Młody człowieku gdziekolwiek jesteś przyłącz się do tych , którzy nie marnują życia !

Obrazek użytkownika Karykaturzysta Warszawski
Kultura

Młody człowieku gdziekolwiek jesteś przyłącz się do tych , którzy nie marnują życia !
_______________________________
Panu Bartłomiejowi Niziołowi dedykuję i załączam skromną ilustrację jako wyraz mojego wielkiego uznania dla wspaniałej jego sztuki

Bartłomiej Nizioł karykatura:
波兰小提琴大师 http://artpropo.com/Karykatury,caricatures/Bartek15.htm
波蘭國寶
鲍尔泰克从什切青小提琴
亨里克•维尼亚夫斯基1991年波兹南波兰
http://artpropo.com/Karykatury,caricatures/Bartek15.htm
http://www.youtube.com/watch?v=OuQmrYtPT_0

_____________________________________________

Idee mogą być silnym społecznym integratorem i motorem zbiorowego działania, ale aby mogły się wcielić - powstać musi określona statystycznie dominująca społecznie antropoformiczna czułość -określone kompetencje społeczności; na jałowej ziemi dorodnego plonu nie będzie .
Dynamizm krystalizowania się owej czułości , stale , lecz często w sposób dramatyczny przebiegając ku wyższej antropomorfii - uczłowieczaniu , jest w prognozowaniu, dla nas ludzi tak trudny do przewidzenia , jak zawiła sytuacja pogodowa , możemy to opisać bardziej gdy już jest , niż kiedy się staje, bo nie wiadomo dlaczego pozornie pomijalny jakiś czynnik złamał ciągłość procesu.
Pewne mechanizmy dotyczące przemian antropomorficznych ludzkości , komplikują się bardziej wraz ze wzrostem populacji ,ale przychodzi moment kiedy członkowie społeczności dojrzawszy kompetencyjnie skłaniają się ku określonym ideom i akceptują je w zdecydowanej większości - lub w hierarchicznie zorganizowany - skuteczny dla wcielania tych idei sprawczy sposób.
Potencjał populacyjny plus skuteczność propagacji błędnych ideologii - to wielkie niebezpieczeństwo wygenerowania dramatów , a skutki błędnych idei będą tym większe im większa i silniej zmotywowana populacja wciela błąd w życie. Stąd narastający dramat człowieka współczesnego , który mimo opanowania bardzo wydajnych technologie nie ma często adekwatnej wiedzy i metod by należycie ocenić stawiane sobie cele ; kiedy jasne staje się , że to był błąd - jest już za późno ..
Zwiastunem wystąpienia opisanych tu stanów społecznych kompetencji jest sztuka.Warto to prześledzić i przyglądać się ,,trendom”…Sztuka często antycypuje te antropomorficzne potencjały i tendencje i w historycznie zwrotnych momentach wieści nowe - nie zawsze chwalebne epoki – poprzez swoisty rodzaj ekspresji.
Jakie dziarskie i trywialne melodie grały Niemcy ze swoimi eugenicznymi skłonnościami , kiedy szli na zbrodniczy podbój świata ,co czuł Johanes Brhms kiedy opowiadaną swą muzyką radość ,spowija w grozę, co wyprorokował Mahler ,a co śpiewał Japończyk pod Nankinem , a jakie Polacy tęskniący za wolną Polską , a Chińczycy niewyobrażalnie wręcz solidarni , kiedy gołymi rękami zmienili nurt Żółtej Rzeki ratując być może miliony braci.Widać , że muzyka może ukazać bardzo wiele wątków ludzkich emocji , które odzwierciedlają poziom społecznej jaźni.Tyle ,że nie można w sposób zdecydowany stwierdzić , iż relacje społecznych potencjałów do sztuki przebiegają w jednym kierunku, bo - bardziej ogólnie mówiąc kulturę kształtuje człowiek , ale i człowieka kształtuje kultura , nawet w dłuższej anrtropomorficznej perspektywie – historycznego czasu( to bardzo ważne!).
Jak buta i pycha kształtuje małość poczucia wyższości i jak się to kończy… co wyśpiewał …Nielsen …
Wreszcie co dziś zwiastuje hip hop… itp.. ?
Na szczęście ,,blask” owej sztuki mimo starań jej krzewicieli więdnie i przygasa, a to za sprawą tych, którzy nie próżnowali i nie marnowali swego talentu i którzy mają i mieć będą ogromną przewagę nad martwotą bezpotomnej bezproduktywności.
Epoka poczęta w ideologii tzw. ,,politycznie obudzonych”(Z.Brzeziński) pada własną ofiarą paradoksu celowości nietrafionych ludzkich działań i dzięki przejściowej, a skutecznej popularyzacji głupoty i nieróbstwa, mamy dziś spacyfikowaną bezradność milionów bezrobotnych , dla których jest oczywiście rozwiązanie i oni to,nie mając innego wyjścia osiągną –
- ciężka i owocna praca ,
- jeszcze cięższa nauka, (podglądanie mistrzów na ogół umożliwia podglądającym osiągnięcia jeszcze wyższego poziomu) .
- tworzenie dóbr indywidualnie,ale przede wszystkim zbiorowo poprzez solidarne związki -pro bono-
- obrona - jak wytworzycie dobra chrońcie je dla siebie i własnych dzieci, bez których świat staje się trywialny i tragiczny zarazem i nie ma sensu!!!

Młody człowieku gdziekolwiek jesteś przyłącz się do tych , którzy nie marnują życia !
PS . tak będziesz spał jak sobie pościelesz – twórz siebie na przekór i wbrew Unijnym ,,dotacjom” dywersji i sabotażu Twojego JA!!!
Przy okazji pragnę przybliżyć postać skromnego utalentowanego tytana pracy z Polski , wybitnego na skalę światową skrzypka…
Oto Maestro Bartłomiej Nizioł :
http://artpropo.com/Karykatury,caricatures/Bartek15.htm
Wirtuoz skrzypiec 小提琴演奏家 o umiejętnościach stawiających go w szeregu takich wielkości –wybitnych skrzypków 杰出的小提琴家 jak Sarah Chang 莎拉•張 , doprawdy to światowej klasy muzyk 一个世界级的音乐家 , z niebywałą estetyką , wzorcowo po polsku ( mówię o tej Wielkiej Polsce) gra muzykę kulturowo narodowymi imponderabiliami przesyconą - wybitnego przepojonego również duchem znad Wisły Henryka Wieniawskiego 维尼亚夫斯基 .

小提琴大师 http://artpropo.com/Karykatury,caricatures/Bartek15_files/WIENIAWSKI.htm

Brak głosów