poległym w walce z hitlerowskim okupantem. W lipcu 1941 r. powstał w Sosnowcu Komitet Okręgowy Stowarzyszenia Przyjaciół ZSRR, który w kwietniu następnego roku został przekształcony w Komitet Okręgowy PPR Zagłębia Dąbrowskiego. W jego skład wchodzili: Antoni Stolarski, Władysław Smółka, Jan Sołowski, Ignacy Kalaga, Stanisław Krzynówek, Czesław Gruszczyński i Józef Nowak. W 1943 wszyscy zostali aresztowani i zamordowani w Oświęcimiu .
Klimontów:
Ul. 1-go Maja
Pomnik dla uczczenia żołnierzy AR – poległych w styczniu 1945 r. w walkach o wyzwolenie ziem polskich spod okupacji hitlerowskiej. Wzniesiony został na zbiorowej mogile 48 poległych żołnierzy AR .
Ostrowy Górnicze:
Ul. Szpitalna
Pomnik ku czci żołnierzy AR – poległych w styczniu 1945 r. podczas wyzwalania spod okupacji hitlerowskiej osiedli Ostrowy Górnicze, Kazimierz i innych okolicznych miejscowości .
Pogoń:
Ul. Floriańska, róg ul. Ciepłej
Tablica ku czci bojowników – 1 lutego 1944 r. hitlerowcy powiesili tu 5 członków GL PPS. Egzekucji dokonano w obecności spędzonych mieszkańców pobliskich domów. Tablicę położono na miejscu kaźni .
Ul. Przechodnia
Tablica na miejscu potyczki partyzanckiej – 14 marca 1944 r. zginęli w tym miejscu w walce zbrojnej z okupantem hitlerowskim żołnierze zagłębiowskiej brygady GL PPS. Tablica na murze domu .
Zagórze:
d. ulica Armii Czerwonej
Pomnik Wdzięczności żołnierzom AR – wzniesiony w podzięce za oswobodzenie w styczniu 1945 r. spod okupacji hitlerowskiej d. powiatu będzińskiego i d. gminy Zagórze .
Ul. Północna, cmentarz wyznaniowy
Pomnik na mogile żołnierzy AR – w czasie wyzwalania w styczniu 1945 r. Zagłębia Dąbrowskiego spod okupacji hitlerowskiej poległo 64 żołnierzy radzieckich z 21 armii 1 Frontu Ukraińskiego. Zwłoki pochowano we wspólnej mogile zwieńczonej pomnikiem .
Ul. 27 stycznia
Tablica dla uczczenia pamięci Ignacego Kalagi – umieszczona na budynku, w którym mieszkała Ignacy Kalaga, wybitny działacz SDKPiL, członek KC KPP, poseł komunistyczny, jeden z organizatorów PPR w Zagłębiu Dąbrowskim, zamordowany w 1943 r. przez hitlerowskiego okupanta .
Trzebiesławice:
Pomnik ku czci żołnierzy AR – z oddziału 21 armii 1 Frontu Ukraińskiego, poległych w styczniu 1945 r. podczas walk o wyzwolenie ziemi siewierskiej spod okupacji hitlerowskiej .
Wojkowice Kościelne:
Pomnik żołnierzy AR – miejscowość została wyzwolona 21 stycznia 1945 r. przez oddział 21 armii 1 Frontu Ukraińskiego podczas walk o wyzwolenie ziemi siewierskiej spod okupacji hitlerowskiej .
Wolbrom:
Pomnik nagrobny na mogile żołnierzy AR – 18 stycznia 1945 r. zginęło tu w walce o wyzwolenie Wolbromia i okolic 17 żołnierzy radzieckich z 21 armii 1 Frontu Ukraińskiego. Poległych pochowano w zbiorowej mogile .
Zawiercie:
Pomnik ku czci żołnierzy radzieckich – 21 armii 1 Frontu Ukraińskiego, poległych w styczniu 1945 r. podczas wyzwalania ziemi zawierciańskiej spod okupacji hitlerowskiej .
Jak widać na powyższych przykładach, sowieckich pomników w Polsce nam nie brak. Szczególnie pomników wdzięczności Armii Radzieckiej i żołnierzy radzieckich. Co to Polskę w 1945 r. wyzwalali spod okupacji hitlerowskich Niemiec, aby zgodnie z jałtańskim podziałem świata narzucić Polsce i Polakom nową komunistyczną okupacje trwającą 45 lat. W tym czasie wazeliniarstwo polskich komunistów widać było na każdym kroku, choćby przez ilość pomników sowieckich, znajdujących się w najmniejszym nawet mieście i miasteczku. Zdarzają się miasta, w których pomniki owe znajdują się nawet w kilku dzielnicach miasta. Jak sadze po 24 latach od zakończenia okupacji Polski przez czerwony, koszmarny, totalitarny system komunistyczny, czas najwyższy pogonić z pomnika bolszewika. Bo przecież jak mówi tekst jednej z piosenek Leszka Czajkowskiego, którą pozwolę sobie tu zacytować:
„Jest zasadą oczywistą by się nie dać komunistom! ”
Nie dajmy się więc komunistom, i pozbądźmy się komunistycznych pomników z przestrzeni publicznej, oczyśćmy miasta i dzielnice z pomników czczących i upamiętniających sowieckich, okupantów.
„Lance do boju, szable w dłoń
Bolszewika goń, goń, goń! ”
„Goń, goń z pomnika ohydnego bolszewika ”

Brak głosów