Są jeszcze Sędziowie w Polsce? TV TRWAM, KOMBUD S.A. a Konstytucja RP

Obrazek użytkownika PS
Idee

 

 
Są jeszcze Sędziowie w Polsce. Bywają jednak w mniejszości.
 
"Jeden z sędziów rozpatrujących skargę Fundacji Lux Veritatis przyznał jej rację. "Przy udzielaniu koncesji powinno się równo traktować wszystkich zainteresowanych""
 
 
 
"Sędzia uważa, że w sprawie TV Trwam Krajowa Rada popełniła wiele błędów"
 
 
I ten Sędzia ma nawet imię i nazwisko, którego nie musi się wstydzić:
 
 
 
I z tym stanowiskiem Sędziego A. Wieczorka nawet Konstytucja wydaje się być w zgodzie, że o mojej skromnej osobie też wspomnę, bo zgoda buduje. Otóż w moim przekonaniu rzeczona Konstytucja RP gwarantuje jednakowe prawa wszystkim obywatelom, w tym również wykluczanym przez obecną władzę grupom mianowicie: katolikom, zwolennikom i członkom Prawa i Sprawiedliwości, tzw. Moherom, Ciemnogrodzianom, etc.
 
Art. 32.
1.       Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2.       Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
 
 
 
 
Tak więc Sędzia Andrzej Wieczorek nie tylko nie musi się wstydzić, ale może być dumny, że postawił się i odważył przedstawić swoje zdanie odrębne - zgodnie zresztą z zasadą kontradyktoryjności, dążeniem do prawdy obiektywnej i Konstytucją RP.
 
Art. 173.
Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.
 
 
 
 
A contrario [- w przeciwieństwie] do innego sędziego, który "]]>nie będzie się zagłębiał w tabelki]]>".
 
Pamiętamy zapewne prześliczne określenie "]]>sędzia jeszcze rozgrzany]]>", ale w jakich okolicznościach przyrody zostało wypowiedziane to już chyba nie wszyscy - otóż dotyczących Lasów Państwowych - obecny pan prezydent, oby żył wiecznie, prosił o telefon, jakby ktoś słyszał o zamiarze ich prywatyzacji. Niestety nie mam zapisanego prywatnego numeru telefonu do pana Bronisława, a słyszałem... No szkoda, ominęła mnie przyjemność powiadomienia o istotnej sprawie samego pana prezydenta, ale być może się dowie z innych źródeł, albo przy okazji podpisywania ustawy.
 
W innej sprawie - KOMBUD S.A. vs Sakiewicz - sędzia "zabezpieczył" interes:) powoda, zakazując publikacji. Określenie jak z minionej epoki. Cenzura?
 
maciej1965, 1 sierpnia, 2012 - 00:36
Artykuł 54 tejże konstytucji w punkcie 2 mówi:
"Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej."
Dodatkowo punkt pierwszy tegoż 54 artykułu Konstytucji mówi:
"Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."
Sentencja wyroku łamie oba te punkty Ustawy Zasadniczej. Jak wiadomo sędziowie są niezawiśli, ale mają obowiązek stosowania się do ustaw. A podstawową ustawą w RP jest Konstytucja. Wyrok czy postanowienie sądu nie może być z nią sprzeczne. A jeśli jest, to jest nieważny! Co więcej sędzina łamiąca Konstytucję dopuszcza się przestępstwa nadużycia władzy i jako taka powinna zostać odsunięta od sprawy a następnie skazana za to przestępstwo!
Dość łamania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej!"
 
 
 
 
Ciekawe czy Sąd ulegnie presji opinii publicznej i odblokuje wątpliwej urody zakaz uniemożliwiający dostęp do rzetelnych informacji, czy też będzie twardo nadal stał na stanowisku, że ZGODA BUDUJE. Celowym wydaje się tu przypomnienie podobnej blokady informacji w sprawie tzw. katastrofy smoleńskiej i znamienny cytat - oddający moim zdaniem stanowisko strony rządowej w tej sprawie:
 
"wygrać prawdę" - PDT, sejm, 19.01.2011.
 
Oczywiście prawdopodobnie nie ulegnie, bo i presji nie ma, zbytniej. Polacy to naród, który pozwala sobą pomiatać, i nie wykazuje zbytniej troski w tym zakresie. Dobro wspólne mają w głębokim poważaniu, oczywiście w znakomitej większości, umożliwiającej dalsze ich ogłupianie i trzymanie za mordę przez obecną władzę. Nawet gdyby pojedyncze jednostki naciskały to jednak media głównego nurtu nie są polskie, w sensie nie finansowania, a wiadomo, że dziennikarze robią to za co im się płaci. Trudno mieć do nich pretensje o to. Każdy chce żyć, a szczególnie już skorzystać z szansy danej przez obecną ekipę na to, "by żyło się lepiej". Owszem, można się z tym nie zgadzać, a nawet odczuwać jako obrzydliwe, ale takie jest życie, szczególnie w Polsce dzisiaj pod rządami Tuska & Co.
 
Ale o co chodzi - po kolei [nie mylić z PO RP] - sprawę sygnalizuje niejaki T. Sakiewicz, obawiając się nałożenia nań kary w wysokości pół miliona, a może nawet pozbawienia wolności
 
 
"Redaktor naczelny Tomasz Sakiewicz oraz autor artykułów Przemysław Harczuk zostali oskarżeni z art. 212 kodeksu karnego. Grozi im więzienie. Zostali też (wspólnie z wydawcą pisma, spółką Forum S.A.) pozwani w procesie cywilnym. Kombud zażądał gigantycznej kary finansowej w wysokości pół miliona złotych."
 
 
 
 
A za co?
 
 
Ano za podanie informacji, IMHO w większości zgodnych z prawdą, a sprostowanych już w zakresie stwierdzonych niezgodności.
 
"SĄD ZAKAZAŁ PUBLIKACJI"
"24 lipca 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w składzie SSO Sylwia Kulma" ...
 
 
 
"Moje zbrodnie stanu - Tomasz Sakiewicz: "wróg ludu" - Salon24"
 
Udało mi się znaleźć kopię jednego z zakazanych artykułów okraszoną ]]>zdjęciem]]> pani marszałek Ewy Kopacz manipulującej przy torsie jakiegoś [dotąd nieznanego mi] jegomościa, prawdopodobnie przypina jakiś medal lub odznaczenie.
 
"Popierał Komorowskiego, remontował trefny tor | Publicystyka, wiadomości, opinie - Portal niezalezna.pl"
 
Prawdopodobnie dekorowany przez panią Ewę Kopacz (PO RP) osobnik to wspomniany w artykule pan Ryszard Szczygielski. No to sprawdzam, czy podane w zakazanym artykule informacje są zgodne z prawdą, czy też nie.
 
I okazuje się []]>kwerenda]]>], że ww. faktycznie popierał kandydata PO RP na prezydenta Bronisława, oby żył wiecznie, Komorowskiego w 2010r.:
"Komorowski z radomskim poparciem "
sobota, 12 czerwiec 2010
"ludzie biznesu: Ryszard Szczygielski, prezes Zakładów Automatyki Kombud"
 
W artykule tym wspomina się o pani Ewie:
 
"Na czele komitetu stanęła minister zdrowia Ewa Kopacz i choć nieobecna podczas prezentacji komitetu - jak zapewnił poseł Radosław Witkowski "jest z nami duchem". "
 
Potwierdzenie znajdujemy też na stronie radomskiej Platformy O:
 
 
"Na czele komitetu honorowego stanęła Ewa Kopacz – minister zdrowia. Poza Panią Minister Bronisława Komorowskiego wsparli:
 
...
 
Ryszard Szczygielski – założyciel i prezes Zakładów Automatyki „Kombud” S.A."
 
 
Czyli jednak poparł.
 
Czy rzeczywiście firma Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. („]]>Kapitał akcyjny: 500 112 zł opłacony w całości]]>) może odpowiadać za katastrofę. I znajdujemy np. coś takiego:
 
"Katastrofa: Komorowski obciąża kolejarzy, bo chroni kolegów?" 
"Prezydent Bronisław Komorowski kilka dni temu stwierdził, że ludzie zawiedli dlatego doszło do katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, ukrywając, że jest zaprzyjaźniony z firmą Kombud odpowiedzialną za awarię systemu bezpieczeństwa na tym odcinku
Zwrotnice na odcinku Psary–Kozłów, na którym w sobotę doszło do tragicznej katastrofy, remontowała spółka Kombud SA. Jej prezes Ryszard Szczygielski jest związany z Platformą Obywatelską, w 2010 r. był członkiem komitetu wyborczego Bronisława Komorowskiego. Rok później, podczas jubileuszu 20-lecia powstania Kombudu, okolicznościowy medal przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła Szczygielskiemu ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz. 
Źródła: wp.pl oraz artykuł:
 
 
No to lecę do wskazanego źródła, jak się okazuje [wbrew pozorom] obfitego i solidnego:
 
Katastrofa: błąd ludzki czy dywersja?  
"PKP nie skorzystała z uznanych dostawców, lecz wybrała w bardzo dziwnym przetargu nieposiadającą wielkiego doświadczenia ani osiągnięć firmę z Radomia Zakład Automatyki KOMBUD S.A."
 
 
 
 
Co do kwoty 12 750 000 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) PLN, czyli ponad 25-krotnego kapitału spółki
 
 
- trudno znaleźć potwierdzenie na stronach PKP ( ]]>http://www.plk-sa.pl/]]> ) ale jakiś ślad pozostał na ]]>inforail.pl]]>:
„PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie informuje o wybotrze oferty Kombud S.A..w ptrzetargu na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych na odcinku Kozłów - Psary w zakresie urządzeń srk i sieci trakcyjnej realizowanych w ramach zadania pn.: Modernizacja linii kolejowej nr 64 Psary - Kozłów. Liczba otrzymanych ofert: 2, cena wybranej to 12750000,00 zł.”
 
Odnoszę wrażenie, że bałagan straszny jest obecnie na tej kolei i nie wiem, po co zostali podzieleni na tyle spółek – kilka wymieniono tu ]]>http://www.pkp.pl/grupapkp]]> a to nie wszystko. Są jeszcze Przewozy Regionalne, Koleje Śląskie, Dolnośląskie, Mazowieckie, Wielkopolskie i sam nie wiem, co jeszcze. A pasażer ma być mądry i wiedzieć, jaki przewoźnik, bo bilety są różne. Chociaż jak nie wiadomo, o co chodzi to o pieniądze - posadki i kasę dla kolesi zajączka, a im więcej spółek tym więcej do podziału stanowisk. Podobno nawet syn pana premiera gdzieś się załapał. Prześluga znajomy niewymownego...
 
Ale wróćmy do sędziego rozgrzanego.
 
GPC opublikowała już jakieś sprostowanie w przedmiotowej sprawie:
"Sprostowanie – „Tragiczny pośpiech przyczyną dramatu”"
"Opublikowany na łamach ,,Gazety Polskiej Codziennie” w dniu 17 marca 2012 roku artykuł Przemysława Harczuka zatytułowany Tragiczny pośpiech przyczyną dramatu”, zawiera szereg nierzetelnych i nieprawdziwych informacji. 
Po pierwsze, nieprawdą jest jakoby Firma Bombardier była podwykonawcą Firm, które zajmowały się remontem odcinka linii kolejowej Psary-Kozłów. Kilka napędów zwrotnicowych produkcji Bombardier istotnie zostało sprzedanych tym Firmom. "
 
 
Sprostowanie to jakby nie było objęte cenzurą, nie zawiera info o Z-dach Automatyki KOMBUD S.A.?
 
Polacy, korzystajcie z okazji, by siedzieć cicho, jak pewien Francuz sarkastycznie się wyrazić raczył. A jeden dróżnik już nawet siedzi - nie jestem tylko pewien, czy cicho, i czy w wariatkowie, czy w więzieniu.
 
Głosujcie na Platformę, by żyło się lepiej.. By żyło się lepiej? Komu? NO...
A jak by tak się pobawić jeszcze w słowotwórstwo, to jak nazwać spółkę, co by nawiązać do KOMUNIZMU i hasła ZGODA BUDUJE. Może KOMZGO, e.. nie pasuje.
 
 

 

Brak głosów