portret , ilustracje i refleksje Macieja Szprocha

Obrazek użytkownika Karykaturzysta Warszawski
Kultura

___________________________________________________

Portrety olejne
Polecam także moją sztukę portretową, przykład:
Jennifer Lopez portret olejny
Jennifer Lopez oil on canva Painter Maciej Szproch POLAND
珍妮弗洛佩兹 肖像油画
画家马切伊从华沙
http://karykatura.digartfolio.pl/karykatury-portrety-karykaturzysty-warszawskiego/16576#34
___________________________________________________
Kolejna karykatura-ilustracja to:

Hugh Hefner caricature Illustration
portrety karykatury Cartoon portrait
休海夫纳
漫画肖像 插图 画家 马切伊从华沙
http://karykatura.digartfolio.pl/karykatury-portrety-karykaturzysty-warszawskiego/16576#35

i

Garść Pytań jako refleksja nad wychowaniem

Moim zdaniem warto zadawać sobie pytania ;
na wiele z nich potrafimy sami odpowiedzieć ,a odpowiedzi te ujawniają aksjomaty płynące z polskich imponderabiliów
(które najpiękniej brzmią w muzyce Chopina i słowach Karola Wojtyły) , a one , w zasadzie mają charakter uniwersalny...
Garść pytań które mnie nurtują od wielu lat:
Jak kończą się cywilizacje dewiacyjne ?
czym jest rewolucja?
co jest normą ?
czy bycie człowiekowatym wystarczy by być człowiekiem?
dlaczego monogamia jest najpełniejszą formą rodzicielstwa ?
co to jest rodzina ?
dlaczego ludzkie dziecko ma tak długą drogę do dorosłości i czym dorosłość jest ?
jak wychowywać i kształcić dzieci ?
czy warto chronić nasze dzieci tak by nie popełniły błędów,które my popełniliśmy ?
jakie cele stoją przed człowiekiem ?
jaką rolę dla ludzkości ma fakt pokoleniowości ?
czy w pracy nad sobą potrzebny jest spokój i skupienie ?
czy warto ponosić trudy bycia mistrzem ?
czy potrafimy trafnie rozpoznawać talent własnych dzieci ?
czy rozwój talentu jest nam potrzebny?
czy żyjący od wieków język ojczysty narażany na różne infekcje,
a wciąż odporny , nie jest potężnym fortem skarbnicy imponderabiliów ?
jaką legitymacją ma zło?
Kto może zablokować możliwość zniewalania dobra przez samozwańczych uzurpatorów zła?
___________________________________________________

Painter Maciej Szproch
Dodaję kolejną pracę ,ale uwaga ! jest to obraz dla wtajemniczonych,proszę więc nikomu o nim nie mówić.
http://karykatura.digartfolio.pl/karykatury-portrety-karykaturzysty-warszawskiego/16576#29
政府在波兰
___________________________________________________
Panu Bartłomiejowi Niziołowi dedykuję skromną ilustrację jako wyraz mojego wielkiego uznania dla wspaniałej jego sztuki Maciej Szproch

Bartłomiej Nizioł karykatura:
http://artpropo.com/Karykatury,caricatures/Bartek15.htm
波蘭國寶
鲍尔泰克从什切青小提琴
亨里克•维尼亚夫斯基1991年波兹南波兰
http://artpropo.com/Karykatury,caricatures/Bartek15.htm
http://www.youtube.com/watch?v=OuQmrYtPT_0

______________________________________________________

Brak głosów