Poszkodowani przez TW"Bolek" apelują:

Obrazek użytkownika Jadwiga Chmielowska
Kraj

Dotychczasowa praktyka systematycznej kradzieży i niszczenia dokumentów archiwalnych dotyczących przeszłości Lecha Wałęsy przez wysokich urzędników państwowych nakazuje mobilizację opinii publicznej w celu niedopuszczenia do kolejnego ukrycia i zniszczenia materiałów znajdujących się w Sejmie RP - piszą autorzy apelu.

Warszawa, 20.II.2012 r.

Apel do opinii publicznej

Żądamy natychmiastowego zabezpieczenia i przekazania do Instytutu Pamięci Narodowej odnalezionych w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej odnalezionych w archiwum Kancelarii Sejmu RP materiałów archiwalnych wytworzonych przez Służbę Bezpieczeństwa. Z informacji ujawnionych w dniu dzisiejszym przez tygodnik „Uważam Rze” wynika, że dotyczą one Lecha Wałęsy.

Dotychczasowa praktyka systematycznej kradzieży i niszczenia dokumentów archiwalnych dotyczących przeszłości Wałęsy przez wysokich urzędników państwowych nakazuje mobilizację opinii publicznej w celu niedopuszczenia do kolejnego ukrycia i zniszczenia materiałów znajdujących się w Sejmie RP. Zabezpieczenie tych akt powinno być jak najszybciej poddane kontroli społecznej, ponieważ obecne kierownictwo Sejmu i państwa znajduje się w tej sprawie w klasycznym konflikcie interesów. Walkę z prawdą historyczną Platforma Obywatelska uznała za swój interes polityczny , angażując po 2008 r. organy państwowe do walki z historykami, którzy prowadzili obiektywne badania naukowe na temat dziejów „Solidarności” i nie bali się ujawnienia kompromitującej przeszłości Wałęsy. Sprawa ta była również przedmiotem brutalnych ataków na IPN, zmiany ustawy o Instytucie, a w konsekwencji ograniczeniem swobody badań naukowych i wolności słowa w ogóle.

Wzywamy opinię publiczną do aktywności w tej sprawie, zaś prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego do niezwłocznego wystąpienia do marszałek Ewy Kopacz o przekazanie tej dokumentacji i publicznego jej udostępnienia.

Henryk Jagielski
Józef Szyler
Krzysztof Wyszkowski

Heryk Jagielski, uczestnik stoczniowych protestów w grudniu 1970 roku w Gdańsku. Według dokumentów IPN, po stłumieniu protestów rozpracowywany przez SB m.in. przy pomocy agenta TW Bolek. Współtwórca Wolnych Związków Zawodowych w II połowie lat 70. i współorganizator strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku. W momencie wprowadzenia stanu wojennego przebywał w RFN. W latach 80. angażował się w działalność "Solidarności" na emigracji. Od 1993 roku na emeryturze.

Józef Szyler, uczestnik stoczniowych protestów w grudniu 1970 roku, ówczesny kolega Lecha Wałęsy. Według dokumentów z IPN, po grudniu 1970 roku Szyler był jedną z osób, na które donosił TW Bolek

Krzysztof Wyszkowski, działacz opozycji w czasach PRL, od 1977 roku współpracownik KOR, współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych, uczestnik strajku w sierpniu 1980 roku w Stoczni Gdańskiej, sekretarz redakcji "Tygodnika Solidarność", internowany stanie wojennym, pod 1989 roku doradca premierów Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego.

http://rebelya.pl/post/904/wyszkowski-jagielski-i-szyler-apel-do-opinii-pu

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Szanowna Pani należę do stałych czytelników Pani felietonów
wyrazy uznania i szacunku
Dobosz

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Dobosz

#229315

Miło mi. To jest upowszechnienie tylko apelu z Gdańska.
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

#229366

Żeby każdy mógł ocenić kanalię, osobiście!...
http://www.dlapolski.pl/06/19/tw-bolek-falszywa-legenda/

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#229598